Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Office 2010

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτεμβρίου 2017

Βασικά σημεία της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Office 2010

Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που είναι σχετικές με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή υπηρεσία, διαβάστε προσεκτικά τη "Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Office 2010" και οποιοδήποτε συμπλήρωμα ισχύει.

Γενικά

Στη Microsoft, εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για να προσφέρουμε προϊόντα που σας δίνουν τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευχρηστία που θέλετε κατά τη χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή. Η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πολλές από τις πρακτικές συλλογής δεδομένων και χρήσης του Microsoft Office 2010. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν και οποιαδήποτε συμπληρωματική έκδοση συνδεδεμένη με αυτή τη σελίδα για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με προγράμματα και υπηρεσίες συγκεκριμένα της έκδοσης Office 2010 που, ίσως, χρησιμοποιείτε. Η λίστα δεν αξιώνει να είναι αποκλειστική. Δεν ισχύει για άλλες ηλεκτρονικές ή μη τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft.

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα του συστήματος Microsoft Office, η έκδοση Office 2010 έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να σας επιτρέπει τη γρήγορη συγκρότηση, εμφάνιση και κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλους χρήστες. Η Microsoft δεσμεύεται για την προστασία προσωπικών δεδομένων σας και την εξασφάλιση ότι θα έχετε τον πλήρη έλεγχο, στον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιούνται και διανέμονται τα δεδομένα σας.

Συμπληρώματα

Σχετικές συνδέσεις

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει από εσάς για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε και την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή συναλλαγών που αιτήστε ή εξουσιοδοτείτε. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να ζητήσουμε τα σχόλιά σας, να παρέχουμε κρίσιμες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με το λογισμικό, να βελτιώσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία, όπως, για παράδειγμα με φόρμες ερωτημάτων για σφάλματα και φόρμες έρευνας, ή για να σας ειδοποιούμε εγκαίρως για συμβάντα ή να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κυκλοφορία νέων προϊόντων.

Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που εισαγάγετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε έγγραφα του Office με τη μορφή μεταδεδομένων. Αυτά τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα του Office για να βελτιώσουν τη συνεργασία στα έγγραφά σας με άλλους χρήστες. Οδηγίες για την κατάργηση των μεταδεδομένων από τα έγγραφά σας μπορείτε να βρείτε στις συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα του Office.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν μεταφέρονται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών από μέρους μας, όπως η παροχή υποστήριξης πελατών. Στις εταιρείες αυτές παρέχονται μόνο οι προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προσφορά της υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από ή αποστέλλονται στη Microsoft, ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί και επεξεργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ή περιοχή στις οποίες η Microsoft ή οι θυγατρικές, οι συνεργαζόμενες και οι υπηρεσίες παροχής διαθέτουν εγκαταστάσεις. Η Microsoft τηρεί το πλαίσιο ασφαλούς διαφύλαξης, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελβετία.

Η Microsoft ενδέχεται να έχει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου ομιλιών για: (α) συμμόρφωση με το νόμο ή απόκριση σε νόμιμα αιτήματα ή νομικές διαδικασίες (β) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμφωνιών ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς ή (γ) δράση καλή τη πίστη επειδή η πρόσβαση ή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Microsoft, των πελατών της και του κοινού.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας

Η έκδοση Office 2010 περιλαμβάνει ορισμένες δυνατότητες που επιτρέπουν την πρόσβαση στο Internet για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή τη δυνατότητα κοινής χρήσης δεδομένων με άλλους χρήστες. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή έχετε μια ενεργή σύνδεση στο Internet. Κάθε μία από αυτές τις δυνατότητες εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια της παρούσας δήλωσης.

Κάθε φορά που η έκδοση Office 2010 επικοινωνεί με ένα διακομιστή της Microsoft, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η Microsoft χρησιμοποιεί τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή για την παροχή υπηρεσιών με ενεργοποιημένο το Internet, τη βοήθεια βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και για στατιστική ανάλυση. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συνήθως, περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση λειτουργικού συστήματος, η έκδοση προγράμματος περιήγησης καθώς και οι τοπικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή ενδέχεται να περιέχουν αναγνωριστικό λογισμικού, το οποίο υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής, το όνομα συσκευής και την έκδοση. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία αποστέλλει πληροφορίες στη Microsoft, αποστέλλονται και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Μετά την εγκατάσταση της έκδοσης του Office 2010, μελλοντικά αιτήματα Internet από αυτόν τον υπολογιστή ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που περιλαμβάνει το όνομα του προϊόντος λογισμικού και τον αριθμό έκδοσης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τοποθεσίες Web για να σας δώσει υλικό που είναι συμβατά με την έκδοση του Office 2010. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία.

