Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση σε υπάρχουσες γραμμές κειμένου ή το Word μπορεί να δημιουργεί αυτόματα λίστες καθώς πληκτρολογείτε. Από προεπιλογή, εάν ξεκινήσετε μια παράγραφο πληκτρολογώντας έναν αστερίσκο ακολουθούμενο από ένα διάστημα, το Word δημιουργεί μια λίστα με κουκκίδες. Επίσης, εάν ξεκινήσετε πληκτρολογώντας ένα πραγματικό αριθμό, το Word δημιουργεί μια λίστα με αρίθμηση. Εάν δεν θέλετε το κείμενό σας να μετατραπεί σε λίστα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης Εικόνα κουμπιού που εμφανίζεται και να ορίσετε μια επιλογή.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο χειρισμού των λιστών σε όλα τα έγγραφα. Ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων κουκκίδων ή της αρίθμησης για να μάθετε περισσότερα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με μόνο ένα επίπεδο ή με πολλά επίπεδα για να συμπεριλάβετε λίστες μέσα σε μια λίστα. Όταν δημιουργείτε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε από τα εξής:

 • Χρήση των εύχρηστων βιβλιοθηκών κουκκίδων και αρίθμησης    
  Χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες μορφές κουκκίδων και αρίθμησης για να δημιουργήσετε λίστες, να προσαρμόσετε τις λίστες ή να επιλέξετε άλλες μορφές από τις βιβλιοθήκες κουκκίδων και αρίθμησης.

  Βιβλιοθήκη κουκκίδων του Word 2010

 • Μορφοποίηση κουκκίδων ή αριθμών   
  Μορφοποιήστε τις κουκκίδες ή τους αριθμούς με διαφορετικό τρόπο από το κείμενο σε μια λίστα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό και αλλάξτε το χρώμα του αριθμού για ολόκληρη τη λίστα, για παράδειγμα, χωρίς να κάνετε αλλαγές στο κείμενο στη λίστα.

  Λίστα με διαφορετικά χρώματα γραμματοσειράς για αριθμούς και κείμενο

 • Χρήση εικόνων ή συμβόλων   
  Δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες εικόνας για να προσθέσετε οπτικό ενδιαφέρον σε ένα έγγραφο ή μια ιστοσελίδα.

  Λίστα εικόνων με κουκκίδες

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε έναν * (αστερίσκο) ακολουθούμενο από ένα κενό διάστημα για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες.

  • Πληκτρολογήστε έναν αριθμό (1.) για να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε το επόμενο στοιχείο.

  Σημείωση:  Το Word εισάγει αυτόματα την επόμενη κουκκίδα ή τον επόμενο αριθμό.

 3. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές ή πατήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε την τελευταία κουκκίδα ή αριθμό από τη λίστα.

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία στα οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες ή Αρίθμηση.

Κουμπί 'Κουκκίδες' και κουμπί 'Αρίθμηση' στο Word 2010

1 Κουκκίδες

2 Αρίθμηση

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε διαφορετικά στυλ κουκκίδων και μορφές αρίθμησης, κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Κουκκίδες ή Αρίθμηση.

Μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του διάστιχου μεταξύ των γραμμών σε μια λίστα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα που βρίσκεται δίπλα στη συλλογή "Στυλ" και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο στυλ Παράγραφος λίστας.

  Κουμπί "Περισσότερα στυλ" του Word 2010

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς προσθήκη διαστημάτων μεταξύ παραγράφων του ίδιου στυλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή του διάστιχου μεταξύ κουκκίδων σε μια λίστα.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  Σημείωση: Στο Word 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. .

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση, στην περιοχή Εφαρμογή κατά την πληκτρολόγηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματες λίστες με κουκκίδες και το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματες λίστες με αρίθμηση.

 1. Κάντε κλικ σε μια κουκκίδα ή σε έναν αριθμό από τη λίστα για να επισημάνετε τη λίστα.

 2. Σύρετε τη λίστα σε μια νέα θέση.

  Σημείωση: Ολόκληρη η λίστα μετακινείται καθώς σύρετε το ποντίκι. Τα επίπεδα αρίθμησης δεν αλλάζουν.

