Δημιουργία μιας προβολής μόνο για το InfoPath για πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στις προβολές μόνο για το InfoPath

Σενάρια για χρήση

Βήμα 1: Προσθήκη μιας προβολής μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Βήμα 2: Εμφάνιση της προβολής μόνο για πρόγραμμα περιήγησης, όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web

Βήμα 3: Εμφάνιση της προβολής μόνο για το InfoPath όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στο InfoPath

Εισαγωγή στις προβολές μόνο για το InfoPath

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που να εξυπηρετεί δύο τύπους χρηστών  — αυτούς που έχουν εγκατεστημένο το Microsoft Office InfoPath και αυτούς που δεν το έχουν εγκατεστημένο. Αυτός ο τύπος προτύπου φόρμας ονομάζεται πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, όλα τα χαρακτηριστικά, ρυθμίσεις και στοιχεία ελέγχου του InfoPath που δεν λειτουργούν σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web είναι κρυφά ή απενεργοποιημένα στη κατάσταση σχεδίασης. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπαίνετε σε πειρασμό να τα χρησιμοποιήσετε στη σχεδίασή σας.

Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης με χρήστες, πρέπει να δημοσιεύσετε σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, να είναι με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Εάν οι χρήστες έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το InfoPath, η φόρμα θα ανοίξει στο InfoPath. Εάν δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath, θα ανοίξει τη φόρμα σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Σε κάθε περίπτωση, το πρότυπο φόρμας δεν περιλαμβάνει δυνατότητες του InfoPath, ρυθμίσεις ή στοιχεία ελέγχου που δεν λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν αναμένετε να έχουν πολλοί από τους χρήστες εγκατεστημένο το InfoPath στους υπολογιστές τους, ενδέχεται να μην θέλετε να περιορίσετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας στο δευτερεύον σύνολο χαρακτηριστικών που υποστηρίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο προβολές του προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Η μία προβολή θα είναι για χρήστες που ανοίγουν το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Η άλλη προβολή θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από χρήστες που έχουν εγκατεστημένο το InfoPath στους υπολογιστές τους. Αυτή η προβολή μόνο για το InfoPath δεν εμφανίζεται ποτέ σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά του InfoPath σε αυτήν την προβολή, τα οποία δεν θα μπορούσατε διαφορετικά να χρησιμοποιήσετε, όπως είναι οι ρόλοι χρήστη και τα κύρια στοιχεία ελέγχου/στοιχεία ελέγχου λεπτομερειών.

Σε αυτό το θέμα, θα μάθετε τον τρόπο σχεδίασης μιας εκχωρημένης προβολής μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, θα μάθετε τον τρόπο δημιουργίας ενός κανόνας με τον οποίο ανιχνεύεται αν ο χρήστης που ανοίγει το πρότυπο φόρμας έχει εγκατεστημένο το InfoPath στον υπολογιστή του. Εάν ανιχνευτεί το InfoPath, ο χρήστης θα βλέπει την καθορισμένη προβολή μόνο για το InfoPath. Εάν δεν ανιχνευτεί το InfoPath, ο χρήστης θα βλέπει την καθορισμένη προβολή προγράμματος περιήγησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Αρχή της σελίδας

Σενάρια για χρήση

Φανταστείτε ότι εργάζεστε για μια ασφαλιστική εταιρεία και ότι σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης για την επεξεργασία αιτημάτων ασφάλισης. Το πρότυπο φόρμας πρέπει να εξυπηρετεί ασφαλισμένους που ανοίγουν και συμπληρώνουν τη φόρμα αιτήματος από την τοποθεσία Web της εταιρείας σας, καθώς και εσωτερικούς χρήστες που εξετάζουν και εγκρίνουν τα δεδομένα της φόρμας αιτήματος. Θεωρείτε ότι οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath στους υπολογιστές τους και ότι οι εσωτερικοί χρήστες έχουν εγκατεστημένο το InfoPath. Για να εξυπηρετήσετε τους χρήστες που έχουν και τους χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath, θα μπορούσατε να σχεδιάσετε δύο ξεχωριστά πρότυπα φόρμας  — ένα με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης και ένα χωρίς αυτήν τη συμβατότητα. Ωστόσο, είναι ευκολότερο και λιγότερο χρονοβόρο να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που να περιλαμβάνει τις παρακάτω προβολές:

Προβολή 1: Εξωτερική προβολή συμπλήρωσης αιτημάτων    Αυτή είναι η προβολή που βλέπουν οι ασφαλισμένοι κατά τη σύνδεση στην τοποθεσία Web της εταιρείας σας και το άνοιγμα μιας φόρμας αιτήματος. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζετε αν ένας ασφαλισμένος έχει εγκατεστημένο ένα αντίγραφο του InfoPath στον υπολογιστή του, το πρότυπο φόρμας πρέπει να έχει συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί με χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.

