Δημιουργία ή προσαρμογή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε νέους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας ή να τροποποιήσετε υπάρχοντες τύπους περιεχομένου τοποθεσίας

Σε αυτό το άρθρο

Πληροφορίες για τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας και τη μεταβίβαση

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Συσχετισμός ενός προτύπου εγγράφου με έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Αλλαγές στις στήλες για τύπο περιεχομένου

Προσθήκη μιας ροής εργασιών σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Ενεργοποίηση ενός τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση

Διαγραφή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορείτε να δημιουργήσετε νέους τύπους περιεχομένων τοποθεσίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε αυτούς τους τύπους περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες στο επίπεδο τοποθεσίας στο οποίο τις δημιουργήσατε, μαζί με τις τοποθεσίες χαμηλότερου επιπέδου. Για παράδειγμα, ένας τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείτε στην αρχική τοποθεσία είναι διαθέσιμος σε λίστες και βιβλιοθήκες σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών. Οι τύποι περιεχομένου που δημιουργούνται σε τοποθεσία χαμηλότερου επιπέδου δεν είναι διαθέσιμοι σε τοποθεσίες υψηλότερου επιπέδου.

Σημαντικό: Για να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρης έλεγχος, όπως η προεπιλεγμένη ομάδα κατόχων Όνομα τοποθεσίας, και να έχετε τα εξής δικαιώματα πρόσβασης χρήστη:

 • Γονική τοποθεσία    Διαχείριση λιστών, Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

 • Θυγατρική τοποθεσία    Διαχείριση λιστών, Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

 • Λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων    Διαχείριση λιστών

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τους τύπους περιεχομένων τοποθεσίας και τη μεταβίβαση

Στη διάρκεια ενός μόνο έργου, μια επιχείρηση ενδέχεται να παράγει πολλούς διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, για παράδειγμα, προτάσεις, νομικές συμβάσεις, δηλώσεις εργασίας και προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντων. Μια επιχείρηση ίσως θέλει να συλλέγει και να διατηρεί διάφορους τύπους μετα-δεδομένων για κάθε είδος περιεχομένου. Τα μετα-δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό έργου ή το διαχειριστή έργου. Παρόλο που τα έγγραφα μπορεί να αποθηκεύονται μαζί, επειδή σχετίζονται όλα με ένα έργο, μπορούν να δημιουργούνται, να χρησιμοποιούνται από μεμονωμένους χρήστες ή από κοινού και να διατηρούνται με διαφορετικούς τρόπους. Οι εταιρείες μπορούν να ορίζουν διαφορετικά σύνολα εγγράφων ως τύπους περιεχομένου.

Οι τύποι περιεχομένου επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να χειρίζονται το περιεχόμενο με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών. Καθορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων ή πληροφοριακών προϊόντων, μια επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει ότι η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα που εφαρμόζετε σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη και μπορείτε να εφαρμόσετε πολλά πρότυπα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ώστε να περιλαμβάνουν πολλούς τύπους στοιχείων ή εγγράφων.

Οι τύποι περιεχομένου οργανώνονται σε ιεραρχία    Οι τύποι περιεχομένου οργανώνονται σε μια ιεραρχία που επιτρέπει τη μεταβίβαση χαρακτηριστικών από τον έναν τύπο στον άλλον. Αυτή η δομή σάς δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε συνολικά κατηγορίες εγγράφων με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την εταιρεία.

Οι νέοι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας βασίζονται σε έναν τύπο γονικού περιεχομένου    Όταν καθορίζετε ένα νέο προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας, ξεκινάτε επιλέγοντας ως σημείο εκκίνησης ένα γονικό τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που υπάρχει ήδη στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας. Στο νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείτε μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, όπως το πρότυπο εγγράφου, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, ροές εργασιών και στήλες. Αφού δημιουργήσετε αυτόν το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτόν, όπως να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες.

