Δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα του Visio

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το οργανόγραμμα (org chart) είναι ένα διάγραμμα μιας ιεραρχίας αναφοράς που χρησιμοποιείται συνήθως για να δείξει τις σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων, τίτλων και ομάδων.

Τα οργανογράμματα μπορούν να κυμαίνονται από απλά διαγράμματα, όπως στην ακόλουθη εικόνα, έως μεγάλα και πολύπλοκα διαγράμματα, τα οποία βασίζονται σε πληροφορίες από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Τα σχήματα του οργανογράμματός σας μπορούν να εμφανίζουν βασικές πληροφορίες όπως το όνομα και τον τίτλο ή λεπτομέρειες όπως το τμήμα και το κέντρο κόστους. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες στα σχήματα του οργανογράμματός σας.

Οργανόγραμμα

Δημιουργία ενός απλού οργανογράμματος

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη για τη δημιουργία ενός οργανογράμματος μικρές με προεπιλεγμένα πεδία πληροφορίες.

 • Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Οργανόγραμμα, κάντε κλικ στο Οργανόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 • Χρησιμοποιήστε το εκ των προτέρων συμπληρωμένες ιεραρχικό οργανόγραμμα για να προσδιορίσετε τα μέλη της εταιρείας σας.

 • Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης περισσότερων δεδομένων στα σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη δεδομένων σε σχήματα.

 • Για να ολοκληρώσετε το οργανόγραμμά σας, συνεχίστε να σύρετε τα σχήματα υφισταμένου επάνω στα σχήματα προϊσταμένου και πληκτρολογήστε όνομα και τίτλο για κάθε ένα από αυτά.

Αυτόματη Δημιουργία οργανογράμματος από έναν νέο πίνακα δεδομένων

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη όταν τα πεδία προεπιλεγμένων πληροφοριών δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες σας, και δεν έχετε ήδη μεταφέρει τα δεδομένα σας σε διαφορετικό πρόγραμμα.

 1. Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Οργανόγραμμα, κάντε κλικ στο Οργανόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Πληροφορίες που θα εισαγάγετε χρησιμοποιώντας τον Οδηγό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε Excel ή Οριοθετημένο κείμενο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Excel, ανοίγει ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel με το δείγμα κειμένου. Εάν επιλέξετε κείμενο οριοθετημένο, ανοίγει μια σελίδα το Σημειωματάριο της Microsoft με το δείγμα κειμένου.

 4. Όταν ανοίξει το Excel ή το Σημειωματάριο, χρησιμοποιήστε το δείγμα κειμένου ως παράδειγμα του τύπου πληροφοριών που περιλαμβάνονται και του τύπου πληροφοριών για το τι υπάρχει εκεί.

  Σημαντικό: Πρέπει να διατηρήσετε το όνομα και αναφορών σε στήλες, αλλά μπορείτε να αλλάξετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε άλλους στήλες.

 5. Τερματίστε το Excel ή το Σημειωματάριο και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον οδηγό.

  Σημείωση: Συγκεκριμένες Βοήθεια είναι διαθέσιμη για περισσότερες σελίδες του οδηγού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια.

Αυτόματη δημιουργία ενός οργανογράμματος χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη εάν οι πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο οργανόγραμμά σας είναι ήδη σε ένα έγγραφο, όπως ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel ή σε έναν κατάλογο του Microsoft Exchange Server.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ή το φύλλο εργασίας περιέχει στήλες για τα ονόματα των υπαλλήλων, μοναδικών αναγνωριστικών και που αναφέρει στο οποίο.

  Σημείωση: Μπορείτε να ονομάσετε τις στήλες ό, τι θέλετε. Κατά την εκτέλεση του οδηγού οργανογράμματος, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες στήλες (ή τα ονόματα πεδίων) περιέχει το όνομα, το Αναγνωριστικό και αναφοράς σε.

  • Όνομα υπαλλήλου    Ο τρόπος εμφάνισης των ονομάτων των υπαλλήλων σε αυτό το πεδίο είναι ο τρόπος που εμφανίζονται στα σχήματα του οργανογράμματος.

  • Μοναδικό αναγνωριστικό    Εάν το όνομα κάθε δεν είναι μοναδικές, συμπεριλάβετε μια στήλη με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όπως τον αριθμό ενός υπαλλήλου, για κάθε υπάλληλο.

