Δημιουργία ή επέκταση μιας εφαρμογής Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.microsoft.com για τις πιο πρόσφατες και ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Όταν δημιουργείτε μια νέα εφαρμογή Web, δημιουργείτε επίσης και μια βάση δεδομένων και καθορίζετε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων.

Για να έχετε ξεχωριστές τοποθεσίες Web IIS που θα εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο στους χρήστες, μπορείτε να επεκτείνετε μια υπάρχουσα εφαρμογή Web. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για αναπτύξεις extranet στις οποίες διαφορετικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τομείς.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία μιας εφαρμογής Web

Επέκταση μιας εφαρμογής Web

Δημιουργία μιας εφαρμογής Web

 1. Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

 2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην ενότητα Διαχείριση εφαρμογών Web του SharePoint κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ή επέκταση εφαρμογής Web.

 3. Στη σελίδα "Δημιουργία ή επέκταση εφαρμογής Web", στην ενότητα Προσθήκη εφαρμογής Web του SharePoint κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μιας νέας εφαρμογής Web.

 4. Στη σελίδα "Δημιουργία νέας εφαρμογής Web", στην ενότητα Τοποθεσία Web των υπηρεσιών IIS, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Χρήση υπάρχουσας τοποθεσίας Web των υπηρεσιών IIS. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ σε μια τοποθεσία Web υπηρεσιών IIS από την αντίστοιχη λίστα.

  • Δημιουργία νέας τοποθεσίας Web των υπηρεσιών IIS. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ρυθμίστε τις παραμέτρους στα εξής:

   1. Στο πλαίσιο Περιγραφή, κάντε αποδεκτή την δεδομένη περιγραφή ή πληκτρολογήστε μια νέα περιγραφή για την εφαρμογή Web.

   2. Στο πλαίσιο Θύρα, κάντε αποδεκτή την δεδομένη τιμή ή πληκτρολογήστε μια νέα τιμή για τη θύρα που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή Web.

   3. Στο πλαίσιο Κεφαλίδα διακομιστή, πληκτρολογήστε, εάν θέλετε, την κεφαλίδα για το διακομιστή.

   4. Στο πλαίσιο Διαδρομή δίσκου, αποδεχτείτε την δεδομένη διαδρομή ή πληκτρολογήστε μια νέα διαδρομή.

 5. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας, στην περιοχή Υπηρεσία παροχής ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε Διαπραγμάτευση (Kerberos) ή NTLM.

 6. Στην περιοχή Να επιτρέπεται η ανώνυμη πρόσβαση, επιλέξτε Ναι ή Όχι.

 7. Στην περιοχή Χρήση του Secure Sockets Layer (SSL), επιλέξτε Ναι ή Όχι.

  Σημαντικό: Εάν θα χρησιμοποιήσετε SSL, τότε πρέπει να προσθέσετε το κατάλληλο πιστοποιητικό σε κάθε διακομιστή, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης των υπηρεσιών IIS.

 8. Στην ενότητα URL εξισορρόπηση φόρτου, στο πλαίσιο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην εφαρμογή Web. Η διεύθυνση URL πρέπει να έχει τη μορφή http://server: θύρα ονόματος. Εάν έχουν ρυθμιστεί πολλαπλές ζώνες στο διακομιστή, μπορείτε να κάνετε κλικ προαιρετικά μια ζώνη στη λίστα ζώνη.

 9. Στην ενότητα Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Χρήση υπάρχοντος χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε κάντε κλικ σε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών από την αντίστοιχη λίστα.