Οι θυγατρικοί τύποι περιεχομένου τοποθεσίας δέχονται μεταβίβαση από το γονικό τύπο περιεχομένου    Οι τύποι περιεχομένου που δημιουργείτε βασίζονται σε ένα γονικό τύπο περιεχομένου και, συνεπώς, λαμβάνουν μέσω μεταβίβασης τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου γονικού τύπου περιεχομένου.Ένα παράδειγμα ενός θυγατρικού τύπου περιεχομένου είναι ένας τύπος περιεχομένου λίστας, που βασίζεται σε ένα γονικό τύπο περιεχομένου, που εφαρμόζετε σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.Οι αλλαγές που γίνονται απευθείας σε αυτό το θυγατρικό τύπο περιεχομένου λίστας δεν επηρεάζουν το γονικό τύπο περιεχομένου στον οποίο βασίζεται.Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μεταβιβαστούν από ένα γονικό τύπο περιεχομένου είναι:

 • Πρότυπο εγγράφου

 • Ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση"

 • Ροές εργασίας

 • Στήλες

 • Επεκτάσιμα χαρακτηριστικά που προστίθενται από άλλες εφαρμογές

Όταν ενημερώνετε ένα γονικό τύπο περιεχομένου, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε θυγατρικούς τύπους περιεχομένου για μεταβίβαση αυτών των αλλαγών.Όταν επιλέγετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου που μεταβιβάζονται από γονικούς τύπους περιεχομένου, όλες οι ρυθμίσεις σε αυτή τη σελίδα ενημερώνονται επίσης για τους τύπους περιεχομένου που είναι θυγατρικοί του τύπου περιεχομένου που πρόκειται να αλλάξετε.Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά τις προηγούμενες προσαρμογές στη λίστα και τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που έχουν μεταβιβαστεί από αυτό το γονικό στοιχείο.

Μεταβίβαση τύπου περιεχομένου

Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε μόνο το πρότυπο εγγράφου στη σελίδα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" και επιλέξετε να ενημερώνονται οι τύποι περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας, ενημερώνονται το έγγραφο και η ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση" σε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου, επειδή και οι δύο ρυθμίσεις είναι στην ίδια σελίδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασιών" θα ενημερωθούν μαζί στους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου. Κάθε στήλη έχει τη δική της σελίδα "Αλλαγή στήλης τύπου περιεχομένου τοποθεσίας", συνεπώς οι ρυθμίσεις για κάθε στήλη πρέπει να ενημερώνονται ξεχωριστά.

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα χαρακτηριστικά ενός τύπου περιεχομένου που εμφανίζονται στο γονικό τύπο περιεχομένου - εκτός από τους τύπους "Όνομα", "Περιγραφή" και "Ομάδα" - μπορούν να ενημερωθούν στους θυγατρικούς τύπους. Οι στήλες ή οι ρυθμίσεις που δεν εμφανίζονται στο γονικό τύπο δεν μπορούν να ενημερωθούν.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο γονικό τύπο περιεχομένου δεν αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις σε θυγατρικούς τύπους περιεχομένου, μπορείτε να επισημάνετε το θυγατρικό τύπο περιεχομένου ως "Μόνο για ανάγνωση". Παρόλο που αυτό είναι επιθυμητό σε ορισμένες περιπτώσεις, μειώνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης της ιεραρχίας τύπων περιεχομένου.

Εάν ορίσετε έναν τύπο περιεχομένου ως μόνο για ανάγνωση, οι ρυθμίσεις του γονικού στοιχείου εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις του θυγατρικού στοιχείου, εάν ορίσετε ρητά το γονικό στοιχείο να μην είναι μόνο για ανάγνωση και, στη συνέχεια, ενημερώσετε τις αλλαγές στους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου.

Οι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας αποθηκεύονται σε ομάδες    Όταν δημιουργείτε ένα νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, πρέπει να επιλέξετε αν θα αποθηκευτεί σε μια υπάρχουσα ομάδα ή σε μια νέα ομάδα που θα δημιουργήσετε. Εάν δεν θέλετε ο νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας σας να χρησιμοποιηθεί από άλλους, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με το όνομα _Κρυφή και να αποθηκεύσετε τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε αυτήν.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Για να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας για μια τοποθεσία, πρέπει να έχετε το δικαίωμα Πλήρης έλεγχος για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου σε μια συλλογή τοποθεσιών, πρέπει να είστε διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας

 3. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας".

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", επιλέξτε Δημιουργία.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Δημιουργία τύπου περιεχομένου τοποθεσίας".

  Παράθυρο "Νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας"

 5. Στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 6. Στη λίστα Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από, επιλέξτε την ομάδα από την οποία θέλετε να επιλέξετε τον τύπο γονικού περιεχομένου για το νέο τύπο περιεχομένου σας. Αυτή η λίστα περιέχει όλες τις ομάδες για τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα τοποθεσία.

 7. Στη λίστα Γονικός τύπος περιεχομένου, επιλέξτε το γονικό τύπο περιεχομένου στον οποίο θέλετε να βασίσετε τον τύπο περιεχομένου σας. Η λίστα των γονικών τύπων περιεχομένου διαφέρει ανάλογα με την ομάδα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που έχετε επιλέξει από τη λίστα Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από.

