Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Microsoft Lync για Mac

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2014

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ παράλληλα παρέχει λογισμικό που προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευχρηστία που θέλετε κατά τη χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πολλές από τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων του Lync για Mac. Επικεντρώνεται στις δυνατότητες που επικοινωνούν με το Internet. Δεν ισχύει για άλλες ηλεκτρονικές ή μη τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft.

Το Lync για Mac είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα-πελάτης επικοινωνιών που σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με επαφές εντός και εκτός της εταιρείας σας. Το Lync για Mac είναι σχεδιασμένο να σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με άλλους χρήστες και να παρέχει σε άλλους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με εσάς, όπως η κατάσταση, ο τίτλος, ο αριθμός τηλεφώνου και οι σημειώσεις. Όταν εκτελείται το Lync για Mac, μπορείτε επίσης να προβάλλετε την κατάσταση των επαφών σας και να αποστέλλετε άμεσα μηνύματα και αρχεία απευθείας από το Microsoft Word, το Microsoft PowerPoint και το Microsoft Outlook.

Συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft και τις ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε και για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft.

Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ορισμένα υποχρεωτικά μηνύματα υπηρεσίας όπως επιστολές υποδοχής, υπενθυμίσεις χρέωσης, πληροφορίες σχετικά με τεχνικά ζητήματα και ανακοινώσεις ασφάλειας. Ορισμένες υπηρεσίες της Microsoft ενδέχεται να αποστέλλουν περιοδικές επιστολές μέλους που θεωρούνται μέρος της υπηρεσίας. Ενδέχεται περιστασιακά να ζητάμε τα σχόλιά σας, να σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνες ή να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, για να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από τη Microsoft και τις συγγενείς εταιρείες της.

Εκτός εάν αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δεν θα μεταφερθούν προς τρίτους χωρίς την έγκρισή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως η συσκευασία, αποστολή και παράδοση αγορών και άλλων στοιχείων αλληλογραφίας, η απάντηση σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες ή η εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης των υπηρεσιών μας. Θα παράσχουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα στοιχεία αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Microsoft ενδέχεται να έχει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, για: (α) συμμόρφωση με το νόμο ή απόκριση σε νόμιμα αιτήματα ή νομικές διαδικασίες, (β) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμφωνιών ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς ή (γ) δράση καλή τη πίστει, επειδή η πρόσβαση ή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Microsoft, των πελατών της ή του κοινού. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες ως μέρος μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως μια συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από ή αποστέλλονται στη Microsoft από το Lync για Mac ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα/περιοχή στην οποία η Microsoft ή οι θυγατρικές, οι συγγενείς εταιρείες της ή οι υπηρεσίες παροχής της διαθέτουν εγκαταστάσεις. Η Microsoft τηρεί το πλαίσιο της συμφωνίας Safe Harbor, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας

Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό με δυνατότητες που επικοινωνούν με το Internet, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η Microsoft χρησιμοποιεί τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή για την παροχή υπηρεσιών με δυνατότητες Internet, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για στατιστική ανάλυση. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συνήθως, περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, καθώς και οι τοπικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή ενδέχεται επίσης να περιέχουν αναγνωριστικό υλικού, το οποίο υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής, το όνομα της συσκευής και την έκδοση. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία αποστέλλει πληροφορίες στη Microsoft, θα αποστέλλονται και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Οι λεπτομέρειες προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε δυνατότητα, λογισμικό ή υπηρεσία του Lync για Mac που αναφέρονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφουν ποιες πρόσθετες πληροφορίες συλλέγονται και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η Microsoft έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας, για την προστασία των αναφορών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ενημερώνεται περιστασιακά, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και τα σχόλια των πελατών. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές, θα αναθεωρούμε την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος αυτής της δήλωσης. Σας προτείνουμε να διαβάζετε τακτικά αυτήν τη δήλωση, για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft προστατεύει τα στοιχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft θεωρεί ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν την τηρούμε, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία (φόρμα Web) Επικοινωνία: Σχόλια προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Συγκεκριμένες δυνατότητες

Στη συνέχεια αυτού του εγγράφου θα αναφερθούν συγκεκριμένες δυνατότητες του Lync για Mac:

