Δημιουργία αναφοράς στην ίδια περιοχή κελιών σε πολλά φύλλα εργασίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια αναφορά που αναφέρεται στο ίδιο κελί ή στην ίδια περιοχή σε πολλά φύλλα, ονομάζεται αναφορά 3-Δ. Μια αναφορά 3-Δ είναι ένας χρήσιμος και εύκολος τρόπος δημιουργίας αναφοράς σε πολλά φύλλα εργασίας που ακολουθούν το ίδιο μοτίβο και περιέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων, όπως όταν ενοποιείτε δεδομένα προϋπολογισμού από διαφορετικά τμήματα στην επιχείρησή σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Πληροφορίες σχετικά με την αναφορά 3-Δ

Πληροφορίες για τον τρόπο αλλαγής των αναφορών 3-Δ κατά τη μετακίνηση, την αντιγραφή, την εισαγωγή ή τη διαγραφή φύλλων εργασίας

Δημιουργία αναφοράς 3-Δ

Δημιουργία ονόματος για αναφορά 3-Δ

Τι ακολουθεί;

Πληροφορίες σχετικά με την αναφορά 3-Δ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά 3-Δ για να προσθέσετε κονδύλια προϋπολογισμού τριών τμημάτων, Πωλήσεων, Προσωπικού και Μάρκετινγκ, το καθένα σε διαφορετικό φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω αναφορά 3-Δ:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κι άλλο φύλλο εργασίας και μετά να το μετακινήσετε στην περιοχή στην οποία αναφέρεται ο τύπος. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε μια αναφορά στο κελί B3 του φύλλου εργασίας Εγκαταστάσεις, μετακινήστε το φύλλο εργασίας Εγκαταστάσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας Πωλήσεις και Προσωπικό, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Εισαγωγή πρόσθετου φύλλου σε μια ενοποίηση

Επειδή ο τύπος περιέχει μια αναφορά 3-Δ στην περιοχή ονομάτων φύλλων εργασίας, Πωλήσεις:Μάρκετινγκ!B3, όλα τα φύλλα εργασίας της περιοχής περιλαμβάνονται στο νέο υπολογισμό.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τον τρόπο αλλαγής των αναφορών 3-Δ κατά τη μετακίνηση, την αντιγραφή, την εισαγωγή ή τη διαγραφή φύλλων εργασίας

Τα ακόλουθα παραδείγματα εξηγούν τι συμβαίνει κατά την εισαγωγή, την αντιγραφή, τη διαγραφή ή τη μετακίνηση φύλλων εργασίας τα οποία περιλαμβάνονται σε αναφορά 3-Δ. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τον τύπο =SUM(Φύλλο2:Φύλλο6!A2:A5) για την πρόσθεση των τιμών των κελιών A2 έως A5 στα φύλλα εργασίας 2 έως 6.

Εισαγωγή ή αντιγραφή    Εάν πραγματοποιήσετε εισαγωγή ή αντιγραφή φύλλων εργασίας μεταξύ των φύλλων Φύλλο2 και Φύλλο6 (τα όρια σε αυτό το παράδειγμα), το Excel περιλαμβάνει στους υπολογισμούς όλες τις τιμές των κελιών A2 έως A5 των πρόσθετων φύλλων εργασίας.

Διαγραφή     Εάν διαγράψετε τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μεταξύ του Φύλλου2 και του Φύλλου6, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

Μετακίνηση    Εάν μετακινήσετε τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μεταξύ των φύλλων Φύλλο2 και Φύλλο6 σε μια θέση έξω από την περιοχή φύλλων εργασίας αναφοράς, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

Μετακίνηση ενός ορίου    Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6 σε άλλη θέση στο ίδιο βιβλίου εργασίας, το Excel προσαρμόζει τον υπολογισμό ώστε να περιλαμβάνει τα νέα φύλλα εργασίας μεταξύ αυτών των δύο φύλλων, εκτός αν αντιστρέψετε τη σειρά των ορίων στο βιβλίο εργασίας. Εάν αντιστρέψετε τα όρια, η αναφορά 3-Δ αλλάζει το φύλλο εργασίας του ορίου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια αναφορά στην περιοχή Φύλλο2:Φύλλο6. Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 μετά το Φύλλο6 στο βιβλίο εργασίας, τότε ο τύπος θα παραπέμπει στην περιοχή Φύλλο3:Φύλλο6. Εάν μετακινήσετε το Φύλλο6 εμπρός από το Φύλλο2, ο τύπος θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να παραπέμπει στην περιοχή Φύλλο2:Φύλλο5.