 8. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια υπάρχουσα ή μια νέα ομάδα.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας: Εμφανίζεται η σελίδα Όνομα του νέου τύπου περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε επιλογές για να καθορίσετε περαιτέρω το νέο τύπο περιεχομένου σε αυτή τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Συσχετισμός ενός προτύπου εγγράφου με έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Σημείωση: Τα πρότυπα εγγράφου μπορούν να συσχετιστούν μόνο με τους τύπους περιεχομένου εγγράφου και όχι με φακέλους, λίστες ή πίνακες συζήτησης.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία έχει οριστεί ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στη σύνδεση για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που έχετε επιλέξει.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους".

  Ρυθμίσεις για προχωρημένους για τύπους περιεχομένου τοποθεσίας

 6. Για να παρέχετε τη διεύθυνση URL για ένα υπάρχον πρότυπο εγγράφου, στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για τη θέση του προτύπου εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα των τύπων διευθύνσεων URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.Τα παραδείγματα βασίζονται στο φάκελο πόρων τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που πρέπει να είναι http://Όνομα διακομιστή_Τοποθεσία/_cts/Όνομα τύπου περιεχομένου/ και στο πρότυπο εγγράφου που πρέπει να είναι όνομα_εγγράφου.doc.

Όνομα διεύθυνσης URL

Παράδειγμα

Σχετική διαδρομή στο διακομιστή

Τοποθεσία/_cts/ΌνομαΤύπουΠεριεχομένου/όνομα_εγγράφου.doc

Απόλυτη διαδρομή στο διακομιστή

http://contoso/Τοποθεσία/_cts/ΌνομαΤύπουΠεριεχομένου/όνομα_εγγράφου.doc

 1. Εάν θέλετε να στείλετε το πρότυπο εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, στην ενότητα Πρότυπα εγγράφων, κάντε κλικ στην εντολή Φόρτωση νέου προτύπου εγγράφου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου, εκτελέστε αναζήτηση της θέσης του αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε τη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Κατά την αποστολή ενός νέου προτύπου εγγράφου, το πρότυπο αποθηκεύεται αυτόματα στον προεπιλεγμένο φάκελο πόρων προτύπου εγγράφου που βρίσκεται στη διεύθυνση http://Όνομα διακομιστή/Τοποθεσία/_cts/Όνομα τύπου περιεχομένου/

 2. Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, ορίστε αν οι τύποι περιεχομένου που λαμβάνουν από αυτόν τον τύπο περιεχομένου θα ενημερώνονται με τις αλλαγές σας.

  Εάν επιλέξετε Ναι, οι άλλοι τύποι περιεχομένου (θυγατρικοί τύποι περιεχομένου) που δέχονται τη μεταβίβαση από αυτόν τον τύπο περιεχομένου (γονικό τύπο περιεχομένου) θα χρησιμοποιούν το πρότυπο εγγράφου που επιλέξατε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγές στις στήλες για τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να καθορίσετε τις ιδιότητες ή τα μετα-δεδομένα που θέλετε να συλλέξετε για ένα στοιχείο ή συγκεκριμένο τύπο περιεχομένων, προσθέτοντας στήλες στον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σας ενδέχεται να θέλει να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο μετα-δεδομένων για όλες τις παραγγελίες αγοράς, όπως είναι ο αριθμός λογαριασμού, ο αριθμός έργου και ο υπεύθυνος έργου. Εάν προσθέσετε στήλες για τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό έργου και τον υπεύθυνο έργου στον τύπο περιεχομένων παραγγελίας αγοράς, τότε ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν αυτά τα μετα-δεδομένα για στοιχεία του τύπου περιεχομένων.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλλάξετε στήλες για έναν τύπο περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη μιας υπάρχουσας στήλης σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να προσθέσετε μια στήλη που έχει οριστεί ήδη στην τοποθεσία σας ή τη γονική της τοποθεσία σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.Με την προσθήκη μιας στήλης σε έναν τύπο περιεχομένου διασφαλίζεται ότι η στήλη ή το πεδίο εμφανίζεται στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στην οποία συσχετίζετε τον τύπο περιεχομένου.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία έχει οριστεί ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στη σύνδεση για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που έχετε επιλέξει.

  Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις ή διαθέσιμα για επιλογή, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή η τοποθεσία λαμβάνει μέσω μεταβίβασης τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας της από άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί σε αυτήν την τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από υπάρχουσες στήλες τοποθεσίας.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Προσθήκη στηλών σε τύπο περιεχομένου τοποθεσίας".

 6. Στην ενότητα Επιλογή στηλών, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να φιλτράρετε από τη λίστα Επιλογή στηλών από.

  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ομάδες που είναι διαθέσιμες από προεπιλογή και τους τύπους στηλών που περιέχουν.

Επιλέξτε αυτό

Για να εμφανιστεί

Όλες οι ομάδες

Όλες οι στήλες που είναι διαθέσιμες σε κάθε ομάδα.

Στήλες βάσης

Στήλες που είναι χρήσιμες σε πολλούς τύπους λίστας και βιβλιοθήκης.

Βασικές στήλες Επαφών και Ημερολογίου

Στήλες που είναι χρήσιμες σε λίστες επαφών και ημερολογίου. Οι στήλες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για το συγχρονισμό μετά-δεδομένων από προγράμματα-πελάτες επαφών και ημερολογίου που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, όπως το Microsoft Office Outlook 2007.

Στήλες βασικού εγγράφου

Τυπικές στήλες εγγράφων από το σύνολο στοιχείων μετα-δεδομένων Dublin Core.

Βασικές στήλες Εργασίας και Θεμάτων

Στήλες που είναι χρήσιμες σε λίστες εργασιών και θεμάτων. Οι στήλες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για το συγχρονισμό μετά-δεδομένων από προγράμματα-πελάτες εργασιών και θεμάτων που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, όπως το Microsoft Office Outlook 2007.

Στήλες ομαδικής εργασίας

Στήλες που είναι χρήσιμες σε λίστες ομαδικής εργασίας που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας πίνακα ομάδας.

Εκτεταμένες στήλες

Ένα σύνολο στηλών με ειδικό σκοπό.

 1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Για να προσθέσετε γρήγορα πολλούς τύπους στήλης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο CTRL και να κάνετε κλικ σε κάθε διαθέσιμη στήλη που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας, καθορίστε εάν οι τύποι περιεχομένου των θυγατρικών τοποθεσιών που μεταβιβάζουν τον τύπο περιεχομένου της συγκεκριμένης σελίδας, θα ενημερωθούν μαζί με τις αλλαγές σας.

 3. Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη στηλών που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας νέας στήλης σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για το ορισμό μιας νέας στήλης και για την προσθήκη της σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Σημειώστε ότι η νέα στήλη που δημιουργείτε είναι διαθέσιμη και στην τοποθεσία στην οποία δημιουργείται αλλά και στις θυγατρικές της τοποθεσίες. Μετά τη δημιουργία μιας νέας στήλης, μπορείτε να την προσθέσετε σε άλλους τύπους περιεχομένου καθώς επίσης και σε λίστες και βιβλιοθήκες. Εάν δεν θέλετε η νέα σας στήλη να χρησιμοποιείται από άλλους, μπορείτε να την αποκρύψετε προσθέτοντάς τη σε μια νέα ομάδα με την ονομασία "_Κρυφή."

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία καθορίζεται ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στη σύνδεση για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που έχετε επιλέξει.

 5. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από νέες στήλες τοποθεσίας.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Δημιουργία στήλης".

 6. Στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο τύπο στήλης και στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο πληροφοριών που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή τη στήλη.

  Στα ονόματα στήλης δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, εάν μια στήλη με το όνομα "Περιγραφή" έχει οριστεί ήδη στη συλλογή τοποθεσιών σας, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα στήλη με το όνομα "περιγραφή."

 7. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε είτε μια υπάρχουσα ομάδα ή πληκτρολογήστε το όνομα μιας νέας ομάδας στην οποία θα αποθηκευτεί αυτή η νέα στήλη.

 8. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στήλης, ορίστε τυχόν πρόσθετες ρυθμίσεις στήλης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή για τη στήλη, να ορίσετε αν οι πληροφορίες θα απαιτούνται για τη στήλη, τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορούν να αποθηκευτούν στη στήλη και μια προεπιλεγμένη τιμή για την στήλη.

 9. Στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας, ορίστε αν οι τύποι περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζονται στοιχεία από αυτόν τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας θα ενημερώνονται με τις αλλαγές σας.

 10. Στην ενότητα Επικύρωση στήλης, πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επικύρωση των δεδομένων σε αυτή τη στήλη όταν προστίθενται νέα στοιχεία στη λίστα.Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ένα μέγιστο αριθμό που μπορεί να εισαγάγει ένας χρήστης σε μια στήλη ή να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός περιοχής ενός αριθμού τηλεφώνου περιλαμβάνεται σε μια στήλη.