  Επιλέξτε στοιχείο λίστας για την επισήμανση της λίστας και μεταφέρετέ τη σε νέα θέση

Μπορείτε να μετατρέψετε μια υπάρχουσα λίστα σε λίστα πολλών επιπέδων αλλάζοντας το επίπεδο ιεραρχίας των στοιχείων της λίστας.

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε σε διαφορετικό επίπεδο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στο κάτω βέλος του κουμπιού Κουκκίδες ή Αρίθμηση.

  Αλλάξτε επίπεδο λίστας στο Word 2010

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή επιπέδου λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε.

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα στυλ από τη συλλογή σε οποιαδήποτε λίστα πολλαπλών επιπέδων.

 1. Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε το κάτω βέλος Λίστα πολλών επιπέδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ λίστας πολλών επιπέδων που θέλετε.

  Στυλ λίστας πολλών επιπέδων στο Word 2010

Εάν τα στυλ λίστας πολλών επιπέδων στη συλλογή δεν σας καλύπτουν, μπορείτε να δημιουργήσετε και να ορίσετε ένα νέο στυλ λίστας πολλών επιπέδων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το νέο στυλ λίστας κάθε φορά που ξεκινάτε μια νέα λίστα πολλών επιπέδων σε ένα έγγραφο. Το νέο στυλ λίστας προστίθεται αυτόματα στη συλλογή με τα στυλ λίστας.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Λίστα πολλών επιπέδων.

  Στυλ λίστας πολλών επιπέδων στο Word 2010

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων.

  Σημείωση: Όταν ορίζετε ένα στυλ λίστας πολλών επιπέδων, μπορείτε να συνδυάσετε αριθμούς και κουκκίδες στην ίδια λίστα. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο Στυλ αριθμών για αυτό το επίπεδο, μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα κάτω και να επιλέξετε ένα στυλ κουκκίδων για ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

 3. Ξεκινώντας με το επίπεδο 1, εισαγάγετε τη μορφή αριθμού, τη γραμματοσειρά και επιλογές θέσης και, στη συνέχεια, συνεχίστε ορίζοντας κάθε επίπεδο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα πολλών επιπέδων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και το στυλ λίστας πολλών επιπέδων που ορίσατε ρυθμίζεται αυτόματα ως το τρέχον στυλ λίστας πολλών επιπέδων.

  Το

Σημείωση: Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο λίστας πολλών επιπέδων σε διαφορετικό επίπεδο αρίθμησης, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε το στοιχείο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κουκκίδες ή στο κάτω βέλος Αρίθμηση, επιλέξτε Αλλαγή επιπέδου λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επίπεδο της λίστας όπου θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο λίστας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εντολών Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων και Ορισμός νέου στυλ λίστας εντολές; Η εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων είναι χρήσιμο για τη δημιουργία και αποθήκευση ενός στυλ λίστας που δεν θα το αλλάξετε ποτέ ή που θα το χρησιμοποιήσετε σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Ορισμός νέου στυλ λίστας για να αλλάξετε τη σχεδίαση του στυλ που δημιουργήσατε. Εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή Ορισμός νέου στυλ λίστας για να ορίσετε ένα νέο στυλ λίστας και, στη συνέχεια, κάνετε αλλαγές στο στυλ, όλες οι εμφανίσεις αυτού του στυλ λίστας ενημερώνονται στο έγγραφο.

Ορισμένες λίστες με αρίθμηση — για παράδειγμα, οι νομικές λίστες — απαιτούν να μπορείτε να αλλάξετε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο και το Word θα πρέπει να αλλάζει σωστά τους αριθμούς που ακολουθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ορισμός τιμής αρίθμησης για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο έναν αριθμό, ενώ το Word αριθμεί πάλι τη λίστα που ακολουθεί.

 1. Κάντε δεξί κλικ στον αριθμό στη λίστα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής αρίθμησης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη νέας λίστας και αλλάξτε την τιμή του επιλεγμένου αριθμού στο πλαίσιο Ορισμός τιμής σε.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια από προηγούμενη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προώθηση τιμής (παράβλεψη αριθμών) και, στη συνέχεια, αλλάξτε την τιμή του επιλεγμένου αριθμού στο πλαίσιο Ορισμός τιμής σε που αντιστοιχεί στο επίπεδο του αριθμού που έχετε επιλέξει.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του διάστιχου μεταξύ κουκκίδων σε μια λίστα

Αλλαγή εσοχών κουκκίδων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×