Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία και διαχείριση καναλιού στο Βίντεο Office 365

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Βίντεο Office 365 θα αντικατασταθούν από ροή της Microsoft. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα υπηρεσία βίντεο για μεγάλες επιχειρήσεις που προσθέτει ευφυΐας βίντεο συνεργασίας και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα μετάβασης για το τρέχον Βίντεο Office 365 πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα μετεγκατάσταση ροή από το βίντεο Office 365.

Για να αποστείλετε ένα βίντεο στο Βίντεο Office 365, πρέπει να το αποστείλετε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κανάλι για τα βίντεο που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα, ή για τα βίντεο μιας ομάδας, όπως ενός τμήματος ή μιας ομάδας έργου. Οι διαχειριστές καναλιών της εταιρείας σας μπορούν να δημιουργούν κανάλια και η διαχείριση κάθε καναλιού μπορεί να γίνεται ξεχωριστά από ένα ή περισσότερα άτομα που έχουν δικαιώματα κατόχου για το κανάλι. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε γρήγορα και εύκολα ένα κανάλι και να αποστείλετε βίντεο σε αυτό στο Βίντεο Office 365.

Σε αυτό το άρθρο:

 • Δημιουργία καναλιού. Δημιουργήστε ένα κανάλι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποστέλλουν βίντεο σε αυτό.

 • Διαχείριση καναλιού. Αποστείλετε βίντεο, ελέγξτε ποιος μπορεί να επεξεργαστεί ή να προβάλει ένα κανάλι και εκτελέστε άλλες εργασίες διαχείρισης καναλιών.

Το Βίντεο Office 365 διαθέτει ένα προρυθμισμένο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Κοινότητα. Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες στην εταιρεία σας μπορούν να επεξεργαστούν και να προβάλουν το κανάλι Κοινότητα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα δικαιώματα, εάν θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το δικαίωμα συντάκτη για το κανάλι Κοινότητα, ώστε μόνο συγκεκριμένα άτομα να μπορούν να αποστείλουν βίντεο σε αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συντάκτη καναλιού και το δικαίωμα αναγνώστη καναλιού, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε το κανάλι Κοινότητα, εάν δεν το χρειάζεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαγραφή καναλιού παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Δημιουργία καναλιού

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή καναλιού. Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες που ανήκουν στην εταιρεία σας έχουν δικαιώματα διαχειριστή καναλιού. Μόνο ένας διαχειριστής βίντεο μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα διαχειριστή καναλιού κάποιου χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα διαχειριστή βίντεο και τα δικαιώματα διαχειριστή καναλιού, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των δικαιωμάτων διαχειριστή για την πύλη Βίντεο Office 365 στο θέμα Διαχείριση της πύλης Βίντεο Office 365.

Το άτομο που δημιουργεί ένα κανάλι έχει αυτόματα δικαίωμα κατόχου για το συγκεκριμένο κανάλι και μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα επεξεργασίας του καναλιού σε άλλα άτομα. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα κατόχου καναλιού, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή καναλιού.

 2. Επιλέξτε το Office 365 εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο του βίντεο.

 3. Στην επάνω γραμμή περιήγησης του Βίντεο Office 365, στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε Κανάλια και, στη συνέχεια, στη δεξιά πλευρά επιλέξτε + Νέο κανάλι.

  Κουμπί "Κανάλια" και κουμπί + Νέο κανάλι

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Έναρξη νέου καναλιού, κάντε τα εξής:

  1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο κανάλι.

  2. Στην περιοχή Επιλέξτε ένα χρώμα καναλιού, επιλέξτε ένα χρώμα για το νέο κανάλι.

  Office 365 Βίντεο: Δημιουργία καναλιού
 5. Επιλέξτε Δημιουργία.

Διαχείριση καναλιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διαδικασίες για τη διαχείριση ενός καναλιού, τις οποίες μπορείτε να κάνετε μόνο εάν έχετε δικαίωμα κατόχου ή συντάκτη για το κανάλι:

Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα κατόχου καναλιού, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Επιλογή καναλιού για διαχείριση

Για να διαχειριστείτε ένα κανάλι, επιλέξτε το πρώτα.

Για να επιλέξετε ένα κανάλι για διαχείριση

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 ως χρήστης με δικαίωμα κατόχου ή με δικαίωμα συντάκτη του καναλιού που θέλετε να διαχειριστείτε. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 2. Επιλέξτε το Office 365 εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο του βίντεο.

