Δημιουργήστε μια φόρμα προετοιμασίας ροής εργασιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ενδέχεται να θέλετε τη ροή εργασίας για τη συλλογή πληροφοριών από το άτομο που την ξεκινά και, στη συνέχεια, αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες αργότερα στη ροή εργασίας. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι σχεδιάζετε μια ροή εργασίας που αναθέτει μια εργασία αναθεώρησης εγγράφου. Σε ορισμένες ροές εργασίας αυτού του είδους, μπορεί να έχει νόημα για να αντιστοιχίσετε την εργασία αναθεώρησης πάντα αυτόματα στον ίδιο συμμετέχοντα και να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο για τον υπολογισμό της ημερομηνίας λήξης. Αλλά στη ροή εργασίας σας, θέλετε το άτομο που ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο τη ροή εργασίας για να καθορίσετε τον αναθεωρητή και την ημερομηνία παράδοσης. Μπορείτε να το ορίσετε, προσθέτοντας προσαρμοσμένα πεδία στη φόρμα προετοιμασίας ροής εργασιών και απαίτηση ότι η ροή εργασίας να ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο.

Χρήση των πληροφοριών φόρμας προετοιμασίας από τη ροή εργασιών

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους που δόθηκε σε μια φόρμα προετοιμασίας για να καθοδηγήσετε τη ροή εργασίας για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε καθορισμένο ενέργειες ή τα βήματα, ή την επιλογή για να κάνετε μεταξύ εναλλακτικές διακλαδώσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας σας για να αντιγράψετε πληροφορίες από τη φόρμα προετοιμασίας σε το τρέχον στοιχείο της λίστας, όπου οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια δευτερεύουσα ροή εργασίας.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο προετοιμασίας φορμών εργασίας και παρέχει παραδείγματα και οδηγίες για τη ρύθμιση φόρμες προετοιμασίας για διάφορους λόγους.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια φόρμα ενεργοποίησης;

Τι είναι οι τύποι πεδία φόρμας προετοιμασίας;

Τι είναι οι προεπιλεγμένες τιμές και πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τους;

Παράδειγμα 1: Παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ροή εργασίας

Παράδειγμα 2: Πείτε την τρέχουσα ροή εργασίας να παραλείψετε ή να συμπεριλάβετε ένα βήμα ή την ενέργεια

Παράδειγμα 3: Παρέχει πληροφορίες για μια δευτερεύουσα ροή εργασιών

Πώς μπορώ να ορίσετε ή ενημέρωση άλλες τιμές του τρέχοντος στοιχείου λίστας;

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια παράμετρος ως μεταβλητή δυναμικής ροής εργασίας;

Τι είναι μια φόρμα ενεργοποίησης;

Φόρμα ενεργοποίησης είναι η σελίδα που παρουσιάζονται κάθε φορά που κάποιος ξεκινά μια ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο. Η προεπιλεγμένη φόρμα προετοιμασίας είναι πολύ απλές, συμπεριλαμβανομένων των μόνο το όνομα της ροής εργασίας και δύο κουμπιά, Ξεκινήστε και Ακύρωση.

Απλή προεπιλεγμένη φόρμα προετοιμασίας ροής εργασιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε σε αυτήν τη φόρμα απλή, προσθέτοντας ένα ή περισσότερα πεδία φόρμας. Χρησιμοποιεί αυτά τα πεδία, το άτομο που ξεκινούν τη ροή εργασίας μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που η ροή εργασίας πρέπει να ολοκληρώσετε τις διεργασίες.

Φόρμα ενεργοποίησης μπορεί να έχει όσες πεδία φόρμας ανάλογα με την επιλογή για να δημιουργήσετε. Η ακόλουθη φόρμα παρέχει πεδία για να καθορίσετε έναν αναθεωρητή και ημερομηνία παράδοσης.

Φόρμα προετοιμασίας όπου έχουν προστεθεί πεδία "Αναθεωρητής" και "Ημερομηνία λήξης"

Στο Office SharePoint Designer 2007, φόρμα προετοιμασίας εμφανίζεται ως σελίδα .aspx στο φάκελο για αυτήν τη ροή εργασίας. Το όνομα του αρχείου της φόρμας προετοιμασίας αντιστοιχεί στο όνομα της ροής εργασίας.

Σελίδα ροής εργασιών .aspx που εμφανίζεται σε λίστα φακέλων

Μια φόρμα ενεργοποίησης είναι συνδεδεμένος στον στην τοποθεσία προεπιλεγμένης κύριας σελίδας και περιέχει ένα τμήμα Web φόρμας δεδομένων για να αλληλεπιδράσετε με τη ροή εργασίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φόρμα προετοιμασίας για διάταξη και την εμφάνιση — για παράδειγμα, μπορείτε να επισυνάψετε μια διαφορετική κύρια σελίδα ή να τροποποιήσετε το στυλ. Ωστόσο, για να αλλάξετε ποια πεδία θα εμφανίζονται στη φόρμα ή για να αλλάξετε τη μορφή ή του προεπιλεγμένου τιμές οποιουδήποτε πεδίου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών στη Σχεδίαση ροής εργασίας. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές στα πεδία φόρμας με απευθείας επεξεργασία του Τμήματος Web φόρμας δεδομένων.

