Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σημειώσεων

Το OneNote αποθηκεύει αυτόματα τις σημειώσεις σας ενώ εργάζεστε, αλλά πρέπει πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημειωματαρίων σας, όπως κάνετε και με τα υπόλοιπα αρχεία και δεδομένα του υπολογιστή σας. Προβλήματα σκληρού δίσκου μπορούν να παρουσιαστούν στον καθένα και, αν συμβούν σε εσάς, οι σημειώσεις σας θα χαθούν για πάντα. Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημειωματαρίων σας, μπορείτε να επαναφέρετε σημειώσεις από ένα αντίγραφο ασφαλείας , εάν ποτέ χρειαστεί.

Σημείωση: Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση του OneNote για υπολογιστή με Windows. Εάν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείτεOneNote για το Web ή το OneNote σε άλλη πλατφόρμα, επισκεφθείτε το www.OneNote.com για να κάνετε λήψη του OneNote 2016 για Windows έκδοση του OneNote δωρεάν.

Ορίστε να γίνεται αυτόματα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επιλέγοντας μια θέση όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε μια θέση που δεν βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του ΟneNote, επιλέξτε Αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στα δεξιά, στην περιοχή Αποθήκευση, επιλέξτε Φάκελος αντιγράφων ασφαλείας > Τροποποίηση.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές του OneNote" στο OneNote 2016.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή φακέλου, μεταβείτε στο φάκελο αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ιδιωτικό φάκελο στο δίκτυό σας ή μια μονάδα USB.

 5. Επιλέξτε Επιλογή για να αποδεχτείτε τη νέα θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Το OneNote θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σημειωματαρίου σας κάθε εβδομάδα. Εάν κρατάτε πολλές σημαντικές σημειώσεις, μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημειωματαρίων σας πιο συχνά, προσαρμόζοντας τις άλλες ρυθμίσεις της επιλογής Αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του OneNote.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη θέση των αντιγράφων ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σημειωματαρίων

Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε πολλές πληροφορίες στα σημειωματάριά σας που δεν πρέπει να χάσετε, μπορείτε να εκτελείτε μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του ΟneNote, επιλέξτε Αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στα δεξιά, στην περιοχή Αποθήκευση, επιλέξτε Άμεση δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των σημειωματαρίων.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές του OneNote" στο OneNote 2016.

 4. Όταν δείτε την ειδοποίηση ότι το αντίγραφο ασφαλείας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για τους περισσότερους, το πιο πρόσφατο σύνολο σημειώσεων συνήθως είναι και το πιο σημαντικό. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την αρχειοθέτηση σημαντικών σημειώσεων κατά καιρούς, βεβαιωθείτε ότι τα νέα αντίγραφα ασφαλείας δεν αντικαθιστούν τα παλαιότερα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις επιλογές ρυθμίζοντας την επιλογή Αριθμός αντιγράφων ασφαλείας που θα διατηρηθούν στις ρυθμίσεις Αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του OneNote.

Αρχή της σελίδας

Microsoft Office OneNote 2007 δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των σημειώσεών σας. Δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας μόνο των ενοτήτων που έχουν αλλάξει από την τελευταία δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των αντιγράφων ασφαλείας που διατηρούνται, τη συχνότητα δημιουργίας και τη θέση αποθήκευσής τους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημειώσεών σας με μη αυτόματο τρόπο οποιαδήποτε στιγμή και να χρησιμοποιήσετε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας για να επαναφέρετε τις σημειώσεις σας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας του OneNote αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας στην ίδια μονάδα σκληρού δίσκου με τα αρχικά αρχεία σημειωματαρίου. Εάν εργάζεστε συστηματικά με σημαντικές ή κρίσιμες πληροφορίες, είναι καλή ιδέα να αλλάξετε τη θέση των αρχείων αντιγράφων ασφαλείας σε μια ξεχωριστή μονάδα σκληρού δίσκου ή σε έναν ιδιωτικό φάκελο σε ένα δίκτυο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας του σημειωματαρίου

Αλλαγή του αριθμού των αντιγράφων ασφαλείας που είναι αποθηκευμένα

Αλλαγή της προεπιλεγμένης θέσης αποθήκευσης για αρχεία αντιγράφων ασφαλείας

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των τροποποιημένων αρχείων

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα σημειωματάρια

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας του σημειωματαρίου

Από προεπιλογή, το OneNote δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των σημειώσεών σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα δημιουργίας των αυτόματων αρχείων αντιγράφων ασφαλείας και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

 3. Στην περιοχή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενεργοποιήσετε τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του σημειωματαρίου μου στο παρακάτω χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε πόσο συχνά το OneNote θα πρέπει να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των σημειώσεών σας.

