Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία λωρίδας χρόνου στο Visio

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Λωρίδες χρόνου στο Visio θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να επικοινωνήσετε προγράμματα έργων εμφανίζοντας τις φάσεις και τις προθεσμίες σε μια μορφή που είναι εύκολο να διαβάσετε και να κατανοήσετε.

Για να βρείτε το κατάλληλο πρότυπο για να ξεκινήσετε, μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο > Δημιουργία και στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε Λωρίδα χρόνου.

Προσθήκη σχήματος βάσης λωρίδας χρόνου

 • Από το στάμπο Σχήματα λωρίδας χρόνου, σύρετε ένα από τα σχήματα λωρίδας χρόνου (Συμπαγές, Γραμμικό ή Κυλινδρικό) στη σελίδα σχεδίασης.

 • Ανοίγει το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου. Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα Έναρξης και Λήξης. Αυτές οι ημερομηνίες προστίθενται στην αρχή και το τέλος της λωρίδας χρόνου. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση των επιλογών στις καρτέλες Χρονική περίοδος και Μορφή ώρας και επιλέξτε ΟΚ.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ανοίξετε ξανά το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου κάνοντας δεξί κλικ στη λωρίδα χρόνου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου.

Προσθήκη οροσήμων, διαστημάτων και δεικτών

Τύπος δείκτη

Χρήση

Ορόσημο

Υπόδειξη μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας ορόσημου στη λωρίδα χρόνου (για παράδειγμα, η ημερομηνία κατά την οποία ένα έργο συγγραφής πρέπει να παραδοθεί στον εκδότη).

Διάστημα

Υπόδειξη ενός κρίσιμου χρονικού διαστήματος στη λωρίδα χρόνου (για παράδειγμα, το διάστημα που απαιτείται για τη συγγραφή ενός πρώτου προσχέδιου).

Δείκτης του σήμερα

Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τότε που ξεκίνησε το έργο. Ένας "Δείκτης του σήμερα" αλλάζει αυτόματα καθώς αλλάζει η πραγματική ημερομηνία για να εμφανίσει την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματός σας σε σχέση με την επόμενη προθεσμία σας.

Υπόδειξη ορόσημου σε λωρίδα χρόνου

 1. Σύρετε ένα σχήμα ορόσημου από το στάμπο Σχήματα λωρίδας χρόνου και αποθέστε το απευθείας επάνω στη λωρίδα χρόνου.

 2. Στο παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων ορόσημου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα για το ορόσημο.

 3. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την ετικέτα που θέλετε να εμφανίζεται για το ορόσημο.

 4. Στη λίστα Μορφή ημερομηνίας, επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζεται η ημερομηνία.

 5. Επιλέξτε ΟΚ.

Για να αλλάξετε γρήγορα ένα ορόσημο ημερομηνία, σύρετε το ορόσημο όπου θέλετε στη λωρίδα χρόνου. Η ημερομηνία σχετικά με τις αλλαγές ορόσημου ώστε να ταιριάζει με τη νέα θέση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ορόσημο, ανοίγοντας το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων ορόσημου ξανά, κάνοντας δεξί κλικ στο ορόσημο, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων ορόσημου και, στη συνέχεια, η αλλαγή της ημερομηνίας.

Υπόδειξη χρονικού διαστήματος σε λωρίδα χρόνου

 1. Τοποθετήστε ένα σχήμα διαστήματος απευθείας επάνω στη λωρίδα χρόνου.

 2. Ορίστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος, πληκτρολογήστε μια ετικέτα και επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας.

 3. Επιλέξτε ΟΚ.

Για να αλλάξετε γρήγορα το χρονικό διάστημα από ένα χρονικό διάστημα, σύρετε τις λαβές επιλογής ή μετακινήστε το χρονικό διάστημα όπου θέλετε στη λωρίδα χρόνου. Η ημερομηνία σχετικά με τις αλλαγές διάστημα ώστε να ταιριάζει με τη νέα θέση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρονικό διάστημα εύρος, ανοίγοντας το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων διαστήματος ξανά, κάνοντας δεξί κλικ στο διάστημα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων διαστήματος και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τα δεδομένα.

Μετακίνηση του κειμένου εκτός της λωρίδας χρόνου

Λωρίδες χρόνου μερικές φορές μπορεί να λάβετε περιλαμβάνει πολλά αποτελέσματα. Για να κάνετε πιο ευανάγνωστο στη λωρίδα χρόνου, κάντε κλικ στην επιλογή την κίτρινη λαβή ελέγχου ενός σχήματος και σύρετέ το στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το κείμενο.

Υπόδειξη χρόνου που παρήλθε σε μια λωρίδα χρόνου

 • Τοποθετήστε το σχήμα Χρόνος που πέρασε απευθείας στη λωρίδα χρόνου. Το σχήμα στοιχίζει το αριστερό άκρο του με την αρχή της λωρίδας χρόνου και επεκτείνεται στην τρέχουσα ημερομηνία.

 • Σύρετε το σχήμα Δείκτης του σήμερα επάνω στη λωρίδα χρόνου. Το σχήμα έχει τοποθετηθεί στην τρέχουσα, πραγματική ημερομηνία.

Κάθε φορά που ανοίγετε ένα σχέδιο λωρίδας χρόνου που έχει ένα σχήμα Χρόνος που πέρασε ή Δείκτης του σήμερα, τα σχήματα αλλάζουν για να ευθυγραμμιστούν με την τρέχουσα, πραγματική ημερομηνία.

