Δημιουργία ή τροποποίηση πινάκων ή ευρετηρίων με χρήση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια και τις σχέσεις στην Access με τη σύνταξη ερωτημάτων ορισμού δεδομένων σε προβολή SQL. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων και πώς να τους χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια και σχέσεις. Σε αυτό το άρθρο μπορούν επίσης να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πότε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία ή τροποποίηση πίνακα

Δημιουργία ευρετηρίου

Δημιουργήστε έναν περιορισμό ή μια σχέση

Επισκόπηση

Σε αντίθεση με άλλα ερωτήματα της Access, ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων δεν ανάκτηση δεδομένων. Αντί για αυτό, ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων χρησιμοποιεί γλώσσα ορισμού δεδομένων για δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή αντικειμένων βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL) αποτελεί μέρος του Structured Query Language (SQL).

Ερωτήματα ορισμού δεδομένων μπορεί να είναι πολύ εύκολη. Τακτικά, μπορείτε να διαγράψετε και να δημιουργήσετε ξανά τμήματα του το σχήμα της βάσης δεδομένων απλώς, εκτελώντας ορισμένα ερωτήματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων, εάν είστε εξοικειωμένοι με προτάσεις SQL και σκοπεύετε να διαγράψετε και εκ νέου δημιουργία συγκεκριμένου πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια ή σχέσεις.

Προειδοποίηση: Χρήση ερωτημάτων ορισμού δεδομένων για να τροποποιήσετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων μπορεί να είναι επικίνδυνη, επειδή οι ενέργειες δεν συνοδεύεται από παράθυρα διαλόγου επιβεβαίωσης. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, να απώλεια δεδομένων ή να αλλάξετε κατά λάθος τη σχεδίαση ενός πίνακα. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων για να τροποποιήσετε αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας. Εάν δεν είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων πριν από την εκτέλεση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων.

Σημαντικό: Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του τους πίνακες που εμπλέκονται πριν από την εκτέλεση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων.

DDL λέξεις-κλειδιά

Λέξη-κλειδί

Χρησιμοποιήστε

CREATE

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα που δεν υπάρχει ήδη.

ALTER

Τροποποίηση ενός υπάρχοντος πίνακα ή στήλης.

DROP

Διαγράψτε έναν υπάρχοντα πίνακα, στήλη ή περιορισμού.

ADD

Προσθέστε μια στήλη ή έναν περιορισμό σε έναν πίνακα.

COLUMN

Χρήση του με Προσθήκη, ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ, ή ΑΠΌΡΡΙΨΗ

CONSTRAINT

Χρήση του με Προσθήκη, ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ, ή ΑΠΌΡΡΙΨΗ

INDEX

Χρήση με ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ

TABLE

Χρήση του με πρόταση ALTER, ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ή ΑΠΌΡΡΙΨΗ

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία ή τροποποίηση πίνακα

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ. Μια εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ έχει την εξής σύνταξη:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Το μόνο που απαιτείται στοιχεία μια εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ είναι η ίδια η εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ και το όνομα του πίνακα, αλλά συνήθως θα θέλετε να ορίσετε ορισμένα πεδία ή άλλα στοιχεία του πίνακα. Εξετάστε το ενδεχόμενο αυτό το απλό παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα για να αποθηκεύσετε το όνομα, έτος και την τιμή που χρησιμοποιήθηκαν αυτοκίνητα που εξετάζετε για αγορά. Θέλετε να επιτρέψετε έως και 30 χαρακτήρων για το όνομα και 4 ψηφία για το έτος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων για να δημιουργήσετε τον πίνακα, κάντε τα εξής:

Σημείωση: Ενδέχεται να πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων για να εκτελέσετε:

 • Στη Γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση περιεχομένου.

