Δημιουργία μιας ροής εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να σχεδιάσετε ροές εργασίας που προσθέτουν λογική εφαρμογής στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή σας χωρίς να πρέπει να συντάξετε προσαρμοσμένο κώδικα. Χρησιμοποιώντας τη Σχεδίαση ροής εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε συσχετισμένες προϋποθέσεις και ενέργειες με στοιχεία στις λίστες του Microsoft SharePoint και σε βιβλιοθήκες, ώστε οι αλλαγές σε στοιχεία σε λίστες ή βιβλιοθήκες να ενεργοποιούν ενέργειες στη ροή εργασίας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε ροές εργασίας για την αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών στην επιχείρησή — όπως η αναθεώρηση εγγράφου, η έγκριση και η αρχειοθέτηση, μεταξύ άλλων. Ή μπορείτε να δημιουργήσετε ροές εργασίας για να καλύψετε διαδικασίες ρουτίνας στην τοποθεσία της ομάδας σας, όπως την αποστολή ειδοποιήσεων ή τη δημιουργία εργασιών.

Το άρθρο αυτό σας βοηθά να ξεκινήσετε εξηγώντας κάποια βασικά θέματα σχεδίασης και παρέχοντας μια βασική διαδικασία. Στην τελευταία ενότητα, μπορείτε να βρείτε συνδέσεις για την ολοκλήρωση των παραδειγμάτων ροής εργασίας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ροές εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στη ροή εργασιών του SharePoint.

Σημαντικό: Για να δημιουργήσετε μια ροή εργασιών, η τοποθεσία σας πρέπει να βρίσκεται σε ένα διακομιστή που εκτελεί το Windows SharePoint Services 3.0 ή Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς αξιολογούνται τα βήματα μιας ροής εργασίας;

Πριν ξεκινήσετε

Σχεδίαση ροής εργασίας

Προτεινόμενα επόμενα βήματα

Πώς αξιολογούνται τα βήματα από μια ροή εργασίας;

Μπορείτε να θεωρήσετε ένα βήμα μιας ροής εργασίας απλώς ως σελίδα της Σχεδίασης ροής εργασίας που ομαδοποιεί ένα σύνολο σχετικών συνθηκών και ενεργειών. Όλες οι συνθήκες και οι ενέργειες αυτής της σελίδας αξιολογούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ταυτόχρονα. Επομένως, μια ροή εργασίας ξεκινά (αυτόματα ή μη αυτόματα), και για κάθε βήμα, αξιολογεί όλες τις συνθήκες που έχετε δημιουργήσει και, στη συνέχεια, εκτελεί τις ενέργειες που έχετε επιλέξει στη Σχεδίαση ροής εργασίας. Μια ροή εργασίας σε ένα βήμα μπορεί να εκτελέσει οποιονδήποτε αριθμό ενεργειών, από την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τη δημιουργία, την αντιγραφή, τη μετακίνηση ή τη διαγραφή ενός στοιχείου λίστας.

Όταν δημιουργείτε μια ροή εργασίας σε πολλά βήματα, ένα βασικό θέμα είναι ο τρόπος ομαδοποίησης των ενεργειών και των προϋποθέσεων σε κάθε βήμα της ροής εργασίας. Οι κανόνες σε ένα βήμα πραγματοποιούνται πριν περάσετε στο επόμενο βήμα, ώστε να ομαδοποιείτε στην ίδια ομάδα οποιουσδήποτε κανόνες είναι απαραίτητοι για την επιρροή της συγκεκριμένης ενέργειας ή ενεργειών θέλετε.

Επίσης, πρέπει να σχεδιάσετε τη ροή εργασίας ώστε κάθε βήμα να ακολουθεί το προηγούμενο με λογική σειρά. Για παράδειγμα, εάν η ροή εργασίας εξαρτάται από την απόκριση από έναν συμμετέχοντα ροής εργασίας, η ροή εργασίας πρέπει να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ενέργειες για την κάλυψη όλων των πιθανών αποκρίσεων.

Όταν σχεδιάζετε μια ροή εργασίας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η ροή εργασίας αξιολογεί κάθε βήμα. Οι ακόλουθες προτάσεις είναι όλες αληθείς:

 • Εάν κάποιο βήμα περιέχει μόνο ενέργειες και δεν περιέχει καμία συνθήκη, η ροή εργασίας εκτελεί πάντοτε αυτές τις ενέργειες.

