Πίνακες

Δημιουργία και μορφοποίηση πινάκων

Δημιουργία ή διαγραφή ενός πίνακα του Excel

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, αυτό όχι μόνο διευκολύνει τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων σας, αλλά θα έχετε επίσης τις ενσωματωμένες δυνατότητες φιλτραρίσματος, ταξινόμησης, σκίασης γραμμών με τις Γραμμές με ζώνες, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους σε μια Γραμμή συνόλου.

Παράδειγμα δεδομένων που έχουν μορφοποιηθεί ως πίνακας του Excel

Σημειώσεις: 

 • Οι πίνακες του Excel δεν πρέπει να συγχέονται με τους πίνακες δεδομένων που αποτελούν μέρος μιας οικογένειας εντολών ανάλυσης What-if (Εργαλεία δεδομένων, στην καρτέλα Δεδομένα). Ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στην ανάλυση What-If για περισσότερες πληροφορίες.

 • Τα στιγμιότυπα οθόνης αυτού του άρθρου λήφθηκαν στο Excel 2016. Αν έχετε διαφορετική έκδοση, η προβολή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, αλλά, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η λειτουργία είναι η ίδια.

Δημιουργία πίνακα με το στυλ που θέλετε

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί μέσα στην περιοχή κελιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στις επιλογές Στυλ > Μορφοποίηση ως πίνακα και επιλέξτε το στυλ που θέλετε από τον πίνακα Συλλογή στυλ.

  Επιλογές της συλλογής στυλ του Excel για μορφοποίηση ως πίνακα
 3. Το Excel θα επισημάνει αυτόματα την περιοχή δεδομένων για τον πίνακά σας και η διεύθυνση της περιοχής θα εμφανιστεί στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση ως πίνακα, ωστόσο δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή εάν χρειάζεται. Εάν η πρώτη γραμμή περιέχει δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται ως κεφαλίδες του πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες. Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες, προστίθενται στον πίνακα κεφαλίδες με προεπιλεγμένα ονόματα, όπως Στήλη1 και Στήλη2, επάνω από τα δεδομένα του. Μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα ονόματα κεφαλίδων οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κεφαλίδων στο Excel.

  Παράδειγμα χρήσης της επιλογής "Μορφοποίηση ως πίνακα" στην "Κεντρική" καρτέλα για την αυτόματη επιλογή μιας περιοχής δεδομένων

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, το Excel θα μορφοποιήσει την περιοχή δεδομένων ως πίνακα με το στυλ που έχετε επιλέξει.

  Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον στυλ οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας ένα νέο από τη Συλλογή στυλ. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ πίνακα για να το χρησιμοποιήσετε στο τρέχον βιβλίο εργασίας, επιλέγοντας Νέο στυλ πίνακα στη Συλλογή στυλ. Μετά τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου στυλ πίνακα, είναι διαθέσιμο για το τρέχον βιβλίο εργασίας όταν κάνετε κλικ στις επιλογές Μορφοποίηση ως πίνακα > Προσαρμογή στη Συλλογή στυλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση πίνακα του Excel.

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί μέσα στην περιοχή κελιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Πίνακας.

  Ομάδα "Πίνακες" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

  Συμβουλή: Συντόμευση πληκτρολογίου: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+T ή Ctrl+L.

 3. Με αυτή τη μέθοδο, το Excel θα εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Εάν η πρώτη γραμμή περιέχει δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται ως κεφαλίδες του πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες.

  Δημιουργία πίνακα

  Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες, προστίθενται στον πίνακα κεφαλίδες με προεπιλεγμένα ονόματα, όπως Στήλη1 και Στήλη2, επάνω από τα δεδομένα του. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα κεφαλίδων οποιαδήποτε στιγμή. Για παρισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δεδομένων του Excel

 • Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα, τα Εργαλεία πίνακα γίνονται διαθέσιμα και εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της καρτέλας Σχεδίαση για να προσαρμόσετε ή να επεξεργαστείτε τον πίνακα. Σημειώστε ότι η καρτέλα Σχεδίαση είναι ορατή μόνο όταν είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα κελί του πίνακα.