Αναγνωριστικό καλούντος στον κατάλογο ονομάτων της σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η λίστα συμμετεχόντων (κατάλογος ονομάτων) εμφανίζει μια λίστα όλων των συμμετεχόντων σε μια σύσκεψη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Όταν καλείτε σε μια κλήση διάσκεψης, ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο καλείτε (το αναγνωριστικό καλούντος) εμφανίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Τα άτομα στη σύσκεψη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να διακρίνουν τους διαφορετικούς συμμετέχοντες που έχουν συνδεθεί στη σύσκεψη μέσω τηλεφώνου.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Το αναγνωριστικό καλούντος εμφανίζεται από προεπιλογή και ανακτάται από την εταιρεία τηλεφωνίας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην κοινοποιείται ο αριθμός τηλεφώνου σας, επιλέγοντας την απόκρυψη του αναγνωριστικού καλούντος που διαθέτετε κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.

 • Για να αποκρύψετε μόνιμα το αναγνωριστικό καλούντος που διαθέτετε, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας σας.

 • Εάν η λειτουργία διατίθεται στην περιοχή σας, μπορείτε να εισαγάγετε έναν ειδικό κωδικό πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση για να αποκρύψετε το αναγνωριστικό καλούντος που διαθέτετε για μια συγκεκριμένη κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Ιστορικό συνομιλίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το ιστορικό συνομιλίας σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε το περιεχόμενο των συνομιλιών κειμένου με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων στο φάκελο Χρήστες/ όνομα_χρήστη/Έγγραφα/Microsoft User Data/Microsoft Lync History.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αποθηκεύετε το περιεχόμενο των συνομιλιών κειμένου μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν αποστέλλονται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες συνομιλίες κειμένου με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων για να εξετάσετε το περιεχόμενο των προηγούμενων συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Η προτίμηση Αποθήκευση συνομιλιών έχει οριστεί να σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συνομιλία σας κατά το κλείσιμο του παραθύρου συνομιλίας. Το Lync για Mac εμφανίζει ένα μήνυμα στο τέλος κάθε συνομιλίας που σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συνομιλία. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, στο μενού Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ιστορικό.

Σημαντικές πληροφορίες:    Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση συνομιλιών, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τις επαφές σας ότι οι περίοδοι λειτουργίας συνομιλιών κειμένου με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων τους θα αποθηκεύονται.

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η δυνατότητα καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη σάς επιτρέπει να καταγράφετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync στον υπολογιστή σας, στο προφίλ χρήστη που έχετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync που ενδέχεται να προκύψουν.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Εάν εσείς ή ο διαχειριστής ενεργοποιήσετε την καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, πληροφορίες όπως οι παρακάτω θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας: τα μηνύματα πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), οι απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, οι πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος Lync, η διαδρομή που ακολούθησε το μήνυμα, η λίστα επαφών σας, οι πληροφορίες της παρουσίας σας, τα ονόματα των συνημμένων των οποίων κάνετε κοινή χρήση και τα ονόματα των αρχείων Microsoft PowerPoint των οποίων κάνετε κοινή χρήση. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή πληροφοριών.

Χρήση των πληροφοριών:    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από ένα διαχειριστή της εταιρείας σας. Εάν ο διαχειριστής δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα που διαθέτετε για έλεγχο της καταγραφής, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως εξής: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις καταγραφής οποιαδήποτε στιγμή, στο μενού Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας σάς επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση μιας προβολής της οθόνης του υπολογιστή σας με άλλους συμμετέχοντες στη συνομιλία Lync για Mac.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Εάν ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες στη συνομιλία θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα πάντα στην οθόνη του υπολογιστή σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας για να συνεργαστείτε με τους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Οι χρήστες έχουν τον έλεγχο να αποδέχονται ή να απορρίπτουν μια πρόσκληση για κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας.

Για να κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας με ένα άτομο με το οποίο συνομιλείτε:

 • Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας.

