Δημιουργία διαγράμματος τμημάτων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το θέμα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διάγραμμα τμημάτων και τα πρότυπα Διάγραμμα μπλοκ με προοπτική.

Τα διαγράμματα τμημάτων χρησιμοποιούν σχήματα μπλοκ και υπερυψωμένων τμημάτων έτσι, ώστε να διευκολύνουν τον καταιγισμό ιδεών, τη σχεδίαση και την επικοινωνία για εσάς.

Διάγραμμα τμημάτων

Τα διαγράμματα τμημάτων με προοπτική χρησιμοποιούν σχήματα 3-Δ για τη δραματοποιημένη μεταφορά πληροφοριών.

Διάγραμμα που εμφανίζει μπλοκ με προοπτική

Δημιουργία διαγράμματος τμημάτων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, στην περιοχή πρότυπα ή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο Διάγραμμα τμημάτων.

 3. Από τα στάμπο Μπλοκ και Υπερυψωμένα τμήματα, σύρετε σχήματα στη σελίδα σχεδίου.

 4. Για την προσθήκη κειμένου σε σχήμα, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

Να ρέουν τα τμήματα σχημάτων το ένα μέσα στο άλλο

 1. Από τα Μπλοκ, σύρετε ένα σχήμα Μονό 1-Δ, Μονό 2-Δ ή Ανοιχτή/κλειστή ράβδος στη σελίδα σχεδίου. Διαφορετικά, από τα Υπερυψωμένα τμήματα, σύρετε ένα σχήμα τύπου Δεξιό βέλος, Βέλος επάνω, Αριστερό βέλος, Βέλος προς τα κάτω, Οριζόντια ράβδος, Κατακόρυφη ράβδος ή Άρθρωση στη σελίδα σχεδίου.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

 3. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο του σχήματος απέναντι από την επίπεδη πλευρά ενός άλλου σχήματος.

Συμβουλή: Για την τοποθέτηση ενός ανοιχτού σχήματος και την απόκρυψη των γραμμών, μεταφέρετε το ανοιχτό σχήμα εμπρός. Για να αλλάξετε τη σειρά των επιλεγμένων σχημάτων, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός ή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

Στη σελίδα σχεδίου που ανοίγει με το πρότυπο Διάγραμμα τμημάτων με προοπτική περιλαμβάνει μια σημείο εξαφάνισης. Όταν σύρετε ένα σχήμα Υπερυψωμένο μπλοκ σε αυτήν τη σελίδα σχεδίου, το σχήμα την επιλογή "", έτσι ώστε οι γραμμές προοπτική τοποθετήστε το δείκτη στο σημείο φυγής.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, στην περιοχή πρότυπα ή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο Διάγραμμα τμημάτων με προοπτική.

 3. >Από το στάμπο Τμήματα με προοπτική, σύρετε σχήματα στη σελίδα σχεδίου

 4. >Για την προσθήκη κειμένου σε σχήμα, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε

 5. Για να αλλάξετε την προοπτική από τα σχήματα, σύρετε το σημείο φυγής (V.P.) στη σελίδα σχεδίου σε μια νέα θέση, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σελίδας σχεδίου.

  Σημείωση: >Κατά τη μετακίνηση του σημείου φυγής, μεταβάλλεται ο προσανατολισμός όλων των συσχετισμένων με αυτό το σημείο σχημάτων

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη ή την εμφάνιση του βάθος ενώ εργάζεστε. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επίπεδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου. Στη σειρά 3D Depth, στην περιοχή Ορατό, κάντε κλικ για την εμφάνιση ή την εκκαθάριση του σημαδιού επιλογής και πιέστε OK.

Μπορείτε να προσανατολίσετε τα σχήματα σε ένα προοπτικό διάγραμμα σε διαφορετικά σημεία φυγής.

 1. Από τα Μπλοκ με προοπτική, σύρετε ένα νέο σχήμα Σημείου φυγής στο διάγραμμα.

 2. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να επαναπροσανατολίσετε.

 3. Σύρετε τη λαβή ελέγχου κόκκινο Εικόνα στοιχείου ελέγχου λαβής στο σημείο εξαφάνισης από το κέντρο του το αρχικό σημείο φυγής στο κέντρο της στην καινούργια.

  Η σύνδεση μεταξύ του σχήματος και του σημείου φυγής είναι επικολληθεί όταν η λαβή ελέγχου Λαβή ελέγχου στο νέο σημείο φυγής γίνεται κόκκινο.

Σημείωση: Κατά την προσθήκη νέου σημείου φυγής σε προοπτικό διάγραμμα, τα σχήματα στη σελίδα και τα σχήματα που προσθέτετε αργότερα εξακολουθούν να προσανατολίζονται προς το αρχικό σημείο φυγής. Χρησιμοποιείστε αυτά τα βήματα για να επαναπροσανατολίσετε οποιοδήποτε σχήμα προς οποιοδήποτε σημείο φυγής.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο σχήμα που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός βάθους.

 2. Στη λίστα Βάθος, επιλέξτε ένα ποσοστό. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, με τόσο μεγαλύτεο βάθος θα εμφανίζεται το σχήμα.

  Συμβουλή: Για να διαφοροποιήσετε το χρώμα σκιάς από το χρώμα του σχήματος, κάντε δεξιό κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μη αυτόματη σκιά. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Σκιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε χρώμα για τη σκιά.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο σημείο φυγής που θέλετε να διαγράψετε κκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Δυνατότητα διαγραφής.

 2. Επιλέξτε το σημείο φυγής και πιέστε το πλήκτρο Delete.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επίπεδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στη σειρά Σημείο φυγής, επιλέξτε το σημάδι επιλογής στην περιοχή Ορατό για κατάργηση της πειλογής και πιέστε OK.

Σημείωση: Ακόμη και εάν δεν αποκρύψετε το σημείο φυγής, δεν θα εμφανίζεται στο εκτυπωμένο σχέδιο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×