Δημιουργία πίνακα

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα (όνομα TEXT(30), έτος TEXT(4), τιμή νομισματικής ΜΟΝΆΔΑΣ)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Τροποποίηση πίνακα

Για να τροποποιήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πρόταση ALTER TABLE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πρόταση ALTER TABLE για να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να αποθέσετε στήλες (Κατάργηση) ή τους περιορισμούς. Μια πρόταση ALTER TABLE εντολή έχει την παρακάτω σύνταξη:

ALTER TABLE table_name predicate

όπου κατηγόρημα μπορεί να είναι ένα από τα εξής:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου 10 χαρακτήρων για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση κάθε αυτοκινήτου. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  Η πρόταση ALTER ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα Προσθήκη ΣΤΉΛΗΣ συνθήκη TEXT(10)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ευρετηρίου

Για να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε έναν υπάρχοντα πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ. Μια εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ έχει την παρακάτω σύνταξη:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Τα απαιτούμενα στοιχεία μόνο είναι την εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ, το όνομα του ευρετηρίου, το όρισμα Ενεργο, το όνομα του πίνακα που περιέχει τα πεδία που θέλετε να ευρετηρίου και, στη λίστα των πεδίων που θα συμπεριληφθούν στο ευρετήριο.

 • Οι αιτίες όρισμα DESC το ευρετήριο που θα δημιουργηθεί σε φθίνουσα σειρά, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμο εάν συχνά εκτελείτε ερωτήματα που αναζητήστε επάνω τιμές για το πεδίο με ευρετήριο ή που να ταξινομήσετε το πεδίο με ευρετήριο σε φθίνουσα σειρά. Από προεπιλογή, δημιουργείται ένα ευρετήριο σε αύξουσα σειρά.

 • Το όρισμα με ΚΎΡΙΑ Καθορίζει το πεδίο με ευρετήριο ή τα πεδία του πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

 • Το όρισμα με ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ NULL έχει ως αποτέλεσμα το ευρετήριο για να απαιτήσετε την καταχώριση μια τιμή για το πεδίο με ευρετήριο — δηλαδή, δεν επιτρέπονται τιμές null.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα που ονομάζεται αυτοκίνητα με πεδία που αποθηκεύουν το όνομα, έτος, τιμή και συνθήκη με χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα που εξετάζετε για αγορά. Επίσης, ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας έχει γίνει μεγάλη και συχνά να περιλαμβάνουν το πεδίο έτους σε ερωτήματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο στο πεδίο "έτος" για να τα ερωτήματά σας επιστρέφει αποτελέσματα πιο γρήγορα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ YearIndex ON αυτοκίνητα (έτος)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε έναν περιορισμό ή μια σχέση

Περιορισμό δημιουργεί μια λογική συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το ένα πεδίο ή συνδυασμό των πεδίων, όταν οι τιμές που έχουν εισαχθεί. Για παράδειγμα, ένα ΜΟΝΑΔΙΚΌ περιορισμό εμποδίζει το πεδίο περιορισμένη αποδεχτεί μια τιμή που θα διπλότυπες μια υπάρχουσα τιμή για το πεδίο.

Μια σχέση είναι ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε τις τιμές ενός πεδίου ή συνδυασμό των πεδίων σε έναν άλλο πίνακα για να προσδιορίσετε εάν μπορεί να εισαχθεί μια τιμή στο πεδίο περιορισμένη ή συνδυασμό των πεδίων. Δεν χρησιμοποιείτε μια ειδική λέξη-κλειδί για να υποδείξει ότι περιορισμού είναι μια σχέση.

Για να δημιουργήσετε έναν περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν όρο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ σε μια εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ ή πρόταση ALTER TABLE. Υπάρχουν δύο είδη όρων CONSTRAINT: μία για να δημιουργήσετε έναν περιορισμό σε ένα πεδίο και ένα άλλο για τη δημιουργία περιορισμού σε πολλά πεδία.