  • Δημιουργία νέου χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ρυθμίστε τις παραμέτρους στα εξής:

   1. Στο πλαίσιο Όνομα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών, πληκτρολογήστε το όνομα του νέου χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

   2. Στην περιοχή Επιλογή λογαριασμού ασφαλείας για αυτόν το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών, επιλέξτε Προκαθορισμένος ή Με δυνατότητα ρύθμισης. Εάν επιλέξετε Προκαθορισμένος, τότε από την αντίστοιχη κάντε κλικ στο λογαριασμό ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσετε. Εάν επιλέξετε Με δυνατότητα ρύθμισης, τότε πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού στα πλαίσια Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

 10. Στην ενότητα Όνομα και έλεγχος ταυτότητας βάσης δεδομένων, στην περιοχή Έλεγχος ταυτότητας βάσης δεδομένων, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Έλεγχος ταυτότητας των Windows (προτείνεται)

  • Έλεγχος ταυτότητας SQL. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν έχετε ήδη δημιουργήσει τη βάση δεδομένων και θέλετε να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας SQL. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού στα πλαίσια Λογαριασμός και Κωδικός πρόσβασης.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Επέκταση μιας εφαρμογής Web

 1. Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

 2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην ενότητα Διαχείριση εφαρμογών Web του SharePoint κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ή επέκταση εφαρμογής Web.

 3. Στη σελίδα "Δημιουργία ή επέκταση εφαρμογής Web", στην ενότητα Προσθήκη εφαρμογής Web του SharePoint κάντε κλικ στην επιλογή Επέκταση μιας υπάρχουσας εφαρμογής Web.

 4. Στη σελίδα "Επέκταση εφαρμογής Web σε άλλη τοποθεσία Web των υπηρεσιών IIS", στην ενότητα Εφαρμογή Web, εάν η εφαρμογή Web που θέλετε να επεκτείνετε δεν είναι επιλεγμένη, τότε από το μενού Εφαρμογή Web κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή εφαρμογής Web.

  • Στη σελίδα "Επιλογή εφαρμογής Web", κάντε κλικ στην εφαρμογή Web την οποία θέλετε να επεκτείνετε.

 5. Στην ενότητα Τοποθεσία Web των υπηρεσιών IIS, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Χρήση υπάρχουσας τοποθεσίας Web των υπηρεσιών IIS. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ σε μια τοποθεσία Web υπηρεσιών IIS από την αντίστοιχη λίστα.

  • Δημιουργία νέας τοποθεσίας Web των υπηρεσιών IIS. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ρυθμίστε τις παραμέτρους στα εξής:

   1. Στο πλαίσιο Περιγραφή, κάντε αποδεκτή την δεδομένη περιγραφή ή πληκτρολογήστε μια νέα περιγραφή για την εφαρμογή Web.

   2. Στο πλαίσιο Θύρα, κάντε αποδεκτή την δεδομένη τιμή ή πληκτρολογήστε μια νέα τιμή για τη θύρα που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή Web.

   3. Στο πλαίσιο Κεφαλίδα διακομιστή, πληκτρολογήστε, εάν θέλετε, την κεφαλίδα για το διακομιστή.

   4. Στο πλαίσιο Διαδρομή δίσκου, αποδεχτείτε την δεδομένη διαδρομή ή πληκτρολογήστε μια νέα διαδρομή.

 6. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας, στην περιοχή Υπηρεσία παροχής ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε Διαπραγμάτευση (Kerberos) ή NTLM.

 7. Στην περιοχή Να επιτρέπεται η ανώνυμη πρόσβαση, επιλέξτε Ναι ή Όχι.

 8. Στην περιοχή Χρήση του Secure Sockets Layer (SSL), επιλέξτε Ναι ή Όχι.

  Σημαντικό: Εάν θα χρησιμοποιήσετε SSL, τότε πρέπει να προσθέσετε το κατάλληλο πιστοποιητικό σε κάθε διακομιστή, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης των υπηρεσιών IIS.

 9. Στην ενότητα URL εξισορρόπηση φόρτου, στο πλαίσιο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην εφαρμογή Web. Η διεύθυνση URL πρέπει να έχει τη μορφή http://server: θύρα ονόματος. Εάν έχουν ρυθμιστεί πολλαπλές ζώνες στο διακομιστή, μπορείτε να κάνετε κλικ προαιρετικά μια ζώνη στη λίστα ζώνη.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×