Από καιρό σε καιρό, η Microsoft ενδέχεται να αλλάξει ορισμένες από τις διευθύνσεις Internet (διευθύνσεις URL) των υπηρεσιών Internet που παρέχει. Για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, η Microsoft ενδέχεται να λάβει στον υπολογιστή σας ένα αρχείο με τις νέες διευθύνσεις Internet, στις οποίες χρειάζεται να έχει πρόσβαση η έκδοση Office 2010 για να σας επιτρέψει τη χρήση των υπηρεσιών Internet.

Όταν επιλέγετε για πρώτη φορά μια δυνατότητα που απαιτεί τη σύνδεση του λογισμικού με μια υπηρεσία Internet, το λογισμικό αποστέλλει μια αίτηση για να λάβει ένα αρχείο XML, καθώς και το όνομα του προγράμματος, τις τοπικές ρυθμίσεις και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει και την έκδοση του προγράμματος που διαθέτετε. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Microsoft αποστέλλει στον υπολογιστή-πελάτη ένα αρχείο XML που περιέχει μια λίστα με διευθύνσεις URL για τις υπηρεσίες Internet του Microsoft Office.

Cookie

Ορισμένες δυνατότητες της έκδοσης Office 2010 χρησιμοποιούν cookie. Αυτές οι δυνατότητες περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια της δήλωσης.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή Internet. Τα cookie περιέχουν πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια μπορεί να αναγνώσει ένας διακομιστής Internet στον τομέα που εξέδωσε το cookie. Τα cookie δεν είναι δυνατόν να εκτελέσουν προγράμματα ή να παραδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας.

Ένας από τους πρωτεύοντες σκοπούς των cookie είναι να παράσχουν μια δυνατότητα διευκόλυνσης για εξοικονόμηση του χρόνου σας. Για παράδειγμα, ένα cookie που χρησιμοποιείται από την έκδοση Office 2010 βοηθάει το Office να θυμάται τις τοποθεσίες του Microsoft SharePoint Foundation 2010 που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία νέας εύρεσης μιας τοποθεσίας και παράδοσης σχετικού περιεχομένου.

Κάθε φορά που η έκδοση Office 2010 επικοινωνεί με ένα διακομιστή της Microsoft, μπορεί, δυνητικά, να αποθηκεύσει ή να έχει πρόσβαση σε cookie. Αυτά τα cookie περιέχουν μια σημαία για να υποδείξουν εάν έχετε προϊόντα του συστήματος Microsoft Office System εγκατεστημένα στο σύστημά σας και τη γλώσσα και τις τοπικές ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει για τις προτιμήσεις Internet, που μπορεί να είναι ξεχωριστές από τη γλώσσα και τις τοπικές ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει για τα προγράμματα. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookie για διευκόλυνση κατά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτονται οι πελάτες μας στο Office.com. Αυτά τα δεδομένα επισκεψιμότητας τοποθεσιών προσδιορίζονται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό, ο οποίος δεν συνδέεται ποτέ με προσωπικά στοιχεία εκτός εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, όπως περιγράφεται σε άλλο σημείο της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookie ή να αλλάξετε τη γλώσσα και τις τοπικές ρυθμίσεις αλλάζοντας τη ρύθμιση στην καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων του στοιχείου Επιλογές Internet στον Πίνακα Ελέγχου. Μπορείτε, επίσης, να ελέγχετε τα cookie που χρησιμοποιούνται από την έκδοση Office 2010 στο μενού Εργαλεία στον Internet Explorer 8, επιλέγοντας το στοιχείο Επιλογές Internet και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Microsoft Office συμμορφώνεται με τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχετε επιλέξει στην περιοχή Επιλογές Internet στον πίνακα ελέγχου των Windows ή στον Internet Explorer και δεν γίνεται λήψη cookies εάν έχετε επιλέξει να μην αποδοχή cookies για λήψη. Οι δυνατότητες, περιγράφονται αργότερα σε αυτήν τη δήλωση, που χρησιμοποιούν cookies ίσως δεν λειτουργεί σωστά με αυτήν τη ρύθμιση. Επιπλέον, δυνατότητες που χρησιμοποιούνται από τοποθεσίες Web και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν cookies ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στον Internet Explorer. Τα cookies αποθηκευτεί προηγουμένως στον σκληρό σας δίσκο μπορεί να εξακολουθούν να διαβάζονται από την έκδοση του Office 2010, εκτός αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Internet στον πίνακα ελέγχου των Windows ή Internet Explorer για να καταργήσετε προηγουμένως αποθηκευτεί cookies.

Ενεργοποίηση του Microsoft Office

Ενεργοποίηση βοηθά στη μείωση της πλαστογράφησης λογισμικού, που διασφαλίζει ότι οι πελάτες Microsoft απολαμβάνουν την αναμενόμενη ποιότητα λογισμικού. Ενεργοποίηση σημαίνει ότι γίνεται σχετίζονται με το υλικό που είναι εγκατεστημένο στη αριθμού-κλειδιού προϊόντος συγκεκριμένα. Τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft για το Office 2010 έκδοση κατάσταση ότι το πλήθος των προσπαθειών τον αριθμό-κλειδί προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση. Εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει το κλειδί προϊόντος για τον καθορισμένο αριθμό φορών στον ίδιο ή σε διαφορετικούς υπολογιστές, αριθμός-κλειδί προϊόντος που δεν είναι πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργοποίηση σε άλλους υπολογιστές.