 • Εάν κάποιο βήμα περιέχει κλάδους υπό συνθήκη και κάθε κλάδος περιέχει μια συνθήκη, η ροή εργασίας εκτελεί μια ενέργεια μόνο όταν ικανοποιείται η συνθήκη σε έναν από αυτούς τους κλάδους. Εάν δεν ικανοποιείται καμία συνθήκη σε κανέναν κλάδο, η ροή εργασίας προχωρά στο επόμενο βήμα από προεπιλογή.

 • Εάν κάποιο βήμα περιέχει κλάδους υπό συνθήκη και κάθε κλάδος περιέχει μια συνθήκη εκτός από τον τελευταίο κλάδο, η ροή εργασίας εκτελεί μια ενέργεια μόνο όταν ικανοποιείται η συνθήκη σε έναν από αυτούς τους κλάδους. Διαφορετικά, εάν δεν ικανοποιείται κανένας όρος, η ροή εργασίας εκτελεί την ενέργεια του τελευταίου κλάδου, η οποία δεν έχει καμία συνθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προτού ξεκινήσετε

Προτού σχεδιάσετε τη ροή εργασίας, πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ή προσαρμογές στην τοποθεσία, τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη σας — για παράδειγμα:

 • Μια ροή εργασίας είναι πάντοτε συνδεδεμένη με μία λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint. Για να δημιουργήσετε μια ροή εργασίας, η τοποθεσία σας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία λίστα ή βιβλιοθήκη . Εάν δεν υπάρχουν λίστες στην τοποθεσία σας, σας ζητείται να δημιουργήσετε μία κατά τη δημιουργία μιας ροής εργασίας.

 • Εάν θέλετε η ροή εργασίας σας να χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες στήλες ή ρυθμίσεις, πρέπει να κάνετε αυτές τις αλλαγές προτού δημιουργήσετε τη ροή εργασίας, έτσι ώστε αυτές οι στήλες και οι ρυθμίσεις να είναι διαθέσιμες στη Σχεδίαση ροής εργασίας.

 • Εάν θέλετε η ροή εργασίας να χρησιμοποιεί δυνατότητες λίστας ή βιβλιοθήκης οι οποίες δεν είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, όπως τη δυνατότητα "Έγκριση περιεχομένου", πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες προτού σχεδιάσετε τη ροή εργασίας.

Σημείωση: Η δυνατότητα ροής εργασίας είναι ενσωματωμένη στο Microsoft Windows Workflow Foundation, ένα στοιχείο των Microsoft Windows. Η ίδια έκδοση του Workflow Foundation πρέπει να είναι εγκατεστημένη τόσο στον υπολογιστή σας όσο και στο διακομιστή. Την πρώτη φορά που δημιουργείτε μια ροή εργασίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το Workflow Foundation.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση της ροής εργασίας

Τα βασικά βήματα για τη δημιουργία μιας ροής εργασίας, είναι πάντοτε τα ίδια: Πρώτα καθορίζετε τη ροή εργασίας και, στη συνέχεια, δημιουργείτε τους κανόνες μέσω της επιλογής συνθηκών και ενεργειών.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα τοποθεσίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα τοποθεσίας, αναζητήστε και επιλέξτε την τοποθεσία SharePoint στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη ροή εργασίας, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ροή εργασίας.

  Ανοίγει το πρόγραμμα Σχεδίαση ροής εργασίας.

  Πρώτη σελίδα της Σχεδίασης ροής εργασίας

 4. Στο πλαίσιο Δώστε ένα όνομα σε αυτήν τη ροή εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη ροή εργασίας.

  Οι επισκέπτες θα βλέπουν αυτό το όνομα όταν προβάλουν τις σελίδες "Κατάσταση ροής εργασίας" και "Ροές εργασίες" στο πρόγραμμα περιήγησης. Από προεπιλογή, οι νέες ροές εργασίας ονομάζονται αυτόματα Ροή εργασίας 1, Ροή εργασίας 2, κ.ο.κ.

