Δημιουργία εγγράφου που θα χρησιμοποιηθεί από παλαιότερες εκδόσεις του Word

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση των εγγράφων σας με άτομα που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Word 2007 και το Word 2010 μπορεί να ανοίξει αρχεία .docx που έχουν δημιουργηθεί με το Word 2013. Χρήστες του Word 2003 που έχουν εγκαταστήσει το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office Word, Excel και μορφές αρχείων του PowerPoint 2007 επίσης να ανοίξετε έγγραφα του Word 2013.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η παλαιότερη έκδοση που χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε τα έγγραφα στη μορφή αρχείου Word 97 – 2003 (.doc).

Σημείωση: Για να διαπιστώσετε ποιο περιεχόμενο και δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμα για επεξεργασία σε παλαιότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε παλαιότερες εκδόσεις.

Δημιουργία νέου εγγράφου σε μορφή Word 97 – 2003

Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο στο Word 2013 το οποίο κάποιος που χρησιμοποιεί μια παλαιότερη έκδοση του Word μπορεί να αναθεωρήσει και να επεξεργαστεί, αποθηκεύστε το σε μορφή Word 97-2003.

 1. Επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, Δημιουργία.

 2. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κενό έγγραφο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο, κατόπιν στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση για την αποθήκευση του αρχείου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 5. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο του Word 97-2003. Αυτή η επιλογή αλλάζει τη μορφή αρχείου από .docx σε .doc.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Δυνατότητες που συμπεριφέρονται διαφορετικά, όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή εγγράφου Word 97 – 2003.

Σε αυτούς τους πίνακες περιλαμβάνονται στοιχεία εγγράφου που συμπεριφέρονται διαφορετικά και στοιχεία εγγράφου που δεν είναι διαθέσιμα όταν επεξεργάζεστε αρχεία .doc.

Word 2013

Αλλαγή κατά τη χρήση της μορφής αρχείου Word 97 – 2003 (.doc)

Εφαρμογές για το Office

Καταργούνται οριστικά από το έγγραφο.

Βίντεο στο Web

Μετατρέπεται οριστικά σε εικόνα με μια υπερ-σύνδεση για το βίντεο στο Web.

Πληροφορίες απάντησης σε σχόλιο/ "ολοκληρώθηκε"

Οι απαντήσεις σε σχόλια μετατρέπονται σε μεμονωμένα σχόλια ανώτερου επιπέδου και πραγματοποιείται επαναφορά όλων των σχολίων με τη σήμανση "ολοκληρώθηκε".

Συμπτυγμένες επικεφαλίδες από προεπιλογή

Οι επικεφαλίδες αναπτύσσονται από προεπιλογή. Η ιδιότητα αυτή καταργήθηκε οριστικά.

Νέες μορφές αρίθμησης του Word 2010

Κεφαλαία Τουρκικά (Λατινικά) {A, B, C, Ç, D, …}
Πεζά Τουρκικά (Λατινικά) {a, b, c, ç, d, …}
Κεφαλαία Βουλγαρικά (Κυριλλικά) {А,Б,В,Г,Д, …}
Πεζά Βουλγαρικά (Κυριλλικά) {а, б, в, г, д, …}
Κεφαλαία Ελληνικά

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Πεζά Ελληνικά

{α, β, γ, δ, ε,…}
3-ψήφια μορφή σταθερού πλάτους {001…NNN}
4-ψήφια μορφή σταθερού πλάτους {0001…NNNN}
5-ψήφια μορφή σταθερού πλάτους {00001…NNNNN}

Οι νέες μορφές αρίθμησης μετατρέπονται σε αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4, ...).

Νέα εφέ σχημάτων και πλαισίων κειμένου

Τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμα στη μορφή αρχείου .doc.

Εφέ κειμένου

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα.

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Οι πληροφορίες για το εναλλακτικό κείμενο χάνονται στους πίνακες.

Δυνατότητες OpenType

Οι δυνατότητες OpenType καταργούνται οριστικά από το κείμενο.

Αποκλεισμός συντακτών

Οι αποκλεισμοί που έχουν εφαρμοστεί σε περιοχές του εγγράφου καταργούνται.

Νέα εφέ WordArt

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μετατρέπονται σε στατικό περιεχόμενο.

Θέματα

Μετατρέπονται οριστικά σε στυλ.

Μεγάλες/μικρές γραμματοσειρές

Μετατρέπονται οριστικά σε άμεση μορφοποίηση των γραμματοσειρών.

Εντοπισμένες κινήσεις

Μετατρέπονται οριστικά σε εισαγωγές και διαγραφές.

Στηλοθέτες στοίχισης

Μετατρέπονται οριστικά σε κανονικούς στηλοθέτες.

