Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία και κοινή χρήση ενός χώρου συγκέντρωσης πόρων στο Project Desktop

Η γνώση του ποιος είναι διαθέσιμος για εργασία στο έργο σας μπορεί να γίνει πρόκληση όταν εργάζεστε σε πολλά έργα.

Εάν εκχωρήσετε τα ίδια άτομα σε πολλά έργα ή χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστους πόρους στο έργο σας, αυτό βοηθά να συνδυάσετε όλες τις πληροφορίες πόρου σε ένα ενιαίο κεντρικό αρχείο που ονομάζεται χώρος συγκέντρωσης πόρων. Ο χώρος συγκέντρωσης πόρων είναι επίσης χρήσιμος για την αναγνώριση διενέξεων ανάθεσης και την προβολή κατανομής χρόνου για κάθε έργο.

Δημιουργία χώρου συγκέντρωσης πόρων

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Project Professional και οι πόροι υπάρχουν στο χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων του οργανισμού σας, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν άλλο χώρο συγκέντρωσης πόρων. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πόρων στο χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Ανοίξτε το Project, κάντε κλικ στην επιλογή κενό έργο > καρτέλα πόρου .

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Οργάνωση ομάδας και κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο πόρων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πόρων και εισαγωγή υπαρχουσών πληροφοριών πόρου.

Για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες για τα νέα άτομα, κάντε κλικ στην επιλογή πόρος εργασίας και προσθέστε όνομα πόρου και λεπτομέρειες.

προσθήκη νέων πόρων ατόμων

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Project Professional με τον Project Server, θα έχετε πρόσβαση στους εταιρικούς πόρους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδόσεις του Project, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση εκδόσεων έργου. Η διαχείριση της λίστας εταιρικών πόρων συνήθως γίνεται από έναν διαχειριστή και κάθε διαχειριστής έργου μπορεί να προσθέσει από αυτούς τους πόρους στα έργα του.

Αφού δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο χώρο συγκέντρωσης πόρων, οι πληροφορίες για κάθε κοινόχρηστο έργο προέρχονται από αυτόν τον χώρο συγκέντρωσης πόρων και όλες οι πληροφορίες, όπως οι αναθέσεις, οι χρεώσεις κόστους και η διαθεσιμότητα βρίσκονται σε αυτή την κεντρική θέση.

Χρήση του χώρου συγκέντρωσης πόρων

 1. Ανοίξτε το έργο του χώρου συγκέντρωσης πόρων.

 2. Ανοίξτε το έργο σας που θα κάνει κοινή χρήση πόρων από το χώρο συγκέντρωσης και κάντε κλικ στην επιλογή πόρος > χώρο συγκέντρωσης πόρων > να κάνετε κοινή χρήση πόρων.

  Άνοιγμα της επιλογής "Κοινή χρήση πόρων" από το χώρο συγκέντρωσης πόρων

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρωνκαι, στο πλαίσιο από , κάντε κλικ στο έργο χώρου συγκέντρωσης πόρων που ανοίξατε στο βήμα 1.

  οι επιλογές του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση πόρων"

 4. Εάν θέλετε οι πληροφορίες στο χώρο συγκέντρωσης πόρων να παρακάμπτουν τις πληροφορίες που βρίσκονται σε διένεξη από το έργο σας (κοινής χρήσης), κάντε κλικ στην επιλογή χώρος συγκέντρωσης .

  Ή

  Εάν θέλετε οι πληροφορίες στο έργο σας να παρακάμπτουν τις πληροφορίες που βρίσκονται σε διένεξη από το χώρο συγκέντρωσης πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή προτεραιότητα κοινής χρήσης .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους για το έργο σας. Οι πόροι στο έργο σας προστίθενται αυτόματα στο χώρο συγκέντρωσης.

