Γρήγορη εκκίνηση: Χρήση φωνής και βίντεο

Εάν έχετε μικρόφωνο και ηχεία, είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft® Lync™ Online για φωνητικές κλήσεις. Μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή που προτείνεται από τον οργανισμό σας, όπως ακουστικά USB, και το Lync Online θα κάνει αυτόματα τις ρυθμίσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλογή συσκευών ήχου

Εύρεση του σωστού ατόμου

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Έναρξη κλήσης διάσκεψης

Απάντηση σε κλήση

Πρόσκληση άλλων ατόμων στη συνομιλία

Προσθήκη φωνής σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Χρήση των στοιχείων ελέγχου κλήσης

Σύνδεση κάμερας Web

Προσθήκη βίντεο σε συνομιλία

Επιλογή συσκευών ήχου

Για να επιλέξετε τις συσκευές ήχου σας:

 1. Επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync και κατόπιν επιλέξτε Microsoft Lync 2010.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" και κατόπιν επιλέξτε Συσκευή ήχου.

 3. Στην περιοχή Προσαρμογή της συσκευής σας, κάντε κλικ στις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες λίστες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ηχείου, του μικροφώνου, του κουδουνίσματος, καθώς και τα επίπεδα έντασης.

 4. Κάντε κλικ στα πράσινα βέλη για να δοκιμάσετε τα επίπεδα έντασης ήχου των ηχείων και του κουδουνίσματος.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση του σωστού ατόμου

Η γραμμή αναζήτησης είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θα αναζητήσετε τα άτομα με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στο πεδία αναζήτησης στη λίστα Επαφές, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ενός ατόμου. Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν κάτω από τη γραμμή αναζήτησης.

Αναζήτησης επαφής

 1. (Προαιρετικά) Κάντε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 2. Εάν δείτε το άτομο που αναζητάτε, κάντε διπλό κλικ στην επαφή για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα.

 3. Για να προσθέσετε την επαφή στη λίστα Επαφές, τοποθετήστε το δείκτη ποντικιού στην επαφή, κάντε κλικ στο συν (+) και, στη συνέχεια, κάντε επιλέξτε την κατάλληλη ομάδα επαφών.

Προσθήκη στις Επαφές

Αρχή της σελίδας

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση με ένα κλικ.

 1. Στη λίστα Επαφές ή στα αποτελέσματα αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλήση.

Κλήση επαφής

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο συνομιλίας.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη κλήσης διάσκεψης

Για να καλέσετε πολλές επαφές:

 1. Στη λίστα Επαφές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επαφές που θέλετε να καλέσετε.

 2. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες επαφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη κλήσης διάσκεψης.

Έναρξη κλήσης διάσκεψης

Αρχή της σελίδας

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται μια ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή σας. Κάντε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Για να απαντήσετε στην κλήση, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της εισερχόμενης ειδοποίηση κλήσης.

 2. Για να ανακατευθύνετε την κλήση σε ένα άμεσο μήνυμα ή να απορρίψετε την κλήση και να ρυθμίσετε την κατάστασή σας σε Μην ενοχλείτε ώστε να αποφύγετε τις διακοπές, κάντε κλικ στην επιλογή Ανακατεύθυνση.

Communicator

 1. Για να απορρίψετε μια κλήση, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη.

Αρχή της σελίδας

Πρόσκληση άλλων ατόμων στη συνομιλία

Για να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε μια συνομιλία που είναι ήδη σε εξέλιξη, κάντε τις εξής ενέργειες:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση ανά όνομα ή ανά αριθμό τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επαφή που θέλετε ή αναζητήστε το άτομο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόσκληση ανά όνομα ή ανά αριθμό τηλεφώνου

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη φωνής σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Για να προσθέσετε φωνή σε μια συνομιλία με άμεσα μηνύματα

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλήση.

Communicator

Το Lync Online προσθέτει φωνή και ήχο στη συνομιλία σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ενώ μιλάτε. Σημειώστε, ότι η φωνητική κλήση θα χρησιμοποιήσει τη φωνή μέσω πρωτοκόλλου Internet (VoIP).

Αρχή της σελίδας

Χρήση των στοιχείων ελέγχου κλήσης

Σε ένα παράθυρο συνομιλίας, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Lync Online, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου κλήσης για να κάνετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, κάντε κλικ στο κουμπί Παύση/Συνέχιση Communicator .

 2. Για να τερματίσετε μια κλήση, κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός κλήσης Communicator .

  Άλλα στοιχεία ελέγχου σάς δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε σίγαση του μικροφώνου ή των ηχείων σας και να εμφανίσετε ένα πληκτρολόγιο κλήσης.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση κάμερας Web

Για να έχετε ότι το πλησιέστερο σε μια συνομιλία αυτοπροσώπως, συνδέστε μια κάμερα Web στον υπολογιστή σας. Το Lync Online εντοπίζει αυτόματα την κάμερα Web και τη χρησιμοποιεί για την επόμενη κλήση βίντεο.

Για να δείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας Web:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του κύριου παραθύρου του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή βίντεο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη βίντεο σε συνομιλία

Εάν έχετε εγκαταστήσει μια κάμερα Web, μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέψετε στην επαφή σας να σας βλέπει ενώ μιλάτε. Για να εγκαταστήσετε μια κάμερα Web, ανατρέξτε στην παράγραφο “Σύνδεση κάμερας Web,” νωρίτερα σε αυτό το άρθρο.

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Βίντεο.

Έναρξη κλήσης βίντεο

Ξεκινά η κλήση βίντεο. Μπορείτε να συνεχίσετε την αποστολή άμεσων μηνυμάτων στον αποδέκτη της κλήσης αλλά και σε άλλες επαφές.

Σημείωση:  Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση βίντεο από κάποιον, δεν θα σας βλέπει παρά μόνο αν προσθέσετε βίντεο από τη δική σας πλευρά της συνομιλίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×