Δεν γίνεται αυτόματη επεξεργασία στις απαντήσεις συλλογής δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμπτωμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Access 2007 και Access 2010 με το Outlook 2007 ή Outlook 2010 για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια φόρμα καταχώρησης δεδομένων. Οι παραλήπτες αναφέρουν ότι έχουν συμπληρώσει τις φόρμες και τις επιστραφούν σε εσάς ως απαντήσεις. Ωστόσο, δεν βλέπετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην Access ή στο Outlook. Για παράδειγμα:

  • Δεν βλέπετε τα δεδομένα στους πίνακες προορισμού της Access. Δεν γίνεται προσθήκη νέων εγγραφών ή υπάρχουσες εγγραφές δεν ενημερώνονται.

  • Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων για το μήνυμα στο Outlook εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος ή τη συμβολοσειρά "Μήνυμα χωρίς επεξεργασία." Επιπλέον, στη στήλη κατηγορίες για το μήνυμα εμφανίζει ένα κόκκινο τετράγωνο είτε είναι κενό.

    Συμβουλή: Οι στήλες του Outlook με το όνομα Σημαία υπενθύμισης, Κατάσταση συλλογής δεδομένων και κατηγορίες εμφανίζει την κατάσταση της λειτουργίας επεξεργασίας. Για να προσθέσετε αυτές τις στήλες στην προβολή σας, κάντε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πεδίου. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου , σύρετε κάθε πεδίο και αποθέστε το προς τα δεξιά ή αριστερά από μια υπάρχουσα κεφαλίδα στήλης.

    Όταν μια απάντηση υποβάλλεται σε επεξεργασία με επιτυχία, η στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων του Outlook είναι κενή και τη στήλη κατηγορίες εμφανίζει ένα πράσινο τετράγωνο. Επιπλέον, η στήλη Σημαία υπενθύμισης εμφανίζει το μήνυμα συλλογής δεδομένων λειτουργίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ανάλυση

Εάν υποπτεύεστε ότι η αυτόματη επεξεργασία απέτυχε μια απάντηση, δοκιμάστε τις προτεινόμενες λύσεις στον παρακάτω πίνακα. Ένα μεγαλύτερο μέρος των αυτές τις λύσεις απαιτούν που πρώτα να διορθώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, εξαγάγετε την απάντηση με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επεξεργασία απαντήσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Αυτόματη επεξεργασία απαντήσεων συλλογής δεδομένων.

Πρόβλημα

Αιτία

Λύση

Μια απάντηση υπάρχει στο φάκελο του Outlook, αλλά δεν έγινε επεξεργασία. Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται μήνυμα χωρίς επεξεργασία.

Εξετάστε τις επιλογές μηνύματος στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλογής δεδομένων. Που επιλέξατε να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο τις απαντήσεις, είτε ρυθμίσεις που εμποδίζουν την αυτόματη επεξεργασία ορισμένων απαντήσεων.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε τις επιλογές, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Συλλογής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση απαντήσεων. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές μηνύματος.

Μη αυτόματη εξαγωγή της απάντησης.

Για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει αυτόματη επεξεργασία απαντήσεων που δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλογής δεδομένων.

Έχω απαντήσει σε ένα από τα μηνύματά μου, αλλά δεν γίνεται επεξεργασία.

Απάντηση σε το δικό σας μήνυμα περιλαμβάνει ελαφρώς διαφορετική διαδικασία.

Αντί για την ολοκλήρωση της φόρμας στο μήνυμα που λαμβάνετε, συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται στο απεσταλμένο μήνυμα βρίσκεται στο φάκελο Απεσταλμένα. Μεταβείτε στο φάκελο Απεσταλμένα και ανοίξτε το μήνυμα. Κάντε κλικ στην επιλογή Απάντηση, συμπληρώστε τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων. Εντοπίστε τη βάση δεδομένων και να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τα δεδομένα.

Η βάση δεδομένων έχει μετακινηθεί σε άλλη θέση, έχει μετονομαστεί ή έχει διαγραφεί ή έχει καταστραφεί.

Επαναφορά της βάσης δεδομένων στην αρχική του θέση και να εξαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο την απάντηση.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι το άνοιγμα βάσης δεδομένων για την εισαγωγή δεδομένων, επειδή η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται ήδη. Επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο τις απαντήσεις μετά τη βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμο.

Η βάση δεδομένων είναι ανοιχτή σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης και δεν είναι δυνατό να γίνουν αλλαγές στη βάση δεδομένων μέχρι το κλειδώματος αποκλειστικής χρήσης.

Ζητήστε από το χρήστη που έχει τη βάση δεδομένων σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης για να κλείσετε και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βάση δεδομένων σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να εξαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο την απάντηση.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Αυτή η βάση δεδομένων Access προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Επικοινωνήστε με μη αυτόματο τρόπο εξαγωγή αυτών των δεδομένων με τη Microsoft Access.

