Δημιουργία, αποθήκευση και κοινή χρήση προσαρμοσμένων στάμπο

Δημιουργία, αποθήκευση και κοινή χρήση προσαρμοσμένων στάμπο

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στάμπο για να τηρείτε σχήματα που χρησιμοποιείτε συχνά και θέλετε να βρίσκετε γρήγορα. Όταν δημιουργήσετε το νέο σας στάμπο, μπορείτε να το αποθηκεύσετε για να το ξαναχρησιμοποιήσετε αργότερα ή για να κάνετε κοινή χρήση του με άλλους.

Δημιουργία νέου, προσαρμοσμένου στάμπο

 1. Στο παράθυρο Σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στάμπο.

 2. Στο παράθυρο Σχήματα, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του νέου στάμπο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση ως.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  Από προεπιλογή, τα προσαρμοσμένα στάμπο αποθηκεύονται στο φάκελο Τα σχήματά μου.

  Για να ανοίξετε το νέο, προσαρμοσμένο στάμπο σε άλλο σχέδιο, στο παράθυρο Σχήματα, επιλέξτε Περισσότερα σχήματα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τα σχήματά μου και κάντε κλικ στο όνομα του στάμπο.

Προσθήκη σχημάτων σε προσαρμοσμένο στάμπο

Εάν στη γραμμή τίτλου του στάμπο υπάρχει το εικονίδιο Ένας κόκκινος αστερίσκος δηλώνει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο. (αστερίσκος), μπορείτε να επεξεργαστείτε το στάμπο προσθέτοντας, διαγράφοντας και τροποποιώντας σχήματα.

 1. Ανοίξτε το προσαρμοσμένο στάμπο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε σχήματα.

 2. Εάν η γραμμή τίτλου του στάμπο δεν εμφανίζει το εικονίδιο Ένας κόκκινος αστερίσκος δηλώνει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο. (αστερίσκος), κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στάμπο.

 3. Σύρετε ένα σχήμα από άλλο στάμπο, ή από τη σελίδα σχεδίασης, στο προσαρμοσμένο στάμπο. Ένα νέο πρωτότυπο σχήμα θα προστεθεί στο στάμπο.

 4. Για να επεξεργαστείτε το όνομα του πρωτότυπου σχήματος, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα και επιλέξτε Μετονομασία πρωτοτύπου.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρωτότυπο σχήμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αποθήκευση προσαρμοσμένου στάμπο

 • Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε ένα στάμπο, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 • Για να αποθηκεύσετε ένα στάμπο με νέο όνομα, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στάμπο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  Από προεπιλογή, τα προσαρμοσμένα στάμπο αποθηκεύονται στο φάκελο Τα σχήματά μου.

 Δημιουργία νέου στάμπο με βάση υπάρχον

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε κάποιο από τα ενσωματωμένα στάμπο που διαθέτει το Visio αλλά μπορείτε να αντιγράψετε τα στάμπο και να τροποποιήστε το αντίγραφο.

 1. Ανοίξτε το στάμπο που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ως.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο προσαρμοσμένο στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Το νέο προσαρμοσμένο στάμπο θα εμφανιστεί στο παράθυρο Σχήματα.

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο στάμπο.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Κοινή χρήση προσαρμοσμένου στάμπο

Τα προσαρμοσμένα στάμπο αποθηκεύονται ως αρχεία με την επέκταση .vssx στο φάκελο Τα σχήματά μου. Τα άτομα στα οποία δίνετε ένα στάμπο μπορούν να το ανοίξουν σε δικά τους διαγράμματα του Visio, αρκεί να έχουν μια έκδοση του Visio που είναι συμβατή με τη μορφή του στάμπο. Είναι καλή ιδέα να αποθηκεύσουν το αρχείο στο δικό τους φάκελο Τα σχήματά μου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ανοίξουν εύκολα το νέο στάμπο στο παράθυρο Σχήματα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικού στο στοιχείο Τα σχήματά μου και κάνοντας κλικ στο όνομα του στάμπο.

Δημιουργία νέου στάμπο

 1. Στο παράθυρο Σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία στάμπο.

 2. Στο παράθυρο Σχήματα, κάντε δεξί κλικ στο νέο στάμπο και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  Από προεπιλογή, τα προσαρμοσμένα στάμπο αποθηκεύονται στο φάκελο "Τα σχήματά μου".

  Σημειώσεις: 

  • Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε σχήματα στο προσαρμοσμένο στάμπο σας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σχημάτων σε προσαρμοσμένο στάμπο.

  • Για να ανοίξετε το νέο προσαρμοσμένο στάμπο σε άλλο σχέδιο, στο παράθυρο Σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα, επιλέξτε Άνοιγμα στάμπο, επιλέξτε το στάμπο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Για να επεξεργαστείτε το νέο στάμπο, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο του στάμπο και κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο. Το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου του στάμπο αλλάζει σε Ένας κόκκινος αστερίσκος δηλώνει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο. , που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο.

  • Για να μοιραστείτε το στάμπο με κάποιον άλλο, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση προσαρμοσμένου στάμπο.

