Δημιουργία και παρουσίαση προσαρμοσμένης προβολής

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη προβολή στο PowerPoint, μπορείτε να προσαρμόσετε μια παρουσίαση για διαφορετικά ακροατήρια. Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προβολή για να παρουσιάσετε μόνο ορισμένων διαφάνειες από την παρουσίασή σας ή για να δημιουργήσετε ένα υπερ-σύνδεση σε μια ομάδα διαφανειών στην παρουσίασή σας.

Υπάρχουν δύο είδη προσαρμοσμένων προβολών: βασική και με υπερ-σύνδεση. Η βασική προσαρμοσμένη προβολή είναι μια ξεχωριστή παρουσίαση ή μια παρουσίαση που περιλαμβάνει μερικές διαφάνειες από την αρχική παρουσίαση. Η προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος περιήγησης σε μία ή περισσότερες ξεχωριστές παρουσιάσεις.

Βασικές προσαρμοσμένες προβολές

Χρησιμοποιήστε μια βασική προσαρμοσμένη προβολή για να δώσετε ξεχωριστές παρουσιάσεις σε διαφορετικές ομάδες της εταιρείας σας. Για παράδειγμα, εάν η παρουσίαση περιέχει ένα σύνολο πέντε διαφάνειες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή με όνομα "Τοποθεσία 1" που περιλαμβάνει μόνο τις διαφάνειες 1, 3 και 5. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δεύτερη προσαρμοσμένη προβολή με όνομα "Τοποθεσία 2" που περιλαμβάνει τις διαφάνειες 1, 2, 4 και 5. Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη προβολή από μια παρουσίαση, μπορείτε να πάντα εκτελέσετε ολόκληρη την παρουσίαση με το αρχικό διαδοχική σειρά, πολύ.

Βασική προσαρμοσμένη προβολή

1 διαφάνειες για την τοποθεσία 1

2 διαφάνειες για την τοποθεσία 2

Προσαρμοσμένες προβολές με υπερ-σύνδεση

Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση για να οργανώσετε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια κύρια προσαρμοσμένη προβολή σχετικά με τη νέα συνολική οργάνωση της εταιρείας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή για κάθε τμήμα του οργανισμού και να πραγματοποιήσετε συνδέσεις στις προβολές από την κύρια παρουσίαση.

Προσαρμοσμένες προβολές με υπερ-σύνδεση

Διαφάνεια 1 με υπερ-συνδέσεις

2 προσαρμοσμένη προβολή για το τμήμα Α

3 προσαρμοσμένη προβολή για το τμήμα Β

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση για να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων. Η διαφάνεια πίνακα περιεχομένων επιτρέπει την περιήγηση σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να επιλέξετε τις ενότητες που θα προβάλετε στο ακροατήριό σας σε μια δεδομένη στιγμή.

Δημιουργία βασικής προσαρμοσμένης προβολής

 1. Μεταβείτε στην Προβολή παρουσίασης > προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

  Συμβουλή: Για να προβάλετε σε προεπισκόπηση μια προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή.

 3. Στην περιοχή διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα προβολής παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενων διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε διαφάνεια στην οποία θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των διαφανειών, στην ενότητα Διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια πάνω ή κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής με υπερ-σύνδεση

 1. Μεταβείτε στην Προβολή παρουσίασης > προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, κάντε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα προβολής παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση σε μια συνοδευτική προβολή της παρουσίασής σας, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να είναι η σύνδεση.

 6. Μεταβείτε στις επιλογές Εισαγωγή > υπερ-σύνδεση.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη συνδέσεων, στην περιοχή Σύνδεση με, επιλέξτε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σύνδεση με μια προσαρμοσμένη προβολή, στη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή.

  • Για σύνδεση με μια τοποθεσία στην τρέχουσα παρουσίαση, από τη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, κάντε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενων διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε διαφάνεια στην οποία θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των διαφανειών, στην ενότητα Διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια πάνω ή κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

 6. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια προβολή σε μια συνοδευτική προβολή, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση.

 7. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση.

 8. Στην περιοχή Σύνδεση με, επιλέξτε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 9. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σύνδεση με μια προσαρμοσμένη προβολή, στη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή.

  • Για σύνδεση με μια τοποθεσία στην τρέχουσα παρουσίαση, από τη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Έναρξη προσαρμοσμένης προβολής από το PowerPoint

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής, στην περιοχή Εμφάνιση διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε.

 3. Επιλέξτε ΟΚ.

 4. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Εκκίνηση προβολής παρουσίασης, επιλέξτε Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, Προσαρμοσμένες προβολές.

 5. Στη λίστα Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε μια προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προβολή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×