 11. Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη στηλών που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση στήλης

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις ή διαθέσιμα για επιλογή, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή η τοποθεσία λαμβάνει μέσω μεταβίβασης τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας της από άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί σε αυτήν την τοποθεσία.

Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να καταργήσετε από τον τύπο περιεχομένου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργήσετε τη στήλη από τον τύπο περιεχομένου.

Αλλαγή της σειράς στηλών για έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι στήλες για έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, ώστε να ακολουθούν, για παράδειγμα, μια λογική ομαδοποίηση.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία έχει οριστεί ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στη σύνδεση για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που έχετε επιλέξει.

 5. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά στηλών.

 6. Στην ενότητα Σειρά στηλών, χρησιμοποιήστε τις αναπτυσσόμενες λίστες στη στήλη Θέση από την αρχή για να γίνει αναδιάταξη των στηλών με τον τρόπο που θέλετε.

  Αλλαγή σειράς των στηλών

 7. Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, προσδιορίστε εάν θα ενημερώνονται με τις αλλαγές σας οι τύποι περιεχομένου της θυγατρικής τοποθεσίας στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

Ορισμός μιας στήλης ως υποχρεωτικής, προαιρετικής ή κρυφής

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

Επιλέξτε ειδοποίηση και εισαγάγετε το κείμενο εδώ. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα "Θέση_ειδοποίησης".

 1. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να κάνετε απαιτούμενη.

 2. Στην ενότητα Ρυθμίσεις στήλης, κάντε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να απαιτείται από τους χρήστες να καθορίσουν πληροφορίες για μια στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Απαιτείται.

  • Για να είναι προαιρετικό για τους χρήστες να καθορίσουν πληροφορίες για μια στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προαιρετικό.

  • Για να αποκρύψετε μια στήλη έτσι, ώστε να μην εμφανίζεται στις φόρμες "Δημιουργία", "Επεξεργασία" ή "Εμφάνιση" για τον τύπο περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυφό.

  • Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος; κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας ροής εργασιών σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Σημείωση: Μια ροή εργασιών πρέπει να αναπτυχθεί στην συλλογή τοποθεσιών για να μπορείτε να την προσθέσετε σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Αν η ροή εργασιών που θέλετε δεν είναι διαθέσιμη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του διακομιστή σας.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία έχει οριστεί ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στη σύνδεση για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που έχετε επιλέξει.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασιών.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Αλλαγή ροής εργασιών".

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ροής εργασιών.

 7. Στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασιών", επιλέξτε το πρότυπο ροής εργασιών που θέλετε να προσθέσετε και τις ρυθμίσεις που θέλετε για την ροή εργασιών.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη ροής εργασιών"

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η ροή εργασιών που προσθέτετε έχει μια σελίδα "Προσαρμογή ροής εργασιών", κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε στη σελίδα "Προσαρμογή ροής εργασιών", επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν η ροή εργασιών που προσθέτετε δεν έχει σελίδα "Προσαρμογή ροής εργασιών", κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη ροών εργασιών σε λίστες, βιβλιοθήκες και τύπους περιεχομένου, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ενός τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις ή διαθέσιμα για επιλογή, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή η τοποθεσία λαμβάνει μέσω μεταβίβασης τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας της από άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί σε αυτήν την τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 6. Στην ενότητα Μόνο για ανάγνωση, στην περιοχή Ενεργοποίηση του τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση;, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 7. Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος; κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Όταν διαγράφετε έναν τύπο τοποθεσίας από μια λίστα ή βιβλιοθήκη, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να προσθέσουν νέες παρουσίες αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας σε λίστες ή βιβλιοθήκες.Η διαγραφή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν καταργεί τυχόν παρουσίες αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που είχαν προηγουμένως συσχετιστεί με λίστες ή βιβλιοθήκες και οι οποίες τώρα υπάρχουν ως τύποι περιεχομένου λίστας, ούτε διαγράφει στοιχεία που δημιουργήθηκαν από τον τύπο περιεχομένου.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να διαγράψετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Ενέργειες τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να διαγράψετε.

  Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις ή διαθέσιμα για επιλογή, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή η τοποθεσία λαμβάνει μέσω μεταβίβασης τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας της από άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί σε αυτήν την τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας.

 6. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να διαγράψετε τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×