 3. Στην επάνω γραμμή περιήγησης του Βίντεο Office 365, κάντε κλικ στην επιλογή Κανάλια.

  Κουμπί καναλιών στην επάνω γραμμή περιήγησης του Βίντεο Office 365
 4. Επιλέξτε ένα κανάλι για το οποίο έχετε δικαίωμα κατόχου ή συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αποστολή βίντεο

Με την προϋπόθεση ότι έχετε δικαίωμα κατόχου ή στο πρόγραμμα επεξεργασίας καναλιού για ένα κανάλι, μπορείτε να αποστείλετε ένα βίντεο σε αυτήν από οπουδήποτε μέσα σε Βίντεο Office 365. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε πολλά βίντεο σε ένα κανάλι την ίδια στιγμή. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καναλιού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Για πληροφορίες σχετικά με τις μορφές βίντεο που είναι συμβατά με Βίντεο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα μορφές βίντεο που λειτουργούν στο βίντεο Office 365.

Το αρχικό αρχείο του βίντεο που είναι αποθηκευμένο στο SharePoint Online κατά την αποστολή ενός βίντεο και μετρά σε σχέση με το όριο χώρου αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ορίων χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών.

Για να διευκολύνετε τους χρήστες για το βίντεο κατά τη χρήση της αναζήτησης, μπορεί να είναι χρήσιμο να είναι συνεπείς σχετικά με τον τρόπο τίτλος και περιγραφή βίντεο κατά την αποστολή τους. (Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με ένα βίντεο παρακάτω σε αυτό το άρθρο.) Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διευκολύνουν για όλα τα άτομα για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τα βίντεο αργότερα, ιδίως όταν έχετε πολλές βίντεο στο Βίντεο Office 365. Παρέχει επίσης περισσότερες σχετικές πληροφορίες για το βίντεο στο Delve και το Office Graph.

Σημείωση: Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε αποστολή αρχείου, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο που χρειάζεται για την αποστολή ενός βίντεο, όπως το εύρος ζώνης δικτύου και το μέγεθος του βίντεο.

Για να αποστείλετε ένα βίντεο

 1. Στο Βίντεο Office 365, στην επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Αποστολή.

  Κουμπί αποστολής βίντεο του Βίντεο Office 365

 2. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να αποστείλετε το βίντεο. Εάν είστε ήδη σε ένα κανάλι, το όνομα του καναλιού που θα είναι επιλεγμένο ως την προεπιλεγμένη. Για να αποστείλετε το βίντεο σε ένα διαφορετικό κανάλι, επιλέξτε απλώς το όνομα του καναλιού από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Επιλέξτε το βίντεο Office 365 καναλιού για να αποστείλετε το βίντεο

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε ένα αρχείο στο πλαίσιο με ετικέτα Επιλέξτε βίντεο για αποστολή ή σύρετε αρχεία εδώ.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο που επισημαίνεται ως Επιλέξτε βίντεο για αποστολή ή σύρετε αρχεία εδώ, επιλέξτε ένα βίντεο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

   Office 365 βίντεο επιλογής βίντεο για αποστολή

  Θα ξεκινήσει η αποστολή του βίντεο.

  Συμβουλή: Για να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον βίντεο με μια νέα έκδοση, απλά κάντε ότι το όνομα αρχείου για τη νέα έκδοση είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα του αρχείου για την αρχική έκδοση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποστείλετε τη νέα έκδοση του βίντεο στο ίδιο κανάλι ως αρχικό αυτό. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η διεύθυνση URL για το βίντεο παραμένει ίδια.

 4. Κατά τη διάρκεια αποστολής του βίντεο, μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο και μια περιγραφή για το βίντεο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση βίντεο για να προβάλετε το βίντεό σας.

Για ταυτόχρονη αποστολή πολλών βίντεο

 1. Από ένα παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows, μεταφέρετε και αποθέστε τα βίντεο στο πλαίσιο με την ετικέτα Επιλέξτε βίντεο για αποστολή ή σύρετε αρχεία εδώ. Θα ξεκινήσει η αποστολή των βίντεο.

 2. Όταν αποσταλούν όλα τα βίντεο και πραγματοποιείται επεξεργασία τους για αναπαραγωγή, μπορείτε να επιλέξετε Επεξεργασία λεπτομερειών δίπλα σε μια μικρογραφία του βίντεο για να δώσετε έναν τίτλο και μια περιγραφή για το βίντεο. Για να δώσετε αυτές τις πληροφορίες:

  1. Καθορίστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για το βίντεο.