Σημαντικό: Εάν κάνετε προσαρμογές τη διάταξη και την εμφάνιση του Τμήματος Web φόρμας δεδομένων (δηλαδή, οι αλλαγές για την παρουσίαση και όχι για λειτουργίες), σημειώστε ότι οι αλλαγές θα χαθούν κάθε φορά που η ροή εργασίας είναι μεταγλωττιστούν ξανά. Διάταξη και την εμφάνιση προσαρμογές που κάνετε στην υπόλοιπη σελίδα .aspx διατηρούνται.

Εάν δημιουργήσετε ένα πεδίο φόρμας χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών και, στη συνέχεια, να αλλάξετε αργότερα τη μορφή αυτού του πεδίου, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε την ακόλουθη προειδοποίηση.

Προειδοποίηση σχετικά με την αλλαγή τύπου μορφής για υπάρχον πεδίο

Εάν κάνετε αλλαγές στα πεδία στη φόρμα προετοιμασίας και, στη συνέχεια, να μεταγλωττίσετε ξανά τη ροή εργασίας, συνεχίστε για να εκτελέσετε τις παρουσίες της ροής εργασίας που εκτελούνται, αλλά μπορούν να αναφέρονται μόνο τα δεδομένα και τις μορφές δεδομένων που είναι διαθέσιμες στη νέα φόρμα. Εάν μπορείτε να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε ένα πεδίο (για παράδειγμα, από μετονομασία ή αλλαγή της μορφής του) και, στη συνέχεια, μια παρουσία της ροής εργασίας που εκτελείται προσπαθεί να αναφέρονται σε δεδομένα που είναι παρόντες σε μη αναμενόμενη μορφή είτε δεν υπάρχει καθόλου, παρουσιάζεται ένα σφάλμα ροής εργασίας. Επομένως, είναι σημαντικό να μην κάνετε κάποια αλλαγή που διαγράφει, μετονομάζει, ή αλλιώς αλλάζει οποιοδήποτε πεδίο φόρμας που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή παρουσίες ροής εργασιών προσπαθήσει να αναφέρονται.

Ορισμένες φορές, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή εργασίας για να αντιγράψετε πληροφορίες από ένα πεδίο φόρμας προετοιμασίας σε ένα πεδίο σε ένα στοιχείο λίστας. Για παράδειγμα, να καθορίσετε ένα άτομο ξεκινώντας μια κύρια ροή εργασίας για την έναρξη φόρμας προθεσμία για μια εργασία αναθεώρησης εγγράφου και η κύρια ροή εργασίας να αντιγράψετε την ημερομηνία σε ένα πεδίο ημερομηνία παράδοσης του τρέχοντος στοιχείου, όπου αυτήν την ημερομηνία στη συνέχεια ήταν δυνατή η αναφορά από ένα δευτερεύουσα ροή εργασίας που στέλνει υπενθυμίσεις ημερομηνία παράδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στη φόρμα ενεργοποίησης και αντιγράφεται στο πεδίο στοιχείου λίστας δεν αλλάζει κατά τη δευτερεύουσα ροή εργασίας εξακολουθεί να πρέπει να μπορούν να αναφέρονται σε αυτό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμάστε εάν διακόπτει προσωρινά τη δευτερεύουσα ροή εργασίας ή να περιμένει οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι τύποι πεδία φόρμας προετοιμασίας;

Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει ένα παράδειγμα κάθε τύπο πεδίου φόρμας προετοιμασίας.

Φόρμα προετοιμασίας με ένα πεδίο για κάθε τύπο

1. μονή γραμμή κειμένου

2. πολλές γραμμές κειμένου

3. αριθμό

4. Ναι/Όχι (πλαίσιο ελέγχου)

5. επιλογή (μενού για να επιλέξετε από) ως κουμπιά επιλογής

6. ημερομηνίας και ώρας

7. επιλογή (μενού για να επιλέξετε από) ως αναπτυσσόμενο μενού

Θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο κατάλληλο πεδίο για κάθε παράμετρο που δημιουργείτε:

 • Μία γραμμή κειμένου    Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου για ένα σύντομο κείμενο ελεύθερης μορφής απάντηση.

 • Πολλές γραμμές κειμένου    Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου κειμένου ελεύθερης μορφής απόκριση οποιαδήποτε μήκους.

 • Αριθμός    Αυτός ο τύπος πεδίου προορίζεται για αριθμητικές τιμές. Μην συμπεριλαμβάνετε κόμματα στο την προεπιλεγμένη τιμή.

