Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση στο Word για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να μετατρέψετε γραμμές του κειμένου σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή κουκκίδες ή αρίθμηση. Κάθε γραμμή ή παράγραφο μετατρέπεται σε ένα στοιχείο με κουκκίδες ή αρίθμηση.

Ξεκινάτε με μια κενή σελίδα;

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή κουκκίδες ή αρίθμηση.

 3. Επιλέξτε ένα στυλ και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Εμφανίζεται η "Κεντρική"καρτέλα με τη συλλογή κουκκίδων.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter κάθε φορά που θέλετε μια νέα κουκκίδα ή αριθμό ή πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές για να τερματίσετε τη λίστα.

Συμβουλή:  Όταν ξεκινάτε μια παράγραφο με έναν αστερίσκο και ένα κενό διάστημα (* ) ή με τον αριθμό 1 και μια τελεία (1.), το Word εμφανίζει το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και ξεκινά να δημιουργεί μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση. Αν δεν θέλετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και έπειτα επιλέξτε Διακοπή της αυτόματης δημιουργίας λίστας με κουκκίδες ή Διακοπή της αυτόματης δημιουργίας λίστας με αρίθμηση.

Επισημαίνεται η επιλογή για διακοπή αυτόματης δημιουργίας λιστών με κουκκίδες.

Επανέναρξη αρίθμησης από 1

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να είναι το πρώτο στοιχείο στη νέα λίστα.

 2. CTRL + κάντε κλικ στην επιλογή ή κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανέναρξη αρίθμησης.

Προσθήκη εσοχής σε στοιχεία λίστας

 1. Επιλέξτε τις γραμμές στη λίστα στις οποίες θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση εσοχής   Κουμπί "Αύξηση εσοχής" .

Διαγραφή στοιχείων από μια λίστα

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Διακοπή λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στο τέλος της λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση, πατήστε το πλήκτρο RETURN δύο φορές.

 • Επιλέξτε τη γραμμή του κειμένου που δεν θέλετε στη λίστα, και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα με κουκκίδες Κουμπί "Κουκκίδες" ή λίστα με αρίθμηση Κουμπί "Αρίθμηση" .

Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  Σημείωση: Οι κουκκίδες και η αρίθμηση εφαρμόζονται σε κάθε νέα παράγραφο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε ένα από τα εξής:

  Για να προσθέσετε

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Κουκκίδες

  Λίστα με κουκκίδες  Κουμπί "Κουκκίδες"

  Αρίθμηση

  Αριθμημένη λίστα  Κουμπί "Αρίθμηση"

  αριθμημένη λίστα διάρθρωσης

  Λίστα πολλών επιπέδων  Λίστα πολλαπλών επιπέδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Επανέναρξη αρίθμησης από 1

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να είναι το πρώτο στοιχείο στη νέα λίστα.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Με αρίθμηση.

 3. Στην περιοχή Αρίθμηση λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Επανέναρξη αρίθμησης.

Προσθήκη εσοχής σε στοιχεία λίστας

 1. Επιλέξτε τις γραμμές στη λίστα στις οποίες θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση εσοχής Κουμπί "Αύξηση εσοχής" .

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Ξεκινήστε μια νέα γραμμή, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή το πλήκτρο TAB.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Πατήστε RETURN για να προσθέσετε το επόμενο στοιχείο λίστας.

 4. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο RETURN δύο φορές.

  Συμβουλή: Για να μετακινήσετε μια ολόκληρη λίστα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην πρώτη κουκκίδα ή αριθμό στη λίστα και σύρετε σε νέα θέση. Καθώς σύρετε, χωρίς να αλλάξετε τα επίπεδα αρίθμησης στη λίστα, μετακινείται ολόκληρη η λίστα.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Ξεκινήστε μια νέα γραμμή, πληκτρολογήστε 1. (τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από μια τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή το πλήκτρο TAB.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 3. Πατήστε RETURN για να προσθέσετε το επόμενο στοιχείο λίστας.

 4. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο RETURN δύο φορές.

  Συμβουλή: Για να μετακινήσετε μια ολόκληρη λίστα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην πρώτη κουκκίδα ή αριθμό στη λίστα και σύρετε σε νέα θέση. Καθώς σύρετε, χωρίς να αλλάξετε τα επίπεδα αρίθμησης στη λίστα, μετακινείται ολόκληρη η λίστα.

Διαγραφή στοιχείων από μια λίστα

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Διακοπή λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στο τέλος της λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση, πατήστε το πλήκτρο RETURN δύο φορές.

 • Επιλέξτε τη γραμμή του κειμένου που δεν θέλετε στη λίστα, και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή παράγραφος, κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα με κουκκίδες Κουμπί "Κουκκίδες" ή λίστα με αρίθμηση Κουμπί "Αρίθμηση" .

Δείτε επίσης

Μορφοποίηση λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

Προσθήκη λίστες πολλών επιπέδων ή δημιουργήστε νέα έγγραφα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×