Δημιουργία ή προσαρμογή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας και προσαρμογής των τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

Για να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας για μια τοποθεσία, πρέπει να έχετε πλήρη έλεγχο για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου σε μια συλλογή τοποθεσιών, πρέπει να είστε διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας και τη μεταβίβαση

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Προσθήκη προτύπου εγγράφου σε έναν τύπο περιεχομένου

Κάντε αλλαγές στις στήλες για έναν τύπο περιεχομένου

Προσθήκη μιας ροής εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου

Πραγματοποίηση μόνο για ανάγνωση ενός τύπου περιεχομένου

Καθορίστε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών για έναν τύπο περιεχομένου

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πλαισίου πληροφοριών εγγράφου για έναν τύπο περιεχομένου

Διαχείριση μετατροπών εγγράφου για έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Διαγραφή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Σχετικές εργασίες

Πληροφορίες για τους τύπους περιεχομένων τοποθεσίας και τη μεταβίβαση

Οι τύποι περιεχομένων οργανώνονται βάσει μιας ιεραρχίας που επιτρέπει σε έναν τύπο περιεχομένων να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά του από άλλον τύπο περιεχομένων. Αυτό επιτρέπει στις κατηγορίες εγγράφων να κάνουν κοινή χρήση χαρακτηριστικών σε μια επιχείρηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις ομάδες να προσαρμόζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή λίστες.

Οι τύποι περιεχομένων μιας τοποθεσίας καθορίζονται πρώτα κεντρικά στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας. Οι τύποι περιεχομένων που καθορίζονται στο επίπεδο τοποθεσίας ονομάζονται τύποι περιεχομένων τοποθεσίας. Οι τύποι περιεχομένων τοποθεσίας είναι διαθέσιμοι για χρήση σε οποιαδήποτε δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας για την οποία καθορίστηκαν. Για παράδειγμα, εάν ένας τύπος περιεχομένων τοποθεσίας καθορίζεται στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου σε μια συλλογή τοποθεσιών, είναι διαθέσιμος για χρήση σε όλες τις τοποθεσίες αυτής της συλλογής τοποθεσιών. Οι τύποι περιεχομένων τοποθεσίας μπορούν να προστίθενται ξεχωριστά σε λίστες ή βιβλιοθήκες και να προσαρμόζονται για χρήση σε αυτές τις λίστες ή βιβλιοθήκες. Όταν προστίθεται μια εμφάνιση τύπου περιεχομένων τοποθεσίας σε λίστα ή βιβλιοθήκη, ονομάζεται τύπος περιεχομένων λίστας. Οι τύποι περιεχομένων λίστας είναι θυγατρικοί τύποι των τύπων περιεχομένων τοποθεσίας από τους οποίους δημιουργήθηκαν.

Όταν καθορίζετε για μια τοποθεσία έναν καινούριο προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας, ξεκινάτε με αφετηρία την επιλογή ενός υπάρχοντος γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας. Στον καινούριο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας που δημιουργείτε μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφων, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες. Αφού δημιουργήσετε αυτόν τον καινούργιο τύπου περιεχομένων τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάθε φορά που κάνετε αλλαγές σε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές σε θυγατρικούς τύπους περιεχομένου τοποθεσίας ή σε τύπους περιεχομένου λίστας στους οποίους μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά από αυτούς τους τύπους περιεχομένου. Μπορούν να ενημερωθούν μόνο τα χαρακτηριστικά των θυγατρικών τύπων περιεχομένου τοποθεσίας ή των τύπων περιεχομένου λίστας τα οποία είναι κοινόχρηστα με εκείνα του γονικού τύπου περιεχομένου. Εάν ένας τύπος περιεχομένων τοποθεσίας έχει προσαρμοστεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος περιεχομένων τοποθεσίας (για παράδειγμα, πρόσθετες στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν αντικαθίστανται κατά την ενημέρωση του θυγατρικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας. Οι αλλαγές που κάνετε σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας δεν επηρεάζουν το γονικό τύπο περιεχομένου από τον οποίο έχει δημιουργηθεί ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 5. Στη σελίδα Νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας, στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 6. Στη λίστα Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από, επιλέξτε την ομάδα από την οποία θέλετε να επιλέξετε τον νέο τύπο περιεχομένου.