  • Σε ποιον αναφέρεται ο υπάλληλος    Το πεδίο αυτό πρέπει να περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε διευθυντή, ανεξάρτητα αν αυτό το αναγνωριστικό είναι όνομα ή αριθμός αναγνωριστικού. Για τον υπάλληλο που βρίσκεται στην κορυφή του οργανογράμματος, αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

 2. Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Οργανόγραμμα, κάντε κλικ στο Οργανόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες σε ένα αρχείο ή βάση δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα του οδηγού.

  Σημείωση: Συγκεκριμένες Βοήθεια είναι διαθέσιμη για περισσότερες σελίδες του οδηγού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια.

Εμφάνιση ομάδων χρησιμοποιώντας Πλαίσιο Ομάδας ή διάστικτες γραμμές

Αφού δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, μπορείτε να αναδιατάξετε τις πληροφορίες για να απεικονίσει εικονική ομάδα σχέσεις. Μετακίνηση σχημάτων σχετικές κοντά στην άλλη, και, στη συνέχεια, προσθέσετε διακεκομμένες γραμμές σύνδεσης για να εμφανίσετε δευτερεύοντα δομές αναφοράς ή χρησιμοποιήστε το σχήμα Πλαισίου ομάδας για να επισημάνετε μια εικονική ομάδα. Η αναφορά διακεκομμένη γραμμή συμπεριφέρεται σαν μια κανονική γραμμή σύνδεσης. Το πλαίσιο ομάδας είναι βασικά έχουν τροποποιηθεί ορθογώνιου σχήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις ομάδες οπτικά ομαδοποίηση και όνομα.

Οργανόγραμμα με Πλαίσιο ομάδας και σχέση διάστικτης γραμμής

Ενημέρωση δημιουργημένων οργανογραμμάτων

Για να απεικονίσετε τις αλλαγές στη δομή μιας εταιρείας, πρέπει να ενημερώσετε το οργανόγραμμα με μη αυτόματο τρόπο ή να δημιουργήσετε ένα νέο διάγραμμα. Εάν δημιουργήσετε νέο διάγραμμα, στο νέο διάγραμμα δεν περιλαμβάνονται οι προσαρμογές που κάνατε στο προηγούμενο διάγραμμα. Εάν έχουν προστεθεί θέματα ή φωτογραφίες σε σχήματα, πρέπει να προστεθούν ξανά ώστε τα διαγράμματα να φαίνονται παρόμοια.

Εάν τα σχήματα συνδέονται με δεδομένα, τα δεδομένα ενημερώνονται κανονικά όταν πραγματοποιείτε Ανανέωση δεδομένων, αλλά μόνο μέσα σε υπάρχοντα σχήματα. Ανανέωση των δεδομένων δεν Προσθήκη ή κατάργηση σχημάτων.

Δημιουργία ενός απλού οργανογράμματος

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη δημιουργία ενός μικρού οργανογράμματος με προεπιλεγμένα πεδία πληροφοριών. Τα προεπιλεγμένα πεδία είναι:

 • Τμήμα

 • Αριθμός τηλεφώνου

 • Ονοματεπώνυμο

 • Τίτλος

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 • Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οργανόγραμμα.

 • Από το στάμπο Σχήματα οργανογράμματος στο παράθυρο σχήματα, σύρετε το σχήμα ανώτερου επιπέδου για την εταιρεία σας, όπως διοικητική, στη σελίδα.

 • Με επιλεγμένο το σχήμα, πληκτρολογήστε όνομα και τίτλο για το σχήμα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα στέλεχος με το όνομα Αλέξανδρος Κινήνης, ο οποίος να έχει τον τίτλο του Προέδρου.

  Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης περισσότερων δεδομένων στα σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη δεδομένων σε σχήματα.

 • Από το στάμπο Σχήματα οργανογράμματος του παραθύρου Σχήματα, σύρετε ένα σχήμα για τον πρώτο υφιστάμενο επάνω στο σχήμα προϊσταμένου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αυτόματη σύνδεση των δύο σε μια ιεραρχία.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε τις συνδέσεις, πρέπει να αποθέσετε το σχήμα υφισταμένου στο κέντρο του σχήματος προϊσταμένου.