  2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Έλεγχος της ετοιμότητας ενός βίντεο για αναπαραγωγή

Μετά την αποστολή ενός βίντεο, χρειάζεται χρόνος για την επεξεργασία του για ροή αναπαραγωγής και τη δημιουργία ευρετηρίου για αυτό ώστε να είναι έτοιμο για αναπαραγωγή. Το βίντεο θα γίνει πρώτα ορατό με δυνατότητα αναπαραγωγής στην περιοχή Τα βίντεό μου στο κανάλι. Θα γίνει ορατό με δυνατότητα αναπαραγωγής από άλλους χρήστες σε άλλο σημείο της πύλης λίγο μετά. Μόνο τα άτομα που έχουν δικαιώματα προβολής βίντεο σε αυτό το κανάλι μπορούν να το προβάλουν.

Για να ελέγξετε την ετοιμότητα ενός βίντεο για αναπαραγωγή

 1. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο αποστείλατε ένα ή περισσότερα βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Επιλέξτε Τα βίντεό μου.

 3. Ανανεώνετε τη σελίδα περιστασιακά. Για παράδειγμα, για να ανανεώσετε τη σελίδα στον Internet Explorer, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F5. Όταν το βίντεο είναι έτοιμο για αναπαραγωγή από την περιοχή Τα βίντεό μου, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του βίντεο αντί για το μήνυμα επεξεργασίας. Το βίντεο θα εμφανιστεί σε άλλο σημείο της πύλης για προβολή από άλλα άτομα λίγο αργότερα.

Αλλαγή μικρογραφίας για ένα βίντεο

Αφού ένα βίντεο που έχετε αποστείλει σε Βίντεο Office 365 έχει υποβληθεί σε επεξεργασία και είστε έτοιμοι για την αναπαραγωγή, μπορείτε να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη μικρογραφία για το βίντεο ή μπορείτε να επιλέξετε μία από τις μικρογραφίες αυτόματης δημιουργίας που παρέχονται.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία βίντεο

 1. Στη σελίδα προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο στην Βίντεο Office 365, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μικρογραφία.

  Προσθήκη βίντεο O365 aThumbnail

 2. Στο παράθυρο επιλογή μικρογραφίας, κάντε κλικ στην επιλογή για να επιλέξετε τη μικρογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το βίντεό σας μία από τις προ-δημιουργημένες μικρογραφίες. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή εικόνας, για να επιλέξετε και να αποστείλετε μια προσαρμοσμένη μικρογραφία.

  Σημείωση: Αυτόματη δημιουργία μικρογραφίες είναι διαθέσιμες μόνο για βίντεο αποστείλει σε Βίντεο Office 365 μετά την 1η Οκτωβρίου 2015.

  O365 Βίντεο, επιλέξτε μια μικρογραφία

 3. Αφού κάνετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουμπί X στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου επιλογή μικρογραφίας.

  Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τα άτομα για να δείτε τη νέα μικρογραφία.

Επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με ένα βίντεο

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, όπως μια περιγραφή ή μια λίστα των ατόμων στο βίντεο, θα είναι ευκολότερη για τους χρήστες να βρουν μέσω αναζήτησης και θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για το βίντεο στο Delve και το Office Graph. Για να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, πρέπει να έχετε δικαίωμα κατόχου ή στο πρόγραμμα επεξεργασίας για το κανάλι που είναι το βίντεο στο. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καναλιού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Για να επεξεργαστείτε τον τίτλο ή την περιγραφή ενός βίντεο

 1. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο βρίσκεται το βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Επιλέξτε τη μικρογραφία του βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Στη σελίδα του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Εικονίδιο "Επεξεργασία βίντεο" του Office 365 .

 4. Αλλάξτε τις πληροφορίες σχετικά με το βίντεο ανάλογα με την περίπτωση.

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να συσχετίσετε ατόμων με ένα βίντεο

 1. Κάτω από το βίντεο στη σελίδα προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, στην περιοχή άτομα που σχετίζονται με αυτό το βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Το κουμπί "Συσχέτιση με άτομα" του Βίντεο Office 365 .

 2. Στο παράθυρο ατόμων που σχετίζονται με αυτό το βίντεο, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα των ονομάτων που εμφανίζεται.

