Δεσμευμένες λέξεις και σύμβολα στην Access 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι "Δεσμευμένες λέξεις" είναι λέξεις και σύμβολα με συγκεκριμένη σημασία στηνMicrosoft Office Access 2007 ή στο μηχανισμό των βάσεων δεδομένων της Access. Αν χρησιμοποιείτε μια δεσμευμένη λέξη ή σύμβολο για να ονομάσετε ένα πεδίο σε έναν πίνακα, η Access σάς ειδοποιεί ότι η λέξη είναι δεσμευμένη και ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα κατά την αναφορά στο πεδίο.

Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα εάν χρησιμοποιείτε μια δεσμευμένη λέξη για να ονομάσετε ένα στοιχείο ελέγχου, ένα αντικείμενο ή μια μεταβλητή. Στα μηνύματα σφάλματος που λαμβάνετε δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η αιτία του προβλήματος είναι η ύπαρξης μιας δεσμευμένης λέξης. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσδιορίσετε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, η Access ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα παρόμοιο με το εξής:

Δεν ήταν δυνατή η προεπισκόπηση της έκθεσής σας από τον οδηγό, πιθανόν διότι ένας πίνακας που είναι απαραίτητος για την έκθεσή σας, είναι κλειδωμένος αποκλειστικά.

Αν μια δεσμευμένη λέξη χρησιμοποιείται ήδη, μπορείτε να αποφύγετε τα μηνύματα σφάλματος περικλείνοντας κάθε εμφάνιση της λέξης με αγκύλες ([ ]). Ωστόσο, η καλύτερη λύση είναι να αντικαταστήσετε το όνομα με μια μη-δεσμευμένη λέξη.

Σημείωση: Η παράθεση μιας λίστας με όλες τις δεσμευμένες λέξεις, όπως τα ονόματα ενσωματωμένων συναρτήσεων ή τα καθορισμένα από το χρήστη ονόματα, δεν αποτελεί μια πρακτική μέθοδο. Αν ορίσετε μια παραπομπή προς μια βιβλιοθήκη τύπων, μια βιβλιοθήκη αντικειμένων, ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, οι δεσμευμένες λέξεις αυτής της βιβλιοθήκης θα είναι δεσμευμένες λέξεις και στη βάση δεδομένων σας.

Συμβουλή: Στην Access 2010 και μετά, η Δόμηση παραστάσεων διαθέτει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποια ορίσματα απαιτεί η παράστασή σας. 

Σε αυτό το άρθρο

Πρόσβαση δεσμευμένες λέξεις

Πρόσβαση δεσμευμένες σύμβολα

Πρόσβασης βάσης δεδομένων δεσμευμένες λέξεις του μηχανισμού

Δεσμευμένες λέξεις της Access

-A

ADD

ALL

Alphanumeric

ALTER

AND

ANY

Application

AS

ASC

Assistant

AUTOINCREMENT

Avg

-B

BETWEEN

BINARY

BIT

BOOLEAN

BY

BYTE

-C

CHAR, CHARACTER

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Container

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

CURRENCY

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Description

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Document

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Else

End

Eqv

Error

EXISTS

Exit

-F

FALSE

Field, Fields

FillCache

FLOAT, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Form, Forms

FROM

Full

FUNCTION

-G

GENERAL

GetObject

GetOption

GotoPage

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-I

Idle

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

If

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, Indexes

INNER

INSERT

InsertText

INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

LEFT

Level

Like

LOGICAL, LOGICAL1

LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Macro

Match

Max, Min, Mod

MEMO

Module

MONEY

Move

-N

NAME

NewPassword

NO

Not

Note

NULL

NUMBER, NUMERIC

-O

Object

OLEOBJECT

OFF

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Orientation

Outer

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Partial

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Property

-Q

Queries

Query

Quit

-R

REAL

Recalc

Recordset

REFERENCES

Refresh

RefreshLink

RegisterDatabase

Relation

Repaint

RepairDatabase

Report

Reports

Requery

RIGHT

-S

SCREEN

SECTION

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev, StDevP

STRING

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEXT

TIME, TIMESTAMP

TOP

TRANSFORM

TRUE

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var, VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Workspace

-X

Xor

-Y

Year

YES

YESNO

Αρχή της σελίδας

Δεσμευμένα σύμβολα της Access

Τα σύμβολα που ακολουθούν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τμήμα ενός ονόματος πεδίου ή ως τμήμα ενός ονόματος αντικειμένου:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Αρχή της σελίδας

Δεσμευμένες λέξεις του μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Access

Ο μηχανισμός μιας βάσης δεδομένων της Access εκτελείται σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, ανάλογα με το εάν η κλήση γίνεται από την Access, από αντικείμενα Data Access Objects, το Microsoft OLE Provider για το μηχανισμό βάσης δεδομένων της Access, ή από το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft Access ODBC. Η εκτέλεση του μηχανισμού αυτού είναι δυνατή σε κατάσταση λειτουργίας ANSI ή σε κατάσταση λειτουργίας μη-ANSI (καθιερωμένη).

Επειδή η χρήση αυτών των δύο καταστάσεων λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο σχετικά διαφορετικών μεταξύ τους συνόλων δεσμευμένων λέξεων, ένα ερώτημα το οποίο χρησιμοποιεί μια δεσμευμένη λέξη θα μπορούσε να λειτουργεί στη μία κατάσταση λειτουργίας και να αποτυγχάνει στην άλλη κατάσταση λειτουργίας.

Ακολουθεί μια λίστα με δεσμευμένες λέξεις που θα πρέπει να αποφεύγονται όταν επιλέγετε ονόματα αναγνωριστικών.

-A

ABSOLUTE

ACTION

ADD

ADMINDB

ALL

ALLOCATE

ALPHANUMERIC

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BAND

BEGIN

BETWEEN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNOT

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

CASCADED

CASE

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

COMP

COMPRESSION

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

CONSTRAINTS

CONTAINER

CONTINUE

CONVERT

CORRESPONDING

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

CURRENCY

CURRENT

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

DEALLOCATE

DEC

DECIMAL

DECLARE

DEFAULT

DEFERRABLE

DEFERRED

DELETE

DESC

DESCRIBE

DESCRIPTOR

DIAGNOSTICS

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ELSE

END

END-EXEC

ESCAPE

EXCEPT

EXCEPTION

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

EXECUTE

EXISTS

EXTERNAL

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FOUND

FROM

FULL

-G

GENERAL

GET

GLOBAL

GO

GOTO

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HOUR

-I

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

IMAGE

IMMEDIATE

ININDEX

INDICATOR

INHERITABLE

INITIALLY

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

INTERSECT

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

LEADING

LEFT

LEVEL

LIKE

LOCAL

LOGICAL

LOGICAL1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

MEMO

MIN

MINUTE

MODULE

MONEY

MONTH

-N

NAMES

NATIONAL

NATURAL

NCHAR

NEXT

NO

NOT

NOTE

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJECT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

OUTER

OUTPUT

OVERLAPS

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

PRESERVE

PRIMARY

PRIOR

PRIVILEGES

PROC

PROCEDURE

PUBLIC

-Q

-R

READ

REAL

REFERENCES

RELATIVE

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-S

SCHEMA

SCROLL

SECOND

SECTION

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRING

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

THEN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

WRITE

-X

-Y

YEAR

YESNO

-Z

ZONE

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×