 • Για να ολοκληρώσετε το οργανόγραμμά σας, συνεχίστε να σύρετε τα σχήματα υφισταμένου επάνω στα σχήματα προϊσταμένου και πληκτρολογήστε όνομα και τίτλο για κάθε ένα από αυτά.

Αυτόματη Δημιουργία οργανογράμματος από έναν νέο πίνακα δεδομένων

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη όταν τα πεδία προεπιλεγμένων πληροφοριών δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες σας, και δεν έχετε ήδη μεταφέρει τα δεδομένα σας σε διαφορετικό πρόγραμμα.

 1. Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός οργανογράμματος.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Πληροφορίες που θα εισαγάγετε χρησιμοποιώντας τον Οδηγό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε Excel ή Οριοθετημένο κείμενο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Excel, ανοίγει ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel με το δείγμα κειμένου. Εάν επιλέξετε κείμενο οριοθετημένο, ανοίγει μια σελίδα το Σημειωματάριο της Microsoft με το δείγμα κειμένου.

 4. Όταν ανοίξει το Excel ή το Σημειωματάριο, χρησιμοποιήστε το δείγμα κειμένου ως παράδειγμα του τύπου πληροφοριών που περιλαμβάνονται και του τύπου πληροφοριών για το τι υπάρχει εκεί.

  Σημαντικό: Πρέπει να διατηρήσετε το όνομα και αναφορών σε στήλες, αλλά μπορείτε να αλλάξετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε άλλους στήλες.

 5. Τερματίστε το Excel ή το Σημειωματάριο και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον οδηγό.

  Σημείωση: Συγκεκριμένες Βοήθεια είναι διαθέσιμη για περισσότερες σελίδες του οδηγού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια.

Αυτόματη δημιουργία ενός οργανογράμματος χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη εάν οι πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο οργανόγραμμά σας είναι ήδη σε ένα έγγραφο, όπως ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel ή σε έναν κατάλογο του Microsoft Exchange Server.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ή το φύλλο εργασίας περιέχει στήλες για τα ονόματα των υπαλλήλων, μοναδικών αναγνωριστικών και που αναφέρει στο οποίο.

  Σημείωση: Μπορείτε να ονομάσετε τις στήλες ό, τι θέλετε. Κατά την εκτέλεση του οδηγού οργανογράμματος, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες στήλες (ή τα ονόματα πεδίων) περιέχει το όνομα, το Αναγνωριστικό και αναφοράς σε.

  • Όνομα υπαλλήλου    Ο τρόπος εμφάνισης των ονομάτων των υπαλλήλων σε αυτό το πεδίο είναι ο τρόπος που εμφανίζονται στα σχήματα του οργανογράμματος.

  • Μοναδικό αναγνωριστικό    Εάν το όνομα κάθε δεν είναι μοναδικές, συμπεριλάβετε μια στήλη με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όπως τον αριθμό ενός υπαλλήλου, για κάθε υπάλληλο.

  • Σε ποιον αναφέρεται ο υπάλληλος    Το πεδίο αυτό πρέπει να περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε διευθυντή, ανεξάρτητα αν αυτό το αναγνωριστικό είναι όνομα ή αριθμός αναγνωριστικού. Για τον υπάλληλο που βρίσκεται στην κορυφή του οργανογράμματος, αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

 2. Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός οργανογράμματος.

 3. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες σε ένα αρχείο ή βάση δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα του οδηγού.

  Σημείωση: Συγκεκριμένες Βοήθεια είναι διαθέσιμη για περισσότερες σελίδες του οδηγού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια.

Εμφάνιση ομάδων χρησιμοποιώντας Πλαίσιο Ομάδας ή διάστικτες γραμμές

Αφού δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, μπορείτε να αναδιατάξετε τις πληροφορίες για να απεικονίσει εικονική ομάδα σχέσεις. Μετακίνηση σχημάτων σχετικές κοντά στην άλλη, και, στη συνέχεια, προσθέσετε διακεκομμένες γραμμές σύνδεσης για να εμφανίσετε δευτερεύοντα δομές αναφοράς ή χρησιμοποιήστε το σχήμα Πλαισίου ομάδας για να επισημάνετε μια εικονική ομάδα. Η αναφορά διακεκομμένη γραμμή συμπεριφέρεται σαν μια κανονική γραμμή σύνδεσης. Το πλαίσιο ομάδας είναι βασικά έχουν τροποποιηθεί ορθογώνιου σχήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις ομάδες οπτικά ομαδοποίηση και όνομα.

