Δημιουργία μιας λεπτομερές διάγραμμα δικτύου στο Visio συνδέεται με εξωτερικά δεδομένα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δημιουργία ενός λεπτομερούς διαγράμματος δικτύου με το Visio είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος σχεδιασμού και καταγραφής ενός δικτύου υπολογιστών, όπως στην εικόνα που ακολουθεί.

Παράδειγμα λογικού διαγράμματος δικτύου

Χρησιμοποιώντας το πρότυπο και τις δυνατότητες της σύνδεσης δεδομένων που διαθέτει το Λεπτομερές διάγραμμα δικτύου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα που εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένος, λογικά ή φυσικά, ο εξοπλισμός, να προσθέσετε αρχικά δεδομένα για την αναγνώριση κάθε σχήματος και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε και να συνδέσετε εξωτερικά δεδομένα με τα σχήματα δικτύου σας.

Σημείωση: Το πρότυπο που διαθέτει το Λεπτομερές διάγραμμα δικτύου περιλαμβάνεται στο Visio Professional και Premium, αλλά όχι στο Visio Standard.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία διαγράμματος δικτύου

Εισαγάγετε εξωτερικά δεδομένα σχετικά με εξοπλισμού στο σχέδιό σας

Προσθήκη αρχικό δεδομένων για τον προσδιορισμό των σχημάτων εξοπλισμού

Αυτόματη σύνδεση εξωτερικών δεδομένων σε σχήματα δικτύου

Δημιουργία διαγράμματος δικτύου

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορίες προτύπων, επιλέξτε Δίκτυο.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο Λεπτομερές διάγραμμα δικτύου.

 4. Από το στοιχείο Δίκτυο και περιφερειακά, σύρετε ένα σχήμαδακτυλικού δικτύου ή Ethernet στη σελίδα σχεδίου.

 5. Από την επιλογή Υπολογιστές και οθόνες ή Δίκτυο και περιφερειακά, σύρετε σχήματα συσκευών στη σελίδα σχεδίου.

 6. Προσαρτήστε συσκευές στο σχήμα δακτυλικού δικτύου ή Ethernet χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες συνδέσεις του σχήματος:

  1. Κάντε κλικ στο σχήμα δακτυλικού δικτύου ή Ethernet.

  2. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου λαβή Λαβή ελέγχου . Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε βέλος τεσσάρων κεφαλών, σύρετέ το σε ένα σημείο σύνδεσης σε ένα από τα σχήματα συσκευή.

   Όταν το σχήμα συσκευών έχει συνδεθεί σωστά με το σχήμα δακτυλικού δικτύου ή Ethernet το σημείο σύνδεσης μετατρέπεται κόκκινο, υποδεικνύοντας ότι έχει επικολληθεί.

   Συμβουλή: Για να αποκρύψετε μια γραμμή σύνδεσης που δεν χρησιμοποιούνται, σύρετε τη λαβή ελέγχου Λαβή ελέγχου πίσω στο σχήμα Δαχτυλιοειδές δίκτυο ή Ethernet.

 7. Προσθήκη υπομνήματος στο διάγραμμα δικτύου:

  1. Από το στοιχείο Δίκτυο και περιφερειακά, σύρετε το σχήμα για το Υπόμνημα στη σελίδα σχεδίου.

  2. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σχήματος για το Υπόμνημα, κάντε δεξιό κλικ στο σχήμα για το Υπόμνημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων υπομνήματος στο μενού συντόμευσης.

  3. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο στο σχήμα για το Υπόμνημα, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε και πληκτρολογήστε.

 8. Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα σχήμα δικτύου, κάντε κλικ στο σχήμα και πληκτρολογήστε. Για να μετακινήσετε το κείμενο, σύρετε τη λαβή ελέγχου Λαβή ελέγχου .

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων σχετικά με τον εξοπλισμό στο σχέδιο

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Σύνδεση δεδομένων σε σχήματα.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού Επιλογέας δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (για παράδειγμα, ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή μια βάση δεδομένων SQL).

 3. Ολοκληρώστε το υπόλοιπο του οδηγού.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε κάτι άλλο από ένα βιβλίο εργασίας του Excel, μια βάση δεδομένων της Access ή μια λίστα του SharePoint στην πρώτη σελίδα του οδηγού, ενδέχεται να οδηγηθείτε προσωρινά στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων κατά την ολοκλήρωση του Οδηγού επιλογέα δεδομένων .

Αφού επιλέξετε Τέλος στην τελευταία σελίδα του οδηγού επιλογέα δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα με τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει να εμφανίζονται σε πλέγμα.

Σημείωση: Τα δεδομένα που εμφανίζονται στο παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα είναι ένα στιγμιότυπο των δεδομένων προέλευσης τη στιγμή της εισαγωγής. Αυτά τα δεδομένα μπορείτε να τα ανανεώνετε όταν αλλάζουν τα δεδομένα στην προέλευση δεδομένων σας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της προέλευσης δεδομένων αλλάζοντας τα δεδομένα στο σχέδιό σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αρχικών δεδομένων για την αναγνώριση των σχημάτων του εξοπλισμού

Για να είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση των δεδομένων που έχετε εισαγάγει με τα σχήματα δικτύου, πρέπει να προσθέσετε ορισμένες πληροφορίες στα σχήματά σας για την αναγνώριση καθενός από αυτά με μοναδικό τρόπο. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε έναν αριθμό στοιχείου σε κάθε σχήμα και διαθέτετε μια στήλη για αριθμούς στοιχείων στην προέλευση δεδομένων, το Visio μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό αυτό για να αντιστοιχίσει τις σειρές στον πίνακα με τα κατάλληλα σχήματα στο διάγραμμα.

 1. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα σχήμα δικτύου στο σχέδιό σας, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Δεδομένα στο μενού συντόμευσης και επιλέξτε Δεδομένα σχήματος.

 2. Στο παράθυρο Δεδομένα σχήματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στοιχείου ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό από την προέλευση δεδομένων στο κατάλληλο πεδίο.

  Κατά την εκτέλεση του οδηγού αυτόματης σύνδεσης, μπορείτε να καθορίσετε ποια στήλη στην προέλευση δεδομένων συμφωνεί με ποιο πεδίο στα δεδομένα σχήματος.

 3. Πιέστε Enter για να επιβεβαιώσετε τα δεδομένα.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε σχήμα που θέλετε να συνδέσετε με δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη σύνδεση εξωτερικών δεδομένων με σχήματα δικτύου

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Αυτόματη σύνδεση.

 2. Ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό αυτόματης σύνδεσης.

Τα δεδομένα σας εμφανίζονται στα σχήματά σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×