Δημιουργία μιας αναφοράς 3-D για την ίδια περιοχή κελιών σε πολλά φύλλα εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια αναφορά που αναφέρεται στο ίδιο κελί ή στην ίδια περιοχή σε πολλά φύλλα, ονομάζεται αναφορά 3-D. Μια αναφορά 3-Δ είναι ένας χρήσιμος και βολικός τρόπος για δημιουργία αναφοράς σε πολλά φύλλα εργασίας που ακολουθούν το ίδιο μοτίβο και σε κελιά κάθε φύλλου εργασίας που περιέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων, όπως όταν ενοποιείτε δεδομένα προϋπολογισμού από διαφορετικά τμήματα στην επιχείρησή σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με μια κάνετε αναφορά στη 3-δ

Μάθετε πώς αναφορών 3-δ αλλάζουν όταν μετακίνηση, αντιγραφή, εισαγωγή ή διαγραφή φύλλων εργασίας

Δημιουργία αναφοράς 3-δ

Δημιουργία ονόματος για μια αναφορά 3-δ

Πληροφορίες σχετικά με την αναφορά 3-Δ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά 3-Δ για να προσθέσετε εκχωρήσεις προϋπολογισμού μεταξύ τριών τμημάτων, Πωλήσεις, HR και Μάρκετινγκ, καθένα σε διαφορετικό φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω αναφορά 3-Δ:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κι άλλο φύλλο εργασίας και μετά να το μετακινήσετε στην περιοχή στην οποία αναφέρεται ο τύπος. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε μια αναφορά στο κελί B3 του φύλλου εργασίαςΕγκαταστάσεις, μετακινήστε το φύλλο εργασίας Εγκαταστάσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας Πωλήσεις και HR, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Εισαγωγή πρόσθετου φύλλου σε μια ενοποίηση

Επειδή ο τύπος περιέχει μια αναφορά 3-Δ στην περιοχή ονομάτων φύλλων εργασίας, Πωλήσεις:Μάρκετινγκ!B3, όλα τα φύλλα εργασίας της περιοχής περιλαμβάνονται στο νέο υπολογισμό.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τον τρόπο αλλαγής των αναφορών 3-Δ κατά τη μετακίνηση, την αντιγραφή, την εισαγωγή ή τη διαγραφή φύλλων εργασίας

Τα ακόλουθα παραδείγματα εξηγούν τι συμβαίνει κατά την εισαγωγή, την αντιγραφή, τη διαγραφή ή τη μετακίνηση φύλλων εργασίας τα οποία περιλαμβάνονται σε μια αναφορά 3-Δ. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τον τύπο =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) για να προσθέσουν τα κελιά A2 έως A5 στα φύλλα εργασίας 2 έως 6.

Εισαγωγή ή αντιγραφή     Εάν κάνετε εισαγωγή ή αντιγραφή φύλλων εργασίας μεταξύ του Φύλλου2 και του Φύλλου6 (τα τελικά σημεία αυτού του παραδείγματος), τότε, το Excel περιλαμβάνει στους υπολογισμούς όλες τις τιμές των κελιών A2 έως A5 των πρόσθετων φύλλων εργασίας.

Διαγραφή     Εάν διαγράψετε τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μεταξύ του Φύλλου2 και του Φύλλου6, τότε, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

Μετακίνηση     Εάν μετακινήσετε τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μεταξύ του Φύλλου2 και του Φύλλου6 σε μια θέση έξω από την περιοχή φύλλων εργασίας αναφοράς, τότε, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

Μετακίνηση ενός τελικού σημείου     Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6 σε άλλη θέση του ίδιου βιβλίου εργασίας, το Excel προσαρμόζει τον υπολογισμό ώστε να περιλαμβάνει τα νέα φύλλα εργασίας μεταξύ αυτών των δύο φύλλων, εκτός αν αντιστρέψετε τη σειρά των τελικών σημείων στο βιβλίο εργασίας. Εάν αντιστρέψετε τα τελικά σημεία, η αναφορά 3-Δ αλλάζει το φύλλο εργασίας τελικού σημείου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια αναφορά στην περιοχή Φύλλο2:Φύλλο6: Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 μετά το Φύλλο6 στο βιβλίο εργασίας, τότε, ο τύπος θα παραπέμπει στην περιοχή Φύλλο3:Φύλλο6. Εάν μετακινήσετε το Φύλλο6 εμπρός από το Φύλλο2, ο τύπος θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να παραπέμπει στην περιοχή Φύλλο2:Φύλλο5.

Διαγραφή ενός τελικού σημείου     Εάν διαγράψετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6, τότε, το Excel καταργεί τις τιμές αυτού του φύλλου εργασίας από τον υπολογισμό.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας αναφοράς 3-Δ

 1. Κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε τη συνάρτηση.

 2. Πληκτρολογήστε = (το σύμβολο ισότητας), εισαγάγετε το όνομα της συνάρτησης και μετά πληκτρολογήστε μια αριστερή παρένθεση.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις σε μια αναφορά 3-Δ:

Συνάρτηση

Περιγραφή

SUM

Προσθέτει αριθμούς.

AVERAGE

Υπολογίζει τον μέσο όρο αριθμών (αριθμητικό μέσο).

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ AVERAGEA

Υπολογίζει τον μέσο όρο αριθμών (αριθμητικό μέσο) και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

COUNT

Καταματρά τα κελιά που περιέχουν αριθμούς.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ COUNTA

Καταμετρά τα κελιά που δεν είναι κενά.

MAX

Εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο τιμών.

MAXA

Εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο τιμών και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

MIN

Εντοπίζει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο τιμών.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ MINA

Εντοπίζει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο τιμών και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

PRODUCT

Πολλαπλασιάζει αριθμούς.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ STDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

ΤΥΠΙΚΉ ΑΠΌΚΛΙΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Η ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ VAR

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ VARA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ VARP

Υπολογίζει τη διακύμανση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ VARPA

Υπολογίζει τη διακύμανση ενός ολόκληρου πληθυσμού και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στην καρτέλα για το τελευταίο φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 3. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 4. Συμπληρώστε τον τύπο και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ονόματος για μια αναφορά 3-Δ

 1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ονόματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για παραπομπή. Τα ονόματα δεν πρέπει έχουν μήκος μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες.

 3. Στο πλαίσιο Αναφορά σε, επιλέξτε το σύμβολο ισότητας (=) και την αναφορά και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο BACKSPACE.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο φύλλο εργασίας στο οποίο πρόκειται να γίνει παραπομπή.

 5. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στην καρτέλα για το τελευταίο φύλλο εργασίας στο οποίο πρόκειται να γίνει παραπομπή.

 6. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στην οποία πρόκειται να γίνει παραπομπή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×