Γραφικά SmartArt

Μετατρέπονται σε ενιαίες εικόνες. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στο Word 2003, το γραφικό SmartArt μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου με άνοιγμα σε Word 2013 και αναβάθμιση του εγγράφου στη μορφή αρχείου Open XML.

Γραφήματα και διαγράμματα

Μετατρέπονται σε ενιαίες εικόνες. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στο Word 2003, το γράφημα μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου με άνοιγμα σε Word 2013 και αναβάθμιση του εγγράφου στη μορφή αρχείου Open XML.Όλα τα δεδομένα πέρα από τα όρια που υποστηρίζονται από το Excel 2003 καταργούνται οριστικά.

Ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML

Χωρίς αλλαγές.

Μπλοκ δόμησης

Ενδέχεται να χαθούν ορισμένες πληροφορίες από τις καταχωρήσεις μπλοκ δόμησης και Αυτόματου Κειμένου.

Βιβλιογραφία

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Αναφορές

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Εξισώσεις

Μετατρέπονται σε ενιαίες εικόνες. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στο Word 2003, η εξίσωση μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου με άνοιγμα σε Word 2013 και αναβάθμιση του εγγράφου στη μορφή αρχείου Open XML.

Σχετικά πλαίσια κειμένου (πλαίσια κειμένου που έχουν μέγεθος ένα ποσοστό του πλάτους ή του ύψους της σελίδας)

Οι σχετικές μετρήσεις μετατρέπονται οριστικά σε απόλυτη τοποθέτηση.

Εάν δημιουργείτε ένα έγγραφο για να στείλετε σε άτομα που εργάζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Word και γνωρίζετε ότι έχουν εγκαταστήσει το Office πακέτο συμβατότητας του Microsoft Word, Excel και μορφές αρχείων του PowerPoint 2007, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας Microsoft Word 2010.

Εάν δεν είστε βέβαιοι αν τα άτομα στα οποία στέλνετε το έγγραφό σας για να έχετε εγκαταστήσει το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για το Word, Excel και PowerPoint μορφών Open XML αρχείο, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας. Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει νέες ή οι βελτιωμένες δυνατότητες στο Word 2010 είναι διαθέσιμα κατά την εργασία σε ένα έγγραφο, ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Word να διαθέτουν πλήρεις δυνατότητες επεξεργασίας.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα έγγραφο και θέλετε να βρείτε ποιο περιεχόμενο δεν θα είναι διαθέσιμο για επεξεργασία σε παλαιότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα δυνατότητες που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε προηγούμενες εκδόσεις.

Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας συμβατότητας

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί σε μια παλαιότερη έκδοση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας αποθηκεύοντας το αρχείο σε μορφή Word 97-2003.

 1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο Word 97-2003. Αυτή η επιλογή αλλάζει τη μορφή αρχείου σε .doc.

 5. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δυνατότητες που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε προηγούμενες εκδόσεις

Σε αυτούς τους πίνακες περιλαμβάνονται στοιχεία εγγράφου που συμπεριφέρονται διαφορετικά και στοιχεία εγγράφου που δεν είναι διαθέσιμα όταν εργάζεστε στην κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Word Starter 2010, έχετε υπόψη ότι δεν όλες τις δυνατότητες που αναφέρονται για Word 2010 υποστηρίζονται στο Word Starter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Word Starter, ανατρέξτε στο θέμα υποστηρίζει τη δυνατότητα Word Starter.

Στοιχείο Word 2010

Αλλαγή κατά το άνοιγμα σε Word 2007

Αλλαγή κατά το άνοιγμα σε Word 97-2003

Νέες μορφές αρίθμησης

Οι νέες μορφές αρίθμησης μετατρέπονται σε αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4, ...).

Οι νέες μορφές αρίθμησης μετατρέπονται σε αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4, ...).

Νέα σχήματα και πλαίσια κειμένου

Τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμα σε αυτήν τη μορφή.

Τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμα σε αυτήν τη μορφή.

Εφέ κειμένου

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί με τη χρήση προσαρμοσμένου στυλ. Εάν έχουν εφαρμοστεί με χρήση του στυλ, τα εφέ κειμένου θα εμφανιστούν ξανά όταν το έγγραφο ανοιχτεί πάλι στο Word 2010.

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί με τη χρήση προσαρμοσμένου στυλ. Εάν έχουν εφαρμοστεί με χρήση του στυλ, τα εφέ κειμένου θα εμφανιστούν ξανά όταν το έγγραφο ανοιχτεί πάλι στο Word 2010.

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Οι πληροφορίες για το εναλλακτικό κείμενο χάνονται στους πίνακες.

Οι πληροφορίες για το εναλλακτικό κείμενο χάνονται στους πίνακες.

Δυνατότητες OpenType

Οι δυνατότητες των νέων γραμματοσειρών καταργούνται.

Οι δυνατότητες των νέων γραμματοσειρών καταργούνται.