 5. Κάντε κλικ σε μια επιλογή της λίστας Με ποια λίστα SharePoint πρέπει να είναι συνδεδεμένη αυτή η ροή εργασίας;.

  Σχεδίαση ροής εργασίας που δείχνει τις διαθέσιμες λίστες στις οποίες μπορείτε να το επισυνάψετε

  Πρέπει να συνδέσετε τη ροή εργασίας σας με μια λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων SharePoint. Η λίστα με την οποία συνδέετε τη ροή εργασίας καθορίζει το σημείο όπου οι συμμετέχοντες ξεκινούν τη ροή εργασίας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε μια ροή εργασίας να ξεκινά με τη δημιουργία ή την αλλαγή ενός στοιχείου στα "Κοινόχρηστα έγγραφα", επιλέξτε αυτήν τη βιβλιοθήκη. Η συνδεδεμένη λίστα είναι η περιοχή όπου μεταβαίνετε για να ελέγξετε την κατάσταση και το ιστορικό της ροής εργασίας ή για να κάνετε μη αυτόματη έναρξη μιας ροής εργασίας.

  Σημείωση: Οι ροές εργασίας που ξεκινούν αυτόματα κατά τη δημιουργία ή την αλλαγή ενός στοιχείου είναι δυνατό να εκτελεστούν άπειρες φορές, κάτι το οποίο θέλετε να αποφύγετε. Για παράδειγμα, μια ροή εργασίας που ξεκινά όταν αλλάζει ένα στοιχείο δεν πρέπει ποτέ αλλάζει ένα στοιχείο στη λίστα με την οποία είναι συνδεδεμένη. Μια ροή εργασίας που ξεκινά με τη δημιουργία ενός στοιχείου δεν πρέπει ποτέ να δημιουργεί ένα στοιχείο στη λίστα με την οποία είναι συνδεδεμένη. Αυτό αποτελεί επίσης πρόβλημα όταν υπάρχουν πολλές ροές εργασίας. Για παράδειγμα, η Ροή εργασίας A είναι συνδεδεμένη με τη Λίστα A και η Ροή εργασίας B είναι συνδεδεμένη με τη Λίστα B. Και οι δύο ροές εργασίας ξεκινούν αυτόματα κατά τη δημιουργία ενός στοιχείου. Η Ροή εργασίας A δημιουργεί ένα στοιχείο στη Λίστα B και η Ροή εργασίας B δημιουργεί ένα στοιχείο στη Λίστα A. Ένα τέτοιο σενάριο δημιουργεί έναν κύκλο απεριόριστων επαναλήψεων. Η καλύτερη πρακτική είναι να γνωρίζετε ποιες ροές εργασίες εκτελούνται ήδη σε οποιεσδήποτε λίστες ή βιβλιοθήκες όπου η ροή εργασίας δημιουργεί ή αλλάζει στοιχεία.

 6. Στην περιοχή κάντε τις επιλογές έναρξης ροής εργασίας για τα στοιχεία σε αυτήν τη λίστα, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δυνατότητα αυτή η ροή εργασίας να ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο από ένα στοιχείο.
   Αυτή η επιλογή προσθέτει μια εντολή ροές εργασίας σε ένα στοιχείο λίστας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να κάντε κλικ στην εντολή για να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας για αυτό το στοιχείο.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκκίνηση αυτής της ροής εργασίας κατά τη δημιουργία ενός νέου στοιχείου.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκκίνηση αυτής της ροής εργασίας κάθε φορά που αλλάζει ένα στοιχείο.

   Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε δύο ή τρεις επιλογές, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσετε τουλάχιστον μία επιλογή όταν θέλετε να εκτελέσετε τη ροή εργασίας. Εάν δεν ενεργοποιήσετε μια επιλογή, μπορείτε να σχεδιάσετε τη ροή εργασίας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, όμως, η εκκίνηση της ροής εργασίας δεν θα είναι δυνατή. Αργότερα, μπορείτε να ανοίξετε τη ροή εργασίας (μενού Αρχείο, εντολή Άνοιγμα ροής εργασίας), να επιλέξετε μια δυνατότητα εκκίνησης και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος. Αυτό είναι χρήσιμο για την αποθήκευση μιας ροής εργασίας η οποία βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πλαίσιο Όνομα βήματος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρώτο βήμα της ροής εργασίας.