 Δημιουργία νέου στάμπο με βάση υπάρχον

 1. Ανοίξτε το στάμπο που θέλετε να αντιγράψετε.
  Για να μάθετε πώς μπορείτε να ανοίγετε στάμπο, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του παραθύρου "Σχήματα" για την οργάνωση και εύρεση σχημάτων.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στάμπο και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο προσαρμοσμένο στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Το νέο προσαρμοσμένο στάμπο θα εμφανιστεί στο παράθυρο Σχήματα.

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο στάμπο.
  Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε σχήματα στο προσαρμοσμένο στάμπο σας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σχημάτων σε προσαρμοσμένο στάμπο.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Σημειώσεις: 

  • Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε σχήματα στο προσαρμοσμένο στάμπο σας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σχημάτων σε προσαρμοσμένο στάμπο.

  • Για να ανοίξετε το νέο προσαρμοσμένο στάμπο σε άλλο σχέδιο, στο παράθυρο Σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα, επιλέξτε Άνοιγμα στάμπο, επιλέξτε το στάμπο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Για να επεξεργαστείτε το νέο στάμπο, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο του στάμπο και κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο. Το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου του στάμπο αλλάζει σε Ένας κόκκινος αστερίσκος δηλώνει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο. , που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο.

  • Για να μοιραστείτε το στάμπο με κάποιον άλλο, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση προσαρμοσμένου στάμπο.

Προσθήκη σχημάτων σε προσαρμοσμένο στάμπο

 1. Ανοίξτε το προσαρμοσμένο στάμπο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε σχήματα.

 2. Σύρετε ένα σχήμα από άλλο στάμπο, ή από τη σελίδα σχεδίασης, στο προσαρμοσμένο στάμπο. Ένα νέο πρωτότυπο σχήμα θα προστεθεί στο στάμπο.

 3. Για να επεξεργαστείτε το όνομα του πρωτότυπου σχήματος, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα και επιλέξτε Μετονομασία πρωτοτύπου.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρωτότυπο σχήμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημειώσεις: 

  • Για να προσθέσετε σχήματα σε ένα προσαρμοσμένο στάμπο, το στάμπο πρέπει να είναι επεξεργάσιμο. Το στάμπο είναι επεξεργάσιμο εάν το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου του στάμπο είναι Ένας κόκκινος αστερίσκος δηλώνει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο. . Για να επεξεργαστείτε ένα προσαρμοσμένο στάμπο, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και επιλέξτε Επεξεργασία στάμπο.

  • Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργείτε νέα σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία σχήματος.

Αποθήκευση προσαρμοσμένου στάμπο

 • Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε ένα στάμπο, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 • Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο ενός στάμπο με νέο όνομα, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  Από προεπιλογή, τα προσαρμοσμένα στάμπο αποθηκεύονται στο φάκελο "Τα σχήματά μου".

  Σημειώσεις: 

  • Για να ανοίξετε το νέο προσαρμοσμένο στάμπο σε άλλο σχέδιο, στο παράθυρο Σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα, επιλέξτε Άνοιγμα στάμπο, επιλέξτε το στάμπο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Για να επεξεργαστείτε το νέο στάμπο, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο του στάμπο και κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο. Το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου του στάμπο αλλάζει σε Ένας κόκκινος αστερίσκος δηλώνει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο. , που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο.

  • Για να μοιραστείτε το στάμπο με κάποιον άλλο, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση προσαρμοσμένου στάμπο.

Κοινή χρήση προσαρμοσμένου στάμπο

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός προσαρμοσμένου στάμπο με άλλα άτομα που έχουν το Visio με τον ίδιο τρόπο που κάνετε κοινή χρήση άλλων αρχείων του Microsoft Office. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο προσαρμοσμένου στάμπο (.vss) σε ένα αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης (συσκευή USB ή DVD, για παράδειγμα) και να το διανείμετε ή μπορείτε να στείλετε το στάμπο ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ανοίγετε και να χρησιμοποιείτε στάμπο, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του παραθύρου "Σχήματα" για την οργάνωση και εύρεση σχημάτων.

Σημαντικό: 

 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας τα ενσωματωμένα στάμπο που περιλαμβάνονται στο Visio. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προσαρμοσμένο στάμπο με βάση ένα ενσωματωμένο στάμπο, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου στάμπο με βάση υπάρχον.

 • Τα σχήματα σε στάμπο του Visio που παρέχονται από τη Microsoft Corporation προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να τα αντιγράψετε και να τα αναδιοργανώσετε για προσωπική σας χρήση, να τα τροποποιήσετε για προσωπική σας χρήση και να διανείμετε σχέδια που τα περιέχουν. Δεν έχετε το δικαίωμα να πωλήσετε ή να διανείμετε τα αρχικά ή τα τροποποιημένα σχήματα του Visio.

 Δημιουργία νέου στάμπο με βάση υπάρχον

 1. Στο μενού αρχείο , επιλέξτε σχήματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στάμπο.