  Συσχέτιση άτομα του βίντεο Office 365

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να συσχετίσετε αυτό το άτομο με το βίντεο.

Διαγραφή βίντεο

Η διαγραφή ενός βίντεο ελευθερώνει χώρο όσον αφορά το όριο χώρου αποθήκευσης του SharePoint Online. Για να διαγράψετε ένα βίντεο, πρέπει να έχετε δικαίωμα κατόχου ή συντάκτη για το κανάλι στο οποίο βρίσκεται το βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Μετά τη διαγραφή ενός βίντεο, δεν μπορείτε να το ανακτήσετε.

Για να διαγράψετε ένα βίντεο

 1. Επιλέξτε το κανάλι από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Επιλέξτε τη μικρογραφία του βίντεο που θέλετε να διαγράψετε. Εμφανίζεται η σελίδα του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο.

 3. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Διαγραφή.

  "Διαγραφή βίντεο" του Office 365

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή βίντεο, επιλέξτε Διαγραφή για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το βίντεο.

  Σημείωση: Όταν διαγράφετε ένα βίντεο από ένα κανάλι Βίντεο Office 365, αυτό μετακινείται στον Κάδο Ανακύκλωσης SharePoint όπου το θα διαγραφεί οριστικά έπειτα από 30 ημέρες.

  Μετά τη διαγραφή ενός βίντεο, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του ευρετηρίου και, στη συνέχεια, το βίντεο δεν θα είναι πλέον ορατό στο Βίντεο Office 365.

Για να επαναφέρετε ή να διαγράψει οριστικά τα διαγραμμένα βίντεο

 1. Επιλέξτε το κανάλι από το οποίο έχει διαγραφεί το βίντεο.

 2. Στο Βίντεο Office 365 επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Κάδος Ανακύκλωσης.

  Κάδος Ανακύκλωσης βίντεο Office 365

 3. Στο παράθυρο Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να επαναφέρετε ή να διαγράψετε μόνιμα.

  Σημείωση: Στο παράθυρο " Κάδος Ανακύκλωσης ", οι καθολικοί διαχειριστές θα δείτε μια λίστα με όλα τα βίντεο που έχουν διαγραφεί από ένα κανάλι. Κανάλι κατόχους και συντάκτες μόνο θα δείτε μια λίστα των βίντεο που έχουν έχετε διαγράψει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κάδο Ανακύκλωσης, ανατρέξτε στο θέμα Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης ή επαναφορά των αρχείων σας και Διαχείριση του Κάδου Ανακύκλωσης μιας συλλογής τοποθεσιών του SharePoint Online.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά επιλογής για να επαναφέρετε το βίντεο του αρχικού κανάλι ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή επιλογής για να διαγράψετε μόνιμα το βίντεο.

  Βίντεο Office 365, επαναφορά ή διαγραφή ενός βίντεο

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά ή διαγραφή ή κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να επιστρέψετε στη λίστα των στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης.

Διαχείριση ρυθμίσεων καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διαδικασίες για τη διαχείριση ρυθμίσεων καναλιών, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μόνο για κανάλια για τα οποία έχετε δικαίωμα κατόχου:

Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι

Για να διαχειριστείτε ρυθμίσεις καναλιών, μπορείτε πρώτα να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για το συγκεκριμένο κανάλι.

Για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι

 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να διαχειριστείτε. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Στη δεξιά πλευρά της γραμμής επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις καναλιού.

  Ρυθμίσεις καναλιού βίντεο του Office 365

Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων καναλιών

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το χρώμα οποιουδήποτε καναλιού για το οποίο έχετε δικαίωμα κατόχου. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Για να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις καναλιών

 1. Επιλέξτε ένα κανάλι στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για το κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην προηγούμενη διαδικασία, Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Γενικά.

  Σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο - γενικά
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα καναλιού, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα καναλιού.

 5. Στην περιοχή Χρώμα καναλιού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε διαφορετικό χρώμα για το κανάλι.

 6. Επιλέξτε Save.

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι οι αλλαγές να γίνουν ορατές σε ορισμένες σελίδες της πύλης βίντεο. Ορισμένες σελίδες στην πύλη είναι βάσει αναζήτησης και χρειάζεται χρόνος για να ενημερωθεί το σύστημα αναζήτησης με τις αλλαγές.

Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών

Υπάρχουν τρεις τύποι δικαιωμάτων καναλιών: κάτοχοι, συντάκτες και αναγνώστες.Πρέπει να έχετε δικαίωμα κατόχου για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων.