 6. Για να δείτε τη λίστα κοινόχρηστων πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή εργασία> γραφήματος Gantt > φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων

Εργασία με πληροφορίες χρήσης πόρων

Μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε το αρχείο χώρου συγκέντρωσης πόρων από το τρέχον έργο σας (αρχείο συστατικού κοινής χρήσης ). Είναι καλή πρακτική να ενημερώνετε περιοδικά και να προβάλλετε πόρους για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις εκχωρήσεις και τον αντίκτυπό τους στα έργα σας.

Σημείωση: Για να επεξεργαστείτε απευθείας ένα αρχείο χώρου συγκέντρωσης πόρων, θα χρειαστείτε πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής σε αυτό το αρχείο. Διαφορετικά, μπορείτε να προβάλετε μόνο τη χρήση πόρων και να κάνετε αλλαγές στους πόρους του έργου σας.

 1. Ανοίξτε το αρχείο συστατικού κοινής χρήσης του έργου σας.

 2. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα χώρου συγκέντρωσης πόρων για να δείτε τις αναθέσεις σε όλα τα αρχεία κοινής χρήσης. Αυτό ανοίγει το χώρο συγκέντρωσης πόρων ως αρχείο μόνο για ανάγνωση.

 3. Για να δείτε τις αναθέσεις σε έργα που κάνουν κοινή χρήση του χώρου συγκέντρωσης πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή εργασία > Γράφημα Gantt > χρήση πόρων

  Προβολή χρήσης πόρων

  Συμβουλή: Τα ονόματα πόρων που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα υποδηλώνουν πόρο έναντι εκχώρησης.

  Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση με νέους πόρους, να ενημερώσετε το σύνολο προγραμματισμένων και τις πληροφορίες εργασίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκχώρηση ατόμων σε εργασίες.

 4. Αφού κάνετε οποιεσδήποτε ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή πόρος > χώρο συγκέντρωσης πόρων > Ενημέρωση χώρου συγκέντρωσης πόρων

  Ενημέρωση χώρου συγκέντρωσης πόρων μετά την επεξεργασία πόρων σε ένα αρχείο στοιχείου κοινής χρήσης

  Συμβουλή: Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή " Ενημέρωση χώρου συγκέντρωσης πόρων " από το έργο σας, μπορεί να έχετε ανοίξει το αρχείο χώρου συγκέντρωσης πόρων σε κατάσταση λειτουργίας ανάγνωσης/εγγραφής. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το χώρο συγκέντρωσης πόρων στη λειτουργία ανάγνωσης.

Διακοπή κοινής χρήσης πόρων

Εάν το έργο σας κάνει κοινή χρήση πόρων από ένα χώρο συγκέντρωσης πόρων ή από ένα άλλο αρχείο έργου, μπορείτε να το αποσυνδέσετε από το άλλο αρχείο. Οι πόροι με αναθέσεις στο αρχείο του έργου σας παραμένουν στο έργο μετά την αποσύνδεση του αρχείου από το χώρο συγκέντρωσης πόρων ή άλλο αρχείο έργου, αλλά οι άλλοι πόροι από το χώρο συγκέντρωσης πόρων ή άλλο αρχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμοι.

Σημείωση: Συνήθως δεν θέλετε οι αναθέσεις εργασίας να διατηρούνται εντός του χώρος συγκέντρωσης πόρων αφού αποσυνδέσετε το αρχείο συστατικού κοινής χρήσης. Ωστόσο, οι αναθέσεις θα διατηρούνται εάν αποσυνδέσετε το αρχείο κοινής χρήσης από το χώρο συγκέντρωσης πόρων όταν δεν είναι ανοιχτό το χώρο συγκέντρωσης πόρων ή εάν δεν αποθηκεύσετε το χώρο συγκέντρωσης πόρων μετά την αποσύνδεση του αρχείου κοινής χρήσης. Για να καταργήσετε τις αναθέσεις που διατηρούνται από το χώρο συγκέντρωσης, αποσυνδέστε το αρχείο κοινής χρήσης μέσα από το αρχείο του χώρου συγκέντρωσης πόρων και όλες οι πληροφορίες ανάθεσης εργασιών διαγράφονται από το χώρο συγκέντρωσης πόρων χωρίς να επηρεαστεί το προηγούμενο αρχείο κοινής χρήσης. Εάν υπάρχουν ήδη εκκρεμείς εργασίες στο χώρο συγκέντρωσης πόρων, συνδέστε ξανά το αρχείο κοινής χρήσης στο χώρο συγκέντρωσης πόρων και αποσυνδέστε το ξανά.

