Δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου υπολογισμού

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ελέγχου υπολογισμού σε βάσεις δεδομένων της Access για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του υπολογισμού. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια έκθεση που εμφανίζει τον αριθμό των στοιχείων που έχουν πωληθεί και την τιμή κάθε μονάδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου υπολογισμού που πολλαπλασιάζει αυτά τα δύο πεδία για να εμφανίσετε τη συνολική τιμή. Η ιδιότητα Προέλευσης στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου υπολογισμού περιέχει ένα παράσταση που πολλαπλασιάζει δύο πεδία (ο αριθμός των στοιχείων επί την τιμή μονάδας) για να αποκτήσετε το αποτέλεσμα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου υπολογισμού

Αλλαγή ενός δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού

Μάθετε ποιους τύπους στοιχείων ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχεία ελέγχου υπολογισμού

Δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου υπολογισμού

Αυτή η διαδικασία βοηθά στη δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου υπολογισμού χωρίς τη χρήση οδηγού στοιχείων ελέγχου.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε φόρμα ή την έκθεση στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου κάντε κλικ στο εργαλείο για τον τύπο στοιχείου ελέγχου που θέλετε να δημιουργήσετε.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Για μια λίστα με τους τύπους στοιχείων ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία ελέγχου υπολογισμού, ανατρέξτε στην ενότητα Μάθετε ποιους τύπους στοιχείων ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχεία ελέγχου υπολογισμού.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο της φόρμας ή της έκθεσης όπου θέλετε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου, και κατόπιν κάντε κλικ στη φόρμα ή στην έκθεση για να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 4. Εάν ξεκινήσει ένας οδηγός στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να τον κλείσετε.

 5. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια παράσταση στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το Δόμηση παραστάσεων για να δημιουργήσετε την παράσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" δίπλα στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου.

 6. Μεταβείτε σε Προβολή φόρμας ή Προβολή έκθεσης και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου υπολογισμού εκτελείται όπως αναμένατε.

Σημείωση: 

 • Ξεκινήστε κάθε παράσταση με τον τελεστή = . Για παράδειγμα: = [UnitPrice] *.75.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία παραστάσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία έκφρασης.

 • Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για την πληκτρολόγηση μιας έκφρασης στο πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πατήστε τα πλήκτρα SHIFT+F2, για να ανοίξετε το πλαίσιο Ζουμ.

 • Αν η φόρμα ή η έκθεση βασίζεται σε ένα ερώτημα, μπορεί να θέλετε να τοποθετήσετε την έκφραση στο ερώτημα αντί σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού. Βελτιώνεται έτσι η απόδοση και, αν σκοπεύετε να υπολογίσετε σύνολα για ομάδες εγγραφών, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε το όνομα ενός πεδίο υπολογισμού σε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

 • Όταν ταξινομείτε με βάση ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση, να βεβαιώνεστε ότι η ιδιότητα Μορφή του στοιχείου ελέγχου ορίζεται καταλλήλως. Διαφορετικά, ενδέχεται οι αριθμητικές τιμές ή οι τιμές ημερομηνίας υπολογισμού, αντί για αριθμητικά, να ταξινομούνται αλφαβητικά.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ενός δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου σε στοιχείο ελέγχου υπολογισμού

Είναι ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, δημιουργείτε για πρώτη φορά ένα δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου (για παράδειγμα, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση) και, στη συνέχεια επεξεργαζόμενοι ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου το δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου για να δημιουργήσετε μια παράσταση. Αυτό λειτουργεί καλά, με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθείτε ότι το όνομα του στοιχείου ελέγχου δεν βρίσκεται σε διένεξη με οποιαδήποτε από τα ονόματα των πεδίων που περιέχονται στην παράσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη ενός πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση.

Υποθέτοντας ότι έχετε ήδη δημιουργήσει το συνδεδεμένο στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να το αλλάξετε σε στοιχείο ελέγχου υπολογισμού και να αποφύγετε τυχόν διενέξεις ονόματος.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε φόρμα ή την έκθεση στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε, και κατόπι πατήστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 3. Στην καρτέλα όλα του φύλλου ιδιοτήτων, εάν η ιδιότητα Name συμφωνεί με την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου , επεξεργαστείτε την ιδιότητα Name ώστε δεν ταιριάζουν με τις δύο ιδιότητες. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα που εισάγετε δεν είναι μια δεσμευμένη λέξη ή το όνομα ενός άλλου πεδίου στη βάση δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δεσμευμένες λέξεις, ανατρέξτε στο άρθρο δεσμευμένες λέξεις και σύμβολα στην Access 2007.

 4. Επεξεργαστείτε τη συμβολοσειρά στο πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου έτσι ώστε να περιέχει την έκφραση που θέλετε.

 5. Πατήστε CTRL+S για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 6. Μεταβείτε σε Προβολή διάταξης ή Προβολή φόρμας και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου υπολογισμού εκτελείται όπως αναμένατε.

Αν το στοιχείο ελέγχου δεν εμφανίζει τα δεδομένα που θέλετε (για παράδειγμα, αν η Access εμφανίζει #Name? στο στοιχείο ελέγχου), ελέγξτε την προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία στην έκφραση είναι διαθέσιμα. Αν η προέλευση εγγραφών είναι ένα ερώτημα, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε ένα ή περισσότερα πεδία στο ερώτημα για να λειτουργήσει η έκφραση.

Σημείωση: 

 • Ξεκινήστε κάθε παράσταση με τον τελεστή = . Για παράδειγμα: = [UnitPrice] *.75.

 • Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για την πληκτρολόγηση μιας έκφρασης στο πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F2, για να ανοίξετε το πλαίσιο Ζουμ.

 • Αν η φόρμα ή η έκθεση βασίζεται σε ένα ερώτημα, μπορεί να θέλετε να τοποθετήσετε την έκφραση στο ερώτημα αντί σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού. Βελτιώνεται έτσι η απόδοση και, αν σκοπεύετε να υπολογίσετε σύνολα για ομάδες εγγραφών, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε το όνομα ενός πεδίου υπολογισμού σε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

 • Όταν ταξινομείτε με βάση ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση, να βεβαιώνεστε ότι η ιδιότητα Μορφή του στοιχείου ελέγχου ορίζεται καταλλήλως. Διαφορετικά, ενδέχεται οι αριθμητικές τιμές ή οι τιμές ημερομηνίας υπολογισμού, αντί για αριθμητικά, να ταξινομούνται αλφαβητικά.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε ποιους τύπους στοιχείων ελέγχου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως στοιχεία ελέγχου υπολογισμού

Πλαίσια κειμένου είναι η επιλογή πιο δημοφιλή για ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού επειδή μπορούν να εμφανίσουν πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Ωστόσο, οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου έχει μια ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε έναν συγκεκριμένο τύπο στοιχείου ως ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, επειδή δεν μπορείτε να ενημερώσετε που ελέγχουν τον τρόπο, μπορείτε να ενημερώσετε ένα δεσμευμένο ή μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου ελέγχου σε μια φόρμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια παράσταση στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να δεν είναι πλέον επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου κάνοντας κλικ σε αυτό. Το πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται επιλεγμένο ή απενεργοποιημένο, με βάση τα αποτελέσματα της παράστασης. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, η Access εμφανίζει μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης της Access: να ελέγχου 't είναι δυνατή η επεξεργασία; δεσμευμένο με την έκφραση παράστασή σας. Σε μια έκθεση, ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο να βασίσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου ελέγχου στα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επειδή τα στοιχεία ελέγχου σε εκθέσεις χρησιμοποιούνται μόνο για να εμφανίσετε πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×