 • Ημερομηνίας και ώρας    Για αυτόν τον τύπο πεδίου, μπορείτε να επιλέξετε τρία προεπιλεγμένες τιμές (ένα κενό πεδίο, ή η ημερομηνία και ώρα της δημιουργίας του στοιχείου, ή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και την ώρα που υποδείξετε) και μορφές εμφάνισης δύο (μόνο ημερομηνία ή ημερομηνία και ώρα).

 • Επιλογή (μενού για να επιλέξετε από)    Αυτός ο τύπος πεδίου μπορούν να εμφανιστούν στη φόρμα, είτε ως ένα αναπτυσσόμενο μενού ή ως ένα σύνολο κουμπιών επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από τα στοιχεία που παρατίθενται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 • Ναι/Όχι (πλαίσιο ελέγχου)    Εάν δεν καθορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για τα πεδία αυτού του τύπου, εκχωρείται μια προεπιλεγμένη τιμή Ναι.

Για όλους τους τύπους πεδίων, εάν έχει καθοριστεί μια προεπιλεγμένη τιμή, εμφανίζεται στη φόρμα.

Εδώ θα βρείτε ορισμένα θέματα που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν εργάζεστε με πεδία φόρμας προετοιμασίας:

 • Επικύρωση δεδομένων    Τα περισσότερα από τους τύπους πεδίου αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα για χρήση στη φόρμα προετοιμασίας παρέχουν λίγο ή καθόλου επικύρωση δεδομένων. Δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε ένα πεδίο ημερομηνίας και ώρας για να ελέγξετε εάν η ημερομηνία που έχει εισαχθεί είναι μεταγενέστερη από τη σημερινή ημερομηνία. (Φυσικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα βήμα ροής εργασίας που ελέγχει εάν μια ημερομηνία που εισάγονται είναι εντός μιας καθορισμένης περιοχής — και, εάν δεν έχει, στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ασυμφωνία στο άτομο που ξεκίνησε τη ροή εργασίας και, στη συνέχεια, διακόπτει τη ροή εργασίας.) Το χαμηλότερο επίπεδο της επικύρωσης δεδομένων παρέχεται από τα πεδία μονή γραμμή κειμένου, πολλές γραμμές κειμένου και αριθμό, κάθε μία από τις οποίες αποδέχεται όλες τις καταχωρήσεις που δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων. (Αν και αριθμό δέχεται μόνο αριθμητικές τιμές ως προεπιλεγμένες τιμές, να δέχεται δύο τιμές κειμένου και αριθμών από το άτομο που ξεκινά τη ροή εργασίας και ολοκληρώνει τη φόρμα προετοιμασίας.) Η επαλήθευση ισχυρότερη δεδομένων παρέχεται από το πεδίο επιλογή (μενού για να επιλέξετε από), για την οποία το άτομο που την ξεκινά η ροή εργασίας πρέπει να επιλέξετε μία από τις προ-διαμορφωμένα επιλογές που καθορίζονται από τη φόρμα.

 • Πεδίο περιγραφές και οδηγίες    Μεμονωμένα πεδία σε μια φόρμα προετοιμασίας δεν παρέχουν ένα κενό διάστημα για μια περιγραφή για το πεδίο ή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε περιγραφές και οδηγίες για τη φόρμα προετοιμασίας ολόκληρο — συμπεριλαμβανομένων οδηγίες σχετικά με το ποια πεδία πρέπει να περιέχουν μια τιμή και τα πεδία στα οποία μπορεί να είναι κενή — Εάν επεξεργαστείτε τη σελίδα .aspx. Απλώς βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε το περιγραφές και οδηγίες εκτός του Τμήματος Web φόρμας δεδομένων, ώστε να είναι δεν διατηρούνται όταν η ροή εργασίας είναι μεταγλωττιστούν ξανά.

 • Περιοχή διαθέσιμα πεδία    Επειδή δεν έχει συσχετιστεί με ένα στοιχείο λίστας μιας φόρμας ενεργοποίησης — σε αντίθεση με μια προσαρμοσμένη φόρμα εργασίας, που είναι συσχετισμένη με ένα στοιχείο σε μια λίστα εργασιών — φόρμα προετοιμασίας δεν παρέχει ως πολλούς τύπους πεδίων φόρμας όπως η προσαρμοσμένη φόρμα εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι προεπιλεγμένες τιμές και πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τους;

Όταν σχεδιάζετε φόρμα προετοιμασίας, επιλέξτε εάν θέλετε να παρέχετε μια προεπιλεγμένη τιμή για κάθε μία από τις παραμέτρους που έχετε καθορίσει ή όχι. Εάν δίνετε μια προεπιλεγμένη τιμή για μια παράμετρο και το άτομο που ξεκινούν τη ροή εργασίας δεν θα αντικαταστήσει την προεπιλεγμένη τιμή με μια άλλη τιμή, η ροή εργασίας θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη τιμή.