Στο παράθυρο συνομιλίας του συμμετέχοντος, εμφανίζεται το μήνυμα Πρόσκληση για κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας. Ο συμμετέχων κάνει κλικ στην επιλογή Αποδοχή για να συμμετάσχει σε μια περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης ή στην επιλογή Απόρριψη για να απορρίψει την πρόσκληση για κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας:

 • Στο παράθυρο της κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιφάνεια εργασίας της οποίας θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης.

Σημαντικές πληροφορίες:    Τα έγγραφα ή οι εικόνες που είναι ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας σας και προστατεύονται από λογισμικό Διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM) μπορεί να είναι ορατά στα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας σε μια συνομιλία Lync για Mac.

Συνημμένα συσκέψεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη με την αποστολή τους ως συνημμένων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Τα συνημμένα αποθηκεύονται στον Lync Server. Μπορείτε να επιλέξετε την αποστολή συνημμένων. Τα συνημμένα λαμβάνονται από εσάς ή από τα άλλα άτομα σε μια σύσκεψη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στα απεσταλμένα συνημμένα συσκέψεων χρησιμοποιούνται από κοινού με τους άλλους συμμετέχοντες στη σύσκεψη Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα των συνημμένων σύμφωνα με τους ρόλους των συμμετεχόντων στη σύσκεψη (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι).

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η δυνατότητα εξερχόμενης κλήσης σύσκεψης επιτρέπει στους χρήστες του Lync που είναι παρόντες σε μια σύσκεψη να προσθέσουν έναν αριθμό τηλεφωνικού δικτύου δημόσιας μεταγωγής (PSTN) σε μια υπάρχουσα σύσκεψη βίντεο και ήχου (AV).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Όταν ο χρήστης PSTN που προσκαλείται στη σύσκεψη AV λάβει την κλήση, θα λάβει ταυτόχρονα και το αναγνωριστικό καλούντος του διοργανωτή της σύσκεψης AV (και όχι απαραίτητα το αναγνωριστικό καλούντος του ατόμου που τον πρόσθεσε στη σύσκεψη). Μόλις ο χρήστης PSTN απαντήσει στο τηλέφωνο, θα συνδεθεί αμέσως στη σύσκεψη.

Χρήση των πληροφοριών:    Το αναγνωριστικό καλούντος του διοργανωτή αποστέλλεται στο χρήστη PSTN που προσκαλείται στη σύσκεψη.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Δεν υπάρχει στοιχείο ελέγχου χρήστη ή διαχειριστή επιχείρησης για αυτήν τη δυνατότητα. Εάν είναι εφικτό, πριν προσθέσετε ένα χρήστη PSTN, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τον ρωτήσετε εάν συμφωνεί να συμμετάσχει στη σύσκεψη AV, ώστε να ενημερωθεί για τη συμμετοχή του σε μια σύσκεψη. Ο χρήστης PSTN μπορεί να επιλέξει επίσης να μην αποδεχτεί την κλήση.

Microsoft AutoUpdate για Mac

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το Microsoft AutoUpdate για Mac ("AutoUpdate") συλλέγει βασικές πληροφορίες από τον υπολογιστή σας σχετικά με τις εγκατεστημένες εφαρμογές της Microsoft για τον προσδιορισμό των ενημερώσεων που είναι διαθέσιμες και για τη βελτίωση της υπηρεσίας ενημέρωσης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αυτόματης ενημέρωσης Microsoft για Mac.

Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft παρέχει μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να αναφέρετε στη Microsoft τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε με το Office 2011 και να λάβετε πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ή να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft συλλέγει διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών. Δεν συλλέγει σκόπιμα πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα υπολογιστή, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας. Είναι πιθανό τέτοιου είδους πληροφορίες να καταγράφονται στη μνήμη ή στα δεδομένα που συλλέγονται από τα ανοιχτά αρχεία, αλλά η Microsoft δεν τις χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχουν προβλήματα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιλυθούν, η Microsoft ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετα δεδομένα, όπως ένα ή περισσότερα αρχεία από τον υπολογιστή σας. Ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνονται τα τρέχοντα έγγραφά σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα αναφοράς σφαλμάτων για να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων των πελατών και τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το λογισμικό σας και δημιουργείται μια αναφορά σφάλματος, η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft σάς ρωτά αν θέλετε να την αποστείλετε στη Microsoft. Όταν η Microsoft χρειάζεται επιπλέον δεδομένα για την ανάλυση του προβλήματος, θα σας ζητηθεί να εξετάσετε τα δεδομένα και να επιλέξετε αν θέλετε να τα αποστείλετε ή όχι. Εάν επιλέξετε να μην αποσταλούν αναφορές σφαλμάτων στη Microsoft, οι αναφορές δεν θα αποσταλούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft, καθώς και για την πλήρη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Ηλεκτρονική σύσκεψη για το Outlook