Αποσύνδεση του ενεργού αρχείου κοινής χρήσης από τον χώρο συγκέντρωσης πόρων του

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το ενεργό αρχείο έργου από το χώρο συγκέντρωσης πόρων ή από ένα άλλο αρχείο στο οποίο είναι συνδεδεμένο και να κάνετε κοινή χρήση πόρων.

 1. Ανοίξτε το χώρο συγκέντρωσης πόρων που περιέχει τους πόρους που μοιράζεστε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα χώρου συγκέντρωσης πόρων , κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα χώρου συγκέντρωσης πόρων ανάγνωσης/εγγραφής, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες πόρων. Να θυμάστε ότι το άνοιγμα του χώρου συγκέντρωσης με δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής εμποδίζει άλλους χρήστες να ενημερώνουν το χώρο συγκέντρωσης με νέες πληροφορίες.

 3. Ανοίξτε το έργο σας.

 4. Επιλέξτε πόρος > χώρο συγκέντρωσης πόρων > να κάνετε κοινή χρήση πόρων

 5. Επιλέξτε χρήση ιδίων πόρωνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Αποθηκεύστε και τα δύο αρχεία του Project.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης πόρων

Ένας χώρος συγκέντρωσης πόρων σάς διευκολύνει να διαχειρίζεστε άτομα ή εξοπλισμό που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες σε περισσότερα από ένα αρχεία έργου. Ο χώρος συγκέντρωσης πόρων συγκεντρώνει πληροφορίες πόρων, όπως το όνομα πόρου, το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται, τις μονάδες πόρων και τους πίνακες χρέωσης κόστους.

Κάθε έργο που χρησιμοποιεί πόρους από το χώρο συγκέντρωσης πόρων ονομάζεται αρχείο συστατικού κοινής χρήσης.

Συμβουλή: Δημιουργήστε ένα νέο (ξεχωριστό) αρχείο έργου μόνο για πληροφορίες πόρων. Αυτό θα διευκολύνει τη διαχείριση πληροφοριών πόρων και αναθέσεων εργασιών μεταξύ των αρχείων κοινής χρήσης και του χώρου συγκέντρωσης πόρων.

Πριν και μετά τη δημιουργία ενός χώρου συγκέντρωσης πόρων

Εικόνα κουμπιού πριν από τη δημιουργία ενός χώρου συγκέντρωσης πόρων, κάθε έργο περιέχει τις δικές του πληροφορίες πόρου. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να επικαλύπτονται ή ακόμη και να έρχονται σε διένεξη με πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους πόρους που χρησιμοποιούνται σε άλλα έργα.

Εικόνα κουμπιού μετά τη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου συγκέντρωσης πόρων, οι πληροφορίες πόρου σε κάθε έργο προέρχονται από τον ενιαίο χώρο συγκέντρωσης πόρων. Οι πληροφορίες ανάθεσης, καθώς και οι χρεώσεις κόστους και η διαθεσιμότητα για όλους τους πόρους, βρίσκονται σε μία κεντρική θέση.

Εικόνα κουμπιού είναι επίσης πιο εύκολο να δείτε τις υπερβολικές αναθέσεις πόρων που προκαλούνται από αντικρουόμενες αναθέσεις σε περισσότερα από ένα έργα.

Μερικά επόμενα βήματα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×