Επομένως, εάν η ροή εργασίας απαιτεί μια μη κενή τιμή σε κάθε παράμετρο προκειμένου να εκτελούνται σωστά, είναι καλή ιδέα να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή. Για παράδειγμα, στη ροή εργασίας αναθεώρησης εγγράφου το παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε έναν προεπιλεγμένο αναθεωρητή και ένα προεπιλεγμένο επίπεδο προτεραιότητας στη φόρμα προετοιμασίας.

Εάν η ροή εργασίας πρέπει να έχει μια μη κενή τιμή ένα πεδίο για το οποίο δεν είναι χωρίς ασφαλή ή κατάλληλη προεπιλεγμένη τιμή, είναι καλή ιδέα να ρυθμίσετε το πρώτο βήμα της ροής εργασίας για να ελέγξετε εάν το απαιτούμενο πεδίο είναι κενό. Εάν είναι, να διακόψετε τη ροή εργασίας — αλλά μόνο μετά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το άτομο που ξεκίνησε, που εξηγεί ότι πρέπει να ξεκινούν μια νέα παρουσία της ροής εργασίας στο ίδιο στοιχείο, αυτό χρόνου που καθορίζει μια τιμή στο πεδίο "απαιτείται".

Ο τύπος μόνο παραμέτρου που πάντα έχει μια προεπιλεγμένη τιμή είναι η Ναι/Όχι (πλαίσιο ελέγχου) παράμετρο, η οποία είναι πάντα προεπιλεγμένη ρύθμιση είτε στην τιμή Ναι ή όχι.

Σημαντικό: Εάν ρυθμίσετε τη ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα και εάν δεν θέλετε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για μία ή περισσότερες παραμέτρους, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα, που σας υπενθυμίζει ότι κενές τιμές σε ορισμένες παράμετροι ενδέχεται να εμποδίζουν τη ροή εργασίας εκτελείται σωστά.

Προειδοποίηση σχετικά με τη συμπερίληψη προεπιλεγμένων τιμών για αυτόματη εκκίνηση

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 1: Παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ροή εργασίας

Εάν χρησιμοποιείτε τη ροή εργασίας σας για να αναθέσετε μια εργασία (όπως η εργασία αναθεώρηση εγγράφων στο παράδειγμά μας) και θέλετε το άτομο εκκίνηση της ροής εργασίας για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα άτομα για να αναθέσετε την εργασία, μπορείτε να που ρυθμίσετε προσθέτοντας μια παράμετρος στη φόρμα ενεργοποίησης.

Προσθήκη πεδίου αναθεωρητή στη φόρμα προετοιμασίας

Για να προσθέσετε την παράμετρο αναθεωρητή:

 1. Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η ροή εργασίας μπορεί να ξεκινήσει μόνο με μη αυτόματο τρόπο και δεν αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

  Η Σχεδίαση ροής εργασίας με ρυθμίσεις για νέα ροή εργασιών

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου, το όνομα του νέου πεδίο αναθεωρητή και, στη συνέχεια, στη λίστα πλαισίου τύπο πληροφοριών, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογή (μενού για να επιλέξετε από).

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη πεδίου" με επιλογές

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές (εισαγάγετε κάθε επιλογή σε ξεχωριστή γραμμή), πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους αναθεωρητές που θέλετε να παρέχετε ως επιλογές για αυτήν την παράμετρο.

  Σημείωση: Κατά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ροή εργασίας να χρησιμοποιήσετε το όνομα τομέα\όνομα χρήστη ή την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου — για παράδειγμα, NORTHWINDTRADERS\Ana και Ana@Northwindtraders.com θα λειτουργήσουν σε προς ή Κοιν γραμμές ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ροής εργασίας.

 5. Στο πλαίσιο προεπιλεγμένη τιμή, καθορίστε τον αναθεωρητή τους οποίους θέλετε η ροή εργασίας για να χρησιμοποιήσετε εάν το άτομο που την ολοκλήρωση της φόρμας προετοιμασίας δεν γίνονται αλλαγές σε αυτήν την παράμετρο.

  Σημαντικό: Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο στο οποίο η ροή εργασίας απαιτεί πληροφορίες και αν το άτομο που την ξεκινά η ροή εργασίας να μην εισαγάγετε μια τιμή για αυτό το πεδίο, η ροή εργασίας θα αποτύχει.

 6. Στη λίστα Εμφάνιση ως, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού ή κουμπιά επιλογής. (Σε αυτό το παράδειγμα, τα κουμπιά επιλογής είναι επιλεγμένο.)