  Η ομάδα "Ειδικοί τύποι περιεχομένου" περιέχει τύπους περιεχομένου οι οποίοι, όταν προστίθενται, αλλάζουν τη συμπεριφορά της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 7. Στη λίστα Γονικός τύπος περιεχομένου, επιλέξτε τον γονικό τύπο περιεχομένου στον οποίο θέλετε να βασίζεται ο τύπος περιεχομένου σας.

  Η λίστα των γονικών τύπων περιεχομένου διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει στο προηγούμενο βήμα.

 8. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτόν τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια υπάρχουσα ή μια νέα ομάδα.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Εμφανίζονται οι πληροφορίες περιεχομένου τοποθεσίας για τον νέο τύπο περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε επιλογές για να καθορίσετε περισσότερο τον νέο τύπο περιεχομένου σε αυτή τη σελίδα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, ανατρέξτε στις άλλες ενότητες αυτού του θέματος.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προτύπου εγγράφων σε τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να συσχετίσετε ένα πρότυπο εγγράφου μόνο με έναν τύπο περιεχομένου εγγράφου (οποιονδήποτε τύπο περιεχομένου που απορρέει από τον γονικό τύπο περιεχομένου του εγγράφου). Συσχετίζοντας ένα πρότυπο εγγράφου με έναν τύπο περιεχομένου, εξασφαλίζετε ότι όταν οι συντάκτες δημιουργούν νέα έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου, όλα αυτά τα έγγραφα βασίζονται σε ένα πανομοιότυπο πρότυπο.

Για παράδειγμα, στην εταιρεία σας ίσως χρησιμοποιείτε ένα ειδικό πρότυπο εγγράφου για νομικές συμβάσεις. Εάν συσχετίσετε αυτό το πρότυπο εγγράφου με τον τύπο περιεχομένου που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για νομικές συμβάσεις, όλες οι νέες νομικές συμβάσεις που δημιουργούνται με χρήση αυτού του τύπου περιεχομένου βασίζονται σε αυτό το πρότυπο εγγράφου νομικών συμβάσεων.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 6. Εάν το πρότυπο εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι αποθηκευμένο σε μια θέση στην τοποθεσία σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή της διεύθυνσης URL ενός υπάρχοντος προτύπου εγγράφου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL που είναι σχετική με μια θέση σε ένα φάκελο τοποθεσίας ή πόρο. Πρότυπα εγγράφων μπορεί να είναι αποθηκευμένα στις είτε την προεπιλεγμένη τοποθεσία πόρων θέση http://Server τοποθεσίας/όνομα/εγγράφου βιβλιοθήκης φορμών/όνομα/περιεχόμενο πληκτρολογήστε το όνομα / ή σε μια θέση βιβλιοθήκης που έχει οριστεί ειδικά για την αποθήκευση εγγράφων προτύπων.

  Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα των τύπων διευθύνσεων URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα παραδείγματα βασίζονται στην ύπαρξη του προεπιλεγμένου φακέλου πόρων προτύπου εγγράφων (ο φάκελος που περιέχει τα αρχεία για τύπους περιεχομένων τοποθεσίας) στη διεύθυνση http://Όνομα διακομιστή/Τοποθεσία/Όνομα βιβλιοθήκης εγγράφων/Φόρμες/Όνομα τύπου περιεχομένου/ και ότι το πρότυπο εγγράφου ονομάζεται Όνομα_εγγράφου.doc.