Η ενεργοποίηση είναι υποχρεωτική. Μετά από τη λήξη της περιόδου χάριτος, πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογισμικό για να είστε σε θέση να συνεχίσετε τη χρήση του.

Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, αποστέλλονται στη Microsoft οι πληροφορίες του αριθμού-κλειδιού του προϊόντος, όπως:

 • Ο κωδικός προϊόντος της Microsoft, ο οποίος είναι ένας πενταψήφιος κωδικός που ταυτοποιεί το προϊόν που ενεργοποιείτε.

 • Ένα αναγνωριστικό καναλιού ή έναν κωδικό τοποθεσίας, που ταυτοποιεί το μέρος από όπου αποκτήσατε το προϊόν Office. Για παράδειγμα, ταυτοποιεί αν το προϊόν πωλήθηκε στη λιανική, αν είναι αντίγραφο αξιολόγησης, αν ανήκει σε πρόγραμμα πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing), εάν έχει προεγκατασταθεί από τον κατασκευαστή του λογισμικού και ούτω καθεξής.

 • Τα δεδομένα της εγκατάστασης.

 • Πληροφορίες που βοηθούν να επιβεβαιωθεί ότι δεν τροποποιήθηκαν οι πληροφορίες του αριθμού-κλειδιού του προϊόντος.

Εάν έχετε αποκτήσει την Άδεια Χρήσης του Office σε βάση συνδρομής, κατά την αρχική ενεργοποίηση θα σας ζητηθεί να παράσχετε το Windows Live ID που έχει συσχετιστεί με τη συνδρομή σας. Στη συνέχεια, η Microsoft θα αποστείλει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος με σύνδεση στον υπολογιστή σας για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης. Μετά την αρχική ενεργοποίηση, το Office θα αποστέλλει από καιρό σε καιρό τις πληροφορίες του αριθμού-κλειδιού προϊόντος στη Microsoft για να επαληθεύσει ότι το Office που χρησιμοποιείται διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Η ενεργοποίηση με Windows Live ID, καθώς και οι διαδοχικές αυτόματες αποστολές των πληροφοριών ενεργοποίησης στη Microsoft, είναι απαραίτητη για να χρησιμοποιήσετε το Office με Άδεια Χρήσης σε βάση συνδρομής.

Η ενεργοποίηση αποστέλλει, επίσης, στη Microsoft έναν αριθμό που δημιουργείται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή. Ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της μάρκας ή του μοντέλου του υπολογιστή και δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός για να προσδιοριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας. Μαζί με τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συλλέγονται ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις γλωσσών.

Το αντίγραφο του Office μπορεί να εντοπίσει και να αποδεχτεί αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας. Οι μικρές αναβαθμίσεις δεν απαιτούν επανάληψη της ενεργοποίησης. Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης Office 2010, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το προϊόν ξανά. Κάποιες αλλαγές στα στοιχεία του υπολογιστή σας ή το λογισμικό ίσως καταστήσουν απαραίτητη την επανάληψη ενεργοποίησης του λογισμικού.

Εάν πραγματοποιείτε την ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια αναβάθμισης από ορισμένα προϊόντα Microsoft Office, όπως το Microsoft Office Starter ή μια δοκιμαστική έκδοση του Microsoft Office, η ενεργοποίηση συλλέγει επιπλέον πληροφορίες από τον υπολογιστή σας σχετικά με το Office Starter ή τη δοκιμαστική έκδοση από την οποία εκτελείτε την αναβάθμιση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που χρησιμοποιήσατε αυτή την έκδοση του Office.

Εάν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενεργοποίησης, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς μια τοποθεσία στο Web, στην οποία μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που απέτυχε η ενεργοποίηση. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε αυτή τη σύνδεση, οι πληροφορίες για τους λόγους της αποτυχίας ενεργοποίησης αποστέλλονται στη Microsoft. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες που συνήθως αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης.

Επίσης, ίσως σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου το αντίγραφο του Microsoft Office που διαθέτετε. Εάν συμβεί αυτό, ο Οδηγός ενεργοποίησης ίσως σας επιτρέψει να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ηλεκτρονικά σχετικά με την κατάσταση της άδειάς σας και τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που έχουν σχέση με την ενεργοποίηση. Εάν επιλέξετε να λάβετε ηλεκτρονικά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της άδειάς σας, αποστέλλονται πληροφορίες που συνήθως αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης.