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη πεδίου" με επιλογές

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρύθμιση παραμέτρων μιας ενέργειας ροής εργασίας για να χρησιμοποιήσετε μια παράμετρο φόρμας προετοιμασίας

Για να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας για να αναθέσετε την εργασία αναθεώρηση εγγράφων στους συμμετέχοντες που καθορίζονται στη φόρμα προετοιμασίας:

 1. Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, στη σελίδα που αντιπροσωπεύει το βήμα όπου θέλετε να εντοπίσετε την εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε.

  Για αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση εκκρεμούς εργασίας.

 2. Στην ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή εκκρεμούς εργασίας και, στη συνέχεια, του Οδηγού προσαρμοσμένης εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, και, στη συνέχεια, ονομάστε την εργασία, Εξετάστε το έγγραφο.

 3. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε τις οδηγίες για να συμπεριλάβετε στην εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 4. Στην ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή αυτούς τους χρήστες.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογή χρηστών ", στη λίστα ή επιλέξτε από υπάρχουσα χρήστες και ομάδες, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτησης ροής εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου " Ορισμός αναζήτησης ροής εργασίας ", επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Προέλευση: δεδομένα ροής εργασίας

  • Πεδίο: προετοιμασίας: αναθεωρητή

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK ξανά για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών.

Ενέργεια σας μοιάζει κάπως έτσι.

Ενέργεια με δύο καθορισμένες παραμέτρους

Χρήση του πεδίου αναθεωρητή στη φόρμα προετοιμασίας, το άτομο που την ξεκινά τη ροή εργασίας μπορούν τώρα να τη ροή εργασίας ποιο άτομο, για να αναθέσετε την εργασία.

Στην επόμενη ενότητα, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα προετοιμασίας για να αποφασίσετε εάν θέλετε να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών ή όχι ροής εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 2: Πείτε την τρέχουσα ροή εργασίας να παραλείψετε ή να συμπεριλάβετε ένα βήμα ή την ενέργεια

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε ένα βήμα της ροής εργασίας σας για να εκτελέσετε ή να μην εκτελείται σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της λίστας που βασίζεται σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια ροή εργασίας νέο έγγραφο που εκτελούνται σε κάθε νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη σας κοινόχρηστα έγγραφα, αλλά μπορεί να θέλετε μια εργασία αναθεώρησης εγγράφου που περιλαμβάνεται στη ροή εργασίας για να εκτελέσετε μόνο σε επιλεγμένα έγγραφα και όχι σε άλλα άτομα.

Προσθήκη πεδίου Αποστολή για αναθεώρηση στη φόρμα προετοιμασίας

Για να προσθέσετε την παράμετρο αποστολή για αναθεώρηση:

 1. Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η ροή εργασίας μπορεί να ξεκινήσει μόνο με μη αυτόματο τρόπο και δεν αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

  Η Σχεδίαση ροής εργασίας με ρυθμίσεις για νέα ροή εργασιών

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Προσθήκη πεδίου ", δώστε ένα όνομα στο νέο πεδίο Αποστολή για Αναθεώρηση και, στη συνέχεια, στη λίστα τύπος πληροφοριών, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι/Όχι (πλαίσιο ελέγχου).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, καθορίστε μια προεπιλεγμένη τιμή (Εάν δεν καθορίσετε μια τιμή, το πεδίο από προεπιλογή Ναι ).

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη πεδίου" με επιλογές

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθέστε μια συνθήκη με τη ροή εργασίας

Για να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τιμή αποστολή για αναθεώρηση για να αποφασίσετε εάν θέλετε να εκτελέσετε το τρέχον βήμα ροής εργασίας ή όχι (στο παράδειγμα, το βήμα στο οποίο έχει ανατεθεί η εργασία αναθεώρησης εγγράφου):

 1. Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, στη σελίδα της ροής εργασίας που αντιπροσωπεύει το βήμα που θέλετε να συσχετίσετε με το πλαίσιο ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή συνθηκών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύγκριση οποιοδήποτε αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Στη συνθήκη, κάντε κλικ στην πρώτη τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δέσμευσης δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Ορισμός αναζήτησης ροής εργασίας ", επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Προέλευση: δεδομένα ροής εργασίας

  • Πεδίο: προετοιμασίας: Αποστολή για αναθεώρηση

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στη συνθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή τη δεύτερη τιμή και, στη συνέχεια, στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Συνθήκη σας έχει τώρα αυτό στην παρακάτω εικόνα.

Βήμα ροής εργασιών που εμφανίζει μια συνθήκη με καθορισμένες όλες τις παραμέτρους

Τώρα, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα προετοιμασίας, το άτομο που την ξεκινά η ροή εργασίας μπορεί να σας ενημερώσει τη ροή εργασίας για να εκτελέσετε ή να εκτελέσετε τις ενέργειες στο τρέχον βήμα.