Τύπος διεύθυνσης URL

Παράδειγμα

Σχετική με τοποθεσία

Όνομα διακομιστή/Τοποθεσία/Όνομα βιβλιοθήκης εγγράφων/Φόρμες/Όνομα_εγγράφου.doc

Σχετική με φάκελο πόρων

Όνομα_εγγράφου.doc

 1. Εάν θέλετε να στείλετε το πρότυπο εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, στην ενότητα Πρότυπα εγγράφων, κάντε κλικ στην εντολή Φόρτωση νέου προτύπου εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου, εκτελέστε αναζήτηση της θέσης του αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος; κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου με το πρότυπο εγγράφου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγές στις στήλες για τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να καθορίσετε τις ιδιότητες ή τα μετα-δεδομένα που θέλετε να συλλέξετε για ένα στοιχείο ή συγκεκριμένο τύπο περιεχομένων, προσθέτοντας στήλες στον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σας ενδέχεται να θέλει να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο μετα-δεδομένων για όλες τις παραγγελίες αγοράς, όπως είναι ο αριθμός λογαριασμού, ο αριθμός έργου και ο υπεύθυνος έργου. Εάν προσθέσετε στήλες για τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό έργου και τον υπεύθυνο έργου στον τύπο περιεχομένων παραγγελίας αγοράς, τότε ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν αυτά τα μετα-δεδομένα για στοιχεία του τύπου περιεχομένων.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλλάξετε στήλες για έναν τύπο περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη στήλης

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από υπάρχουσες στήλες τοποθεσίας.

 6. Στην ενότητα Επιλογή στηλών, στην περιοχή Επιλογή στηλών από, κάντε κλικ στο βέλος για να επιλέξετε την ομάδα από την οποία θέλετε να προσθέσετε μια στήλη.

 7. Στην περιοχή Διαθέσιμες στήλες, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να προσθέσετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να μετακινήσετε τη στήλη στη λίσταΣτήλες για προσθήκη.

 8. Για να προσθέσετε και άλλες στήλες, επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7.

 9. Στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος; κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση στήλης

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να καταργήσετε από τον τύπο περιεχομένου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργήσετε τη στήλη από τον τύπο περιεχομένου.

  Σημείωση: Το κουμπί Κατάργηση ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο για όλες τις στήλες που σχετίζονται με έναν τύπο περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή σειράς των στηλών

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά στηλών.

 6. Στην ενότητα Σειρά στηλών, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη στήλη που θέλετε να ανακατατάξετε στη στήλη Θέση από την αρχή και κατόπιν επιλέξτε τον αριθμό σειράς που θέλετε.

 7. Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος; κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός μιας στήλης ως υποχρεωτικής, προαιρετικής ή κρυφής

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να κάνετε απαιτούμενη.

 6. Στην ενότητα Ρυθμίσεις στήλης, κάντε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να απαιτείται από τους χρήστες να καθορίσουν πληροφορίες για μια στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Απαιτείται.

  • Για να είναι προαιρετικό για τους χρήστες να καθορίσουν πληροφορίες για μια στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προαιρετικό.

  • Για να αποκρύψετε μια στήλη έτσι, ώστε να μην εμφανίζεται στις φόρμες "Δημιουργία", "Επεξεργασία" ή "Εμφάνιση" για τον τύπο περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυφό.

  • Στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος;, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ροής εργασίας σε τύπο περιεχομένων

Ροές εργασίας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε μια επιχειρηματική διαδικασία για στοιχεία και έγγραφα σε μια τοποθεσία. Εταιρείες να χρησιμοποιήσετε ροές εργασίας για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση ορισμένων κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως έγκρισης εγγράφου ή αναθεώρηση. Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου υπόκεινται σε συνεπείς επιχειρηματικών διαδικασιών. Εάν μια ροή εργασίας έχει προστεθεί σε έναν τύπο περιεχομένου, αυτή η ροή εργασίας μπορεί να ξεκινήσει σε μεμονωμένα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου μόνο εάν η ροή εργασίας έχει αναπτυχθεί για τη δική σας τοποθεσία ή το χώρο εργασίας. Εάν δεν εμφανίζονται διαθέσιμες ροές εργασίας, επικοινωνήστε με τον κεντρικό διαχειριστή.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ροής εργασιών.