Προβολή 2: Εσωτερική προβολή επεξεργασίας αιτήματος    Αυτή η προβολή είναι για τα άτομα επεξεργασίας των αιτημάτων, τα οποία εξετάζουν τη φόρμα αιτήματος που έχει υποβληθεί και τη δρομολογούν σε κάποιον υπεύθυνο ασφαλίσεων για έγκριση. Όλοι οι υπάλληλοι της ασφαλιστικής εταιρείας έχουν εγκατεστημένο το InfoPath στους υπολογιστές τους. Για αυτό, μπορείτε να σχεδιάσετε μια εκχωρημένη προβολή του InfoPath μόνο για αυτούς. Σε αντίθεση με την προβολή συμπλήρωσης αιτήματος, στην οποία αποκτάται πρόσβαση από ασφαλισμένους με χρήση προγράμματος περιήγησης Web, η καθορισμένη προβολή του InfoPath δεν εμφανίζεται ποτέ οπουδήποτε αλλού εκτός από το InfoPath και για αυτό ενδέχεται να περιέχει χαρακτηριστικά, στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις που δεν είναι διαθέσιμα σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη μιας προβολής μόνο για το InfoPath σε πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Για να δημιουργήσετε μια προβολή μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, αλλάξτε τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προβολής. Με αυτήν τη ρύθμιση επιτρέπεται στους χρήστες του InfoPath να βλέπουν την προβολή, αλλά εμποδίζει την εμφάνιση της προβολής σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

 3. Στην περιοχή Ενέργειες, στο παράθυρο εργασιών Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας προβολής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προβολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προβολή εκτύπωσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Στη λίστα Επιλογή προβολής, κάντε διπλό κλικ στην προβολή που μόλις δημιουργήσατε.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 7. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση στο μενού "Προβολή" κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

  Σημείωση: Με την απενεργοποίηση αυτού του πλαισίου ελέγχου εμποδίζονται οι χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath από την απόπειρα μετάβασης στην προβολή μόνο για το InfoPath.

 8. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται μόνο οι δυνατότητες του InfoPath (η προβολή δεν θα είναι διαθέσιμη στα προγράμματα περιήγησης στο Web) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 9. Σχεδιάστε την προβολή όπως θα κάνατε κανονικά.

  Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά από τα χαρακτηριστικά, στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις στην προβολή μόνο για το InfoPath που δεν θα ήταν διαθέσιμα σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ελέγχου του παραθύρου εργασιών Στοιχεία ελέγχου, σε αντιδιαστολή με αυτά που λειτουργούν σε πρόγραμμα περιήγησης. Επιπλέον, δεν θα εμφανίζονται σφάλματα συμβατότητας προγράμματος περιήγησης ή μηνύματα στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης.

  Σημείωση: Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλειοψηφία των χαρακτηριστικών του InfoPath στην προβολή μόνο για το InfoPath, κάποια χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης ως σύνολο, παραμένουν απενεργοποιημένα ή κρυφά. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για το σύνολο του προτύπου φόρμας ή να χρησιμοποιήσετε δέσμη ενεργειών στην προβολή σας, επειδή μία από τις προβολές του προτύπου φόρμας έχει συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

 10. Για να προσθέσετε επιπλέον προβολές μόνο για το InfoPath στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, επαναλάβετε τα βήματα 2-9.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Εμφάνιση της προβολής μόνο για πρόγραμμα περιήγησης κατά το άνοιγμα του προτύπου φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web

Σε αυτήν τη διαδικασία θα μάθετε τον τρόπο δημιουργίας ενός κανόνα που υπαγορεύει την προβολή που βλέπει ο χρήστης κατά το πρώτο άνοιγμα μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ο κανόνας εκτελείται κατά το πρώτο άνοιγμα της φόρμας και όταν ικανοποιείται μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η συνθήκη σε αυτήν την περίπτωση έχει να κάνει με το αν οι χρήστες ανοίγουν το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Αν ναι, τότε εμφανίζεται η προβολή μόνο για πρόγραμμα περιήγησης του προτύπου φόρμας. Αυτή η προβολή περιορίζεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών που υποστηρίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που περιέχει την προβολή μόνο για το InfoPath.