Στην επόμενη ενότητα, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αντιγράψετε πληροφορίες από τη φόρμα προετοιμασίας σε του τρέχοντος στοιχείου λίστας, έτσι ώστε μια δευτερεύουσα ροή εργασίας να αναφέρετε τις πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 3: Παρέχει πληροφορίες για μια δευτερεύουσα ροή εργασιών

Εάν χρησιμοποιείτε μια δευτερεύουσα ροή εργασίας εκτελείται σε λίστα εργασιών για να ορίσετε απαιτητή ημερομηνίες για τις εργασίες που έχουν δημιουργηθεί από μια κύρια ροή εργασίας σε μια άλλη λίστα (στο παράδειγμα, η βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόρμα ενεργοποίησης της πρωτεύοντος ροής εργασίας για να καθορίσετε μια προθεσμία η εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δευτερεύουσα ροές εργασίας, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας δευτερεύουσας ροής εργασίας.

Ροή πληροφοριών ημερομηνίας παράδοσης μέσω κύριας και δευτερεύουσας ροή εργασιών

1. άτομο ξεκινώντας κύριας ροής εργασιών Καθορίζει παράδοσης ημερομηνία.

2. παραδόσεις φόρμας προετοιμασίας προθεσμία ημερομηνίας στην κύρια ροή εργασίας.

3. κύριας ροής εργασιών αντιγράφει προθεσμία ημερομηνία στο πεδίο ημερομηνία παράδοσης του τρέχοντος στοιχείου λίστας.

4. δευτερεύουσα ροή εργασιών αποκτά παράδοσης ημερομηνία κατά την υποβολή ερωτημάτων στοιχείο της λίστας.

5. δευτερεύουσα ροή εργασιών αντιγράφων προθεσμία ημερομηνίας στοιχείο εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Για μια δευτερεύουσα ροή εργασίας να αναφέρουν το αρχικό στοιχείο στην οποία εκτελείται η κύρια ροή εργασίας, τη δευτερεύουσα ροή εργασίας πρέπει να γνωρίζετε το Αναγνωριστικό στοιχείου λίστας από το αρχικό στοιχείο. Μόνο τα είδη εργασιών που έχουν δημιουργηθεί με μία από τις ενέργειες ροής εργασίας αυτόματα γνωρίζετε αυτό Αναγνωριστικό στοιχείου λίστας, το οποίο είναι αποθηκευμένο στη στήλη Αναγνωριστικό στοιχείου ροής εργασίας στη λίστα εργασιών. Εάν τη δευτερεύουσα ροή εργασίας εκτελείται σε μια λίστα που δεν είναι μια λίστα εργασιών, αλλά πρέπει να αναφέρεται το αρχικό στοιχείο, στη συνέχεια, η κύρια ροή εργασίας πρέπει να αποθηκεύσετε το Αναγνωριστικό στοιχείου λίστας του στοιχείου που εκτελείται στο στοιχείο που δημιουργεί και στην οποία εκτελείται η δευτερεύουσα ροή εργασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή, προσθέτοντας μια στήλη αναζήτησης στη λίστα όπου δευτερεύοντα εκτελείται η ροή εργασίας, όπου αναφέρεται σε τη στήλη "Αναγνωριστικό" από τη λίστα ή βιβλιοθήκη στην οποία εκτελείται η κύρια ροή εργασίας σε αυτήν τη στήλη αναζήτησης. Στη συνέχεια, όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του κύριας ροής εργασιών για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο στη λίστα που τη δευτερεύουσα ροή εργασίας εκτελείται σε, αντιστοιχίστε το Αναγνωριστικό στοιχείου λίστας του τρέχοντος στοιχείου η κύρια ροή εργασίας στο πεδίο αναζήτησης στη λίστα άλλων.

 • Εάν δεν έχετε ήδη προσθέσει τη στήλη ημερομηνία παράδοσης στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων, πρέπει να το κάνετε πριν να εκτελέσετε τις διαδικασίες σε αυτήν την ενότητα. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας σε αυτήν τη στήλη, φροντίστε να κάνετε αυτήν την επιλογή στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στηλών της σελίδας Προσθήκη στηλών.

  Εάν δεν θέλετε το πεδίο "προθεσμία" να εμφανίζεται στις φόρμες όπως EditForm.aspx, όπου οι χρήστες να αλλάξετε την τιμή του πεδίου, μπορείτε να αποκρύψετε αυτό το πεδίο από φόρμες. Για να το κάνετε, βεβαιωθείτε πρώτα ότι επιτρέπεται η διαχείριση των τύπων περιεχομένου στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη (στη σελίδα Ρυθμίσεις λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους ). Στη συνέχεια, να αποκρύψετε το πεδίο ημερομηνία παράδοσης ξεχωριστά για κάθε τύπο περιεχομένου (στη λίστα ρυθμίσεις σελίδας, κάντε κλικ σε έναν τύπο περιεχομένου, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στήλη ημερομηνία παράδοσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κρυφό (δεν θα εμφανίζεται σε φόρμες) ). Σημειώστε ότι μπορείτε να αποκρύψετε μια στήλη μόνο ανά τύπο περιεχομένου και όχι για μια ολόκληρη λίστα ή βιβλιοθήκη ταυτόχρονα.