Περιορισμοί ενός πεδίου

Ένας όρος CONSTRAINT ενός πεδίου ακολουθεί αμέσως μετά τον ορισμό του πεδίου που περιορίζει και έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα που ονομάζεται αυτοκίνητα με πεδία που αποθηκεύουν το όνομα, έτος, τιμή και συνθήκη με χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα που εξετάζετε για αγορά. Επίσης, ας υποθέσουμε ότι συχνά ξεχάσετε να εισαγάγετε μια τιμή για το αυτοκίνητο συνθήκη και ότι πάντα θέλετε να καταγράψετε αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν περιορισμό στο πεδίο συνθήκη που δεν σας επιτρέπει να όταν αφήνετε το πεδίο κενό, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  Η πρόταση ALTER ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα πρόταση ALTER ΣΤΉΛΗ συνθήκη ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ConditionRequired δεν είναι NULL

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Τώρα, ας υποθέσουμε ότι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες τιμές στο πεδίο συνθήκη που πρέπει να είναι η ίδια. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα αυτοκίνητα έχουν μια τιμή συνθήκη κακή και άλλοι χρήστες έχουν εσφαλμένητιμή.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ακολουθήσετε μαζί με τις υπόλοιπες διαδικασίες, προσθέστε ορισμένα πλαστές δεδομένα στον πίνακα αυτοκίνητα που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα.

Μετά την εκκαθάριση τιμών ώστε να είναι πιο συνεπείς, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα, που ονομάζεται CarCondition, με ένα πεδίο, με το όνομα συνθήκη, που περιέχει όλες τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συνθήκη με αυτοκίνητα:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ CarCondition (συνθήκη TEXT(10))

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 6. Δημιουργήστε ένα πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα χρησιμοποιώντας μια πρόταση ALTER TABLE:

  Η πρόταση ALTER CarCondition πρόταση ALTER ΣΤΉΛΗ συνθήκη ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ CarConditionPK ΠΡΩΤΕΎΟΝ ΚΛΕΙΔΊ ΠΊΝΑΚΑ

 7. Για να εισαγάγετε τις τιμές από το πεδίο συνθήκη του πίνακα αυτοκίνητα στο νέο πίνακα CarCondition, πληκτρολογήστε την παρακάτω SQL στην καρτέλα αντικειμένου SQL προβολής:

  Εισαγωγή στην ΕΠΙΛΟΓΉ DISTINCT CarCondition συνθήκη από αυτοκίνητα;

  Σημείωση: Η πρόταση SQL σε αυτό το βήμα είναι μια ερώτημα προσάρτησης. Σε αντίθεση με ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων, ένα ερώτημα προσάρτησης τελειώνει με ελληνικό ερωτηματικό.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Δημιουργία σχέσης με χρήση του περιορισμού

Για να απαιτείται ότι οποιαδήποτε νέα τιμή που έχει εισαχθεί στο πεδίο συνθήκη του πίνακα αυτοκίνητα συμφωνεί με μια τιμή του πεδίου συνθήκη στον πίνακα CarCondition, μπορείτε να, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ CarCondition και αυτοκίνητα στο πεδίο που ονομάζεται συνθήκη, χρησιμοποιώντας τα εξής διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  Η πρόταση ALTER ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα πρόταση ALTER ΣΤΉΛΗ συνθήκη ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ FKeyCondition ΑΝΑΦΟΡΈΣ CarCondition (συνθήκη)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Περιορισμοί πολλαπλών πεδίων

Ένας όρος CONSTRAINT πολλαπλών πεδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο έξω από έναν όρο ορισμού πεδίου και έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Εξετάστε το ενδεχόμενο ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί τον πίνακα αυτοκινήτων. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δύο εγγραφές στον πίνακα αυτοκίνητα έχουν το ίδιο σύνολο τιμών για το όνομα, έτος, συνθήκη και τιμή. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα ΜΟΝΑΔΙΚΌ περιορισμό που ισχύει για αυτά τα πεδία, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφή και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου προβολή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα Προσθήκη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ NoDupes ΜΟΝΑΔΙΚΌ (όνομα, έτος, συνθήκη, τιμή)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×