Δημιουργία διαγράμματος βεν

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη διαγράμματος Βεν στο Excel, Outlook, PowerPoint και Word. Τα διαγράμματα Βεν είναι ιδανικά για που απεικονίζει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της πολλές διαφορετικές ομάδες ή εννοιών.

Επισκόπηση διαγραμμάτων Βεν

Ένα διάγραμμα Βεν χρησιμοποιεί τεμνόμενους κύκλους για να εμφανίσει τις ομοιότητες, τις διαφορές και τις σχέσεις μεταξύ εννοιών, ιδεών, κατηγοριών ή ομάδων. Οι ομοιότητες μεταξύ των ομάδων απεικονίζονται στα τεμνόμενα τμήματα των κύκλων, ενώ οι διαφορές απεικονίζονται στα μη τεμνόμενα τμήματα των κύκλων.

Ένα διάγραμμα Βεν

1 κάθε μεγάλη ομάδα αντιπροσωπεύεται από έναν από τους κύκλους.

2 κάθε τεμνόμενη περιοχή αντιπροσωπεύει τις ομοιότητες ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες ή μικρότερες ομάδες που ανήκουν στις δύο μεγαλύτερες ομάδες.

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Η επιλογή "SmartArt" της ομάδας "Εικόνες" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

  Παράδειγμα της ομάδας Εικόνες στην καρτέλα Εισαγωγή του PowerPoint 2013.

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Σχέση, επιλέξτε ένα διάγραμμα Βεν (όπως Βασικό διάγραμμα Βεν) και κατόπιν επιλέξτε OK.

  Διάταξη γραφικού SmartArt
  Διάταξη "Βασικό διάγραμμα Βεν"

Προσθήκη κειμένου στους κύριους κύκλους

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα στο γραφικό SmartArt.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο τμήμα παραθύρου Κείμενο, επιλέξτε [Κείμενο] και πληκτρολογήστε το κείμενό σας (ή επιλέξτε μια κουκκίδα και πληκτρολογήστε το κείμενό σας).

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο Κείμενο και επικολλήστε το κείμενό σας.

  • Κάντε κλικ σε έναν κύκλο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το παράθυρο Κείμενο, μπορείτε να το ανοίξετε, κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου στην αριστερή πλευρά του γραφικού SmartArt.

  Στοιχείο ελέγχου παραθύρου κειμένου

Προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα των κύκλων

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα ενός διαγράμματος Βεν από το παράθυρο "Κείμενο". Αντί για αυτό, μπορείτε να εισαγάγετε πλαίσια κειμένου και να τα τοποθετήσετε επάνω στις επικαλυπτόμενες περιοχές.

Στο Excel, Outlook και το Word:

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο:

  • Στο Excel, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

  • Στο Outlook, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου και κατόπιν Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

  • Στο Word, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου και, στο κάτω μέρος της συλλογής, επιλέξτε Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

 2. Στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  • Κάντε κλικ και σύρετε σε ένα επικαλυπτόμενο κύκλο. Σχεδιάστε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου από λευκό στο χρώμα του επικαλυπτόμενου κύκλου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου και κατόπιν επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

  • Από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γέμισμα, επιλέξτε Χωρίς γέμισμα.

  • Για να διαγράψετε τις γραμμές γύρω από το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε Γραμμή από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος και κατόπιν επιλέξτε Χωρίς γραμμή.

   Σημειώσεις: 

   • Για να καθορίσετε τη θέση του πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ πάνω σε αυτό και όταν ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε διασταυρούμενα βέλη ( Βέλος τεσσάρων κεφαλών ), σύρετε το πλαίσιο κειμένου στο επιθυμητό σημείο.

   • Για να μορφοποιήσετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις επιλογές μορφοποίησης στην ομάδα Γραμματοσειρά στην Κεντρική καρτέλα.

Στο PowerPoint:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

 2. Κάντε κλικ και σύρετε σε ένα επικαλυπτόμενο κύκλο. Σχεδιάστε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 1. Κάντε κλικ στον κύκλο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο κύκλο.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Η ομάδα "Δημιουργία γραφικού" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt". Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό "SmartArt" για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί μετά από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί πριν από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Κατά την προσθήκη ενός κύκλου στο διάγραμμα Βεν, πειραματιστείτε τοποθετώντας το σχήμα πριν ή μετά τον επιλεγμένο κύκλο για να βρείτε την επιθυμητή θέση για το νέο κύκλο.

 • Για να προσθέσετε έναν κύκλο από το παράθυρο "Κείμενο", κάντε κλικ σε έναν κύκλο που υπάρχει ήδη, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε τον κύκλο και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να διαγράψετε έναν κύκλο από το διάγραμμα Βεν, κάντε κλικ στον κύκλο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο, κάντε κλικ και σύρετε τον κύκλο με το ποντίκι στη νέα του θέση.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα Διατάξεις από την καρτέλα Σχεδίαση και την περιοχή Εργαλεία SmartArt. Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού σε μια επιλογή διάταξης, το γραφικό SmartArt αλλάζει, εμφανίζοντας μια προεπισκόπηση του γραφικού με αυτήν τη διάταξη. Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις σε μια ακολουθία, επιλέξτε Γραμμικό διάγραμμα Βεν.