 2. Ανοίξτε το φάκελο που περιέχει το στάμπο στο οποίο θέλετε να βασίσετε το νέο στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του στάμπο.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο στάμπο.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση από το μενού συντόμευσης.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 7. Τώρα που αποθηκεύεται το στάμπο σας, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε το νέο στάμπο σε άλλο σχέδιο, στο μενού αρχείο , επιλέξτε σχήματακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τα σχήματά μου.

  • Για να επεξεργαστείτε το νέο σας στάμπο, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στάμπο στο μενού συντόμευσης. Το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου του στάμπο αλλάζει από Εικόνα στάμπο μόνο για ανάγνωση (που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι μόνο για ανάγνωση) σε Στάμπο με δυνατότητα επεξεργασίας (που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο).

  • Για να κάνετε κοινή χρήση του νέου σας στάμπο με κάποιον, αντιγράψτε το στάμπο (αρχείο. VSS) στο φάκελο "τα σχήματά μου ".

Σημείωση: Τα σχήματα σε στάμπο του Visio που παρέχονται από τη Microsoft Corporation προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να τα αντιγράψετε και να τα αναδιοργανώσετε για προσωπική σας χρήση, να τα τροποποιήσετε για προσωπική σας χρήση και να διανείμετε σχέδια που τα περιέχουν. Δεν έχετε το δικαίωμα να πωλήσετε ή να διανείμετε τα αρχικά ή τα τροποποιημένα σχήματα του Visio.

Προσθήκη σχήματος από τη σελίδα σχεδίου σε στάμπο

 1. Ανοίξτε ένα νέο στάμπο, ένα στάμπο από τα Αγαπημένα σας ή ένα άλλο προσαρμοσμένο στάμπο που έχετε δημιουργήσει:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο στάμπο, στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία στάμπο.

  • Για να ανοίξετε ένα προσαρμοσμένο στάμπο, στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σχήματα, έπειτα στην επιλογή Τα σχήματά μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του στάμπο.

 2. Εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το στάμπο, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία στάμπο.

  Το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου του στάμπο αλλάζει από Εικόνα στάμπο μόνο για ανάγνωση (που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι μόνο για ανάγνωση) σε Στάμπο με δυνατότητα επεξεργασίας (που υποδεικνύει ότι το στάμπο είναι επεξεργάσιμο).

 3. Στη σελίδα σχεδίου, επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να προσθέσετε στο στάμπο.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε το σχήμα από το σχέδιο στο στάμπο, σύρετε το σχήμα από τη σελίδα σχεδίου στο στάμπο.

  • Για να αντιγράψετε το σχήμα, πατήστε το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε το σχήμα στο στάμπο.

   Το σχήμα είναι τώρα στο στάμπο. Το σχήμα εμφανίζεται ως εικονίδιο, με την ετικέτα "Πρωτότυπο.x",όπου x είναι ένας αριθμός.

 5. Για να μετονομάσετε το σχήμα, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Επεξεργασία πρωτοτύπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες πρωτοτύπου. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Αντιγραφή σχήματος από ένα στάμπο σε άλλο

 1. Ανοίξτε το στάμπο που περιέχει το σχήμα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα άλλο στάμπο:

  • Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σχήματα και έπειτα στην επιλογή Τα σχήματά μου ή σε έναν άλλο φάκελο που περιέχει το στάμπο.

 2. Στο ανοιχτό στάμπο που περιέχει το σχήμα που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προσθήκη στα σχήματά μου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αγαπημένα, Προσθήκη σε νέο στάμπο ή Προσθήκη σε υπάρχον στάμπο.

 3. Για να ανοίξετε το στάμπο που περιέχει το αντιγραμμένο σχήμα, στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σχήματα και έπειτα στην επιλογή Τα σχήματά μου ή σε έναν άλλο φάκελο που περιέχει το στάμπο.

  Συμβουλή: Εάν και τα δύο στάμπο είναι επεξεργάσιμα, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το σχήμα από το ένα στάμπο στο άλλο, αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή Προσθήκη στα σχήματά μου.

  Σημειώσεις: 

  • Τα σχήματα στα στάμπο του Visio αναφέρονται συχνά ως "πρωτότυπα σχήματα". Όταν σύρετε ένα πρωτότυπο σχήμα σε μια σελίδα σχεδίου, δημιουργείτε ένα αντίγραφο (ή "κλώνο") του πρωτοτύπου. Το ίδιο το πρωτότυπο παραμένει στο στάμπο, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά για τη δημιουργία νέων αντιγράφων του πρωτοτύπου στις σελίδες σχεδίου.

  • Τα πρωτότυπα σχήματα του Visio που παρέχονται από τη Microsoft Corporation προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να τα αντιγράψετε και να τα αναδιοργανώσετε για προσωπική σας χρήση, να τα τροποποιήσετε για προσωπική σας χρήση και να διανείμετε σχέδια που τα περιέχουν. Δεν έχετε το δικαίωμα να πωλήσετε ή να διανείμετε τα αρχικά ή τα τροποποιημένα πρωτότυπα σχήματα του Visio.

Δείτε επίσης

Βίντεο: δημιουργία, αποθήκευση και κοινή χρήση προσαρμοσμένων στάμπο

Εύρεση περισσότερων σχημάτων και στάμπο

Εισαγωγή στάμπο

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×