Αποκλεισμός συντακτών

Οι αποκλεισμοί που έχουν εφαρμοστεί σε περιοχές του εγγράφου θα καταργηθούν.

Οι αποκλεισμοί που έχουν εφαρμοστεί σε περιοχές του εγγράφου θα καταργηθούν.

Νέα εφέ WordArt

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα.

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα.

Νέα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Μόνιμη μετατροπή σε στατικό περιεχόμενο.

Μόνιμη μετατροπή σε στατικό περιεχόμενο.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου Word 2007

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Θέματα

Χωρίς αλλαγές.

Μόνιμη μετατροπή σε στυλ. Εάν το αρχείο ανοιχτεί αργότερα στο Word 2010, δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτόματα το στυλ με τη χρήση θεμάτων.

Μεγάλες/μικρές γραμματοσειρές

Χωρίς αλλαγές.

Μόνιμη μετατροπή σε στατική μορφοποίηση. Εάν το αρχείο ανοιχτεί αργότερα στο Word 2010, οι γραμματοσειρές επικεφαλίδας και σώματος δεν θα αλλάξουν αυτόματα, εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό στυλ.

Εντοπισμένες κινήσεις

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται οριστικά σε εισαγωγές και διαγραφές.

Καρτέλες

Χωρίς αλλαγές.

Οι στηλοθέτες στοίχισης θα μετατραπούν σε παραδοσιακούς στηλοθέτες.

Γραφικά SmartArt

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται σε ένα αντικείμενο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας, εκτός εάν δεν εφαρμοστούν αλλαγές και ανοιχτεί ξανά στο Word 2010.

Γραφήματα και διαγράμματα

Χωρίς αλλαγές.

Ορισμένα γραφήματα και διαγράμματα θα μετατραπούν σε εικόνες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Τα δεδομένα εκτός των υποστηριζόμενων γραμμών χάνονται.

Ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται σε στατικό περιεχόμενο.

Μπλοκ δόμησης

Χωρίς αλλαγές.

Ενδέχεται να χαθούν ορισμένες πληροφορίες από τις καταχωρήσεις μπλοκ δόμησης και Αυτόματου Κειμένου.

Βιβλιογραφία

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Αναφορές

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Εξισώσεις

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται σε γραφικά και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Τυχόν σχόλια, σημειώσεις τέλους ή υποσημειώσεις στις εξισώσεις θα χαθούν μόνιμα κατά την αποθήκευση του εγγράφου.

Σχετικά πλαίσια κειμένου

Χωρίς αλλαγές.

Μετατρέπονται οριστικά σε απόλυτη θέση.

Παρόλο που τα άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office Word και έχετε εγκαταστήσει το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office Word, Excel και μορφές αρχείων του PowerPoint 2007 μπορεί να ανοίξει έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί με τη μορφή Microsoft Office Word 2007, δεν μπορεί να είναι σε θέση να Για να αλλάξετε ορισμένα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση νέες ή οι βελτιωμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια προηγούμενη έκδοση του Word για να ανοίξετε ένα έγγραφο που περιέχει εξισώσεις, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε εικόνες χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας.

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί σε μια προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office Word, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας. Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει νέες ή οι βελτιωμένες δυνατότητες στο Office Word 2007 είναι διαθέσιμο ενώ εργάζεστε σε ένα έγγραφο, ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Word να διαθέτουν πλήρεις δυνατότητες επεξεργασίας.

Σημείωση: Στο μενού αρχείο έχει αντικατασταθεί με το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office .

Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας συμβατότητας

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί σε μια προηγούμενη έκδοση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας αποθηκεύοντας το αρχείο σε μορφή Word 97-2003.

 1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Επιλέξτε το Έγγραφο του Word 97-2003 στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου.

 4. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Στοιχεία εγγράφου που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας

Ακολουθεί μια λίστα με στοιχεία εγγράφου που συμπεριφέρονται διαφορετικά ή δεν είναι διαθέσιμα όταν εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας.

Στοιχείο Office Word 2007

Συμπεριφορά σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας

Σχετική θέση πλαισίων κειμένου

Μόνο η απόλυτη θέση είναι διαθέσιμη.

Περιθώρια

Μόνο απόλυτη καρτέλες είναι διαθέσιμες.

Χρώματα θέματος

Δεν είναι διαθέσιμες.

Γραμματοσειρές θέματος

Δεν είναι διαθέσιμες.

Εφέ θέματος

Δεν είναι διαθέσιμες.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Δεν είναι διαθέσιμες. Ωστόσο, στοιχεία ελέγχου παλαιού τύπου είναι διαθέσιμες.

SmartArt

Ένα περιορισμένο σύνολο τύπων διαγράμματος είναι διαθέσιμη.

Εξισώσεις

Δεν είναι διαθέσιμες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×