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Αυτή η δυνατότητα του Outlook ενεργοποιείται κατά την εγκατάσταση του Lync. Επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν και να προσαρμόζουν ηλεκτρονικές συσκέψεις.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Οι ακόλουθες πληροφορίες θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

 • Όνομα διοργανωτή

 • Ονόματα συμμετεχόντων

 • Ονόματα παρουσιαστών

 • Λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Το θέμα της σύσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη σύσκεψη (όπως ώρα έναρξης και λήξης, αναγνωριστικό διάσκεψης, κωδικός συμμετέχοντα και αυτόματο σύστημα υποδοχής διασκέψεων/πληροφορίες υπηρεσίας παροχής διασκέψεων ήχου για το χρήστη)

 • Όλες οι διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης για το χρήστη στο Microsoft Exchange (διευθύνσεις X400-X500, διευθύνσεις ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων (UM) του Exchange, SIP και URI τηλεφώνου/φωνητικού ταχυδρομείου ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων του Exchange)

 • Πληροφορίες τοποθεσίας σύσκεψης

Χρήση των πληροφοριών:    Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης και τη σχετική καταγραφή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη". Για τον προγραμματισμό, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία στη μνήμη και αποθηκεύονται στο μητρώο του τοπικού υπολογιστή σας για γρήγορη πρόσβαση.

Σημείωση: Οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες και γίνεται κοινή χρήση τους με τον Lync Server.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Η καταγραφή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν η εταιρεία σας επιτρέπει την καταγραφή, μπορείτε να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της καταγραφής από την ενότητα Lync ->Προτιμήσεις->Γενικά.

Μεταφορά αρχείων σε ομότιμη σύνδεση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Οι χρήστες του Lync μπορούν να πραγματοποιούν αμφίδρομη μεταφορά αρχείων σε συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ανάμεσα σε δύο μέρη (όχι ανάμεσα σε συσκέψεις).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Το αρχείο μεταφέρεται απευθείας μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών του Lync. Οι χρήστες επιλέγουν την έναρξη της μεταφοράς και το αρχείο που πρόκειται να μεταφερθεί. Ο παραλήπτης του αρχείου πρέπει να συμφωνήσει ρητά να παραλάβει το αρχείο. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων σε ομότιμη σύνδεση επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αμφίδρομη μεταφορά αρχείων σε πραγματικό χρόνο, στη διάρκεια μιας συνομιλίας με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μια αίτηση μεταφοράς αρχείων από άλλο χρήστη.

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η προσωπική εικόνα εμφανίζει την εικόνα σας καθώς και εικόνες άλλων ατόμων της εταιρείας σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Η προτίμηση κοινής χρήσης της προσωπικής εικόνας επιτρέπει την εμφάνιση αλλά και την κοινή χρήση της εικόνας σας, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης διεύθυνσης της εικόνας στο Web. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Ο διαχειριστής της εταιρείας διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:

 • Ελέγχει αν οι χρήστες κάνουν αρχικά κοινή χρήση των εικόνων από προεπιλογή ή όχι. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτήν τη ρύθμιση.

 • Ελέγχει το μέγιστο μέγεθος μιας εικόνας που μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε χρήστης.

 • Ελέγχει ποια είδη εικόνων επιτρέπονται.

Εσείς έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου σχετικά με τις προτιμήσεις για την προσωπική σας φωτογραφία:

 • Να μην εμφανίζεται η εικόνα μου:    Δημοσιεύει μια τιμή στην παρουσία που καθορίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι η εικόνα σας σε όσους βλέπουν την παρουσία σας.