Εάν δεν ενεργοποιήσετε ή δεν ενεργοποιήσετε εκ νέου το αντίγραφο του Microsoft Office που διαθέτετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά ή να επισημανθεί ως αντίγραφο με μη κατάλληλη άδεια χρήσης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίζεται μια οπτική ένδειξη στη γραμμή τίτλου που να αναφέρει ότι το αντίγραφο που διαθέτετε δεν έχει κατάλληλη άδεια χρήσης.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης ή της εκ νέου ενεργοποίησης δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της προσωπικής σας ταυτότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν η ενεργοποίηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αριθμό-κλειδί προγράμματος παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing) ή όταν ελέγχεται η γνησιότητα του προϊόντος σας, δεν αποστέλλονται στη Microsoft οι πληροφορίες που έχουν σχέση με την ενεργοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα ενεργοποίηση του Microsoft Office.

Υπηρεσία ενημέρωσης "Χρήση με ένα κλικ"

Η υπηρεσία ενημέρωσης "Χρήση με ένα κλικ" σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε ορισμένα προϊόντα του Microsoft Office μέσω του Internet, ώστε να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε πριν από την ολοκλήρωση της λήψης τους. Από προεπιλογή, η υπηρεσία ενημέρωσης "Χρήση με ένα κλικ" εντοπίζει, επίσης, αυτόματα ενημερώσεις με σύνδεση στα προϊόντα με ενεργοποίηση "Χρήση με ένα κλικ" στον υπολογιστή σας και πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάστασή τους. Η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξετε Βοήθεια και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση των ενημερώσεων για αυτό το προϊόν. Η υπηρεσία ενημέρωσης "Χρήση με ένα κλικ" συλλέγει περιοδικά τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, καθώς και έναν αριθμό που δημιουργήθηκε τυχαία και ο οποίος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του υπολογιστή σας χωρίς προσδιορισμό της ταυτότητάς σας.

Ενημερωμένο περιεχόμενο από το Office.com

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, εάν επιλέξετε να αναζητήσετε Βοήθεια, πρότυπα, εικόνες clip art, πολυμέσα ή σχήματα για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση, η έκδοση Office 2010 μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη ή τη φράση για αναζήτηση στο Office.com. Με αυτόν τον τρόπο σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο και δυναμικό σύνολο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων αναθεωρήσεων αυτού του περιεχομένου. Εάν η Βοήθεια του Office.com είναι ενεργοποιημένη, ορισμένες δυνατότητες, όπως τα πρότυπα, λαμβάνουν αυτόματα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες της Βοήθειας που σχετίζονται με τη δυνατότητα. Το ενημερωμένο περιεχόμενο από το Office.com εμφανίζεται, επίσης, αυτόματα στις Συλλογές που υποστηρίζουν το περιεχόμενο.

Όταν επιλέγετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια φράση, η έκδοση Office 2010 αποστέλλει αυτή τη φράση στο Office.com, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή, το τμήμα του λογισμικού που χρησιμοποιούσατε όταν θέσατε την ερώτηση και το εύρος αναζήτησης που αιτηθήκατε. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο εγγράφου, η έκδοση Office 2010 αποστέλλει, επίσης, το αναγνωριστικό για αυτό το πρότυπο, το οποίο προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το πρότυπο αλλά όχι και το μεμονωμένο έγγραφό σας. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επιστρέψει τις εγγραφές που αιτηθήκατε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική Βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ηλεκτρονικής Βοήθειας, προτύπων, εκπαίδευσης, και πρόσθετου περιεχομένου.

Έλεγχος ταυτότητας Windows Live ID

Ορισμένες δυνατότητες της κυκλοφορίας του Office 2010 ενδέχεται να απαιτούν Windows Live ID για να παρέχουν υπηρεσίες ενεργοποίηση, είσοδος και η καταχώρηση. Για να συνδεθείτε με χρήση του Windows Live ID, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης. Η ίδια εισόδου στο Windows Live ID σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες που συμμετέχουν Windows Live ID και υπηρεσίες. Εάν δημιουργήσετε ένα Windows Live ID στην τοποθεσία εγγραφής του Office, ταυτόχρονα την εγγραφή σας με την έκδοση του Office 2010 και ανοίγετε ένα λογαριασμό Windows Live ID σας. Όλες οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε αποθηκεύονται από την υπηρεσία του Office.com, και ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύεται από το Windows Live ID στο προφίλ σας στο Windows Live ID. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπηρεσία Windows Live ID, τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στο προφίλ του Windows Live ID και πώς χρησιμοποιεί το Windows Live ID και συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών, διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων Αναγνωριστικό Live Windows.

Αγορά αναβάθμισης ή νέας έκδοσης του Microsoft Office

Ορισμένες εκδόσεις του Microsoft Office σας επιτρέπουν να προμηθευτείτε με σύνδεση έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για μια νέα ή αναβαθμισμένη έκδοση του Office. Ίσως έχετε τη δυνατότητα να προσπελάσετε αυτή τη δυνατότητα από το φάκελο του Office στο μενού "Έναρξη" των Windows, μέσα από το προϊόν ή από ένα εικονίδιο των Windows στην επιφάνεια εργασίας.