Οργανόγραμμα με Πλαίσιο ομάδας και σχέση διάστικτης γραμμής

Ενημέρωση δημιουργημένων οργανογραμμάτων

Για να απεικονίσετε τις αλλαγές στη δομή μιας εταιρείας, πρέπει να ενημερώσετε το οργανόγραμμα με μη αυτόματο τρόπο ή να δημιουργήσετε ένα νέο διάγραμμα. Εάν δημιουργήσετε νέο διάγραμμα, στο νέο διάγραμμα δεν περιλαμβάνονται οι προσαρμογές που κάνατε στο προηγούμενο διάγραμμα. Εάν έχουν προστεθεί θέματα ή φωτογραφίες σε σχήματα, πρέπει να προστεθούν ξανά ώστε τα διαγράμματα να φαίνονται παρόμοια.

Εάν τα σχήματα συνδέονται με δεδομένα, τα δεδομένα ενημερώνονται κανονικά όταν πραγματοποιείτε Ανανέωση δεδομένων, αλλά μόνο μέσα σε υπάρχοντα σχήματα. Ανανέωση των δεδομένων δεν Προσθήκη ή κατάργηση σχημάτων.

Δημιουργία ενός απλού οργανογράμματος

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη δημιουργία ενός μικρού οργανογράμματος με προεπιλεγμένα πεδία πληροφοριών. Τα προεπιλεγμένα πεδία είναι:

 • Τμήμα

 • Αριθμός τηλεφώνου

 • Ονοματεπώνυμο

 • Τίτλος

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 • Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οργανόγραμμα.

 • Από το στάμπο Σχήματα οργανογράμματος στο παράθυρο σχήματα, σύρετε το σχήμα ανώτερου επιπέδου για την εταιρεία σας, όπως διοικητική, στη σελίδα.

 • Με επιλεγμένο το σχήμα, πληκτρολογήστε όνομα και τίτλο για το σχήμα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα στέλεχος με το όνομα Αλέξανδρος Κινήνης, ο οποίος να έχει τον τίτλο του Προέδρου.

  Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης περισσότερων δεδομένων στα σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη δεδομένων σε σχήματα.

 • Από το στάμπο Σχήματα οργανογράμματος του παραθύρου Σχήματα, σύρετε ένα σχήμα για τον πρώτο υφιστάμενο επάνω στο σχήμα προϊσταμένου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αυτόματη σύνδεση των δύο σε μια ιεραρχία.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε τις συνδέσεις, πρέπει να αποθέσετε το σχήμα υφισταμένου στο κέντρο του σχήματος προϊσταμένου.

 • Για να ολοκληρώσετε το οργανόγραμμά σας, συνεχίστε να σύρετε τα σχήματα υφισταμένου επάνω στα σχήματα προϊσταμένου και πληκτρολογήστε όνομα και τίτλο για κάθε ένα από αυτά.

Αυτόματη Δημιουργία οργανογράμματος από έναν νέο πίνακα δεδομένων

Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη όταν τα πεδία προεπιλεγμένων πληροφοριών δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες σας, και δεν έχετε ήδη μεταφέρει τα δεδομένα σας σε διαφορετικό πρόγραμμα.

 1. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός οργανογράμματος.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Πληροφορίες που θα εισαγάγετε χρησιμοποιώντας τον Οδηγό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε Excel ή Οριοθετημένο κείμενο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Excel, ανοίγει ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel με το δείγμα κειμένου. Εάν επιλέξετε κείμενο οριοθετημένο, ανοίγει μια σελίδα το Σημειωματάριο της Microsoft με το δείγμα κειμένου.

 4. Όταν ανοίξει το Excel ή το Σημειωματάριο, χρησιμοποιήστε το δείγμα κειμένου ως παράδειγμα του τύπου πληροφοριών που περιλαμβάνονται και του τύπου πληροφοριών για το τι υπάρχει εκεί.

  Σημαντικό: Πρέπει να διατηρήσετε το όνομα και αναφορών σε στήλες, αλλά μπορείτε να αλλάξετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε άλλους στήλες.