 2. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 3. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 4. Στην περιοχή Συμπεριφορά κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες για το άνοιγμα φορμών , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνας, πληκτρολογήστε ένα όνομα με νόημα για τον κανόνα σας, όπως Κανόνας 1: Μετάβαση σε προβολή προγράμματος περιήγησης.

 7. Για να καθορίσετε πότε πρέπει να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 8. Στο πρώτο πλαίσιο, κάτω από την επιλογή Εφαρμογή του κανόνα, όταν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, κάντε κλικ στην επιλογή Η έκφραση.

 9. Στο δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογήστε xdEnvironment:IsBrowser() και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 11. Στη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή προβολών.

 12. Στη λίστα Προβολή, κάντε κλικ στην προβολή προγράμματος περιήγησης στην οποία θέλετε να μεταβείτε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 13. Για να εμποδίσετε την εκτέλεση κανόνων μετά από αυτόν τον κανόνα (για το τρέχον συμβάν), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή της επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα στο παράθυρο διαλόγου Κανόνας.

  Ο κανόνας που μόλις δημιουργήσατε θα εκτελεστεί όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας και καλυφθεί η συνθήκη που καθορίσατε  — δηλαδή, ότι το περιβάλλον χρήστη είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web .

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Εμφάνιση της προβολής μόνο για το InfoPath κατά το άνοιγμα του προτύπου φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στο InfoPath

Τώρα θα προσθέσετε άλλον ένα κανόνα στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Αυτός ο κανόνας εκτελείται κατά το πρώτο άνοιγμα της φόρμας και όταν ικανοποιείται μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η συνθήκη σε αυτήν την περίπτωση έχει να κάνει με το αν ο χρήστης που ανοίγει το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης έχει εγκατεστημένο το InfoPath στον υπολογιστή του. Εάν είναι εγκατεστημένο το Infopath, τότε η εμφανίζεται η προβολή μόνο για το InfoPath του προτύπου φόρμας. Επειδή αυτή η προβολή είναι ορατή μόνο μέσα στο InfoPath, δεν είναι δυνατό να περιέχει το σύνολο των χαρακτηριστικών του InfoPath.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που περιέχει την προβολή μόνο για το InfoPath.

 2. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 3. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 4. Στην περιοχή Συμπεριφορά κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνας, πληκτρολογήστε ένα όνομα με νόημα για τον κανόνα σας, όπως Κανόνας 1: Μετάβαση σε προβολή InfoPath.

 7. Για να καθορίσετε πότε πρέπει να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 8. Στο πρώτο πλαίσιο, κάτω από την επιλογή Εφαρμογή του κανόνα, όταν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, κάντε κλικ στην επιλογή Η έκφραση.

 9. Στο δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογήστε not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Κάντε κλικ στο στοιχείο Και.

 11. Στο πρώτο πλαίσιο, κάτω από την πρώτη συνθήκη κάντε κλικ στην επιλογή Η έκφραση.

 12. Στο δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογήστε not(xdEnvironment:IsMobile()) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 14. Στη λίστα Ενέργεια, στο παράθυρο διαλόγου Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή προβολών.

 15. Στη λίστα Προβολή, κάντε κλικ στην προβολή μόνο για το InfoPath στην οποία θέλετε να μεταβείτε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 16. Για να εμποδίσετε την εκτέλεση κανόνων μετά από αυτόν τον κανόνα (για το τρέχον συμβάν), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή της επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα στο παράθυρο διαλόγου Κανόνας.

  Ο κανόνας που μόλις δημιουργήσατε θα εκτελεστεί όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας και καλυφθεί η συνθήκη που καθορίσατε — δηλαδή, ότι το περιβάλλον χρήστη είναι το InfoPath και όχι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή μια φορητή συσκευή .

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×