Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία κατακόρυφης λίστας με κουκκίδες

Εάν θέλετε να απεικονίσετε μη διαδοχικά ή ομαδοποιημένα τμήματα πληροφοριών, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια κατακόρυφη διάταξη λίστας κουκκίδων. Μια κατακόρυφη λίστα κουκκίδων παρουσιάζει γραφικά μια λίστα με μεγάλες επικεφαλίδες ή πολλές πληροφορίες ανώτατου επιπέδου ή ένα κύριο σημείο που έχει πολλά δευτερεύοντα σημεία. Χρησιμοποιώντας ένα γραφικό SmartArt, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες και να την συμπεριλάβετε στο υπολογιστικό φύλλο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την παρουσίαση ή το έγγραφό σας.

Κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt

 2. Στη συλλογή επιλογή γραφικού SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή λίστακαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη λίστα κουκκίδων.

 3. Για να εισαγάγετε κείμενο σε ένα πλαίσιο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ενός πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία SmartArtκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Προσθήκη σχήματος.

  Προσθήκη σχήματος Cliick

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Διαγραφή ενός πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Όταν πρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο στην κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες, πειραματιστείτε με την προσθήκη του πλαισίου πριν ή μετά το επιλεγμένο πλαίσιο για να λάβετε την τοποθέτηση που θέλετε για το νέο πλαίσιο. Μπορείτε εύκολα να διορθώσετε συνηθισμένα λάθη SmartArt.

 • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο από το παράθυρο "κείμενο":

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

  2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, για να δημιουργήσετε εσοχή στο νέο πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο TAB ή σε αρνητική εσοχή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο με πολύ μικρά βήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας.

Για να προσθέσετε γρήγορα μια εμφάνιση ποιότητας σχεδίασης και να γυαλίσετε στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή να εφαρμόσετε ένα στυλ SmartArt (δείτε παρακάτω) στην κατακόρυφη λίστα κουκκίδων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψη, απαλές ακμές ή εφέ 3-Δ.

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από το χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt, έτσι ώστε όταν αλλάξει το θέμα σας, το γραφικό SmartArt να ενημερώσει και τα χρώματά του.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία SmartArtκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρώματος που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος της ουράς ή του στυλ του περιγράμματος ενός πλαισίου

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Για να αλλάξετε το χρώμα, το πάχος και την εμφάνιση του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή περίγραμμακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή στυλκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ της ουράς που θέλετε.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου στην κατακόρυφη λίστα κουκκίδων

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα ενός πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα.

 2. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 3. Επιλέξτε " διαβάθμιση " για να καθορίσετε το ποσό που μπορείτε να δείτε μέσα από το χρώμα φόντου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) στο 100% (πλήρως διαφανές) από το τμήμα παραθύρου " Γέμισμα ".

Ένα Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το Στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση , στην περιοχή Εργαλεία SmartArtκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ SmartArt που θέλετε.

  Κάντε κλικ στο στυλ SmartArt

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην ομάδα στυλ SmartArt για στυλ που ταιριάζουν καλύτερα με το έγγραφο και άλλες επιλογές στυλ.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στην κατακόρυφη λίστα κουκκίδων για να δώσετε έμφαση σε κάθε κουκκίδα.

 1. Κάντε κλικ στην κατακόρυφη λίστα κουκκίδων γραφικού SmartArt στην οποία θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα κινήσεις , κάντε κλικ στην επιλογή κίνησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μία προς μία.

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε μια κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες που έχει εφαρμοστεί σε μια κινούμενη εικόνα σε μια άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×