 5. Τερματίστε το Excel ή το Σημειωματάριο και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον οδηγό.

  Σημείωση: Συγκεκριμένες Βοήθεια είναι διαθέσιμη για περισσότερες σελίδες του οδηγού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια.

Αυτόματη δημιουργία ενός οργανογράμματος χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη εάν οι πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο οργανόγραμμά σας είναι ήδη σε ένα έγγραφο, όπως ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel ή σε έναν κατάλογο του Microsoft Exchange Server.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ή το φύλλο εργασίας περιέχει στήλες για τα ονόματα των υπαλλήλων, μοναδικών αναγνωριστικών και που αναφέρει στο οποίο.

  Σημείωση: Μπορείτε να ονομάσετε τις στήλες ό, τι θέλετε. Κατά την εκτέλεση του οδηγού οργανογράμματος, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες στήλες (ή τα ονόματα πεδίων) περιέχει το όνομα, το Αναγνωριστικό και αναφοράς σε.

  • Όνομα υπαλλήλου    Ο τρόπος εμφάνισης των ονομάτων των υπαλλήλων σε αυτό το πεδίο είναι ο τρόπος που εμφανίζονται στα σχήματα του οργανογράμματος.

  • Μοναδικό αναγνωριστικό    Εάν το όνομα κάθε δεν είναι μοναδικές, συμπεριλάβετε μια στήλη με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όπως τον αριθμό ενός υπαλλήλου, για κάθε υπάλληλο.

  • Σε ποιον αναφέρεται ο υπάλληλος    Το πεδίο αυτό πρέπει να περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε διευθυντή, ανεξάρτητα αν αυτό το αναγνωριστικό είναι όνομα ή αριθμός αναγνωριστικού. Για τον υπάλληλο που βρίσκεται στην κορυφή του οργανογράμματος, αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

 2. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός οργανογράμματος.

 3. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες σε ένα αρχείο ή βάση δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα του οδηγού.

  Σημείωση: Συγκεκριμένες Βοήθεια είναι διαθέσιμη για περισσότερες σελίδες του οδηγού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ομάδων χρησιμοποιώντας Πλαίσιο Ομάδας ή διάστικτες γραμμές

Αφού δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, μπορείτε να αναδιατάξετε τις πληροφορίες για να απεικονίσει εικονική ομάδα σχέσεις. Μετακίνηση σχημάτων σχετικές κοντά στην άλλη, και, στη συνέχεια, προσθέσετε διακεκομμένες γραμμές σύνδεσης για να εμφανίσετε δευτερεύοντα δομές αναφοράς ή χρησιμοποιήστε το σχήμα Πλαισίου ομάδας για να επισημάνετε μια εικονική ομάδα. Η αναφορά διακεκομμένη γραμμή συμπεριφέρεται σαν μια κανονική γραμμή σύνδεσης. Το πλαίσιο ομάδας είναι βασικά έχουν τροποποιηθεί ορθογώνιου σχήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις ομάδες οπτικά ομαδοποίηση και όνομα.

Οργανόγραμμα με Πλαίσιο ομάδας και σχέση διάστικτης γραμμής

Ενημέρωση δημιουργημένων οργανογραμμάτων

Για να απεικονίσετε τις αλλαγές στη δομή μιας εταιρείας, πρέπει να ενημερώσετε το οργανόγραμμα με μη αυτόματο τρόπο ή να δημιουργήσετε ένα νέο διάγραμμα. Εάν δημιουργήσετε νέο διάγραμμα, στο νέο διάγραμμα δεν περιλαμβάνονται οι προσαρμογές που κάνατε στο προηγούμενο διάγραμμα. Εάν έχουν προστεθεί θέματα ή φωτογραφίες σε σχήματα, πρέπει να προστεθούν ξανά ώστε τα διαγράμματα να φαίνονται παρόμοια.

Εάν τα σχήματα συνδέονται με δεδομένα, τα δεδομένα ενημερώνονται κανονικά όταν πραγματοποιείτε Ανανέωση δεδομένων, αλλά μόνο μέσα σε υπάρχοντα σχήματα. Ανανέωση των δεδομένων δεν Προσθήκη ή κατάργηση σχημάτων.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×