Δημιουργία ενός διαγράμματος ηλεκτρολογίας-μηχανικής

Δημιουργία ενός διαγράμματος ηλεκτρολογίας-μηχανικής

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο ηλεκτρολογίας-μηχανικής σχεδίασης για να δημιουργήσετε ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχηματικά διαγράμματα.

Κύκλωμα ηλεκτρολογίας - μηχανικής

 1. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, αναζητήστε για μηχανικής πρότυπα.

 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Βασική ηλεκτρονική

  • Κυκλώματα και λογική

  • Δυναμική ρευστών

  • Συστήματα βιομηχανικού ελέγχου

  • Τμήματα και συγκροτήσεων

  • Σωληνώσεων και οργάνων σχεδίασης

  • Σχέδιο υδραυλικής εγκατάστασης και σωληνώσεων

  • Διάγραμμα ροής διεργασίας

  • Συστήματα

  • Διάγραμμα TQM

  • Διάγραμμα ροής εργασίας

 3. Επιλέξτε Μονάδες μετρικό σύστημα ή Μονάδες η.π.α. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Το πρότυπο ανοίγει μια σελίδα σχεδίου χωρίς κλιμάκωση σε κατακόρυφο προσανατολισμό Σελίδα μεγάλου ύψους . Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 4. Σύρετε το στοιχείο ηλεκτρολογικά σχήματα στη σελίδα σχεδίου. Σχήματα μπορούν να έχουν δεδομένα. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σχήματος και να προσθέσετε νέα δεδομένα σε ένα σχήμα.

  Εισαγάγετε δεδομένα σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα σχήμα, κάντε δεξί κλικ, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων σχήματος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός δεδομένων σχήματος, κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια τιμή.

 5. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο γραμμής σύνδεσης Εικόνα κουμπιού για σύνδεση ηλεκτρικών στοιχείων ή σχήματα γραμμή σύνδεσης.

  Χρήση του εργαλείου σύνδεσης

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή του εργαλείου σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

  Χρησιμοποιήστε τη γραμμή σύνδεσης σχημάτων

  1. Σύρετε ένα σχήμα γραμμής σύνδεσης στη σελίδα σχεδίου.

  2. Τοποθετήστε τη γραμμή σύνδεσης του ξεκινήσει σημείο Εικόνα σημείου εκκίνησης - πράσινο τετράγωνο με το X στο εσωτερικό του στο γονικό σχήμα (το σχήμα συνδέεστε από).

  3. Τοποθετήστε τη γραμμή σύνδεσης τελικού σημείου Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στο σχήμα θυγατρικό (το σχήμα για να συνδεθείτε σε).

   Όταν η γραμμή σύνδεσης έχει επικολληθεί στα σχήματα, τα τελικά σημεία Ενεργοποίηση κόκκινο.

 6. Ετικέτα μεμονωμένο στοιχείο ηλεκτρολογικά σχήματα επιλέγοντας το σχήμα και πληκτρολογώντας.

 1. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορίες προτύπων, κάντε κλικ στην επιλογή μηχανικής.

 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Βασική ηλεκτρονική

  • Κυκλώματα και λογική

  • Δυναμική ρευστών

  • Συστήματα βιομηχανικού ελέγχου

  • Τμήματα και συγκροτήσεων

  • Σωληνώσεων και οργάνων σχεδίασης

  • Διάγραμμα ροής διεργασίας

  • Συστήματα

 3. Επιλέξτε Μονάδες μετρικό σύστημα ή Μονάδες η.π.α. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Το πρότυπο ανοίγει μια σελίδα σχεδίου χωρίς κλιμάκωση σε κατακόρυφο προσανατολισμό Σελίδα μεγάλου ύψους . Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 4. Σύρετε το στοιχείο ηλεκτρολογικά σχήματα στη σελίδα σχεδίου. Σχήματα μπορούν να έχουν δεδομένα. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σχήματος και να προσθέσετε νέα δεδομένα σε ένα σχήμα.

  Εισαγάγετε δεδομένα σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα σχήμα, κάντε δεξί κλικ, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων σχήματος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός δεδομένων σχήματος, κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια τιμή.

 5. Σύνδεση ηλεκτρικών στοιχείων με χρήση των σχημάτων Εικόνα κουμπιού ή τη γραμμή σύνδεσης της εργαλείο γραμμής σύνδεσης.

  Χρήση του εργαλείου σύνδεσης

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή του εργαλείου σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

  Χρησιμοποιήστε τη γραμμή σύνδεσης σχημάτων

  1. Σύρετε ένα σχήμα γραμμής σύνδεσης στη σελίδα σχεδίου.

  2. Τοποθετήστε τη γραμμή σύνδεσης του ξεκινούν σημείο Εικόνα σημείου εκκίνησης - πράσινο τετράγωνο με το X στο εσωτερικό του στο γονικό σχήμα (το σχήμα συνδέεστε από).

  3. Τοποθετήστε τη γραμμή σύνδεσης τελικού σημείου Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στο σχήμα θυγατρικό (το σχήμα για να συνδεθείτε σε).

   Όταν η γραμμή σύνδεσης έχει επικολληθεί στα σχήματα, τα τελικά σημεία Ενεργοποίηση κόκκινο.

 6. Ετικέτα μεμονωμένο στοιχείο ηλεκτρολογικά σχήματα επιλέγοντάς το σχήμα και πληκτρολογώντας.

 1. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για να μηχανικής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Βασική ηλεκτρονική

  • Κυκλώματα και λογική

  • Συστήματα βιομηχανικού ελέγχου

  • Συστήματα

  Αυτά τα πρότυπα Ανοίξτε μια σελίδα σχεδίου χωρίς κλιμάκωση σε κατακόρυφο προσανατολισμό Σελίδα μεγάλου ύψους . Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 2. Σύρετε το στοιχείο ηλεκτρολογικά σχήματα στη σελίδα σχεδίου. Σχήματα μπορούν να έχουν δεδομένα. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σχήματος και να προσθέσετε νέα δεδομένα σε ένα σχήμα.

  Εισαγάγετε δεδομένα σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, στο μενού " σχήμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα σχήματος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου " Δεδομένα σχήματος ", κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια τιμή.

 3. Σύνδεση ηλεκτρικών στοιχείων με χρήση των σχημάτων Εικόνα κουμπιού ή τη γραμμή σύνδεσης της εργαλείο γραμμής σύνδεσης.

  Χρήση του εργαλείου σύνδεσης

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή του εργαλείου σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

  Χρησιμοποιήστε τη γραμμή σύνδεσης σχημάτων

  1. Σύρετε ένα σχήμα γραμμής σύνδεσης στη σελίδα σχεδίου.

  2. Τοποθετήστε τη γραμμή σύνδεσης του ξεκινήσει σημείο Εικόνα σημείου εκκίνησης - πράσινο τετράγωνο με το X στο εσωτερικό του στο γονικό σχήμα (το σχήμα συνδέεστε από).

  3. Τοποθετήστε τη γραμμή σύνδεσης τελικού σημείου Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στο σχήμα θυγατρικό (το σχήμα για να συνδεθείτε σε).

   Όταν η γραμμή σύνδεσης έχει επικολληθεί στα σχήματα, τα τελικά σημεία Ενεργοποίηση κόκκινο.

 4. Ετικέτα μεμονωμένο στοιχείο ηλεκτρολογικά σχήματα επιλέγοντας το σχήμα και πληκτρολογώντας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×