Δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων XML και ενός αρχείου διάταξης XML από δεδομένα του φύλλου εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο δεδομένων XML και ένα αρχείο σχήματος XML από μια περιοχή κελιών σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 1.1 του πρόσθετου Excel 2003 XML Tools για να βελτιώσετε τις υπάρχουσες δυνατότητες XML στο Microsoft Excel 2007 και νεότερες εκδόσεις.

 1. Για τη λήψη του προσθέτου, κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση Πρόσθετο Excel 2003 XML Tools και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα λήψης.

 2. Κάντε εκκίνηση του Excel.

 3. Κάντε κλικ στο αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

  Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Excel > Πρόσθετα.

 4. Στο πλαίσιο Διαχείριση, επιλέξτε Πρόσθετα Excel και κατόπιν Μετάβαση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα, επιλέξτε Αναζήτηση, εντοπίστε το αρχείο XmlTools.xla, επιλέξτε το αρχείο και επιλέξτε OK.

  Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στον παρακάτω φάκελο στο σκληρό σας δίσκο:
  \Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin.

 6. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχουXmlTools είναι επιλεγμένο στη λίστα Διαθέσιμα πρόσθετακαι κάντε κλικ στο κουμπί OK για φόρτωση του πρόσθετου.

 7. Για να ελέγξετε ότι το πρόσθετο είναι ενεργό, στην καρτέλα Πρόσθετα, στην κατηγορία Εντολές μενού, βεβαιωθείτε ότι το μενού εντολών Εργαλεία XML εμφανίζεται.

Σημείωση: Αυτό το πρόσθετο δημιουργήθηκε για το Excel 2003. Η τεκμηρίωση και το περιβάλλον εργασίας χρήστη αναφέρονται σε λίστες, οι οποίες πλέον ονομάζονται πίνακες Excel σε εκδόσεις μεταγενέστερες του Excel 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προσθέτου, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση της έκδοσης 1.1. του προσθέτου Excel 2003 XML Tools.

 1. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα από τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αρχείο δεδομένων XML και αρχείο σχήματος XML. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε μορφή πίνακα με στήλες και γραμμές (ονομάζονται και ομοιόμορφα δεδομένα).

 2. Στην καρτέλα Πρόσθετα, στην ομάδα Εντολές μενού , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Εργαλεία XML και επιλέξτε Μετατροπή περιοχής σε πίνακα XML.

 3. Πληκτρολογήστε την περιοχή κελιών των δεδομένων που θέλετε να μετατρέψετε ως απόλυτη αναφορά στο πλαίσιο κειμένου.

  Συμβουλή: Για να κάνετε πιο εύκολη την εισαγωγή της σωστής αναφοράς κελιού, στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί, στα δεξιά του πλαισίου κειμένου και κρατήστε το επάνω αριστερά κελί της περιοχής και στη συνέχεια σύρετε το στο κάτω δεξιό κελί της περιοχής.

 4. Στην περιοχήΧρήση της πρώτης γραμμής ως ονόματα στηλών, επιλέξτε Όχι εάν η πρώτη γραμμή περιέχει δεδομένα ή Ναι εάν η πρώτη γραμμή περιέχει κεφαλίδες στηλών και πατήστε OK.

  Το Excel δημιουργεί αυτόματα ένα σχήμα XML, αντιστοιχίσει τα κελιά στο σχήμα και δημιουργεί έναν πίνακα XML.

  Σημαντικό:  Αν εμφανιστεί η Επεξεργασία της Visual Basic και παρουσιαστεί μήνυμα σφάλματος Visual Basic for Applications (VBA), κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε OK.

  2. Στη γραμμή επισημασμένο στη λειτουργική μονάδα κώδικα VBA, καταργήστε "50" από τη γραμμή. Με άλλα λόγια, αλλαγή:
   XMLDoc ως msxml2. DOMDocument50
   Προς:
   XMLDocως msxml2. DOMDocument

  3. Πατήστε το πλήκτρο F5 για να βρείτε την επόμενη γραμμή που περιέχει το "XMLDoc As MSXML2.DOMDocument50", επιλέξτε OK και αλλάξτε τη γραμμή όπως κάνατε στο βήμα 2.

  4. Πατήστε το πλήκτρο F5 ξανά για να βρείτε και να αλλάξετε τυχόν πρόσθετες εμφανίσεις αυτής της συμβολοσειράς.

  5. Όταν θα πατήσετε το πλήκτρο F5 και το μήνυμα σφάλματος VBA δεν θα εμφανίζεται πλέον, κλείστε την Επεξεργασία Visual Basic για να επιστρέψετε στο βιβλίο εργασίας σας. Η περιοχή κελιών θα έχει μετατραπεί σε πίνακα XML.

   Σημείωση: Για να δείτε όλες τις αντιστοιχίσεις XML στο βιβλίο εργασίας, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδαXML, επιλέξτε Αρχείο προέλευσης για να εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών προέλευσης XML Αντιστοιχίσεις XML.

   Εάν η καρτέλα Προγραμματιστήςδεν εμφανίζεται, εκτελέστε τα τρία βήματα στο βήμα 1 στην επόμενη ενότητα για να την προσθέσετε στην Κορδέλα του Excel.

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, την ενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, επιλέξτε Εξαγωγή.

  Εξαγωγή στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML που περιέχει μόνο τα κουμπιά OK και Άκυρο, κάντε κλικ στην αντιστοίχηση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε OK. Αυτό το μικρό παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML εμφανίζεται μόνο εάν δεν έχει επιλεγεί πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας περιέχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 3. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Επιλέξτε Εξαγωγή.

Σημείωση:  Κατά τη δημιουργία αντιστοιχίσεων XML και την εξαγωγή δεδομένων στο Excel σε αρχεία XML, υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των γραμμών που μπορούν να εξαχθούν. Κατά την εξαγωγή σε XML από το Excel αποθηκεύονται έως και 65.536 γραμμές. Εάν το αρχείο σας περιέχει περισσότερες από 65.536 γραμμές, το Excel θα εξαγάγει τις πρώτες (#ΓΡΑΜΜΕΣ mod 65537) γραμμές. Για παράδειγμα, εάν το φύλλο εργασίας σας έχει 70.000 γραμμές, το Excel θα εξαγάγει 70.000 mod 65.537 = 4464 γραμμές. Οι συστάσεις μας είναι 1) να χρησιμοποιήσετε τη μορφή xlsx ή 2) να αποθηκεύσετε το αρχείο ως Υπολογιστικό φύλλο XML 2003 (.xml), ενέργεια με την οποία θα χαθούν οι αντιστοιχίσεις ή 3) να διαγράψετε όλες τις γραμμές μετά την 65.536 και, στη συνέχεια, να επαναλάβετε την εξαγωγή, ενέργεια που θα διατηρήσει τις αντιστοιχίσεις αλλά θα χαθούν τα δεδομένα στο τέλος του αρχείου.

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί σε έναν αντιστοιχισμένο πίνακα Excel.

 2. Στην καρτέλα Πρόσθετα, στην ομάδαΕντολές μενού , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Εργαλεία XML και επιλέξτε Δημιουργία αρχείων XSD για το σχήμα XML στο ενεργό κελί.

  Το Excel αντιγράφει το σχήμα XML και κάνει επικόλληση στο Σημειωματάριο.

 3. Στο Σημειωματάριο, επιλέξτε Αρχείο και έπειτα Αποθήκευση ως.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και έναν τύπο αρχείου, όπως Παραγγελίες.xsd και έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×