Δημιουργία και διαχείριση προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων στο παράθυρο περιήγησης

Για τη χρήση και τη διαχείριση των αντικειμένων της βάσης δεδομένων σας στην Access, χρησιμοποιείτε το παράθυρο περιήγησης. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες στο παράθυρο περιήγησης έτσι ώστε να οργανώσετε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε συντομεύσεις μόνο για τα αντικείμενα που οι χρήστες χρειάζεται να βλέπουν, διευκολύνοντάς τους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην εργασία. Το θέμα αυτό εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες στο παράθυρο περιήγησης.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων

Εμφάνιση ή απόκρυψη των ομάδων και των αντικειμένων σε μια κατηγορία

Κατάργηση και επαναφορά αντικειμένων σε προσαρμοσμένες ομάδες

Δημιουργία προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων

Μια προσαρμοσμένη κατηγορία δημιουργείται για τη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή και μετακινείται μαζί της. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες σε άλλες βάσεις δεδομένων.

Χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες. Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 • Δημιουργείτε πρώτα μια προσαρμοσμένη κατηγορία. Η Access σάς παρέχει μία που ονομάζεται Προσαρμοσμένη. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτήν την κατηγορία και να προσθέσετε ή να καταργήσετε ομάδες σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία οποιαδήποτε στιγμή.

 • Μετά τη δημιουργία μιας κατηγορίας, δημιουργείτε μία ή περισσότερες ομάδες για τη νέα κατηγορία.

 • Κλείνετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και, στο "Παράθυρο περιήγησης", σύρετε ή αντιγράφετε και επικολλάτε τα αντικείμενα βάσης δεδομένων, τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε στην προσαρμοσμένη σας ομάδα. Μετακινείτε ή αντιγράφετε τα αντικείμενα από μια ειδική ομάδα που ονομάζεται Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί, την οποία δημιουργεί αυτόματα η Access κάθε φορά που δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

  Σημείωση: Όταν προσθέτετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων από την ομάδα "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί" στην προσαρμοσμένη ομάδα, η Access δημιουργεί μια συντόμευση για αυτό το αντικείμενο — δεν μετακινείτε ούτε αντιγράφετε το ίδιο το αντικείμενο. Εάν μετονομάσετε ή διαγράψετε μια συντόμευση σε μια προσαρμοσμένη ομάδα, οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν το ίδιο το αντικείμενο παρά μόνο την συντόμευσή του.

 • Μετά τη συμπλήρωση της προσαρμοσμένης ομάδας ή ομάδων, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη της ομάδας "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί" καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ομάδων που δεν θέλετε να εμφανίζονται.

Δημιουργία προσαρμοσμένης κατηγορίας

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, στη λίστα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου. Μια νέα κατηγορία εμφανίζεται στη λίστα. Αυτό το σχήμα απεικονίζει μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία:

  Μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία στο παράθυρο περιήγησης

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα όνομα που εξυπηρετεί τα άτομα που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Μετά τη δημιουργία του ονόματος, παρατηρήστε ότι η λεζάντα της λίστας στα δεξιά αλλάζει, ώστε να ταιριάζει με αυτό το όνομα. Για παράδειγμα, εάν ονομάσετε τη νέα κατηγορία Ο πίνακας επιλογών μου, η λεζάντα της λίστας στα δεξιά αναγράφει Ομάδες για "Ο πίνακας επιλογών μου". Επίσης, παρατηρήστε ότι η λίστα περιέχει μια ομάδα που ονομάζεται "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί". Η Access δημιουργεί αυτήν την ομάδα από προεπιλογή. Αυτή η ομάδα περιέχει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιείτε για να συμπληρώσετε την προσαρμοσμένη ομάδα.

  Μετά τη δημιουργία της προσαρμοσμένης κατηγορίας, δημιουργείτε μία ή περισσότερες ομάδες για αυτήν την κατηγορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες χρειάζεστε. Διατηρήστε ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στη λίστα Ομάδες για "Όνομα ομάδας", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσο συχνά χρειαστεί. Για παράδειγμα, Ο πίνακας επιλογών μου μπορεί να περιέχει τρεις ομάδες—Φόρμες καταχώρησης δεδομένων, Αναφορές και Ερωτήματα. Οι ομάδες που προσθέτετε σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να εξαρτώνται από τις ανάγκες των χρηστών ή από τις δικές σας προτιμήσεις.

 2. Αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η Access κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και προσθέτει τη νέα προσαρμοσμένη ομάδα στο "Παράθυρο περιήγησης", αλλά δεν μπορείτε να δείτε ακόμη τη νέα ομάδα.

 3. Μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων για να κάνετε ορατή τη νέα ομάδα και για να προσθέσετε αντικείμενα στην ομάδα.

Προσθήκη αντικειμένων σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Κάντε κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στο επάνω τμήμα του μενού, κάντε κλικ στη νέα κατηγορία. Η ομάδα ή οι ομάδες που δημιουργήσατε για την κατηγορία εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του μενού, μαζί με την ομάδα "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί".

 2. Στην ομάδα Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην προσαρμοσμένη ομάδα και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα σε αυτήν την ομάδα. Η Access παρέχει πολλούς τρόπους για τη μετακίνηση των επιλεγμένων αντικειμένων. Μπορείτε να εκτελέσετε:

  • Μετακινήστε τα στοιχεία ξεχωριστά.