 • Κάτοχοι - Ένας χρήστης ή μια ομάδα ασφαλείας που έχει τον πλήρη έλεγχο ενός καναλιού. Μπορεί να διαχειρίζεται το κανάλι από τη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού, να αποστέλλει βίντεο, να διαγράφει βίντεο και να διαγράψει το κανάλι. Από προεπιλογή, μόνο το άτομο που δημιουργεί ένα κανάλι έχει δικαίωμα κατόχου για αυτό, αλλά αυτό το άτομο μπορεί να εκχωρήσει δικαίωμα κατόχου σε άλλα άτομα.

  Συμβουλή: Μια βέλτιστη πρακτική ίσως είναι να περιορίσετε τον αριθμό των ατόμων που έχουν δικαίωμα κατόχου για ένα κανάλι. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο που έχει δικαίωμα κατόχου διαγράψει ένα κανάλι, δεν μπορείτε να ανακτήσετε το κανάλι ή τα βίντεο που περιείχε.

 • Συντάκτες - Ένας χρήστης ή μια ομάδα ασφαλείας που έχει δικαίωμα επεξεργασίας για ένα κανάλι.Μπορούν να αποστέλλουν βίντεο και να διαγράφουν βίντεο.Δεν μπορούν να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις καναλιών ή να διαγράψουν το κανάλι.

 • Αναγνώστες - Ένας χρήστης ή μια ομάδα ασφαλείας που μπορεί να προβάλει όλα τα βίντεο που περιέχονται στο κανάλι. Χωρίς αυτό το δικαίωμα, δεν μπορεί να δει το κανάλι ή να προβάλει τα βίντεο που περιέχονται σε αυτό. Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες της εταιρείας σας έχουν δικαίωμα αναγνώστη για ένα κανάλι, όταν δημιουργείται το κανάλι.

Πρέπει να έχετε δικαίωμα κατόχου για ένα κανάλι, για να αλλάξετε ή να προβάλετε τα δικαιώματα για το κανάλι.

Για να αλλάξετε δικαιώματα για ένα κανάλι

 1. Επιλέξτε το κανάλι για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για το κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Δικαιώματα.

  Δικαιώματα βίντεο του Office 365
 4. Για να ελέγξετε ποιος έχει τον πλήρη έλεγχο του καναλιού, καθορίστε τα άτομα ή τις ομάδες ασφαλείας στο πλαίσιο Κάτοχοι.

 5. Για να ελέγξετε ποιος μπορεί να επεξεργαστεί τα βίντεο σε ένα κανάλι, καθορίστε τα άτομα ή τις ομάδες ασφαλείας στο πλαίσιο Συντάκτες.

 6. Για να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει το κανάλι, καθορίστε τα άτομα ή τις ομάδες ασφαλείας στο πλαίσιο Αναγνώστες.

 7. Από προεπιλογή, μόνο οι κάτοχοι καναλιού θα βλέπουν τη λήψη σύνδεση στη σελίδα του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. Για να αλλάξετε ποιος μπορεί να κάνει λήψη βίντεο από το κανάλι, επιλέξτε μια επιλογή από τη λίστα Εμφάνιση σύνδεση για το βίντεο για να κάνετε λήψη.

  Σημείωση: Η Εμφάνιση λήψη σύνδεσης για τη ρύθμιση των βίντεο ελέγχει μόνο ή όχι ένας χρήστης μπορεί να δείτε τη σύνδεση λήψης. Εφόσον Βίντεο Office 365 είναι ενσωματωμένη στην SharePoint Online, εάν ένας χρήστης έχει δικαίωμα προβολής με βίντεο και να γνωρίζουν πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση URL για το βίντεο με άλλους τρόπους, αυτά θα είναι πάντα μπορείτε να βρείτε το αρχικό βίντεο για να κάνετε λήψη.

Ανάδειξη βίντεο σε ένα κανάλι

Μετά την αποστολή διάφορων βίντεο σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, είναι ώρα να προβιβάσετε κάποια από αυτά. Μπορείτε να προβιβάσετε βίντεο αναδεικνύοντάς τα στο επάνω μέρος της σελίδας καναλιού. Μπορείτε να αναδείξετε έως πέντε βίντεο σε μια σελίδα καναλιού.