Διαγραφή ενός ορίου     Εάν διαγράψετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6, το Excel καταργεί τις τιμές σε αυτό το φύλλο εργασίας από τον υπολογισμό.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αναφοράς 3-Δ

 1. Κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε τη συνάρτηση.

 2. Πληκτρολογήστε = (το σύμβολο της ισότητας), εισαγάγετε το όνομα της συνάρτησης και μετά πληκτρολογήστε μια αριστερή παρένθεση.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις σε μια αναφορά 3-Δ:

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AVERAGE

Υπολογίζει τον μέσο όρο αριθμών (αριθμητικός μέσος).

Συνάρτηση AVERAGEA

Υπολογίζει τον μέσο όρο αριθμών (αριθμητικό μέσο) και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση COUNT

Καταμετρά τα κελιά που περιέχουν αριθμούς.

Συνάρτηση COUNTA

Καταμετρά τα κελιά που δεν είναι κενά.

Συνάρτηση HARMEAN

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο ενός συνόλου δεδομένων. Ο αρμονικός μέσος είναι ο αντίστροφος του αριθμητικού μέσου των αντίστροφων.

Συνάρτηση KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση LARGE

Επιστρέφει την k-οστή μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, τον πέμπτο μεγαλύτερο αριθμό.

Συνάρτηση MAX

Εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο τιμών.

Συνάρτηση MAXA

Εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο τιμών και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση MEDIAN

Επιστρέφει το διάμεσο ή τον αριθμό που βρίσκεται στη μέση του συνόλου δεδομένων αριθμών.

Συνάρτηση MIN

Εντοπίζει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο τιμών.

Συνάρτηση MINA

Εντοπίζει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο τιμών και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

PERCENTILE

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1, εξαιρουμένων των ακραίων τιμών.

Συνάρτηση PERCENTILE.INC

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1.

PERCENTRANK

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0 έως 1) του συνόλου δεδομένων. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0 έως 1, εκτός των ακραίων τιμών) του συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (κλειστό διάστημα 0 έως 1) του συνόλου δεδομένων.

QUARTILE

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο διάστημα 0 έως 1. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση QUARTILE.EXC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο ανοικτό διάστημα 0 έως 1.

Συνάρτηση QUARTILE.INC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο κλειστό διάστημα 0 έως 1.

Συνάρτηση PRODUCT

Πολλαπλασιάζει αριθμούς.

RANK

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών: το μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες τιμές στη λίστα. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση RANK.EQ

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών: το μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες τιμές στη λίστα.

Συνάρτηση RANK.AVG

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών: το μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες τιμές στη λίστα.

Συνάρτηση SKEW

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής.

Συνάρτηση SMALL

Επιστρέφει την k-οστή μικρότερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

Συνάρτηση STDEV.S

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα.

Συνάρτηση STDEV.P

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

Συνάρτηση STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση TRIMMEAN

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση SUM

Προσθέτει αριθμούς.

Συνάρτηση VAR.S

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα.

Συνάρτηση VAR.P

Υπολογίζει τη διακύμανση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

Συνάρτηση VARA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση VARPA

Υπολογίζει τη διακύμανση ενός ολόκληρου πληθυσμού και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στην καρτέλα για το τελευταίο φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 3. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 4. Συμπληρώστε τον τύπο και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ονόματος για αναφορά 3-Δ

 1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Ορισμός ονόματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. Τα ονόματα δεν πρέπει να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες.

 3. Στο πλαίσιο Αναφορά σε, επιλέξτε το σύμβολο της ισότητας (=) και την αναφορά και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Backspace.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο φύλλο εργασίας στο οποίο πρόκειται να γίνει παραπομπή.

 5. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στην καρτέλα για το τελευταίο φύλλο εργασίας στο οποίο πρόκειται να γίνει παραπομπή.

 6. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στα οποία θα αναφερθείτε.

Αρχή της σελίδας

Τι ακολουθεί;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετακίνηση ενός φύλλου εργασίας μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση καθορισμένων ονομάτων, ανατρέξτε στο θέμα Καθορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×