 • Εμφάνιση προεπιλεγμένης εικόνας:    Εάν η εταιρεία παρέχει ένα μηχανισμό για την επεξεργασία της εικόνας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα σας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και να ορίσετε να εμφανιστούν οι αλλαγές σας στο Lync εντός 48 ωρών. Το Lync διαθέτει επίσης μια σύνδεση στο προφίλ "Η τοποθεσία μου" του Microsoft SharePoint και οι αλλαγές σε αυτήν την εικόνα ενδέχεται να επηρεάσουν την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων που έχει πραγματοποιήσει ο διαχειριστής σας.

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Κατά την είσοδό σας στο Lync για Mac, αυτή η δυνατότητα κάνει κοινή χρήση πληροφοριών όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και η θέση στην εταιρεία με αυτές τις επαφές με τις οποίες μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα. Η δυνατότητα εμφανίζει παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επαφές σε εσάς.

Επίσης, το Lync ενσωματώνεται πλήρως στο Outlook και λειτουργεί απρόσκοπτα με άλλες εφαρμογές του Office για Mac 2011, όπως το Word και το PowerPoint.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την είσοδό σας για να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Lync για Mac.

Χρήση των πληροφοριών:    Όταν επικοινωνείτε με άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν το Lync για Mac ή τους προσθέσετε στη λίστα των επαφών, ορισμένες πληροφορίες κοινοποιούνται σε αυτούς τους χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμφανιζόμενο όνομα, την κατάσταση παρουσίας (δηλαδή, αν αυτήν τη στιγμή είστε σε σύνδεση ή χωρίς σύνδεση), την προσωπική σημείωση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη θέση στην εταιρεία και τη διεύθυνση IP (κατά τη χρήση επικοινωνίας μεταξύ ομοτίμων). Οι διαχειριστές εταιρείας καθορίζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Μπορείτε να επιλέξετε να μην εισέλθετε στο Lync για Mac, εάν δεν θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσία σας και η επικοινωνία μαζί σας να γίνεται μέσω άμεσου μηνύματος, ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση της κατάστασης του ημερολογίου σας μέσω του Lync για Mac, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο μενού Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός.

 2. Στην περιοχή Microsoft Exchange και ρυθμίσεις του Outlook, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Εμφάνιση της πληροφορίας "Εκτός γραφείου" σε επαφές μου ή του στοιχείου Ενημέρωση της παρουσίας μου βάσει των πληροφοριών ημερολογίου μου.

Εάν μια εταιρεία αναπτύσσει τον Lync Server, η παρουσία εμφανίζεται μέσω του Lync για Mac και μέσω των εφαρμογών του Microsoft Office για Mac 2011.

Σημαντικές πληροφορίες:    Για να λάβετε πληροφορίες παρουσίας σε πραγματικό χρόνο σχετικά με άλλους χρήστες, πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Lync για Mac.

Σημαντικές πληροφορίες:    Το Lync για Mac υποστηρίζει κρυπτογράφηση, εάν οι παράμετροι του διακομιστή έχουν ρυθμιστεί για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών.

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Οι χρήστες του Lync μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παρουσίαση του PowerPoint που ξεκίνησε από μια επιφάνεια εργασίας των Windows. Μπορείτε να αναλάβετε ως παρουσιαστής και να την καταστήσετε διαθέσιμη μόνο στους άλλους παρουσιαστές ή σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στη συνομιλία ομάδας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Οι ενέργειές σας καθοδηγούν όλες τις χρήσεις αυτής της δυνατότητας – για παράδειγμα, την περιήγηση σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Κάθε αρχείο που παρουσιάζεται σε μια σύσκεψη θα μεταδοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να το ανακτήσουν απευθείας από έναν φάκελο στους υπολογιστές τους. Ο κάτοχος ή ο παρουσιαστής του αρχείου μπορεί να μην επιτρέπει την αποθήκευση του αρχείου από άλλους χρήστες, ωστόσο αυτό δεν περιορίζει τη δυνατότητά τους να το ανακτούν ή να το εμφανίζουν. Τα αρχεία PowerPoint αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου συσκέψεων που ορίζονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Η συνεργασία μέσω του PowerPoint βοηθά τους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις και να λαμβάνουν σχόλια.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (μόνο παρουσιαστές, όλοι, κανένας), κάνοντας τα εξής:

 • Για να αλλάξετε τις προεπιλογές προβολής και σχολίων, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύσκεψης.

