Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία κατακόρυφης λίστας μπλοκ

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια κατακόρυφη λίστα μπλοκ γραφική αντιπροσωπεύει μια εργασία, διαδικασία ή ροή εργασίας, κάθε βήμα που περιέχει πολλά δευτερεύοντα βήματα ή σημεία ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιώντας ένα γραφικό SmartArt στο Excel, PowerPoint ή Word, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατακόρυφη λίστα μπλοκ και να συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, παρουσίαση ή εγγράφου.

Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία κατακόρυφης λίστας μπλοκ

Προσθήκη ή διαγραφή πλαισίων στο σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Μετακίνηση ενός πλαισίου σε σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Αλλαγή των χρωμάτων του Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Εφαρμογή ενός στυλ SmartArt για να σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Κίνηση σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Δημιουργία κατακόρυφης λίστας μπλοκ

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή επιλογή γραφικού SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή λίστακαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε Κατακόρυφη λίστα μπλοκ.

 3. Για να εισαγάγετε κείμενο σε ένα πλαίσιο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή διαγραφή πλαισίων στο σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Προσθήκη ενός πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση της ομάδας Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προσθήκη σχήματος .

  Προσθήκη σχήματος

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Διαγραφή ενός πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Σημειώσεις: 

 • Όταν πρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο για την κατακόρυφη λίστα μπλοκ, για να πειραματιστείτε με την προσθήκη στο πλαίσιο πριν ή μετά το επιλεγμένο πλαίσιο για να λάβετε τη θέση που θέλετε για το νέο πλαίσιο. Είναι απλή για τη Διόρθωση συνηθισμένων λαθών SmartArt.

 • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο από το παράθυρο κείμενο:

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

  2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, για να δημιουργήσετε εσοχή το νέο πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο TAB, ή για να αρνητική εσοχή, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση ενός πλαισίου σε σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των χρωμάτων του Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Για να προσθέσετε γρήγορα μια σχεδίαση ποιότητας εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή εφαρμόστε ένα στυλ SmartArt για να σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψη, απαλές ακμές ή εφέ 3-Δ. Σε παρουσιάσεις του PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ.

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που παράγονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt - Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρώματος που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος ή στυλ γραμμής του περιγράμματος σε πλαίσιο

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμήςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου σε σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπαγές γέμισμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 4. Για να καθορίσετε τη διαφάνεια του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ενός στυλ SmartArt για να σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Ένα Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το Στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt - Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  Σημειώσεις: 

Αρχή της σελίδας

Κίνηση σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σας Κατακόρυφη λίστα μπλοκ για να δώσετε έμφαση σε κάθε πλαίσιο ή κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά κλάδο ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε μια κατακόρυφη λίστα μπλοκ που έχει μια κίνηση που εφαρμόζεται σε αυτό σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×