   Γραμμικό διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ή τη διαβάθμιση, επιλέξτε Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν.

   Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις και τη σχέση με μια κεντρική ιδέα, επιλέξτε Διάγραμμα Βεν ακτινών.

   Διάγραμμα Βεν ακτινών

Αλλάξτε τα χρώματα του διαγράμματος Βεν για να προσθέσετε γρήγορα εμφάνιση και τελείωμα επαγγελματικής σχεδίασης στο γραφικό SmartArt. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3Δ.

Στους κύκλους του γραφικού SmartArt επιλέξτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος.

Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt, του οποίου το χρώμα θέλετε να αλλάξετε.

 • Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Αλλάξτε την επιλογή "Χρώματα" στην ομάδα "Στυλ SmartArt"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

Συμβουλή: Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος ή στυλ γραμμής του περιγράμματος σε κύκλο

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Γραμμή για να εμφανίσετε όλες τις επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα στο περίγραμμα του κύκλου, επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής στο περίγραμμα του κύκλου, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ γραμμής, όπως Διαφάνεια, Πλάτος ή Τύπος παύλας.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός κύκλου σε διάγραμμα Βεν

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γέμισμα, επιλέξτε Συμπαγές γέμισμα.

 3. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

  • Για να αλλάξετε το φόντο σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αυξήσετε το ποσοστό διαφάνειας των σχημάτων στο διάγραμμα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή εισαγάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή περιστροφή 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στους κύκλους του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική εμφάνιση.

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 • Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Ομάδα "Στυλ SmartArt" στα "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

Σημειώσεις: 

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς το στυλ SmartArt επηρεάζει το γραφικό SmartArt.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2013 ή PowerPoint 2016, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση για να δώσετε έμφαση σε κάθε κύκλου σε διάγραμμα Βεν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα κίνηση σε γραφικό SmartArt.

Δείτε επίσης

Επιλογή διάταξης γραφικού SmartArt

Μάθετε περισσότερα για τα γραφικά SmartArt

Αλλαγή του χρώματος ενός σχήματος, του περιγράμματος σχήματος ή ολόκληρου του γραφικού SmartArt

Προσθήκη σχημάτων

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Η ομάδα "Σχήματα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Σχέση, επιλέξτε ένα διάγραμμα Βεν (όπως Βασικό διάγραμμα Βεν) και κατόπιν επιλέξτε OK.

Προσθήκη κειμένου στους κύριους κύκλους

 1. Επιλέξτε το γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στην επιλογή "Κείμενο".
  Η ομάδα "Δημιουργία γραφικού" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"
  Εάν δεν βλέπετε Εργαλεία SmartArt ή στην καρτέλα Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

 4. Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 5. Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

 6. Κάντε κλικ σε έναν κύκλο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 7. Στο παράθυρο "κείμενο", στην ενότητα Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ, επιλέξτε μια κουκκίδα και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο κειμένου, κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

Προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα των κύκλων

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα ενός διαγράμματος Βεν από το παράθυρο "Κείμενο". Αντί για αυτό, μπορείτε να εισαγάγετε πλαίσια κειμένου και να τα τοποθετήσετε επάνω στις επικαλυπτόμενες περιοχές.

Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

 2. Σύρετε για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 4. Τοποθετήστε το πλαίσιο κειμένου επάνω από την περιοχή επικάλυψης των κύκλων.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε άλλο κύκλο.

 2. Κάντε κλικ στον κύκλο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο κύκλο.

 3. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Η ομάδα "Δημιουργία γραφικού" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt". Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό "SmartArt" για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί μετά από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί πριν από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

 • Κατά την προσθήκη ενός κύκλου στο διάγραμμα Βεν, πειραματιστείτε τοποθετώντας το σχήμα πριν ή μετά τον επιλεγμένο κύκλο για να βρείτε την επιθυμητή θέση για το νέο κύκλο.

 • Για να προσθέσετε έναν κύκλο από το παράθυρο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή έναν κύκλο, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε τον κύκλο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε έναν κύκλο από το διάγραμμα Βεν, κάντε κλικ στον κύκλο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο, κάντε κλικ και σύρετε τον κύκλο με το ποντίκι στη νέα του θέση.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή " σχέση " στο αριστερό τμήμα του παραθύρου και, στο δεξιό παράθυρο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις σε μια ακολουθία, επιλέξτε Γραμμικό διάγραμμα Βεν.

   Γραμμικό διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ή τη διαβάθμιση, επιλέξτε Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν.

   Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις και τη σχέση με μια κεντρική ιδέα, επιλέξτε Διάγραμμα Βεν ακτινών.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη του γραφικού SmartArt, κάνοντας κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα διατάξεις, στην καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία SmartArt. Όταν τοποθετείτε το δείκτη σε μια επιλογή διάταξης, αλλαγές γραφικού σας SmartArt για να βλέπετε μια προεπισκόπηση του πώς θα μοιάζει με αυτήν τη διάταξη.