Εμφάνιση λεπτομερειών μιας ενότητας της λωρίδας χρόνου

Επεκτείνετε ένα τμήμα μιας υπάρχουσας λωρίδας χρόνου ως δεύτερη λωρίδα χρόνου για να εμφανίσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Η εκτεταμένη λωρίδα χρόνου αναπαριστά ένα τμήμα της αρχικής λωρίδας χρόνου, αλλά εργάζεστε σε αυτήν ξεχωριστά.

Εάν προσθέσετε ένα ορόσημο ή διάστημα στην αρχική λωρίδα χρόνου, θα προστεθεί επίσης στην εκτεταμένη λωρίδα χρόνου. Ωστόσο, εάν το προσθέσετε στην εκτεταμένη λωρίδα χρόνου, δεν θα προστεθεί στην αρχική λωρίδα χρόνου.

Εμφάνιση λεπτομερειών για μια ενότητα

 1. Σύρετε το σχήμα Εκτεταμένη λωρίδα χρόνου στη σελίδα.

 2. Στο παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου, καθορίστε τις επιλογές και επιλέξτε OK.

Η εκτεταμένη λωρίδα χρόνου χρησιμοποιεί διακεκομμένες γραμμές για να υποδείξει την ενότητα της αρχικής λωρίδας χρόνου που αναπαριστά.

Τα κοινόχρηστα ορόσημα και διαστήματα συγχρονίζονται αυτόματα ώστε αν τα αλλάξετε σε μια λωρίδα χρόνου, αλλάζουν επίσης και στην άλλη.

Η εκτεταμένη λωρίδα χρόνου χρησιμοποιεί από προεπιλογή τον ίδιο τύπο σχήματος όπως η αρχική λωρίδα χρόνου. Για να αλλάξετε τον τύπο σχήματος, κάντε δεξί κλικ στην εκτεταμένη λωρίδα χρόνου, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Τύπος λωρίδας χρόνου και κάντε μια επιλογή.

Για να αλλάξετε γρήγορα το διάστημα μιας εκτεταμένης λωρίδας χρόνου, σύρετε τις κίτρινες λαβές ελέγχου. Η ημερομηνία στην εκτεταμένη λωρίδα χρόνου αλλάζει προκειμένου να συμφωνεί με τη νέα θέση.

Ανανέωση μιας λωρίδας χρόνου

Εδώ θα βρείτε τις ενέργειες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να περιορίσετε μια λωρίδα χρόνου.

Τι θέλετε να αλλάξετε

Ενέργεια

Ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου

Κάντε δεξί κλικ στη λωρίδα χρόνου, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου και επιλέξτε τις νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Αριθμός τμημάτων σε μια γραμμή λωρίδας χρόνου

Κάντε δεξί κλικ στη λωρίδα χρόνου, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου και επιλέξτε μια διαφορετική μονάδα χρόνου κλιμάκωση όπως ημέρες, μήνες, έτη, τρίμηνα ή έτη.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ημερομηνιών και τμημάτων της λωρίδας χρόνου

Κάντε δεξί κλικ στη λωρίδα χρόνου, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων λωρίδας χρόνου και μεταβείτε στην καρτέλα Μορφή ώρας. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ημερομηνίες και επισημάνσεις στη λωρίδα χρόνου.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των βελών σε μια γραμμή λωρίδας χρόνου

Κάντε δεξί κλικ στη λωρίδα χρόνου, τοποθετήστε το δείκτη στην Αιχμή βέλους και κάντε μια επιλογή.

Τύπος ορόσημου

Κάντε δεξί κλικ στο ορόσημο, τοποθετήστε το δείκτη για να Ορίσετε τύπος ορόσημου και επιλέξτε ένα στυλ.

Ημερομηνία ορόσημου

Κάντε δεξί κλικ στο ορόσημο, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων ορόσημου και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

Θέση ορόσημου

Κάντε δεξί κλικ στο ορόσημο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Θέση και επιλέξτε ένα στυλ.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ημερομηνίας και περιγραφής ορόσημου

Κάντε δεξί κλικ στο ορόσημο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Εμφάνιση στοιχείων και επιλέξτε ή καταργήστε τις επιλογές των στοιχείων.

Περιγραφή ορόσημου ή χρονικού διαστήματος

Κάντε διπλό κλικ στο κείμενο που σχετίζεται με το ορόσημο ή το διάστημα, πληκτρολογήστε τη νέα περιγραφή και πατήστε το πλήκτρο Esc.

Τύπος διαστήματος

Κάντε δεξί κλικ στο διάστημα, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ορισμός τύπου διαστήματος και επιλέξτε ένα στυλ.

Ορισμός περιγραφής διαστήματος επάνω ή κάτω από την ημερομηνία

Κάντε δεξί κλικ στο διάστημα, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Θέση περιγραφής και κάντε μια επιλογή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ημερομηνίας, περιγραφής και ποσοστού ολοκλήρωσης του διαστήματος

Κάντε δεξί κλικ στο διάστημα, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Εμφάνιση στοιχείων και επιλέξτε ή καταργήστε τις επιλογές των στοιχείων.

Ημερομηνίες χρονικού διαστήματος

Κάντε δεξί κλικ στο διάστημα, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων διαστήματος και πληκτρολογήστε τις ημερομηνίες.

Θέση του κειμένου που σχετίζεται με ένα ορόσημο, ένα διάστημα ή με το δείκτη του σήμερα

Επιλέξτε το σχήμα. Σύρετε τη λαβή ελέγχου για να αλλάξετε την απόσταση και τη γωνία ανάμεσα στο κείμενο και τη γραμμή λωρίδας χρόνου.

Ενδιάμεσες επισημάνσεις

Κάντε δεξί κλικ στη λωρίδα χρόνου, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ενδιάμεσες σημάνσεις και επιλέξτε ένα στυλ.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×