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ σε πολλά στοιχεία και, στη συνέχεια, σύρετε τα στοιχεία στην προσαρμοσμένη ομάδα.

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα στοιχεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη σε ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της προσαρμοσμένης ομάδας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να αφήσετε την ομάδα Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ορατή στο Παράθυρο περιήγησης, ή μπορείτε να την αποκρύψετε.

Απόκρυψη της ομάδας "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί"

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του Παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο κατηγορίας Ομάδες για, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί.

Μετά τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας και ομάδας και την προσθήκη ορισμένων συντομεύσεων σε αυτήν την ομάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις για να δημιουργήσετε πρόσθετες ομάδες. Τα ακόλουθα βήματα εξηγούν αυτή τη διαδικασία.

Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο μιας υπάρχουσας προσαρμοσμένης ομάδας

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία και ομάδα, ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων ενοτήτων.

 1. Έχοντας ανοιχτή μια προσαρμοσμένη κατηγορία και ομάδα στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ σε ένα αντικείμενο, το οποίο θέλετε να τοποθετήσετε σε μια νέα ομάδα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη σε ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα.
  Μια νέα ομάδα εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης.
  Μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης
  Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα και, στη συνέχεια, μετακινήστε τις επιπλέον συντομεύσεις στη νέα ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη των ομάδων και των αντικειμένων σε μια κατηγορία

Μπορείτε να κάνετε απόκρυψη ορισμένων ή όλων των ομάδων μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας και ορισμένων ή όλων των αντικειμένων μιας ομάδας. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε αυτά τα δεδομένα:

 • Η Access παρέχει δύο τρόπους για την απόκρυψη ενός αντικειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές οι οποίες παρέχονται από το "Παράθυρο περιήγησης" για να κάνετε απόκρυψη ενός αντικειμένου από τη γονική του ομάδα και κατηγορία ή, μπορείτε να επιλέξετε μια ιδιότητα για κάθε αντικείμενο και να την αποκρύψετε από όλες τις ομάδες και τις κατηγορίες της ανοιχτής βάσης δεδομένων.

 • Μπορείτε να κάνετε εντελώς αόρατα τα κρυφά αντικείμενα και τις ομάδες ή, μπορείτε να τα εμφανίσετε στο "Παράθυρο περιήγησης" ως αχνά, μη διαθέσιμα εικονίδια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων του παραθύρου διαλόγου Επιλογές περιήγησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν χρειάζεται να επανεμφανίσετε ή να επαναφέρετε μια ομάδα ή ένα αντικείμενο.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Απόκρυψη μιας ομάδας σε μια κατηγορία

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου ή την ομάδα που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτή την εργασία χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου (εάν δεν γνωρίζετε τον τρόπο, ανατρέξτε στα βήματα της επόμενης ενότητας) και, στη λίστα Ομάδες για "κατηγορία", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην ομάδα που θέλετε να αποκρύψετε.

Επαναφορά μιας κρυφής ομάδας σε μια κατηγορία

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή του μενού στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στη λίστα Κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει την κρυφή ομάδα.

 3. Στη λίστα Ομάδες για "κατηγορία", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην κρυφή ομάδα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απόκρυψη ενός αντικειμένου στη γονική του ομάδα

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη.

Απόκρυψη ενός αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες

 1. Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες και το όνομα του αντικειμένου προσαρτάται από την Access στον τίτλο του παραθύρου διαλόγου. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε μια φόρμα που ονομάζεται "Παραγγελίες", εμφανίζεται ο τίτλος του παραθύρου διαλόγου: Ιδιότητες παραγγελιών. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το παράθυρο διαλόγου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" για ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων στην Access

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επαναφορά (επανεμφάνιση) ενός κρυφού αντικειμένου

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο "Παράθυρο περιήγησης". Το παράθυρο απεικονίζει όλα τα κρυφά αντικείμενα με ένα αχνό εικονίδιο.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν κάνατε απόκρυψη του αντικειμένου μόνο από τη γονική του ομάδα και κατηγορία, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επανεμφάνιση.

  • Εάν κάνατε απόκρυψη του αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες, ορίζοντας την ιδιότητα Κρυφό, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κρυφό.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση και επαναφορά αντικειμένων σε προσαρμοσμένες ομάδες

Οι προσαρμοσμένες ομάδες ενδέχεται να αλλάξουν μέσα στο χρόνο, καθώς ο χρήστης και η επιχείρηση απαιτούν αλλαγές. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα αντικείμενα μιας ομάδας, οποιαδήποτε στιγμή. Οι ακόλουθες διαδικασίες εξηγούν τον τρόπο.

Διαγραφή αντικειμένων από μια προσαρμοσμένη ομάδα

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Επαναφορά ενός αντικειμένου σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στην περίπτωση που η ομάδα "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί" είναι κρυφή, εμφανίστε την.

  Πώς εμφανίζεται η ομάδα "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί"

  1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

  2. Στο παράθυρο Ομάδες για "κατηγορία", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί.

 2. Ανάλογα με τις ανάγκες, σύρετε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το αντικείμενο που θέλετε, από την ομάδα "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί" στην προσαρμοσμένη ομάδα.

Μετονομασία ενός αντικειμένου σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία συντόμευσης.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για τη συντόμευση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×