Δημιουργία και εκτύπωση μιας παρουσίασης σε Προβολή διάρθρωσης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προβολή διάρθρωσης στο PowerPoint εμφανίζει την παρουσίασή σας ως μια διάρθρωση που αποτελείται από τα τίτλους και το κύριο κείμενο από κάθε διαφάνεια. Κάθε τίτλος εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που περιέχει την καρτέλα διάρθρωση, μαζί με ένα εικονίδιο διαφάνειας και αριθμός διαφάνειας. Το κύριο κείμενο έχει εσοχή κάτω από τον τίτλο της διαφάνειας. Αντικείμενα γραφικών εμφανίζονται μόνο ως μικρά σημειώματα στο εικονίδιο της διαφάνειας σε προβολή διάρθρωσης.

Εργασία σε προβολή διάρθρωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να κάνετε συνολική επεξεργασία, δείτε μια επισκόπηση της παρουσίασής σας, αλλάξτε την ακολουθία των κουκκίδων ή των διαφανειών ή εφαρμογή αλλαγών μορφοποίησης.

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε το περίγραμμα, σκεφτείτε σχετικά με τον αριθμό των διαφανειών που χρειάζεστε. Πιθανότατα θα θέλετε τουλάχιστον:

 • Μια διαφάνεια κύριου τίτλου

 • Μια εισαγωγική διαφάνεια που παραθέτει τα κύρια σημεία ή περιοχές στην παρουσίασή σας

 • Μία διαφάνεια για κάθε σημείο ή περιοχή που παρατίθεται στην εισαγωγική διαφάνεια

 • Μια διαφάνεια σύνοψης που επαναλαμβάνει τη λίστα κύριων σημείων ή περιοχών στην παρουσίασή σας

Με αυτήν τη βασική δομή, εάν έχετε τρία κύρια σημεία ή περιοχές για την παρουσίαση, μπορείτε να προγραμματίσετε να έχετε τουλάχιστον έξι διαφάνειες: μια διαφάνεια τίτλου, μια εισαγωγική διαφάνεια, μία διαφάνεια για κάθε ένα από τα τρία κύρια σημεία ή περιοχές και μια τελική διαφάνεια σύνοψης.

Απλή παρουσίαση έξι διαφανειών

Εάν έχετε μια μεγάλη ποσότητα των πληροφοριών για να παρουσιάσετε σε οποιαδήποτε κύρια σημεία ή περιοχών, που μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα ομαδοποίηση των διαφανειών για συγκεκριμένο υλικό, χρησιμοποιώντας την ίδια δομή βασικής διάρθρωσης.

Σκεφτείτε για πόσο χρόνο θα πρέπει κάθε διαφάνεια να είναι ορατή στην οθόνη κατά την παρουσίασή σας. Μια καλή τυπική εκτίμηση είναι από δύο έως πέντε λεπτά ανά διαφάνεια.

Δημιουργία μιας παρουσίασης σε προβολή διάρθρωσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " διάρθρωση ".

 2. Στο παράθυρο μικρογραφίας διαφάνειας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού, και, στη συνέχεια, επικολλήστε το περιεχόμενο ή αρχίστε να πληκτρολογείτε κείμενο.

  Το πρώτο κείμενο που πληκτρολογείτε θα έναν τίτλο, που δηλώνεται με έντονη γραφή. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  PowerPoint χρησιμοποιεί το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή σε μια διάρθρωση. Η νέα γραμμή τοποθετείται αυτόματα στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας με αυτή που μόλις πληκτρολογήσατε. Για να αλλάξετε το επίπεδο ιεραρχίας που:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα κάτω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα επάνω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

Προβολή παρουσίασης σε προβολή διάρθρωσης

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " διάρθρωση ".

Εκτύπωση παρουσίασης σε προβολή διάρθρωσης

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (το οποίο είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας) για να αναπτύξετε τη λίστα των επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε Διάρθρωση.

  Η διάταξη για την εκτύπωση μιας διάρθρωσης

  Μπορείτε να επιλέξετε μια προσανατολισμού σελίδας (κατακόρυφος ή οριζόντιος) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

 4. Επιλέξτε Εκτύπωση.

(Για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση, ανατρέξτε στο άρθρο Εκτύπωση των διαφανειών του PowerPoint ή των σημειώσεων ακροατηρίου.)

Αλλάξτε τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες για να εμφανίσετε ένα εικονίδιο όταν γίνεται μικρό παράθυρο. Εάν είναι κρυφή καρτέλα διάρθρωση, μπορείτε να μεγαλώσετε το παράθυρο, σύροντας το δεξιό περίγραμμα.

Εμφάνιση ή διεύρυνση του τμήματος παραθύρου

Εικόνα: Αύξηση του μεγέθους του παραθύρου που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες

(Στο PowerPoint 2007, μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως ιστοσελίδα. Όταν κάνετε αυτό, το κείμενο στην καρτέλα διάρθρωση γίνεται έναν πίνακα περιεχομένων, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαφάνειες.)

Δημιουργία μιας παρουσίασης σε προβολή διάρθρωσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διάρθρωση.

 3. Στην καρτέλα διάρθρωση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού, και, στη συνέχεια, επικολλήστε το περιεχόμενο ή αρχίστε να πληκτρολογείτε κείμενο.

  Το πρώτο κείμενο που πληκτρολογείτε θα έναν τίτλο, που δηλώνεται με έντονη γραφή. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  PowerPoint χρησιμοποιεί το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή σε μια διάρθρωση. Η νέα γραμμή τοποθετείται αυτόματα στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας με αυτή που μόλις πληκτρολογήσατε. Για να αλλάξετε το επίπεδο ιεραρχίας που:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα κάτω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα επάνω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

Προβολή παρουσίασης σε προβολή διάρθρωσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διάρθρωση.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (το οποίο είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας) για να αναπτύξετε τη λίστα των επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε Διάρθρωση.

  Η διάταξη για την εκτύπωση μιας διάρθρωσης

  Μπορείτε να επιλέξετε μια προσανατολισμού σελίδας (κατακόρυφος ή οριζόντιος) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

 4. Επιλέξτε Εκτύπωση.

(Για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση, ανατρέξτε στο άρθρο Εκτύπωση των διαφανειών του PowerPoint ή των σημειώσεων ακροατηρίου.)

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 3. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διάρθρωση.

 4. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 5. Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάρθρωσης.

 6. Για να καθορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κατακόρυφο ή οριζόντιο.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×