Δημιουργία, αλλαγή ή κατάργηση δεδομένων επαγγελματικών στοιχείων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα σύνολα επαγγελματικών στοιχείων είναι προσαρμοσμένες ομάδες πληροφοριών, που αφορούν ένα άτομο ή μια εταιρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ομάδες πληροφοριών προκειμένου να συμπληρώσετε γρήγορα κατάλληλες θέσεις σε μια δημοσίευση, όπως επαγγελματικές κάρτες και φέιγ βολάν.

Ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως το όνομα ενός ατόμου, τον τίτλο ή τη θέση εργασίας, την επωνυμία της επιχείρησης, μια διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου ή αριθμούς φαξ, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικά συνθήματα ή ρητά και λογότυπα. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα διαφορετικά σύνολα επαγγελματικών στοιχείων θέλετε.

Όταν δημιουργείτε μια δημοσίευση, το σύνολο επαγγελματικών στοιχείων που χρησιμοποιήσατε τελευταίο, χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της νέας δημοσίευσης. Αν δεν έχετε ακόμα δημιουργήσει σύνολα επαγγελματικών στοιχείων, το όνομα χρήστη και η επωνυμία της εταιρίας εισάγονται από τις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office system.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργήστε ένα σύνολο επιχειρηματικής πληροφόρησης

Αλλαγή των πληροφοριών σε ένα σύνολο επιχειρηματικής πληροφόρησης

Κατάργηση επιχειρηματικών πληροφοριών από τις δημοσιεύσεις σας

Δημιουργία ενός συνόλου επαγγελματικών στοιχείων

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν τύπο δημοσίευσης, και κατόπιν, στην περιοχή Επαγγελματικά στοιχεία στο παράθυρο εργασιών Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου.

  • Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικά στοιχεία.

   Αν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προκειμένου να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο σύνολο επαγγελματικών στοιχείων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου συνόλου επαγγελματικών στοιχείων, πληκτρολογήστε τα επαγγελματικά στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια προσθέστε το λογότυπό σας.

  Σημειώσεις: 

  • Αν προσθέσατε τα επαγγελματικά σας στοιχεία σε μια ανοιχτή δημοσίευση πριν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου συνόλου επαγγελματικών στοιχείων, οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου.

  • Αν διαγράψατε το λογότυπο από ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων για οποιαδήποτε προηγούμενη δημοσίευση που δημιουργήθηκε με χρήση του Microsoft Office Publisher 2007, τα κουμπιά Αλλαγή και Κατάργηση αντικαθίστανται με το κουμπί Προσθήκη.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα συνόλου επαγγελματικών στοιχείων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό το σύνολο επαγγελματικών στοιχείων

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των πληροφοριών σε ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων

 1. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικά στοιχεία.

 2. Στην περιοχή Επιλέξτε σύνολο επαγγελματικών στοιχείων, κάντε κλικ στο σύνολο επαγγελματικών στοιχείων που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επαγγελματικών στοιχείων, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση δημοσίευσης για να ανανεώσετε την ανοιχτή δημοσίευση.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε πληροφορίες για την επιχείρηση, κάνοντας κλικ το κουμπί Έξυπνης ετικέτας Εικόνα κουμπιού για ένα στοιχείο επαγγελματικών στοιχείων, όπως ένα όνομα εταιρείας ή μια διεύθυνση, και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία επαγγελματικών στοιχείων. (Το κουμπί Έξυπνης ετικέτας εμφανίζεται όταν τοποθετήστε το δείκτη σε κείμενο ή κάντε κλικ στην επιλογή ένα λογότυπο.)

  • Αν αλλάξετε τα στοιχεία επαγγελματικών στοιχείων απευθείας στην ανοιχτή δημοσίευση και στη συνέχεια ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επαγγελματικά στοιχεία και κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση δημοσίευσης, το τρέχον σύνολο επαγγελματικών στοιχείων αντικαθιστά τις αλλαγές που κάνατε στη δημοσίευσή σας.

Εφαρμογή ενός διαφορετικού συνόλου επαγγελματικών στοιχείων σε μια δημοσίευση

 1. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικά στοιχεία.

 2. Στην περιοχή Επιλέξτε σύνολο επαγγελματικών στοιχείων, κάντε κλικ στο σύνολο επαγγελματικών στοιχείων που θέλετε να εφαρμόσετε στην ανοιχτή δημοσίευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση δημοσίευσης.

  Σημείωση: Για να εφαρμόσετε τυχόν αλλαγές που κάνατε στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συνόλου επαγγελματικών στοιχείων, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση δημοσίευσης στο παράθυρο διαλόγου Επαγγελματικά στοιχεία. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές πληροφοριών σε δημοσιεύσεις που έχετε ήδη δημιουργήσει, θα πρέπει να ανοίξετε κάθε δημοσίευση ξεχωριστά και να κάνετε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση δημοσίευσης για κάθε δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση επαγγελματικών στοιχείων από τις δημοσιεύσεις σας

Από την ανοιχτή δημοσίευση, μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να καταργήσετε συγκεκριμένες εμφανίσεις για οποιοδήποτε τμήμα ενός συνόλου επαγγελματικών στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε πληροφορίες από το ίδιο το σύνολο επαγγελματικών στοιχείων και με αυτόν τον τρόπο να καταργήσετε όλες τις εμφανίσεις αυτών των πληροφοριών από την ανοιχτή δημοσίευση και από οποιεσδήποτε άλλες δημοσιεύσεις ενημερώνετε στη συνέχεια.

Μη αυτόματη κατάργηση μιας εμφάνισης επαγγελματικών στοιχείων από ανοιχτή δημοσίευση

Σε μια δημοσίευση, επιλέξτε οποιαδήποτε επαγγελματικά στοιχεία  — όπως μία γραμμή από τη διεύθυνση της εταιρίας σας — και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Όλες οι άλλες εμφανίσεις επαγγελματικών στοιχείων που διαγράφετε παραμένουν ως έχουν, τόσο στην ανοιχτή δημοσίευση όσο και σε όλες τις άλλες υπάρχουσες δημοσιεύσεις.

Σημείωση: Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε την εμφάνιση μια γραμμής διευθύνσεων η οποία εμφανίζεται τρεις φορές στην ανοιχτή δημοσίευση, οι άλλες δύο εμφανίσεις θα συνεχίσουν να εμφανίζονται.

Κατάργηση στοιχείων πληροφοριών από ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων

 1. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικά στοιχεία.

 2. Στην περιοχή Επιλέξτε σύνολο επαγγελματικών στοιχείων, κάντε κλικ στο σύνολο επαγγελματικών στοιχείων που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επαγγελματικών στοιχείων, διαγράψτε το κείμενο ή το λογότυπο που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση δημοσίευσης για να ανανεώσετε την ανοιχτή δημοσίευση.

  Σημειώσεις: 

  • Κατά τη διαγραφή ενός οποιουδήποτε στοιχείου πληροφοριών από ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων, οι νέες δημοσιεύσεις που σχεδιάζετε με τον Publisher και τις οποίες δημιουργείτε αφού κάνετε αυτήν την αλλαγή δεν περιέχουν το στοιχείο που διαγράψατε.

  • Το στοιχείο πληροφοριών που διαγράφετε από το σύνολο επαγγελματικών στοιχείων διαγράφεται μόνο από την ανοιχτή δημοσίευση. Για να το διαγράψετε από άλλες υπάρχουσες δημοσιεύσεις, ανοίξτε κάθε δημοσίευση ξεχωριστά και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση δημοσίευσης για κάθε δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×