  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές με λεπτομέρειες.

Επιλογή

Περιγραφή

Ποιος μπορεί να προβάλλει ιδιωτικά

Αλλάξτε την επιλογή Ποιος μπορεί να προβάλλει ιδιωτικά σε Μόνο οι παρουσιαστές, Όλοι ή Κανένας.

Από προεπιλογή, μόνο οι παρουσιαστές μπορούν να μετακινηθούν σε περιεχόμενο της σύσκεψης στο δικό τους ρυθμό χωρίς να επηρεαστεί αυτό που βλέπουν όλοι οι άλλοι στη σύσκεψη. Επιλέξτε "Κανένας" (μόνο ο διοργανωτής) εάν προτιμάτε να ελέγχετε τι θα βλέπουν οι συμμετέχοντες κατά τη σύσκεψη.

Ποιος μπορεί να προσθέτει σχόλια στις παρουσιάσεις

Αλλάξτε την επιλογή Ποιος μπορεί να προσθέτει σχόλια στις παρουσιάσεις σε Μόνο οι παρουσιαστές, Όλοι ή Κανένας.

Κανονικά όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να προσθέτουν σχόλια σε μια παρουσίαση του PowerPoint.

Όταν δεν γίνεται κοινή χρήση της παρουσίασης του PowerPoint, οι παρουσιαστές έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα της παρουσίασης ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι). Εάν μια παρουσίαση PowerPoint δεν είναι διαθέσιμη, δεν μπορείτε να τη δείτε στη λίστα του περιεχομένου σας εφόσον δεν γίνεται κοινή χρήση της παρουσίασης και δεν μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις βασικές δυνατότητες:

 • Συγχώνευση αναζήτησης    – Αυτή η δυνατότητα συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις προσωπικές επαφές του Exchange, ώστε, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια επαφή, να εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Συγχώνευση επαφών    – Αυτή η δυνατότητα συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών μεταξύ των καταχωρήσεων του Exchange και της καθολικής λίστας διευθύνσεων (GAL), χρησιμοποιώντας αναγνωριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αναγνωριστικά εισόδου που συμφωνούν μεταξύ τους. Εάν προκύψει αντιστοιχία, το Lync συγκεντρώνει δεδομένα από τρεις πηγές δεδομένων (Exchange, καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) και παρουσία). Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα εμφανίζονται σε διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της λίστας "Επαφές" και μιας κάρτας επαφής.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Το Lync συγκεντρώνει τις πληροφορίες επαφής από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync. Κατά τη δημιουργία επαφών του Outlook, το Lync θα κάνει εγγραφή των στοιχείων επικοινωνίας από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook, στο Exchange. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Τα στοιχεία επικοινωνίας από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync (λίστα επαφών, κάρτα επαφής, αποτελέσματα αναζήτησης κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να εγγραφούν στο Exchange μέσω του συγχρονισμού επαφών (το τρίτο στοιχείο στην προηγούμενη λίστα).