Για να προσθέσετε γρήγορα μια σχεδίαση ποιότητας εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα σε διάγραμμα Βεν. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3-δ.

Στους κύκλους του γραφικού SmartArt επιλέξτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος.

Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt, του οποίου το χρώμα θέλετε να αλλάξετε.

 1. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Η ομάδα "Στυλ SmartArt" στα "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

Συμβουλή: Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος ή στυλ γραμμής του περιγράμματος σε κύκλο

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα στο περίγραμμα του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής στο αριστερό παράθυρο, στο παράθυρο Χρώμα γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής στο περίγραμμα του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής στο αριστερό παράθυρο, στο παράθυρο Στυλ γραμμής, και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός κύκλου σε διάγραμμα Βεν

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Μορφοποίηση σχήματος ", στο αριστερό τμήμα του παραθύρου κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο παράθυρο Γέμισμα , κάντε κλικ στην επιλογή συμπαγές γέμισμα.

 3. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

  • Για να αλλάξετε το φόντο σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αυξήσετε το ποσοστό διαφάνειας των σχημάτων στο διάγραμμα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή εισαγάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή περιστροφή 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στους κύκλους του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική εμφάνιση.

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Η ομάδα "Στυλ SmartArt" στα "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς το στυλ SmartArt επηρεάζει το γραφικό SmartArt.

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2010, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση για να δώσετε έμφαση σε κάθε κύκλου σε διάγραμμα Βεν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε γραφικό SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα κίνηση του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα κίνηση, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της κίνησης που θέλετε.

 3. Για να κάνετε κάθε κύκλου σε διάγραμμα Βεν εισαγάγετε με τη σειρά, στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ένα προς ένα.

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα διάγραμμα Βεν που έχει μια κίνηση που εφαρμόζεται σε αυτό σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Δείτε επίσης

Επιλογή διάταξης γραφικού SmartArt

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Σχέση, επιλέξτε ένα διάγραμμα Βεν (όπως Βασικό διάγραμμα Βεν) και κατόπιν επιλέξτε OK.

 3. Για να εισαγάγετε κείμενο για να ορίσετε έναν κύκλο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση: Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

  • Κάντε κλικ σε έναν κύκλο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε άλλο κύκλο.

 2. Κάντε κλικ στον κύκλο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο κύκλο.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Προσθήκη σχήματος

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί μετά από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί πριν από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

 • Όταν πρέπει να προσθέσετε ενός κύκλου σε διάγραμμα Βεν, για να πειραματιστείτε με την προσθήκη σχήματος πριν ή μετά από τον επιλεγμένο κύκλο για να λάβετε τη θέση που θέλετε για το νέο κύκλο. Είναι απλή για τη Διόρθωση συνηθισμένων λαθών SmartArt.

 • Για να προσθέσετε έναν κύκλο από το παράθυρο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή έναν κύκλο, μετακινήστε το δρομέα σας πριν ή μετά από το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε τον κύκλο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε έναν κύκλο από το διάγραμμα Βεν, κάντε κλικ στον κύκλο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο, κάντε κλικ και σύρετε τον κύκλο με το ποντίκι στη νέα του θέση.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις σε μια ακολουθία, επιλέξτε Γραμμικό διάγραμμα Βεν.

   Γραμμικό διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ή τη διαβάθμιση, επιλέξτε Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν.

   Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις και τη σχέση με μια κεντρική ιδέα, επιλέξτε Διάγραμμα Βεν ακτινών.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη του γραφικού SmartArt, κάνοντας κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα διατάξεις, στην καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία SmartArt. Όταν τοποθετείτε το δείκτη σε μια επιλογή διάταξης, αλλαγές γραφικού σας SmartArt για να βλέπετε μια προεπισκόπηση του πώς θα μοιάζει με αυτήν τη διάταξη.

Για να προσθέσετε γρήγορα μια σχεδίαση ποιότητας εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή εφαρμόστε ένα στυλ SmartArt σε διάγραμμα Βεν. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3-δ. Χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις του PowerPoint 2007, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε διάγραμμα Βεν.

Στους κύκλους του γραφικού SmartArt επιλέξτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt – Venn

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος ή στυλ γραμμής του περιγράμματος σε κύκλο

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Για να αλλάξετε το χρώμα στο περίγραμμα του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ στο περίγραμμα του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός κύκλου σε διάγραμμα Βεν

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συμπαγές γέμισμα.

 4. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

Για να αλλάξετε το φόντο σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Για να καθορίσετε το ποσοστό διαφάνειας του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στους κύκλους του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt – Venn

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office PowerPoint 2007, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση για να δώσετε έμφαση σε κάθε κύκλου σε διάγραμμα Βεν.

 1. Κάντε κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα διάγραμμα Βεν που έχει μια κίνηση που εφαρμόζεται σε αυτό σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Δείτε επίσης

Επιλογή διάταξης γραφικού SmartArt

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×