Αυτή η δυνατότητα αποστέλλει πληροφορίες της Microsoft όπως αναγνωριστικά για το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε, σας τρέχουσα άδεια χρήσης του προϊόντος του Office (εάν υπάρχουν), σας ρύθμιση γλώσσας του Office και τυπικές πληροφορίες υπολογιστή. Εάν είστε πληρούν τις απαιτήσεις για μια ειδική προσφορά, ενδέχεται να αποστέλλονται επίσης πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσφορά και της προέλευσης. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθορίσετε ποια εξουσιοδοτημένοι Microsoft online κατάστημα λιανικής πώλησης να ολοκληρώσετε την αγορά σας και αποστέλλει στο συγκεκριμένο κατάστημα λιανικής πώλησης. Τη δυνατότητα αναβάθμισης μπορεί επίσης να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης Internet για να εμφανίσετε το κατάστημα λιανικής πώλησης ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών για τη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της απόδοσης του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft.

Εάν συμμετάσχετε, η Microsoft συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού σας και τον τρόπο χρήσης του λογισμικού και των υπηρεσιών για τον προσδιορισμό τάσεων και μοτίβων χρήσης. Η δυνατότητα δεν συλλέγει ονόματα, διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επαφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και μια πλήρη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft . Εάν χρησιμοποιείτε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του Office για πρώτη φορά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών για το Office 2010.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση ρυθμίσεων προτεινόμενα ενημέρωσης και διαγνωστικών. Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών, ανατρέξτε στο θέμα συμμετάσχετε στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών.

Βοήθεια για τη βελτίωση των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου

Τη δυνατότητα να βελτιώσετε εργαλεία γλωσσικού ελέγχου συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου και το αποστέλλει στη Microsoft. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε μέσα από το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft, τις ενέργειες γλωσσικού ελέγχου, όπως η αποδοχή ή απόρριψη Ορθογραφικός ή ο γραμματικός έλεγχος προτάσεις, αλλαγή ρυθμίσεων γλωσσικού ελέγχου εργαλείο ή προσθήκες στο προσαρμοσμένο λεξικό, είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας και να αποσταλούν στη Microsoft τρεις φορές στο τους πρώτους έξι μήνες μετά την εγκατάσταση του Office 2010 έκδοση. Μετά από έξι μήνες σχετικά με τη δυνατότητα διακόπτει την αποστολή δεδομένων στη Microsoft και διαγράφει το αρχείο συλλογής δεδομένων που περιέχει τις ενέργειες γλωσσικού ελέγχου από τον υπολογιστή σας.

Παρόλο που η δυνατότητα δεν αποσκοπεί στη συλλογή προσωπικών πληροφοριών, ένα μέρος του περιεχομένου που ενδέχεται να αποσταλεί περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν επισημανθεί ως ορθογραφικά ή γραμματικά σφάλματα, όπως ονόματα και αριθμοί λογαριασμών. Ωστόσο, κατά τη συλλογή δεδομένων, οι αριθμοί όπως οι αριθμοί λογαριασμών, οι διευθύνσεις και οι αριθμοί τηλεφώνου μετατρέπονται σε μηδενικά. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τη βελτίωση των προϊόντων μας και όχι για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών. Εάν ανησυχείτε ότι η αναφορά, ίσως, περιέχει προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες, μην αποστείλετε την αναφορά.

Οι πληροφορίες που συλλέγει αυτή η δυνατότητα αποστέλλονται με τον αριθμό που δημιούργησε τυχαία το Πρόγραμμα βελτίωσης πελατών.

Πριν από την αποστολή δεδομένων στη Microsoft, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που ζητάει την άδειά σας. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να διαγράψετε ορισμένες ή όλες τις καταχωρήσεις, προτού αποσταλούν οι πληροφορίες. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να μην αποστείλετε καθόλου δεδομένα στη Microsoft.

Διαγνωστικά του Office

Έχετε τη δυνατότητα να περιοδικά λήψη ένα μικρό αρχείο στον υπολογιστή σας που επιτρέπει στη Microsoft για τη διάγνωση προβλημάτων του συστήματος. Όταν είναι διαθέσιμες, είναι επίσης αυτόματη λήψη νέες πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος. Αυτή η δυνατότητα δεν συλλέγει το όνομα, διεύθυνση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορίες επικοινωνίας εκτός από τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την αποστολή του αρχείου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα Διαγνωστικά του Office, ανατρέξτε στο θέμα ρυθμίσεις αλλαγή Διαγνωστικά του Office.