 7. Στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας, στην ενότητα Ροή εργασίας, κάντε κλικ στο πρότυπο ροής εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 8. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ροή εργασίας.

 9. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών για χρήση με αυτήν τη ροή εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες" ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα εργασιών, οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας μπορούν εύκολα να εντοπίζουν και να προβάλλουν τις δικές τους εργασίες ροής εργασίας χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου στη λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας περιλαμβάνουν ή αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία θέλετε να διαχωρίσετε από τη γενική λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν έχετε στην εταιρεία σας πολλές ροές εργασίας ή εάν οι ροές εργασίας περιλαμβάνουν πολλές εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε λίστες "Εργασίες" για κάθε ροή εργασίας.

 10. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας. Στη λίστα ιστορικού εμφανίζονται όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας της ροής εργασίας.

  Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν έχετε πολλές ροές εργασίας στην εταιρεία σας, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε μια χωριστή λίστα "Ιστορικό" για κάθε μία.

 11. Στην ενότητα Επιλογές έναρξης, καθορίστε τον τρόπο, το χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να γίνει έναρξη μιας ροής εργασίας.

  Σημείωση: Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει.

 12. Στην ενότητα Ενημέρωση λιστών και τύπων περιεχομένου τοποθεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να προσθέσετε αυτήν τη ροή εργασίας σε όλους τους τύπους περιεχομένου που μεταβιβάζονται από αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Επόμενο.

 14. Στη σελίδα Προσαρμογή ροής εργασίας, ενεργοποιήστε κάθε πρόσθετη επιλογή που θέλετε, και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ενός τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 6. Στην ενότητα Μόνο για ανάγνωση, στην περιοχή Ενεργοποίηση του τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση;, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 7. Στην ενότητα Ενημέρωση τοποθεσιών και λιστών, στην περιοχή Ενημέρωση όλων των τύπων περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος; κάντε κλικ στο κουμπί Ναι εάν θέλετε να ενημερώσετε όλους τους τύπους περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός μιας πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών για έναν τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια υπάρχουσα πολιτική συλλογής τοποθεσιών σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα πολιτική διαχείρισης πληροφοριών που εφαρμόζεται μόνο σε έναν τύπο περιεχομένου συγκεκριμένη τοποθεσία.

Εφαρμογή μιας πολιτικής συλλογής τοποθεσιών σε τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Εάν οι πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών έχουν ήδη δημιουργηθεί για την τοποθεσία σας ως πολιτικές συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε μεμονωμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών.

 6. Στην ενότητα Καθορισμός της πολιτικής, κάντε κλικ στην εντολή Χρήση μιας πολιτικής συλλογής τοποθεσιών και κατόπιν επιλέξτε την πολιτική που θέλετε να εφαρμόσετε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών για έναν τύπο περιεχομένου λίστας

Μπορείτε να ορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών που να εφαρμόζεται μόνο σε έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Εάν δημιουργείτε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών με αυτό τον τρόπο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά αυτή την πολιτική για άλλους τύπους περιεχομένου, τοποθεσίες, λίστες ή βιβλιοθήκες.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών.

 6. Στην περιοχή Καθορισμός της πολιτικής, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός πολιτικής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στη σελίδα Επεξεργασία πολιτικής, στην ενότητα Όνομα και περιγραφή διαχείρισης, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή της πολιτικής που δημιουργείτε.

