Δημιουργία και αποθήκευση όλων των μακροεντολών σε ένα βιβλίο εργασίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον εαυτό σας να δημιουργείτε το ίδιο μακροεντολές, μπορείτε να αντιγράψετε τις μακροεντολές σε ένα ειδικό βιβλίο εργασίας που ονομάζεται Personal.xlsb που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Μακροεντολές που αποθηκεύετε στο προσωπικό βιβλίο εργασίας σας είναι διαθέσιμες σε εσάς κάθε φορά που ξεκινάτε το Excel στον ίδιο υπολογιστή.

Αυτό είναι διαφορετικό από την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Excel, όπου λειτουργεί μόνο μια μακροεντολή στο βιβλίο εργασίας που την περιέχει.

Για να δημιουργήσετε το προσωπικό βιβλίο εργασίας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και αποθηκεύστε το στο Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Προγραμματιστής είναι διαθέσιμη στην κορδέλα στο Excel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής .

Δημιουργία και ενημέρωση Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Καταγραφή μακροεντολής.
  Εντολή "Καταγραφή μακροεντολής" στην ομάδα "Κώδικας" της καρτέλας "Προγραμματιστής"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Καταγραφή μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για τη μακροεντολή στο πλαίσιο όνομα μακροεντολής. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε κενά διαστήματα στο όνομα.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση μακροεντολής σε, επιλέξτε Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών.
  Παράθυρο διαλόγου "Καταγραφή μακροεντολής"

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εκτελέστε τις ενέργειες που επιθυμείτε να καταγράψετε.

 6. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή καταγραφής.
  Εντολή "Διακοπή καταγραφής" στην ομάδα "Κώδικας" της καρτέλας "Προγραμματιστής"

 7. Κλείστε το βιβλίο εργασίας.

  Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας.

Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα μακροεντολή και την αποθηκεύετε στο προσωπικό βιβλίο εργασίας σας ή ενημερώνετε τις μακροεντολές που περιέχει, σας ζητείται να αποθηκεύσετε το προσωπικό βιβλίο εργασίας όπως την πρώτη φορά που το αποθηκεύσατε.

Κοινή χρήση μακροεντολών

Εάν θέλετε να αντιγράψετε μακροεντολές από το προσωπικό βιβλίο εργασίας σε άλλο βιβλίο εργασίας ή το αντίστροφο, μπορείτε να το κάνετε στο πρόγραμμα Επεξεργασίας Visual Basic (VBE ). Μπορείτε να ξεκινήσετε την Επεξεργασία Visual Basic στο Excel, πατώντας το Συνδυασμό πλήκτρων ALT + F11. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή μιας μακροεντολής από ένα βιβλίο εργασίας σε κάποιον άλλο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή λειτουργικής μονάδας μακροεντολής σε άλλο βιβλίο εργασίας.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε το αρχείο Personal.xlsb με άλλα άτομα, μπορείτε να το αντιγράψετε στο φάκελο XLSTART σε άλλους υπολογιστές. Στο Windows 10, Windows 7 και Windows Vista, αυτό το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται στο φάκελο name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart C:\Users\user. Στα Microsoft Windows XP, αυτό το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται στο φάκελο Data\Microsoft\Excel\XLStart name\Application C:\Documents και Ρυθμίσεις\όνομα χρήστη. Άνοιγμα βιβλίων εργασίας στο φάκελο XLStart αυτόματα κάθε φορά που ξεκινά Excel και οποιονδήποτε κωδικό που έχετε αποθηκεύσει στο Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών θα εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου μακροεντολή,

Εάν έχετε έναν, ή μερικά μόνο μακροεντολές που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους, μπορείτε να τους στείλετε το βιβλίο εργασίας που περιέχει τους σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να κάνετε το βιβλίο εργασίας διαθέσιμο σε μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου δικτύου ή από μια βιβλιοθήκη του SharePoint Services.

Για να δημιουργήσετε το προσωπικό βιβλίο εργασίας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και αποθηκεύστε το στο Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Προγραμματιστής είναι διαθέσιμη στην κορδέλα στο Excel. Για να το κάνετε:

Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις... > κορδέλα & γραμμή εργαλείων. Στην κατηγορία Προσαρμογή της κορδέλας, στη λίστα Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημιουργία και ενημέρωση Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών

Για να δημιουργήσετε το προσωπικό βιβλίο εργασίας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και αποθηκεύστε το στο Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών.

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Καταγραφή μακροεντολής.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Καταγραφή μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για τη μακροεντολή στο πλαίσιο όνομα μακροεντολής. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε κενά διαστήματα στο όνομα.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση μακροεντολής σε, επιλέξτε Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εκτελέστε τις ενέργειες που επιθυμείτε να καταγράψετε.

 6. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή καταγραφής.

 7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές, στη συνέχεια, κλείστε το βιβλίο εργασίας και τέλος κλείστε το Excel.

  Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας.

Οποιαδήποτε στιγμή δημιουργείτε μια νέα μακροεντολή και αποθηκεύστε το στο προσωπικό βιβλίο εργασίας σας, ή ενημέρωση μακροεντολές ήδη σε αυτήν, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το προσωπικό βιβλίο εργασίας.

Κοινή χρήση μακροεντολών

Εάν θέλετε να αντιγράψετε μακροεντολές από το προσωπικό βιβλίο εργασίας σε άλλο βιβλίο εργασίας ή το αντίστροφο, μπορείτε να το κάνετε στο πρόγραμμα Επεξεργασίας Visual Basic (VBE ). Μπορείτε να ξεκινήσετε την Επεξεργασία Visual Basic στο Excel, κάνοντας κλικ στην επιλογή Visual Basic στην καρτέλα " Προγραμματιστής ". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή μιας μακροεντολής από ένα βιβλίο εργασίας σε κάποιον άλλο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή λειτουργικής μονάδας μακροεντολής σε άλλο βιβλίο εργασίας.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε το αρχείο Personal.xlsb με άλλα άτομα, μπορείτε να το αντιγράψετε στον κεντρικό φάκελο του Excel σε άλλους υπολογιστές. Αυτόν το φάκελο για Mac που βρίσκεται στο φάκελο "Αρχική" στο ~/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Library/Application υποστήριξης/Microsoft/περιαγωγή/Excel /.

Εάν έχετε έναν, ή μερικά μόνο μακροεντολές που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους, μπορείτε να τους στείλετε το βιβλίο εργασίας που περιέχει τους σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να κάνετε το βιβλίο εργασίας διαθέσιμο σε μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου δικτύου ή από μια βιβλιοθήκη του SharePoint Services.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×