Προσθέστε ένα πεδίο ημερομηνία παράδοσης στη φόρμα προετοιμασίας

Για να προσθέσετε την παράμετρο προθεσμία:

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου, το όνομα του νέου πεδίο Ημερομηνία παράδοσης και, στη συνέχεια, στη λίστα πλαισίου τύπο πληροφοριών, κάντε κλικ στην επιλογή ημερομηνία και ώρα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κουμπί επιλογής κενή προεπιλεγμένη τιμή και ότι είναι επιλεγμένο το μόνο την ημερομηνία στο πλαίσιο μορφή εμφάνισης.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη πεδίου" με επιλογές

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι προετοιμασίας ροής εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Το πεδίο προστίθεται στη φόρμα προετοιμασίας.

Φόρμα προετοιμασίας όπου έχουν προστεθεί πεδία "Αναθεωρητής" και "Ημερομηνία λήξης"

Χρησιμοποιήστε την κύρια ροή εργασιών για να ορίσετε το τρέχον στοιχείο ημερομηνία παράδοσης

Για να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας για να αντιγράψετε την προθεσμία τιμή από τη φόρμα προετοιμασίας στο πεδίο ημερομηνία παράδοσης του τρέχοντος στοιχείου λίστας:

 1. Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός πεδίου σε τρέχον στοιχείο.

  Εάν αυτή η ενέργεια δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ενέργειες για να δείτε την πλήρη λίστα.

 2. Στην ενέργεια, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία παράδοσης.

 3. Στην ενέργεια, κάντε κλικ στην τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δέσμευσης δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου " Ορισμός αναζήτησης ροής εργασίας ", επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Προέλευση: δεδομένα ροής εργασίας

  • Πεδίο: προετοιμασίας: προθεσμία

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τώρα, όταν το άτομο που ξεκινούν τη ροή εργασίας καθορίζει μια προθεσμία ημερομηνία (ή ημερομηνία παράδοσης και ώρας) στη φόρμα προετοιμασίας, που αντιγράφεται ως τιμή στη στήλη ημερομηνία παράδοσης για το στοιχείο της λίστας.

Σημείωση: Η κύρια ροή εργασίας πρέπει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια πριν να αντιστοιχίσει την εργασία, επειδή η κύρια ροή εργασίας διακόπτει προσωρινά αμέσως μετά τη εκχωρεί την εργασία, καθώς και τα ερωτήματα δευτερεύουσα ροή εργασιών για την προθεσμία πληροφορίες ενώ η κύρια ροή εργασίας εξακολουθεί να έχει διακοπεί.

Χρησιμοποιήστε τη δευτερεύουσα ροή εργασίας για να αντιγράψετε την προθεσμία για το στοιχείο εργασίας

Για να ρυθμίσετε τη δευτερεύουσα ροή εργασίας για να αντιγράψετε την τιμή ημερομηνία παράδοσης από το στοιχείο της λίστας κοινόχρηστων εγγράφων για το στοιχείο της λίστας εργασιών:

 1. Με το άνοιγμα δευτερεύουσα ροή εργασιών στη Σχεδίαση ροής εργασίας, στη σελίδα που αντιπροσωπεύει το βήμα όπου θέλετε να ορίσετε την τιμή προθεσμία για την εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός πεδίου σε τρέχον στοιχείο.

 2. Στην ενέργεια, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία παράδοσης.

 3. Στην ενέργεια, κάντε κλικ στην τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δέσμευσης δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου " Ορισμός αναζήτησης ροής εργασίας ", επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Προέλευση: Κοινόχρηστα έγγραφα

  • Πεδίο: ημερομηνία παράδοσης

  • Πεδίο: Κοινόχρηστα έγγραφα: Αναγνωριστικό

  • Τιμή: κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δέσμευσης δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

   Ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου Ορισμός αναζήτησης ροής εργασίας. Επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Προέλευση: τρέχον στοιχείο

  • Πεδίο: Αναγνωριστικό στοιχείου ροής εργασίας

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Τώρα είναι το πρώτο παράθυρο διαλόγου Ορισμός αναζήτησης ροής εργασίας όπως το εξής.

  Παράθυρο διαλόγου "Ορισμός αναζήτησης ροής εργασιών" με όλες τις επιλογές που έχουν γίνει

  Εμφανίζεται η ένδειξη αυτήν την αναζήτηση, ' "Μεταβείτε στη στήλη ημερομηνία παράδοσης στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων, στη συνέχεια, Μετάβαση στη γραμμή αυτής της βιβλιοθήκης του οποίου το Αναγνωριστικό συμφωνεί με το Αναγνωριστικό στοιχείου ροής εργασίας που είναι αποθηκευμένα στο τρέχον στοιχείο στη λίστα εργασιών και να ανακτήσετε την τιμή προθεσμία από αυτήν τη γραμμή."