  Σημείωση: Όταν ορίζετε μια πολιτική για έναν τύπο περιεχομένου λίστας, το όνομα του τύπου περιεχομένου λίστας μετατρέπεται σε όνομα της πολιτικής. Μπορείτε να καθορίσετε ονόματα μόνο για τις πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών οι οποίες προσδιορίζονται στη λίστα "Πολιτικές συλλογής τοποθεσιών".

 8. Στην ενότητα Δήλωση πολιτικής, πληκτρολογήστε μια περιγραφική δήλωση, η οποία εξηγεί στους χρήστες το σκοπό της πολιτικής. Αυτή η δήλωση εμφανίζεται στους χρήστες όταν ανοίγουν έγγραφα ή στοιχεία που υπόκεινται σε αυτή την πολιτική. Η δήλωση πρέπει να εξηγεί ποια χαρακτηριστικά της πολιτικής εφαρμόζονται στο περιεχόμενο ή ποιος ειδικός χειρισμός απαιτείται για το περιεχόμενο. Μια δήλωση πολιτικής μπορεί να έχει μέγεθος έως 512 χαρακτήρες.

 9. Στις επόμενες ενότητες, επιλέξτε τις μεμονωμένες δυνατότητες πολιτικής τις οποίες θέλετε να προσθέσετε στην πολιτική διαχείρισης πληροφοριών.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των δυνατοτήτων των μεμονωμένων πολιτικών διαχείρισης πληροφοριών, ανατρέξτε στις συνδέσεις που εμφανίζονται στην ενότητα Δείτε επίσης.

 10. Όταν ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση των επιλογών για τις μεμονωμένες δυνατότητες πολιτικής τις οποίες θέλετε να προσθέσετε στην πολιτική διαχείρισης πληροφοριών, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις δυνατότητες πολιτικής.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων του Πλαισίου πληροφοριών εγγράφου για έναν τύπο περιεχομένου

Το Παράθυρο πληροφοριών εγγράφου—που εμφανίζεται στα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office 2010: Word, Excel και PowerPoint—δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να προβάλλουν και να αλλάζουν τις ιδιότητες του τύπου περιεχομένου ενός εγγράφου που είναι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή διαχείρισης εγγράφων απευθείας στο πρόγραμμα του Οffice, το οποίο χρησιμοποιούν για την επεξεργασία του εγγράφου. Για παράδειγμα, εάν ο τύπος περιεχομένου εγγράφου για μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη διαθέτει μια στήλη "Κατάσταση", οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν την ιδιότητα "Κατάσταση" στο Παράθυρο πληροφοριών εγγράφου στο Word κατά την επεξεργασία του εγγράφου. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν το Παράθυρο πληροφοριών εγγράφου για να αλλάζουν την τιμή της ιδιότητας "Κατάσταση".

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πλαισίου πληροφοριών εγγράφου.

 6. Στην ενότητα Πρότυπο για το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο που εμφανίζει τις ιδιότητες (στήλες) που έχουν οριστεί για τον τύπο περιεχομένου, κάντε κλικ στην εντολή Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο πρότυπο για τις εφαρμογές του Microsoft Office.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον προσαρμοσμένο πρότυπο, κάντε κλικ στην εντολή Χρήση υπάρχοντος προσαρμοσμένου προτύπου (URL, UNC ή URN) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τη θέση του προτύπου.

  • Για να στείλετε ένα υπάρχον προσαρμοσμένο πρότυπο (XSN), κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή ενός υπάρχοντος προσαρμοσμένου προτύπου (XSN) για χρήση και κατόπιν στο κουμπί Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε να στείλετε ένα πρότυπο με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταργήσετε τη διεύθυνση δημοσίευσης URL για το πρότυπο στο InfoPath, πριν δημοσιεύσετε και στείλετε το πρότυπο.

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο στο InfoPath, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία νέου προσαρμοσμένου προτύπου.

   Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το InfoPath ξεκινά και εμφανίζει το προεπιλεγμένο πρότυπο, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο.