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Όταν ενεργοποιηθούν από το διαχειριστή της εταιρείας, οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιτρέπουν στο Lync να μεταδίδει στοιχεία τοποθεσίας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μόλις κληθεί ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης (όπως το 100 στην Ελλάδα). Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα κλήσης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας σας, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του για να διαπιστώσετε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες όσον αφορά τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αντιστοιχούν στην τοποθεσία που έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε χρήστη (για παράδειγμα, τον αριθμό γραφείου) και στην τοποθεσία που έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων τοποθεσιών ή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση τοποθεσίας, στην τοποθεσία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία". Εάν καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ χρησιμοποιείτε το Lync μέσω ασύρματης σύνδεσης στο Internet, ενόσω παραμένετε στην τοποθεσία εργασίας σας, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα προσδιορίζονται κατά προσέγγιση, καθώς θα αντιστοιχούν στην τοποθεσία του συγκεκριμένου ασύρματου τελικού σημείου με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής σας. Επιπλέον, οι πληροφορίες για την τοποθεσία αυτού του ασύρματου τελικού σημείου εισάγονται μη αυτόματα από το διαχειριστή της εταιρείας και, συνεπώς, οι πληροφορίες για την τοποθεσία που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματική φυσική θέση του χρήστη. Για να λειτουργεί πλήρως αυτή η δυνατότητα, η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί υπηρεσία δρομολόγησης η οποία να παρέχεται από πιστοποιημένες υπηρεσίες παροχής λύσεων και αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Οι πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται από το Lync προσδιορίζονται από τις αυτόματες πληροφορίες τοποθεσίας που καταχωρούνται από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης ή από τις πληροφορίες τοποθεσίας που έχετε καταχωρήσει μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία". Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας, επομένως, όταν καταχωρηθεί ένας αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αυτές οι πληροφορίες τοποθεσίας μεταδίδονται μαζί με την κλήση, για να δρομολογηθούν στην υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και να παρασχεθεί η κατά προσέγγιση τοποθεσία σας. Η τοποθεσία σας μπορεί επίσης να σταλεί με άμεσο μήνυμα σε μια τοπική υπηρεσία ασφαλείας. Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η εγγραφή στοιχείων κλήσης θα περιέχει τις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Η δυνατότητα "Τοποθεσία" χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κλήσης στην κατάλληλη υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και για την αποστολή διασωστών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να αποσταλούν στο τμήμα ασφαλείας της εταιρείας ως ειδοποίηση, με την τοποθεσία του καλούντος και τις πληροφορίες επιστροφής κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εταιρείας σας για να μάθετε εάν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να ελέγξετε εάν μια τοποθεσία λαμβάνεται αυτόματα ή εάν μεταδίδεται στους χειριστές κέντρων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, όταν πραγματοποιείται μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Τοποθεσία

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Οι πληροφορίες τοποθεσίας και ζώνης ώρας υπολογίζονται και κοινοποιούνται σε άλλους μέσω της λειτουργίας παρουσίας. Επιπλέον, οι πληροφορίες τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης". Εάν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων (όπως αναφέρεται στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων"), οι πληροφορίες τοποθεσίες θα κοινοποιούνται με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων".

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης συλλέγονται με έναν από τους εξής δύο τρόπους: ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο ή τα δεδομένα συμπληρώνονται αυτόματα από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης (LIS). Επιπλέον, η ζώνη ώρας σας ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα των Windows στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται αποτελούνται από μια συμβολοσειρά "περιγραφής", καθώς και από μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης. Η περιγραφή είναι μια οποιαδήποτε συμβολοσειρά που θα μπορούσε να πληροφορήσει άλλα άτομα σχετικά με την τοποθεσία σας (π.χ. "Οικία" ή "Εργασία"), ενώ οι μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης είναι μια δημόσια διεύθυνση (π.χ. "Ανθέων 585, Αθήνα 11111"). Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Η περιγραφή της τοποθεσίας και τα δεδομένα ζώνης ώρας κοινοποιούνται στην παρουσία Lync, ανάλογα με τη διαμόρφωση των προσωπικών δεδομένων παρουσίας σας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην κάρτα επαφής του χρήστη. Έχετε υπόψη σας ότι η μορφοποιημένη ή η αστική διεύθυνση δεν κοινοποιείται στην παρουσία.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:    Εάν η διαχείριση της εταιρείας σας έχει ενεργοποιήσει και έχει διαμορφώσει κατάλληλα τη δυνατότητα κοινής χρήσης τοποθεσίας, ώστε να σας επιτρέπει να βλέπετε το πλήρες περιβάλλον εργασίας χρήστη τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα εξής στοιχεία ελέγχου στο πεδίο και στο μενού "Τοποθεσία" στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου του Lync:

 • Ορισμός τοποθεσίας:    Μπορείτε να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο τη συμβολοσειρά κειμένου που κοινοποιείται στις πληροφορίες παρουσίας σας (την περιγραφή της τοποθεσίας).

 • Εμφάνιση της θέσης μου στις επαφές:    Ένας διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που ελέγχει εάν κοινοποιούνται οποιαδήποτε δεδομένα τοποθεσίας μέσω των πληροφοριών παρουσίας. Αυτό δεν επηρεάζει την κοινοποίηση τοποθεσίας για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×