  Δεύτερη σελίδα της Σχεδίασης ροής εργασίας

  Τώρα, δημιουργείτε τους κανόνες για τη ροή εργασίας σας, επιλέγοντας τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί καθώς και οποιεσδήποτε συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών.

  Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να περιέχεται μια συνθήκη σε κάθε βήμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε βήματα τα οποία θα είναι απλά μια λίστα ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν. Ωστόσο, κάθε βήμα μπορεί να έχει το πολύ έναν κλάδο υπό συνθήκη, ο οποίος να περιέχει μια ενέργεια χωρίς μια σχετική συνθήκη. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας κλάδος υπό συνθήκη που δεν περιέχει μια συνθήκη ενεργεί ως ο κλάδος "Διαφορετικά" του κλάδου υπό συνθήκη "Διαφορετικά εάν". Στην περίπτωση που η συνθήκη A είναι αληθής, κάντε την ενέργεια B, διαφορετικά, κάντε την ενέργεια C. Για το λόγο αυτό, δεν έχει νόημα να έχετε περισσότερους από έναν κλάδους "Διαφορετικά", επειδή ο τελευταίος κλάδος δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ.

 9. Για κάθε συνθήκη που θέλετε να καθορίσετε, κάντε κλικ στην ενότητα Συνθήκες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη συγκεκριμένη συνθήκη της λίστας. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια μέχρι να καθορίσετε όλες τις συνθήκες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία συνθήκες. Εάν το κάνετε αυτό, οι συνθήκες συνδέονται με το σύνδεσμο και, που σημαίνει ότι για να εκτελέσει η ροή εργασίας όλες τις σχετικές ενέργειες, πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι συνθήκες. Όταν υπάρχουν πολλές συνθήκες δημιουργείται ένα προοδευτικό φίλτρο, στο οποίο η σειρά έχει σημασία, επειδή η πρώτη συνθήκη αξιολογείται πρώτη. Για να μετακινήσετε μια συνθήκη προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια λίστα συνθηκών, κάντε κλικ στη συνθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Μετακίνηση συνθήκης προς τα επάνω ή Μετακίνηση συνθήκης προς τα κάτω της λίστας.

  Το Office SharePoint Designer 2007 παρέχει έναν αριθμό προκαθορισμένων συνθηκών. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε συνθήκες για προχωρημένους και προσαρμοσμένες συνθήκες. Με τις προσαρμοσμένες συνθήκες, μπορείτε να συγκρίνετε ένα πεδίο της τρέχουσας λίστας με μια τιμή. Με τις συνθήκες για προχωρημένους, μπορείτε να συγκρίνετε μια τιμή με μια άλλη τιμή. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σύγκριση μεταξύ ενός πεδίου οποιασδήποτε λίστας και μιας τιμής από μια ευρεία περιοχή προελεύσεων.

  Λίστα συνθηκών

 10. Μετά την εισαγωγή μιας συνθήκης, κάντε κλικ σε κάθε υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια τιμή για τις απαιτούμενες παραμέτρους.

  Για παράδειγμα, μια συνθήκη ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις για την επιλογή ενός πεδίου της λίστας, μιας σύγκρισης και μιας τιμής.

  Βήμα 1 στη Σχεδίαση ροής εργασίας που δείχνει την Προσαρμοσμένη προϋπόθεση

 11. Για κάθε ενέργεια που θέλετε να καθορίσετε, κάντε κλικ στην ενότητα Συνθήκες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη συγκεκριμένη συνθήκη της λίστας. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να καθορίσετε όλες τις συνθήκες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Εάν αυτή η ενέργεια δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ενέργειες, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Λίστα επιλογών

  Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία ενέργειες για μια συνθήκη. Εάν το κάνετε αυτό, οι ενέργειες μπορεί να εκτελούνται είτε η μία μετά την άλλη (συνδεδεμένες με το "τότε") ή ταυτόχρονα (συνδεδεμένες με το "και"). Για εναλλαγή μεταξύ της διαδοχικής και της παράλληλης εκτέλεσης, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση όλων των ενεργειών με διαδοχική σειρά ή Παράλληλη εκτέλεση όλων των ενεργειών.