 7. Στην ενότητα Εμφάνιση πάντα, καθορίστε εάν θέλετε το πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου για να εμφανίσετε αυτόματα όταν ανοίγονται ή αποθηκεύονται μέσα σε ένα πρόγραμμα Office 2010 πρώτα έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση μετατροπών εγγράφου για έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας

Οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μετατροπή εγγράφων έτσι, ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να μετατρέπουν έγγραφα από έναν τύπο αρχείου σε άλλη μορφή. Η μετατροπή εγγράφων για τύπους περιεχομένου τοποθεσίας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους διαχειριστές τοποθεσίας να ορίζουν τις παραμέτρους των τύπων περιεχομένου για την αποθήκευση ρυθμίσεων που καθορίζουν ποιοι μετατροπείς είναι διαθέσιμοι και πώς δρουν αυτοί οι μετατροπείς στα έγγραφα αυτού του τύπου. Διάφοροι μετατροπείς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή και η εταιρεία σας μπορεί να έχει επίσης πρόσθετους, προσαρμοσμένους μετατροπείς. Μετά την ενεργοποίηση των μετατροπέων εγγράφων στην Κεντρική διαχείριση, οι μετατροπείς είναι διαθέσιμοι από προεπιλογή για όλους τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Αυτοί περιλαμβάνουν τους εξής τύπους περιεχομένου:

 • Τύποι περιεχομένου εγγράφου, όπως Βασική σελίδα, Έγγραφο, Φόρμα και Εικόνα

 • Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας, όπως Σελίδα άρθρου, Σελίδα ανακατεύθυνσης και Σελίδα υποδοχής

Οι μετατροπείς που έχουν ενεργοποιηθεί είναι διαθέσιμοι στους τελικούς χρήστες όταν αυτοί επιλέξουν ένα έγγραφο ενός δεδομένου τύπου περιεχομένου και στη συνέχεια κάνουν κλικ στην επιλογή Μετατροπή εγγράφου από το μενού περιβάλλοντος. Αναγράφονται μόνο ο μετατροπέας ή οι μετατροπείς που είναι συγκεκριμένοι για τον τύπο αρχείου του εγγράφου (για παράδειγμα, .docx).

Εάν υπάρχουν πολλαπλοί μετατροπείς για έναν τύπο αρχείου, όπως XML, μπορεί να επιλέξετε να επεξεργαστείτε τη λίστα των μετατροπέων για να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες βλέπουν μόνο τους μετατροπείς που είναι σχετικοί για τα έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου. Μπορεί επίσης να θέλετε να αλλάξετε επιλογές παραμέτρων για ένα μετατροπέα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε αλλαγές στους μετατροπείς εγγράφων.

 1. Στην αρχική σελίδα για τη συλλογή τοποθεσιών, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας για τον οποίο θέλετε να διαχειριστείτε μετατροπή εγγράφου.

 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση μετατροπής εγγράφου για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

  Σημείωση: Οι μετατροπείς εγγράφων είναι διαθέσιμοι μόνο για τύπους περιεχομένου εγγράφου.

 5. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου για κάθε μετατροπέα που δεν θέλετε να εμφανίζεται στους τελικούς χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένοι όλοι οι μετατροπείς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 6. Εάν ο μετατροπέας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει δίπλα του μια επιλογή Διαμόρφωση παραμέτρων, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε νέες ρυθμίσεις μετατροπής.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Ενδεχομένως να μην μπορείτε να διαγράψετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, εάν χρησιμοποιείται στην τοποθεσία.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία για την οποία θέλετε να διαγράψετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να διαγράψετε.

  Σημείωση: Εάν τα ονόματα τύπου περιεχομένου τοποθεσίας δεν είναι υπερ-συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία λαμβάνει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από μια άλλη τοποθεσία και ότι ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 5. Στην περιοχή "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας.

 6. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να διαγράψετε τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σχετικές εργασίες

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×