Η βάση δεδομένων προορισμού προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Αυτόματη επεξεργασία αποτυγχάνει εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη βάση δεδομένων.

Μη αυτόματη εξαγωγή της απάντησης. Εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη μελλοντικές απαντήσεις, καταργήστε τον κωδικό πρόσβασης από τη βάση δεδομένων.

Η στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι λείπει είτε πίνακα, ερώτημα, ή το πεδίο.

Τον πίνακα προορισμού ή το ερώτημα έχει διαγραφεί ή μετονομαστεί ή τη δομή έχει τροποποιηθεί, έτσι ώστε τα περιεχόμενα της φόρμας δεν μπορούν να προστεθούν στους πίνακες.

Δημιουργήστε ξανά τους πίνακες προορισμού και τα ερωτήματα ή δημιουργία και αποστολή νέου μηνύματος συλλογής δεδομένων.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η φόρμα σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι είτε κατεστραμμένο ή έχει τροποποιηθεί.

Είτε τη φόρμα στην απάντηση είναι κατεστραμμένη ή κάποιος (ο παραλήπτης ή ο αποστολέας) τροποποιήσει τη φόρμα.

Εάν ένας παραλήπτης τροποποιήσει τη φόρμα, ζητήστε του να στείλετε τη φόρμα για να κάνετε ξανά και, στη συνέχεια, εξαγωγή με μη αυτόματο τρόπο στην απάντηση.

Εάν η φόρμα στο αρχικό μήνυμα είναι κατεστραμμένη ή μη έγκυρη, πρέπει να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας στην καθορισμένη βάση δεδομένων.

Λείπει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιστοίχιση της απάντησης στην υπάρχουσα εγγραφή που πρέπει να ενημερωθούν.

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων πρέπει να συγχρονιστούν με το Outlook. Μετάβαση στην Access και, στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση απαντήσεων, επιλέξτε το μήνυμα. Στην περιοχή Λεπτομέρειες μηνύματος, θα δείτε ένα πλαίσιο προειδοποίησης. Κάντε κλικ στο μήνυμα στο πλαίσιο προειδοποίησης για να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου. Επιστρέψτε στο Outlook και να εξαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο την απάντηση.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ή ενημέρωση δεδομένων, επειδή τα δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα μια διπλότυπη τιμή σε ένα πεδίο που δέχεται μόνο μοναδικές τιμές.

Ένα πεδίο του οποίου η ιδιότητα με ευρετήριο έχει οριστεί σε Ναι (δεν επιτρέπονται διπλότυπα) δεν μπορεί να περιέχει διπλότυπες τιμές. Εάν η τιμή που έχει αντιστοιχιστεί στο πεδίο φόρμας ήδη υπάρχει στο αντίστοιχο πεδίο στον πίνακα, η λειτουργία θα αποτύχει.

Ζητήστε από τον παραλήπτη για να στείλετε μια άλλη απάντηση με μια διαφορετική τιμή στο πεδίο φόρμας.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Η τιμή που πληκτρολογήσατε δεν είναι ένα στοιχείο στη λίστα επιλογών

Η φόρμα περιλαμβάνει ένα απαιτούμενο πεδίο που αναζητά τιμές, αλλά ο χρήστης δεν καθορίσατε μια τιμή για το πεδίο, ή ιδιότητας Περιορισμός σε λίστα του πεδίου έχει οριστεί σε Ναι και ο χρήστης έχει καθορίσει μια τιμή που δεν είναι στη λίστα.

Είτε ζητήστε από τον παραλήπτη για να στείλετε την απάντηση ξανά μετά την ολοκλήρωση όλων των πεδίων, ή να ολοκληρώσετε και αποθηκεύστε τη φόρμα στον εαυτό σας και κάντε ξανά εξαγωγή.

Η στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζει ένα μήνυμα που υποδεικνύει την τιμή που καθορίζεται στο πεδίο φόρμας δεν είναι έγκυρη.

Ο παραλήπτης έχει εισαγάγει μη έγκυρα δεδομένα σε ένα ή περισσότερα πεδία.

Είτε ζητήστε από τον παραλήπτη για να στείλετε την απάντηση ξανά μετά την ολοκλήρωση όλων των πεδίων, ή να ολοκληρώσετε και αποθηκεύστε τη φόρμα στον εαυτό σας και κάντε ξανά εξαγωγή.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Αυτό το μήνυμα περιέχει μια φόρμα που χρειάζεται να συμπληρώσετε. Όταν ολοκληρώσετε, στείλτε το στον αποστολέα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο παραλήπτης δεν ολοκληρώθηκε στη φόρμα.

Ζητήστε από τον παραλήπτη για να στείλετε μια άλλη απάντηση μετά την ολοκλήρωση της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×