 12. Μετά την εισαγωγή μιας ενέργειας, κάντε κλικ σε κάθε υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια τιμή για τις απαιτούμενες παραμέτρους.

  Για παράδειγμα, μια ενέργεια ενδέχεται να περιλαμβάνει μια σύνδεση για τη δημιουργία ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Βήμα 1 στη Σχεδίαση ροής εργασίας που δείχνει την προϋπόθεση και την ενέργεια

 13. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν κλάδο υπό συνθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη του κλάδου υπό συνθήκη 'Διαφορετικά αν' και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 9–12 για να δημιουργήσετε έναν άλλο κανόνα.

  Ένας κανόνας είναι ένα σύνολο συσχετισμένων συνθηκών και ενεργειών, όπως φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα. Όταν μια συνθήκη είναι αληθής, η ροή εργασίας εκτελεί τις συσχετισμένες ενέργειες. Τι συμβαίνει όμως όταν η συνθήκη είναι ψευδής; Με την προσθήκη κλάδων υπό συνθήκη, μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες συνθήκες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις διαφορετικές συνθήκες για την περίπτωση όπου η κατάσταση ενός εγγράφου αλλάζει σε "Έγκριση", "Απόρριψη" ή "Σε εκκρεμότητα". Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συνθήκη "Διαφορετικά", όπου η ροή εργασίας εκτελεί την ενέργεια μόνο όταν δεν ικανοποιείται καμία από τις προηγούμενες συνθήκες. Για να δημιουργήσετε μια συνθήκη "Διαφορετικά", ο τελευταίος κανόνας του βήματος πρέπει είναι μια ενέργεια χωρίς συνθήκες. Η ροή εργασίας αξιολογεί όλες τις συνθήκες. Στην περίπτωση που καμία από αυτές δεν ικανοποιείται, η ροή εργασίας εκτελεί στον τελικό κλάδο οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δεν έχει καμία συνθήκη.

 14. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το βήμα της ροής εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Για κάθε βήμα στη ροή εργασιών επαναλάβετε τα βήματα 8–14 για να δημιουργήσετε πρόσθετα σύνολα προϋποθέσεων και ενεργειών.

  Καθώς προσθέτετε βήματα, θα πρέπει να θυμάστε ότι κάθε βήμα μπορεί να έχει μόνο ένα σύνολο των κλάδων της προϋπόθεσης 'Else If', όπου οι ενέργειες σε κάθε κλάδο πραγματοποιούνται μόνο όταν η συσχετισμένη προϋπόθεση καλυφθεί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να προσθέσετε επιπλέον βήματα όταν:

  • Πρέπει να αξιολογηθούν πολλά σύνολα κλάδων της προϋπόθεσης 'Else If'.

  • Πρέπει να διαχωρίσετε μια δήλωση κλάδων από μια δήλωση χωρίς κλάδους.

 16. Για να ελέγξετε τη ροή εργασίας για σφάλματα προτού τερματίσετε τη Σχεδίαση ροής εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ροής εργασίας.

  Εάν υπάρχει σφάλμα ροής εργασίας, η υπερ-σύνδεση αλλάζει χρώμα και εμφανίζονται αστερίσκοι πριν και μετά από την μη έγκυρη παράμετρο. Ακόμη, στην περιοχή Βήματα ροής εργασίας, εμφανίζεται ένα σύμβολο σφάλματος δίπλα σε κάθε βήμα που περιέχει σφάλμα. Για κάθε σφάλμα, κάντε έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι που έχουν εισαχθεί είναι έγκυρες.

 17. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Η ροή εργασίας αποθηκεύεται και συνδέεται με τη λίστα που έχετε καθορίσει.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα με την οποία είναι συνδεδεμένη μια ροή εργασίας μετά την αποθήκευση της ροής εργασίας. Τουναντίον, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα ροή εργασίας και να την συνδέσετε με τη λίστα που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προτεινόμενα επόμενα βήματα

Τώρα που έχετε κατανοήσει τις βασικές έννοιες και τα θέματα σχεδίασης, μπορείτε να σχεδιάσετε μια ροή εργασιών που έχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις σε άρθρα που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα παραδείγματα ροής εργασιών στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×