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ενέργεια σας μοιάζει με αυτό που φαίνεται εδώ.

Ενέργεια με δύο καθορισμένες παραμέτρους

Τώρα, όταν η τιμή για το άτομο που την ξεκινά το χρησιμοποιεί κύριας ροής εργασιών στη φόρμα προετοιμασίας για να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης του τρέχοντος στοιχείου στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων, δευτερεύουσας ροής εργασίας που εκτελείται στη λίστα εργασιών να ανακτήσετε συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης και να το χρησιμοποιήσετε για την αποστολή προθεσμία υπενθυμίσεις ημερομηνίας μιας Τέλος εκτέλεση άλλων ενεργειών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες βασικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ενότητα για να ορίσετε ή να ενημερώσετε άλλες τιμές στη του τρέχοντος στοιχείου και το στοιχείο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να ορίσετε ή ενημέρωση άλλες τιμές του τρέχοντος στοιχείου λίστας;

Για να ορίσετε ή να ενημερώσετε άλλες τιμές του τρέχοντος στοιχείου λίστας με χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στη φόρμα προετοιμασίας ροής εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικασία γενικά που χρησιμοποιείται σε το παράδειγμα 3: παρέχει πληροφορίες για μια δευτερεύουσα ροή εργασίας ενότητα αυτού του άρθρου:

 1. Προσθήκη μιας παραμέτρου για τις πληροφορίες που θέλετε στη φόρμα προετοιμασίας.

 2. Ρυθμίστε τη ροή εργασίας για να αντιγράψετε την τιμή που καταχωρείται στο πεδίο φόρμας προετοιμασίας στο το κατάλληλο πεδίο του τρέχοντος στοιχείου λίστας.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε συνθήκες για να καθοδηγήσετε τη ροή εργασίας για να αντιγράψετε ή όχι για να αντιγράψετε μια τιμή στην περιοχή καθορισμένες συνθήκες, ή για να ελέγξετε μια τιμή στη φόρμα ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, να κάνετε μια αλλαγή σε ένα τρέχον πεδίο στοιχείου εκτός από απλώς αντιγραφή της τιμής φόρμας προετοιμασίας σε αυτήν.

Για παράδειγμα, η ροή εργασίας μπορεί να επιλέξτε την τιμή που έχουν εισαχθεί σε ένα πεδίο πρόβλεψη προϋπολογισμού στη φόρμα ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, ορίστε ένα πεδίο πρόβλεψη προϋπολογισμού του τρέχοντος στοιχείου σε Υψηλή ή Χαμηλή, ανάλογα με το επίπεδο του προβλεπόμενα έξοδα.

Βήμα με κλάδο else-if που ορίζει τιμή προβλεπόμενου προϋπολογισμού

Στην επόμενη ενότητα, θα μάθετε σχετικά με το πώς η ροή εργασίας να επαναφέρετε τις τιμές που παρέχονται αρχικά στη φόρμα ενεργοποίησης, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους της φόρμας προετοιμασίας ως μεταβλητές τοπικό ροής εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια παράμετρος ως μεταβλητή δυναμικής ροής εργασίας;

Τις τιμές που έχουν καθοριστεί για μια παράμετρο φόρμας προετοιμασίας από το άτομο που ξεκινούν τη ροή εργασίας μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες τιμές, ενώ εκτελείται η ροή εργασίας και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τοπικές μεταβλητές εντός της ροής εργασίας.

Εάν υπάρχει μια παράμετρο την τιμή που μπορεί να αλλάξει από το βήμα στο βήμα στη ροή εργασίας σας — είτε λόγω υπολογισμούς που έχει εκτελεστεί από την ίδια τη ροή εργασιών ή λόγω εισαγωγή δεδομένων από ένα από τα άτομα που συμμετέχουν στη ροή εργασίας —, στη συνέχεια, κάθε φορά που κατάλληλα τη δυνατότητα ροής εργασίας Χρησιμοποιήστε την ενέργεια Ορισμός μεταβλητής ροής εργασίας για να επαναφέρετε αυτήν την τιμή.

Για παράδειγμα, η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια ενέργεια σε ένα βήμα ροής εργασίας που έχει ρυθμιστεί για τη δυναμική αλλαγή μιας τιμής φόρμας προετοιμασίας

Βήμα ροής εργασιών που έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί την ενέργεια "Ορισμός τιμής ροής εργασιών" για την αλλαγή της τιμής "Προθεσμία" της φόρμας προετοιμασίας

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×