Για να αναδείξετε βίντεο σε ένα κανάλι, πρέπει να έχετε δικαίωμα κατόχου για το κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καναλιών, ανατρέξτε στην προηγούμενη διαδικασία, Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών.

Εάν θέλετε να αναδείξετε συγκεκριμένα κανάλια ή βίντεο στην αρχική σελίδα της πύλης Βίντεο Office 365, επικοινωνήστε με ένα άτομο στην εταιρεία σας που είναι διαχειριστής βίντεο για το Βίντεο Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάδειξη βίντεο και καναλιών στην αρχική σελίδα της πύλης Βίντεο Office 365 στο θέμα Διαχείριση πύλης Βίντεο Office 365.

Για να αναδείξετε βίντεο σε ένα κανάλι

 1. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να αναδείξετε βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για το κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε ανάδειξη.

  Σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο - ανάδειξη
 4. Επιλέξτε ένα πλακίδιο ανάδειξης, όπως το Ανάδειξη 1.

 5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, αναζητήστε ή εντοπίστε τη μικρογραφία του βίντεο που θέλετε να αναδείξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μικρογραφία.

  Σημείωση: Ένα βίντεο που μόλις έχει αποσταλεί μπορεί να αναδειχθεί μόνο αφού έχει δημιουργηθεί ευρετήριο για αυτό από την αναζήτηση και είναι γενικά έτοιμο για αναπαραγωγή στην πύλη. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τη μικρογραφία του βίντεο που θέλετε να αναδείξετε αμέσως, κοιτάξτε ξανά λίγο αργότερα.

 6. Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 της διαδικασίας ανάδειξης για τα άλλα πλακίδια ανάδειξης.

  Για να τοποθετήσετε ένα διαφορετικό βίντεο σε ένα πλακίδιο ανάδειξης, επιλέξτε το πλακίδιο ανάδειξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μικρογραφία ενός διαφορετικού βίντεο.

 7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων Yammer συνομιλίας

Εάν είναι ενεργοποιημένη Yammer στο μισθωτή σας Office 365, μπορείτε να ενεργοποιήσετε Yammer συνομιλίες ή να απενεργοποιήσετε ένα κανάλι.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνομιλιών Yammer

 1. Επιλέξτε ένα κανάλι στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για το κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Yammer.

  Ρυθμίσεις Yammer βίντεο O365
 4. Επιλέξτε σε για να ενεργοποιήσετε τις συνομιλίες Yammer για το κανάλι.

 5. Ορίστε την προεπιλεγμένη ομάδα Yammer για το κανάλι, επιλέγοντας ένα από τα εξής:

  • Δεν υπάρχει προεπιλεγμένη ομάδα για να ενεργοποιήσετε τους χρήστες για να κατευθύνετε τους συνομιλίας σε μια ομάδα Yammer ορίζουν ή σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

  • Ομάδα με αυτήν την τροφοδοσία Αναγνωριστικό για να ενεργοποιήσετε τις συνομιλίες σε μια προεπιλεγμένη ομάδα Yammer, προσθέτοντας την Yammer τροφοδοσίας Αναγνωριστικό για την ομάδα. Οι χρήστες, στη συνέχεια, να επιλέξετε να δημοσιεύσετε στην προεπιλεγμένη ομάδα Yammer ή καθορίζουν ένα διαφορετικό.

 6. Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε όλες οι συνομιλίες Yammer στο κανάλι.

 7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Διαγραφή καναλιού

Η διαγραφή ενός καναλιού καταργεί το κανάλι και όλα τα βίντεο σε αυτό από την πύλη Βίντεο Office 365. Αυτό ελευθερώνει χώρο όσον αφορά το όριο του χώρου αποθήκευσης στο SharePoint Online.

Για να διαγράψετε ένα κανάλι, πρέπει να έχετε δικαίωμα κατόχου για αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα κατόχου καναλιού, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Προσοχή: Μετά τη διαγραφή ενός καναλιού, δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα βίντεο που περιείχε.

Για να διαγράψετε ένα κανάλι

 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καναλιού για διαχείριση παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για το κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων καναλιού βίντεο για ένα κανάλι παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε γενικά.

 4. Επιλέξτε Διαγραφή καναλιού.

  Κουμπί διαγραφής καναλιού
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το κανάλι.

Δείτε επίσης

Γνωριμία με το Βίντεο Office 365

Διαχείριση της πύλης του Βίντεο Office 365

Μορφές βίντεο που λειτουργούν στο Βίντεο Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×