Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εξοικονομήστε χρόνο δημιουργώντας τις δικές σας προσαρμοσμένες γραμμές σύδεσης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις όποτε θέλετε. Απλώς προσαρμόστε μια γραμμή σύνδεσης, άκρο γραμμής ή στυλ μεταπήδησης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης στο στάμπο Αγαπημένα.

Μετατροπή γραμμής σύνδεσης σε καμπύλη, γωνία ή ευθεία

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια γραμμή σύνδεσης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπύλη γραμμή σύνδεσης, Ορθογώνια γραμμή σύνδεσης ή Ευθεία γραμμή σύνδεσης.

Για να κάνετε τη γραμμή σύνδεσης προεπιλεγμένη ευθεία ή καμπύλη γραμμή, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κάτω δεξιά γωνία της ενότητας " Διαμόρφωση σελίδας " ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F5... Στην καρτέλα διάταξη και δρομολόγηση, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε ευθεία ή Curved. Νέα γραμμές σύνδεσης που προσθέτετε στο σχέδιό σας θα είναι τώρα ευθεία ή καμπύλη γραμμή.

Προσθήκη βελών, σημείων ή άλλων άκρων γραμμής σε μια γραμμή σύνδεσης

 1. Επιλέξτε μια γραμμή σύνδεσης.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ σχημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το άκρο γραμμής που θέλετε. Για να δείτε περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα βέλη.

Ορισμός του στυλ μεταπήδησης γραμμής για μια γραμμή σύνδεσης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κάτω δεξιά γωνία της ενότητας " Διαμόρφωση σελίδας ". Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F5.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη και δρομολόγηση.

 3. Στην περιοχή Σημεία μεταπήδησης γραμμής, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Αποθήκευση της προσαρμοσμένης γραμμής σύνδεσης στο στάμπο "Αγαπημένα"

 1. Στο παράθυρο Σχήματα, επιλέξτε Περισσότερα σχήματα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τα σχήματά μου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αγαπημένα.

 2. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο.

 3. Σύρετε την προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης στο στάμπο Αγαπημένα.

 4. Στο στάμπο Αγαπημένα, κάντε δεξί κλικ στην προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία πρωτοτύπου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη γραμμή.

 5. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο.

Στο εξής, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη γραμμή σύνδεσης, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στο εργαλείο Γραμμή σύνδεσης. Στη συνέχεια, ανοίξτε το στάμπο Αγαπημένα και επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης.

Για όσο διάστημα το προσαρμοσμένο σχήμα γραμμής σύνδεσης είναι επιλεγμένο, κάθε γραμμή σύνδεσης που σχεδιάζετε με το εργαλείο Γραμμή σύνδεσης θα έχει την ίδια μορφοποίηση με την προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης.

Προσθήκη, μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου σε μια γραμμή σύνδεσης

Μπορείτε να προσθέσετε και μετακίνηση κειμένου σε μια γραμμή σύνδεσης τον ίδιο τρόπο που προσθέτετε και μετακίνηση κειμένου σε άλλα σχήματα Microsoft Office Visio 2007.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 3. Για να μετακινήσετε το κείμενό σας, κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο Μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, σύρετε το κείμενό σας.

  Εάν δεν βλέπετε το εργαλείο Μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή το εργαλείο κειμένου Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο Μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να περιστρέψετε το κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο Μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή περιστροφής ( Εικόνα κουμπιού ).

  Εάν δεν βλέπετε το εργαλείο Μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή το εργαλείο κειμένου Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο Μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού .

Συμβουλή: Ορισμένες γραμμές σύνδεσης και σχήματα έχουν μια λαβή ελέγχου ( Λαβή ελέγχου ) που μπορείτε να σύρετε για να μετακινήσετε γρήγορα το κείμενο του σχήματος.

Προσθήκη βελών, σημείων ή άλλων άκρων γραμμής σε μια γραμμή σύνδεσης

 1. Επιλέξτε μια γραμμή σύνδεσης.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή.

 3. Στην περιοχή άκρων γραμμής, επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του άκρου γραμμής που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Άκρων γραμμής στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

Μετατροπή μια γραμμή σύνδεσης σε καμπύλη, ορθή γωνία ή ευθεία

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή σύνδεσης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπύλη γραμμή σύνδεσης, Ορθογώνια γραμμή σύνδεσης ή Ευθεία γραμμή σύνδεσης.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε λαβές ευθείας ή ορθογώνιες γραμμές σύνδεσης, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μολυβιού    Εικόνα κουμπιού για να προσθέσετε λαβές σε καμπύλη γραμμές σύνδεσης.

Συμβουλή: Για να κάνετε τη γραμμή σύνδεσης προεπιλεγμένη ευθεία ή καμπύλη γραμμή, στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη και δρομολόγηση και, στη συνέχεια, στη λίστα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή ευθείας ή Curved.

Ορισμός του στυλ μεταπήδησης γραμμής για μια γραμμή σύνδεσης

 1. Επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στη συμπεριφορά.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα γραμμή σύνδεσης και στην περιοχή μεταπηδήσεων γραμμής, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο στυλ μεταπήδησης γραμμής για γραμμές σύνδεσης στη σελίδα, στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη και δρομολόγηση και, στη συνέχεια, στη λίστα στυλ μεταπήδησης γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή τον τρόπο που θέλετε στη γραμμή μεταβαίνει για να κάνετε αναζήτηση.

Αποθήκευση της προσαρμοσμένης γραμμής σύνδεσης στο στάμπο "Αγαπημένα"

 1. Στο μενού αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη σε σχήματα, τοποθετήστε τα σχήματά Μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αγαπημένα".

 2. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο.

 3. Σύρετε την προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης στο στάμπο Αγαπημένα.

 4. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στάμπο.

Τώρα, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη γραμμή σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή του εργαλείου σύνδεσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης στο στάμπο "Αγαπημένα".

Ενώ το προσαρμοσμένο σχήμα γραμμής σύνδεσης είναι επιλεγμένο, κάθε γραμμή σύνδεσης που σχεδιάζετε με το εργαλείο γραμμής σύνδεσης Εικόνα κουμπιού θα έχει την ίδια μορφοποίηση με την προσαρμοσμένη γραμμή σύνδεσης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×