Αναφορά σφάλματος της Microsoft

Το εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν τα μηνύματα σφάλματος στη Microsoft μέσω του Internet. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, οι χρήστες με σύνδεση στο Internet μπορούν να αναφέρουν αμέσως το μήνυμα στη Microsoft. Εάν η αναφορά σφάλματος υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών εμπλέκεται στο το πρόβλημα, η Microsoft ενδέχεται να στείλετε την αναφορά σε αυτούς τους κατασκευαστές. Κατασκευαστές λογισμικού ή υλικού που χρησιμοποιούνται από τη Microsoft ή έναν από τους συνεργάτες αναλύετε τα δεδομένα του σφάλματος και προσπαθήστε να προσδιορίσετε και να διορθώσετε το πρόβλημα. Παρόλο που το εργαλείο δεν προορίζεται για τη συλλογή αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών, είναι πιθανό ότι οι πληροφορίες αυτές μπορεί να καταγράφονται στη μνήμη ή στα δεδομένα που συλλέγονται από το άνοιγμα αρχείων. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την αναφορά σφάλματος της Microsoft.

Microsοft Update

Η υπηρεσία Microsoft Update σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και σημαντικές ενημερώσεις για το Microsoft Windows και άλλα προϊόντα της Microsoft, όπως την έκδοση του Office 2010. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εγγραφείτε για ενημέρωση από το Microsoft Update, ανατρέξτε στο θέμα Διατηρήστε τον υπολογιστή σας ενημερωμένο με το Microsoft Update.

Όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία web του Microsoft Update ή λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις, η Microsoft συλλέγει τυπικές πληροφορίες υπολογιστή με κάθε επίσκεψη, ώστε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις που λειτουργούν καλύτερα με τον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Microsoft Update στο web και ποια συστήματα χρειάζονται υποστήριξη, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Microsoft Update, ανατρέξτε στη δήλωση Προστασίας προσωπικών δεδομένων υπηρεσιών ενημερωμένη έκδοση .

Πληροφορίες παρουσίας

Εάν η εταιρείας σας χρησιμοποιεί τον Microsoft Office Communications Server (OCS), το Microsoft Office παρέχει τις πληροφορίες παρουσίας σας από τον OCS.

Περικοπή και κατάργηση φόντου

Μπορείτε να περικόψετε εικόνες στα έγγραφα, ώστε να είναι εμφανή μόνο τμήματα της εικόνας. Η περικοπή αποκρύπτει μόνο τα περικομμένα τμήματα των εικόνων και δεν διαγράφει οριστικά τα περικομμένα τμήματα της εικόνας. Οι κρυφές ενότητες αυτών των εικόνων μπορούν να επαναφερθούν από την κατάσταση λειτουργίας περικοπής.

Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε εικόνες χρησιμοποιώντας την εντολή Κατάργηση φόντου. Η εντολή Κατάργηση φόντου δεν καταργεί οριστικά τα τμήματα αυτών των εικόνων. Οι κρυφές ενότητες των καταργημένων εικόνων μπορούν να επαναφερθούν από την "Κατάργηση φόντου".

Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο με περικομμένες ή καταργημένες εικόνες, στο αρχείο αποθηκεύονται οι πλήρεις εικόνες.

Μπορείτε να διαγράψετε τα περικομμένα ή καταργημένα τμήματα των εικόνων, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αρχείο, στην περιοχή Βοήθεια, κάνοντας κλικ διαδοχικά στο στοιχείο Επιλογές και στην καρτέλα Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Απόρριψη επεξεργασίας δεδομένων κάτω από την ενότητα Μέγεθος και ποιότητα εικόνας.

Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα στο Office και το SharePoint με χρήση των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) σας επιτρέπει να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων από μια τοποθεσία του SharePoint και τα προγράμματα του Microsoft Office 2010, όπως το Outlook, χώρο εργασίας SharePoint και το Word. Όταν κάνετε αυτό, θα εμφανιστούν αυτόματα τις αλλαγές στο παράθυρο εξωτερικών δεδομένων στο πρόγραμμα του Microsoft Office και αλλαγές στο πρόγραμμα του Microsoft Office θα εμφανιστούν αυτόματα στο εξωτερικό σύστημα.

Οι υπηρεσίες BCS αποθηκεύουν ένα αντίγραφο ορισμένων από τα εξωτερικά δεδομένα στον υπολογιστή σας σε ένα αποκλειστικό τοπικό cache. Εάν υπάρχει πρόσβαση στα εξωτερικά δεδομένα από το Outlook, δημιουργείται επίσης ένα αντίγραφο σε ένα ειδικό αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst). Για παράδειγμα, μια λίστα πελατών συγχρονίζεται από το Microsoft Dynamics CRM με το τοπικό αντίγραφο του χρήστη και εμφανίζεται στο Outlook. Εάν ο χρήστης επεξεργάζεται δεδομένα για ένα μεμονωμένο πελάτη ή δημιουργήσει μια νέα καταχώρηση, αυτές οι αλλαγές μεταβιβάζονται πίσω στο Microsoft Dynamics CRM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα αντίγραφο των δεδομένων ενδέχεται να αποθηκευτεί στο έγγραφο και, ίσως, είναι διαθέσιμο σε άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο έγγραφο.

Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME)

Τα προγράμματα Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) της Microsoft, χρησιμοποιούνται με τις γλώσσες της Ανατολικής Ασίας για τη μετατροπή της εισόδου πληκτρολογίου σε ιδεογράμματα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, οι ακόλουθες δυνατότητες ενδέχεται να αποστείλουν στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την IME. Ορισμένα προγράμματα IME δεν υποστηρίζουν όλες αυτές τις δυνατότητες ή δεν υποστηρίζουν καμία από αυτές. Σε ένα εταιρικό περιβάλλον, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική ομάδας για τη ρύθμιση παραμέτρων των δυνατοτήτων αναφοράς που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων της πολιτικής ομάδας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα της πλήρους απενεργοποίησης της αναφοράς ή την ανακατεύθυνση των αναφορών σε άλλο διακομιστή.

Εκμάθηση και πρόβλεψη IME

Τι κάνουν αυτές οι δυνατότητες

Ανάλογα με το πρόγραμμα IME που χρησιμοποιείτε και τις ρυθμίσεις σας, οι δυνατότητες εκμάθησης και πρόβλεψης του προγράμματος IME, ίσως, καταγράψουν λέξεις ή ζεύγη λέξεων για τη βελτίωση της επιλογής των ιδεογραμμάτων που εμφανίζονται.

Πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται

Οι δυνατότητες εκμάθησης και πρόβλεψης του προγράμματος IME καταγράφουν μια λέξη ή μια ακολουθία λέξεων και τις συσχετισμένες βαθμολογίες τους ως αποτέλεσμα των λειτουργιών του χρήστη. Οι πληροφορίες εκμάθησης (με εξαίρεση τυχόν ακολουθίες χαρακτήρων ψηφίων/συμβόλων) αποθηκεύονται στο λεξικό χρήστη για κάθε χρήστη του υπολογιστή.

Χρήση των πληροφοριών

Τα δεδομένα εκμάθησης και πρόβλεψης χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα IME στο σύστημά σας και ενδέχεται, επίσης, να αναφέρονται από τα εργαλεία ελέγχου του Microsoft Office. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Επιλογή και έλεγχος

Εκτός από το πρόγραμμα IME για τα Απλοποιημένα Κινεζικά (όπου η δυνατότητα πρόβλεψης είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή), οι δυνατότητες εκμάθησης και πρόβλεψης είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή σε αυτά τα προγράμματα IME που τις υποστηρίζουν αλλά είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους, απενεργοποιώντας τις δυνατότητες IME. Στο πρόγραμμα IME για τα Ιαπωνικά, η δυνατότητα εκμάθησης μπορεί, επίσης, να ρυθμιστεί ώστε να μην πραγματοποιεί εγγραφές στο λεξικό χρήστη. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα από το λεξικό χρήστη.

Αναφορά σφάλματος μετατροπής IME

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα

Εάν παρουσιαστεί ένα σφάλμα μετατροπής, η δυνατότητα αυτή μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη Microsoft να βελτιώσει τις μετατροπές.

Πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται

Η Αναφορά σφάλματος μετατροπής IME συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα μετατροπής IME, οι οποίες μπορούν να αποσταλούν στη Microsoft. Ενδέχεται να δημιουργηθούν αναφορές σφάλματος που περιέχουν πληροφορίες όπως αυτές που πληκτρολογήσατε, το πρώτο αποτέλεσμα της μετατροπής, τη μετατροπή που επιλέξατε στη θέση της πρώτης, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα IME που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιείτε. Επίσης, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα IME για τα Ιαπωνικά, μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες εκμάθησης στις αναφορές σφάλματος μετατροπής. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας.

Χρήση των πληροφοριών

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να βοηθήσει στη βελτίωση της επεξεργασίας εισόδου.

Επιλογή και έλεγχος

Μπορείτε να επιλέξετε να αποστείλετε μια αναφορά σφάλματος μετατροπής από το μενού εργαλείων της γραμμής γλώσσας. Επίσης, εάν παρουσιαστεί σφάλμα μετατροπής, ερωτάστε εάν θέλετε να αποστείλετε την αναφορά σφάλματος μετατροπής, πριν αυτή αποσταλεί στη Microsoft. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά πριν επιλέξετε εάν θα αποσταλεί.

Καταχώρηση λέξεων IME

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα

Ανάλογα με το πρόγραμμα IME που χρησιμοποιείτε, ίσως είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την καταχώρηση λέξεων για την αναφορά των μη υποστηριζόμενων λέξεων (λέξεις που ίσως δεν μετατρέπονται σωστά σε ιδεογράμματα από την είσοδο πληκτρολογίου).

Πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται

Οι αναφορές καταχώρησης στο Microsoft Word 2010 μπορούν να περιέχουν τις πληροφορίες που παρέχετε στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη λέξης σχετικά με τις λέξεις που αναφέρονται και τον αριθμό έκδοσης λογισμικού του IME. Αυτές οι αναφορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, για παράδειγμα εάν προσθέτετε προσωπικά ονόματα χρησιμοποιώντας την καταχώρηση λέξεων, αλλά η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας. Έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε ξανά τα δεδομένα που αποστέλλονται με κάθε αναφορά, πριν επιλέξετε να την αποστείλετε.