  • Για να απενεργοποιήσετε τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του σημειωματαρίου μου στο παρακάτω χρονικό διάστημα .

Σημείωση: Τα ονόματα των αρχείων αντιγράφων ασφαλείας περιλαμβάνουν την ημερομηνία που δημιουργούνται. Για παράδειγμα, ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας για μια ενότητα σημειωματαρίου που ονομάζεται συσκέψεις και δημιουργήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2007, ονομάζεται αυτόματα "συσκέψεις. One (στις 12-1-2007). One".

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του αριθμού των αντιγράφων ασφαλείας που είναι αποθηκευμένα

Από προεπιλογή, το OneNote αποθηκεύει δύο αντίγραφα ασφαλείας των σημειώσεών σας — το πιο πρόσφατο αντίγραφο και το δεύτερο προς τελευταίο αντίγραφο. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφα ασφαλείας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

 3. Στην περιοχή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, στο πλαίσιο Αριθμός αντιγράφων ασφαλείας για να διατηρήσετε , πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων των σημειώσεών σας που πρέπει να αποθηκεύει το OneNote.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της προεπιλεγμένης θέσης αποθήκευσης για αρχεία αντιγράφων ασφαλείας

Η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας σημειωματαρίου στον ίδιο σκληρό δίσκο με τα πρωτότυπα αρχεία σημειωματαρίου βοηθά στην προστασία των σημειώσεών σας από την τυχαία αλλαγή, καταστροφή ή διαγραφή τους κατά την εργασία σας. Καθιστά επίσης εύκολη και γρήγορη την επαναφορά των σημειώσεων. Ωστόσο, για να προστατεύσετε περαιτέρω τις σημαντικές σημειώσεις, αλλάξτε την προεπιλεγμένη θέση του φακέλου αντιγράφων ασφαλείας του OneNote. Οι κατάλληλες θέσεις αντιγράφων ασφαλείας περιλαμβάνουν ένα φάκελο σε μια ξεχωριστή μονάδα σκληρού δίσκου, μια αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου ή έναν ιδιωτικό φάκελο στο δίκτυό σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του σημειωματαρίου σας αποθηκεύονται σε μία από τις παρακάτω προεπιλεγμένες θέσεις:

 • Στα Microsoft Windows XP, ο φάκελος αντιγράφων ασφαλείας για τα σημειωματάριά σας βρίσκεται στο c και Ρυθμίσεις \όνομα χρήστη\ microsoft\outlook \ microsoft\forms Data\Microsoft\OneNote\Backup.

 • Στα Windows Vista, ο φάκελος αντιγράφων ασφαλείας για τα σημειωματάριά σας βρίσκεται στο cuser name\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση για την αποθήκευση αρχείων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση, στη λίστα διαδρομές , κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελος αντιγράφου ασφαλείαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή φακέλου , μεταβείτε στη θέση του φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύονται τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας του OneNote και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογή.

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των τροποποιημένων αρχείων

Σημείωση: Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τη θέση όπου το OneNote αποθηκεύει αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθήστε τα βήματα στην περιοχή αλλαγή της προεπιλεγμένης θέσης για την αποθήκευση αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

 3. Στην περιοχή αντίγραφα ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για τα αλλαγμένα αρχεία τώρα

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα σημειωματάρια

Σημείωση: Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τη θέση όπου το OneNote αποθηκεύει αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθήστε τα βήματα στην περιοχή αλλαγή της προεπιλεγμένης θέσης για την αποθήκευση αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

 3. Στην περιοχή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας όλων των σημειωματαρίων τώρα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×