Γρήγορη εκκίνηση: Ρύθμιση, έναρξη και συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft® Lync™ Online για να προγραμματίσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη, ξεκινήστε μια περίοδο λειτουργίας μη προγραμματισμένης κοινής χρήσης και συνεργασίας, συνδεθείτε σε μια σύσκεψη και ορίστε τις προτιμήσεις ήχου για τον ήχο του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις εργασίες σε αυτό τον οδηγό, ανατρέξτε στο θέμα Εργαστείτε έξυπνα: Προγραμματισμός και συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προγραμματισμός ηλεκτρονικής σύσκεψης

Αλλαγή επιλογών πρόσβασης και παρουσιαστή σύσκεψης

Έναρξη μη προγραμματισμένης σύσκεψης

Συμμετοχή σε προγραμματισμένη ηλεκτρονική σύσκεψη

Συμμετοχή σε μη προγραμματισμένη σύσκεψη

Ορισμός προτιμήσεων ήχου

Προγραμματισμός ηλεκτρονικής σύσκεψης

Προγραμματίστε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο πρόγραμμα-πελάτης ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας του Microsoft® Outlook® χρησιμοποιώντας το πρόσθετο ηλεκτρονικής σύσκεψης για το Microsoft® Lync™ Online. Το πρόσθετο ηλεκτρονικής σύσκεψης για το Lync Online εγκαθίσταται αυτόματα με την εγκατάσταση του Lync.

Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε ηλεκτρονική σύσκεψη στο Outlook, κάντε τα εξής:

 • Στο Ημερολόγιο του Outlook, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Δημιουργία, επιλέξτε Νέα ηλεκτρονική σύσκεψη(στο Microsoft® Outlook® 2010) ή Ηλεκτρονική σύσκεψη (στο Microsoft® Outlook® 2007).

Κουμπί: Νέα ηλεκτρονική σύσκεψη στο Ημερολόγιο του Outlook

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή επιλογών πρόσβασης και παρουσιαστή σύσκεψης

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής σύσκεψης είναι ιδανικές για μικρές συσκέψεις ή για περιόδους λειτουργίας κοινής χρήσης και συνεργασίας με άτομα μέσα στην εταιρεία σας. Εάν προγραμματίζετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη με άτομα εκτός του οργανισμού ή η σύσκεψή σας είναι ασυνήθιστα μεγάλη, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης για να ορίσετε τα ακόλουθα:

 • Ποιος θα πρέπει να περιμένει στο χώρος αναμονής πριν να γίνει αποδεκτός στη σύσκεψη; (Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για συσκέψεις με χρήση ήχου VoIP.)

 • Ποιος θα πρέπει να έχει δικαιώματα παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της σύσκεψης;

Για να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης και παρουσιαστή, κάντε τα εξής:

 1. Στην πρόσκληση σε σύσκεψη, στην καρτέλα Σύσκεψη, στην ομάδα Ηλεκτρονική σύσκεψη, κάντε κλικ στις Επιλογές σύσκεψης.

Κουμπί: Επιλογές σύσκεψης στην πρόσκληση σε σύσκεψη

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή πρόσβασης και παρουσιαστών για αυτήν τη σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη μη προγραμματισμένης σύσκεψης

 Για να ξεκινήσετε μια μη προγραμματισμένη σύσκεψη χρησιμοποιώντας την εντολή Άμεση σύσκεψη, κάντε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού Εικονίδιο "Επιλογές" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση σύσκεψη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης, κάντε τα εξής:

  • Για να συνδεθείτε στη σύσκεψη από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε Να μην γίνει συμμετοχή στον ήχο και κατόπιν καλέστε τον αριθμό κλήσης σύνδεσης στην πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Για να συνδεθείτε στη σύσκεψη με το Lync Online, επιλέξτε Χρήση του Lync (ενοποιημένος ήχος και βίντεο).

 • Για να λάβετε κλήση από τη διάσκεψη, επιλέξτε Κλήση στον αριθμό μου και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας. (Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.)

 1. Στο παράθυρο ομαδικής συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ατόμων Κουμπί ''Επιλογές ατόμων'' του Lync , επιλέξτε Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατόπιν συμπληρώστε την πρόσκληση σε σύσκεψη.

 2. Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή σε προγραμματισμένη ηλεκτρονική σύσκεψη

Για να συμμετάσχετε σε μια προγραμματισμένη σύσκεψη, κάντε τα εξής:

 1. Στο Ημερολόγιο του Outlook, ανοίξτε τη σύσκεψη στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε.

 2. Στην πρόσκληση σε σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη.

Communicator

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης, κάντε τα εξής:

  • Για να συνδεθείτε στη σύσκεψη από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε Να μην γίνει συμμετοχή στον ήχο και κατόπιν καλέστε τον αριθμό κλήσης σύνδεσης στην πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Για να συνδεθείτε στη σύσκεψη με το Lync Online, επιλέξτε Χρήση του Lync (ενοποιημένος ήχος και βίντεο).

  • Για να λάβετε κλήση από τη διάσκεψη, επιλέξτε Κλήση στον αριθμό μου και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας. (Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.)

Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή σε μη προγραμματισμένη σύσκεψη

Ενδεχομένως να έχετε προσκληθεί σε μια μη προγραμματισμένη σύσκεψη ή σε μια Άμεση σύσκεψη ή σε μια σύσκεψη που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

 • Στην ειδοποίηση που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών, επιλέξτε Συμμετοχή.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός προτιμήσεων ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Lync Online για να συνδέεστε στον ήχο της σύσκεψης με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά ή να σας ζητείται να επιλέξετε.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Κουμπί "Επιλογές" του Lync

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, επιλέξτε Τηλέφωνα και στην ενότητα Συμμετοχή σε κλήσεις διάσκεψης, στο πλαίσιο Συμμετοχή στον ήχο της σύσκεψης από:, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ενοποιημένο ήχο υπολογιστή κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, επιλέξτε Lync.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο για να καλέσετε σε συσκέψεις, επιλέξτε Να μην γίνει συμμετοχή στον ήχο

   Παράθυρο: Επιλογές, καρτέλα: Τηλέφωνο--Συμμετοχή σε κλήσεις διάσκεψης

 3. (Προαιρετικά) Στην περιοχή Συμμετοχή σε κλήσεις διάσκεψης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πριν από τη συμμετοχή, να μου ζητείται επιβεβαίωση ή επιλογή άλλης πηγής ήχου. Κάντε αυτή την επιλογή, εάν αλλάζετε συχνά προτιμήσεις ήχου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×