  Εικόνα της επιλογής "Εργαλεία πίνακα" στην κορδέλα όταν είναι επιλεγμένο ένα κελί πίνακα

  Σε Mac, οι επιλογές πίνακα είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Πίνακας στην κορδέλα.

 • Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα, θα δείτε το κουμπί Γρήγορη ανάλυση εικόνα κουμπιού δίπλα του. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δείτε εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναλύσετε τα δεδομένα του πίνακα, όπως είναι η μορφοποίηση υπό όρους, γραφήματα sparkline, γραφήματα ή τύποι.

 • Για να προσθέσετε μια γραμμή, απλώς αρχίστε να πληκτρολογείτε σε οποιοδήποτε σημείο στην κενή γραμμή ακριβώς κάτω από τον πίνακα ή επιλέξτε το τελευταίο κελί στην τελευταία γραμμή του πίνακα και πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Στο παράδειγμα που εμφανίζεται εδώ, όταν πατήσετε το πλήκτρο Tab με επιλεγμένο το κελί C4 προστίθεται μια πέμπτη γραμμή στον πίνακα και η επιλογή μεταφέρεται στην πρώτη στήλη της νέας γραμμής, στο κελί A5.

  Επιλέξτε το τελευταίο κελί και πατήστε το πλήκτρο Tab για να προσθέσετε μια νέα γραμμή πίνακα

Διαγραφή ενός πίνακα χωρίς να χάσετε τα δεδομένα ή τη μορφοποίηση του πίνακα

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα, μπορεί να μην θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε με τη λειτουργικότητα πίνακα που περιλαμβάνει. Μπορεί επίσης να θέλετε ένα στυλ πίνακα χωρίς τη λειτουργικότητα του πίνακα. Για να σταματήσετε να εργάζεστε με τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα χωρίς να χάσετε οποιαδήποτε μορφοποίηση στυλ που έχετε εφαρμόσει στον πίνακα, μπορείτε να μετατρέψετε τον πίνακα σε μια κανονική περιοχή δεδομένων στο φύλλο εργασίας.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε περιοχή.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  --ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ--

  Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα και επιλέξτε Μετατροπή σε περιοχή.

  Σε Mac, επιλέξτε Πίνακας > Μετατροπή σε περιοχή

  Οι δυνατότητες του πίνακα δεν είναι πλέον διαθέσιμες μετά τη μετατροπή του πίνακα ξανά σε περιοχή. Για παράδειγμα, οι κεφαλίδες γραμμής δεν περιλαμβάνουν πλέον τα βέλη ταξινόμησης και φίλτρου και τυχόν δομημένες αναφορές οι οποίες χρησιμοποιούνταν σε τύπους μετατρέπονται σε κανονικές αναφορές κελιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση δομημένων αναφορών σε πίνακες του Excel.

Διαγραφή ολόκληρου πίνακα

 1. Επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα, επιλέγοντας κάποιο από τα κελιά κεφαλίδων του πίνακα και πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για να επιλέξετε όλα τα κελιά.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Κατάργηση των δεδομένων αλλά διατήρηση του πίνακα

Για να διατηρήσετε τη δομή και τη μορφοποίηση του πίνακα, αλλά να διαγράψετε τα δεδομένα, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε όλες τις γραμμές του πίνακα εκτός από τις κεφαλίδες.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε διαδοχικά Επεξεργασία > Απαλοιφή > Απαλοιφή περιεχομένων.

 3. Για να καταργήσετε τις κεφαλίδες, επιλέξτε όλα τα κελιά της γραμμής και επιλέξτε Απαλοιφή > Απαλοιφή περιεχομένων.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα, όταν χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Απαλοιφή > Απαλοιφή περιεχομένων, το Excel θα διαγράψει όλα τα επιλεγμένα δεδομένα καθώς και τον πίνακα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση των πινάκων του Excel

Βίντεο: Δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα του Excel

Άθροιση δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel

Μορφοποίηση πίνακα του Excel

Αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα με προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα

Μετατροπή πίνακα σε περιοχή

Χρήση δομημένων αναφορών με πίνακες του Excel

Ζητήματα συμβατότητας πινάκων του Excel

Εξαγωγή πίνακα του Excel στο SharePoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×