Χρήση των πληροφοριών

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να βοηθήσει στη βελτίωση της επεξεργασίας εισόδου.

Επιλογή και έλεγχος

Κάθε φορά που δημιουργείτε μια αναφορά καταχώρησης λέξεων, ερωτάστε εάν θέλετε να αποσταλεί αυτή η αναφορά στη Microsoft. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά πριν επιλέξετε εάν θα την αποστείλετε.

Cache εγγράφων του Microsoft Office 2010

Τα προγράμματα στο Microsoft Office 2010, όπως το Word, το Excel και το PowerPoint, δημιουργούν αυτόματα ένα τοπικό αντίγραφο απομακρυσμένων εγγράφων. Αυτό το τοπικό αντίγραφο σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο του αρχείου όταν δεν εργάζεστε με σύνδεση και βοηθάει στη βελτίωση των επιδόσεων όταν βρίσκεστε σε σύνδεση. Εκτός από το περιεχόμενο του εγγράφου, το Office ενδέχεται να αποθηκεύσει ορισμένα μεταδεδομένα σχετικά με τα έγγραφα στον υπολογιστή σας, όπως ονόματα, αναγνωριστικά σύνδεσης διακομιστή και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που έχουν επεξεργαστεί το έγγραφο.

Όλα τα αποθηκευμένα περιεχόμενα μπορούν να προβληθούν, εάν πραγματοποιηθεί εκκίνηση στο Κέντρο αποστολής του Microsoft Office και αλλάξετε την προβολή σε "Όλα τα αρχεία στο cache".

Μπορείτε να εκτελέσετε το "Κέντρο αποστολής του Microsoft Office", κάνοντας τα εξής:

 • Επιλέξτε το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office, επιλέξτε το στοιχείο Εργαλεία του Microsoft Office 2010 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο αποστολής του Microsoft Office.

Τα μεμονωμένα τοπικά αντίγραφα μπορούν να διαγραφούν ή να ανοίξουν από το Κέντρο αποστολής του Microsoft Office. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τη διαγραφή των εγγράφων από το Cache εγγράφων του Office αφού κλείσουν σε ένα πρόγραμμα του Office, κάνοντας τα εξής:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις στο Κέντρο αποστολής του Microsoft Office.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή εγγράφων από το Cache εγγράφων του Office κατά το κλείσιμο.

Εναλλακτικό κείμενο

Το Microsoft Word 2010 σάς επιτρέπει να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε εναλλακτικό κείμενο για πίνακες, σχήματα, εικόνες, γραφήματα, γραφικά SmartArt και άλλα αντικείμενα στα έγγραφά σας, κάνοντας τα εξής:

 1. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο.

Το εναλλακτικό κείμενο αποθηκεύεται μαζί με το έγγραφο και ενδέχεται να περιέχει προσωπικές πληροφορίες που έχουν προστεθεί από οποιονδήποτε συμβάλλοντα της παρουσίασης. Για ορισμένα αντικείμενα, όπως εικόνες που εισαγάγετε στο έγγραφό σας, το προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο περιλαμβάνει τη διαδρομή αρχείου για το αντικείμενο που εισαγάγετε.

Το εναλλακτικό κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Το εναλλακτικό κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στο αρχείο σας.

Ακρίβεια συγχώνευσης

Για την παροχή μεγαλύτερης ακρίβειας στη συγχώνευση, το Outlook 2010 προσθέτει ένα 10ψήφιο αριθμό και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το όνομά σας σε όλα τα αρχεία του Office που αποστέλλετε ως συνημμένα. Αυτός ο τυχαίος αριθμός προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το βιβλίο εργασίας σας. Συνεπώς, όλες οι αλλαγές είναι δυνατό να συγχωνευθούν και πάλι στο αρχικό βιβλίο εργασίας, ακόμα και εάν έχει αλλάξει το όνομα του αρχείου. Μπορείτε να καταργήσετε αυτόν τον 10ψήφιο αριθμό και το όνομά σας από μελλοντικά συνημμένα, κάνοντας τα εξής στο Outlook:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Επιλέξτε Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χειρισμός συνημμένων.

 5. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ιδιοτήτων σε συνημμένα για ενεργοποίηση της δυνατότητας " Απάντηση με αλλαγές" δεν είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές ακόμη για να κλείσετε τα παράθυρα διαλόγου.

Ασφάλεια

Η Microsoft έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Αλλαγές στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Microsoft ενδέχεται να ενημερώνει περιοδικά την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται μαζί με κάθε αναθεώρηση. Προτείνεται η αναθεώρηση σε περιοδικά χρονικά διαστήματα της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Τρόποι επικοινωνίας

Η Microsoft εκτιμά τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν έχουμε τηρήσει σε αυτήν, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web στο επικοινωνία: σχόλια περί απορρήτου.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Για να βρείτε τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα ή την περιοχή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.microsoft.com/worldwide/.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×