Δημιουργία ενός διαγράμματος ηλεκτρολογίας-μηχανικής

Δημιουργία ενός διαγράμματος ηλεκτρολογίας-μηχανικής

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο σχεδίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για να δημιουργήσετε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχηματικά διαγράμματα.

Κύκλωμα ηλεκτρολογίας - μηχανικής

 1. Στην καρτέλα αρχείο , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, αναζητήστε πρότυπα μηχανικής .

 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Βασικές ηλεκτρικές

  • Κυκλώματα και λογική

  • Ρευστή ισχύς

  • Βιομηχανικά συστήματα ελέγχου

  • Τμήματα και σχέδιο συναρμολόγησης

  • Σχεδίαση σωληνώσεων και οργάνων

  • Σχέδιο υδραυλικής εγκατάστασης και σωληνώσεων

  • Διάγραμμα ροής διΕργασίας

  • Συστήματα

  • Διάγραμμα TQM

  • Διάγραμμα ροής εργασιών

 3. Επιλέξτε Μονάδες μετρικού συστήματος ή Μονάδες Η.Π.Α. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Το πρότυπο ανοίγει μια σελίδα σχεδίου που δεν έχει κλιμακωθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό Σελίδα μεγάλου ύψους . Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 4. Σύρετε τα σχήματα του ηλεκτρικού στοιχείου στη σελίδα σχεδίου. Τα σχήματα μπορούν να έχουν δεδομένα. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σχήματος και να προσθέσετε νέα δεδομένα σε ένα σχήμα.

  Εισαγωγή δεδομένων σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα σχήμα, κάντε δεξί κλικ, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων σχήματος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός δεδομένων σχήματος , κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια τιμή.

 5. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σύνδεσης Εικόνα κουμπιού για να συνδέσετε ηλεκτρικά στοιχεία ή σχήματα σύνδεσης.

  Χρήση του εργαλείου σύνδεσης

  1. Κάντε κλικ στο εργαλείο σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

  Χρήση σχημάτων γραμμής σύνδεσης

  1. Σύρετε ένα σχήμα γραμμής σύνδεσης στη σελίδα σχεδίου.

  2. Τοποθετήστε το σημείο έναρξης της γραμμής σύνδεσης Εικόνα σημείου εκκίνησης - πράσινο τετράγωνο με το X στο εσωτερικό του στο γονικό σχήμα (το σχήμα από το οποίο συνδέεστε).

  3. Τοποθετήστε το τελικό σημείο της γραμμής σύνδεσης Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στο θυγατρικό σχήμα (το σχήμα στο οποίο συνδέεστε).

   Όταν η γραμμή σύνδεσης είναι κολλημένη στα σχήματα, τα τελικά σημεία γίνονται κόκκινα.

 6. Ονομάστε μεμονωμένα σχήματα ηλεκτρικών στοιχείων επιλέγοντας το σχήμα και την πληκτρολόγηση.

 1. Στην καρτέλα αρχείο , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορίες προτύπων, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμοσμένη μηχανική.

 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Βασικές ηλεκτρικές

  • Κυκλώματα και λογική

  • Ρευστή ισχύς

  • Βιομηχανικά συστήματα ελέγχου

  • Τμήματα και σχέδιο συναρμολόγησης

  • Σχεδίαση σωληνώσεων και οργάνων

  • Διάγραμμα ροής διΕργασίας

  • Συστήματα

 3. Επιλέξτε Μονάδες μετρικού συστήματος ή Μονάδες Η.Π.Α. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Το πρότυπο ανοίγει μια σελίδα σχεδίου που δεν έχει κλιμακωθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό Σελίδα μεγάλου ύψους . Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 4. Σύρετε τα σχήματα του ηλεκτρικού στοιχείου στη σελίδα σχεδίου. Τα σχήματα μπορούν να έχουν δεδομένα. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σχήματος και να προσθέσετε νέα δεδομένα σε ένα σχήμα.

  Εισαγωγή δεδομένων σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα σχήμα, κάντε δεξί κλικ, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων σχήματος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός δεδομένων σχήματος , κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια τιμή.

 5. Συνδέστε τα ηλεκτρικά στοιχεία χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύνδεσης Εικόνα κουμπιού ή τα σχήματα σύνδεσης.

  Χρήση του εργαλείου σύνδεσης

  1. Κάντε κλικ στο εργαλείο σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

  Χρήση σχημάτων γραμμής σύνδεσης

  1. Σύρετε ένα σχήμα γραμμής σύνδεσης στη σελίδα σχεδίου.

  2. Τοποθετήστε το σημείο έναρξης της γραμμής σύνδεσης Εικόνα σημείου εκκίνησης - πράσινο τετράγωνο με το X στο εσωτερικό του στο γονικό σχήμα (το σχήμα από το οποίο συνδέεστε).

  3. Τοποθετήστε το τελικό σημείο της γραμμής σύνδεσης Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στο θυγατρικό σχήμα (το σχήμα στο οποίο συνδέεστε).

   Όταν η γραμμή σύνδεσης είναι κολλημένη στα σχήματα, τα τελικά σημεία γίνονται κόκκινα.

 6. Ονομάστε μεμονωμένα σχήματα ηλεκτρικών στοιχείων επιλέγοντας το σχήμα και την πληκτρολόγηση.

 1. Στο μενού αρχείο , επιλέξτε Δημιουργία, επιλέξτε εφαρμοσμένη μηχανικήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Βασικές ηλεκτρικές

  • Κυκλώματα και λογική

  • Βιομηχανικά συστήματα ελέγχου

  • Συστήματα

  Αυτά τα πρότυπα ανοίγουν μια σελίδα σχεδίου που δεν έχει κλιμακωθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό Σελίδα μεγάλου ύψους . Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 2. Σύρετε τα σχήματα του ηλεκτρικού στοιχείου στη σελίδα σχεδίου. Τα σχήματα μπορούν να έχουν δεδομένα. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σχήματος και να προσθέσετε νέα δεδομένα σε ένα σχήμα.

  Εισαγωγή δεδομένων σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, στο μενού σχήμα , κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα σχήματος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου δεδομένα σχήματος , κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια τιμή.

 3. Συνδέστε τα ηλεκτρικά στοιχεία χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύνδεσης Εικόνα κουμπιού ή τα σχήματα σύνδεσης.

  Χρήση του εργαλείου σύνδεσης

  1. Κάντε κλικ στο εργαλείο σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

  Χρήση σχημάτων γραμμής σύνδεσης

  1. Σύρετε ένα σχήμα γραμμής σύνδεσης στη σελίδα σχεδίου.

  2. Τοποθετήστε το σημείο έναρξης της γραμμής σύνδεσης Εικόνα σημείου εκκίνησης - πράσινο τετράγωνο με το X στο εσωτερικό του στο γονικό σχήμα (το σχήμα από το οποίο συνδέεστε).

  3. Τοποθετήστε το τελικό σημείο της γραμμής σύνδεσης Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στο θυγατρικό σχήμα (το σχήμα στο οποίο συνδέεστε).

   Όταν η γραμμή σύνδεσης είναι κολλημένη στα σχήματα, τα τελικά σημεία γίνονται κόκκινα.

 4. Ονομάστε μεμονωμένα σχήματα ηλεκτρικών στοιχείων επιλέγοντας το σχήμα και την πληκτρολόγηση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×