Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Γρήγορα αποτελέσματα

Γρήγορα αποτελέσματα

Άδειες χρήσης για εκπαιδευτικά ιδρύματα του Office 365

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 200 μεμονωμένες φόρμες.

Εάν ανήκετε σε μια ομάδα, εσείς και τα άτομα της ομάδας σας μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 200 φόρμες, οι οποίες θα εμφανίζονται στην καρτέλα φόρμες ομάδας της σελίδας πύλης του Forms.Office.com .

Σημείωση: Οι φόρμες του 200 που μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς και η ομάδα σας είναι εκτός από τις ενιαίες φόρμες του 200 που μπορείτε να δημιουργήσετε ως άτομο.

Εμπορικές άδειες χρήσης του Office 365

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 200 μεμονωμένες φόρμες.

Εάν ανήκετε σε μια ομάδα, εσείς και τα άτομα της ομάδας σας μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 200 φόρμες, οι οποίες θα εμφανίζονται στην καρτέλα φόρμες ομάδας της σελίδας πύλης του Forms.Office.com .

Σημείωση: Οι φόρμες του 200 που μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς και η ομάδα σας είναι εκτός από τις ενιαίες φόρμες του 200 που μπορείτε να δημιουργήσετε ως άτομο.

Προσωπικός λογαριασμός Microsoft (Hotmail, Live ή Outlook.com)

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 200 μεμονωμένες φόρμες.

Άδειες χρήσης για εκπαιδευτικά ιδρύματα του Office 365

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 100 ερωτήσεις ανά μεμονωμένη φόρμα.

Εμπορικές άδειες χρήσης του Office 365

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 100 ερωτήσεις ανά μεμονωμένη φόρμα.

Προσωπικός λογαριασμός Microsoft (Hotmail, Live ή Outlook.com)

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 100 ερωτήσεις ανά μεμονωμένη φόρμα.

Σημείωση: Για τον τύπο ερώτησης Likert , κάθε επιλογή μετράει ως μεμονωμένη ερώτηση.

Άδειες χρήσης για εκπαιδευτικά ιδρύματα του Office 365

Μια μεμονωμένη φόρμα μπορεί να λάβει έως και 50.000 απαντήσεις.

Εμπορικές άδειες χρήσης του Office 365

Μια μεμονωμένη φόρμα μπορεί να λάβει έως και 50.000 απαντήσεις.

Προσωπικός λογαριασμός Microsoft (Hotmail, Live ή Outlook.com)

Μια μεμονωμένη φόρμα μπορεί να λάβει έως και 1.000 απαντήσεις.

Σημειώσεις: 

  • Μια απόκριση ορίζεται ως απόκριση σε μια ολόκληρη φόρμα, η ίδια και όχι στις μεμονωμένες ερωτήσεις μέσα στη φόρμα. Όταν ένας εναγόμενος συμπληρώνει μια φόρμα και την υποβάλλει, αυτό καταμετράται ως μία απόκριση. Για παράδειγμα, εάν μια φόρμα περιέχει 10 ερωτήσεις και όλες οι ερωτήσεις απαντηθούν από 5 συμμετέχοντες, η φόρμα θα μετρήσει ως έχει 5 απαντήσεις.

  • Εάν χρειάζεστε περισσότερες απαντήσεις, συνιστούμε να εξαγάγετε υπάρχουσες απαντήσεις σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, να τις καταργήσετε από την έρευνα ή το κουίζ σας. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε περισσότερες απαντήσεις μετά την εκκαθάριση.

Ναι, μπορείτε!

Δημιουργία έρευνας ή κουίζ με πολλά άτομα

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνδεσης για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να συνεργάζονται σε μια έρευνα ή ένα κουίζ μαζί σας. Ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση φόρμας για συνεργασία για να μάθετε περισσότερα.

Δημιουργήστε πρότυπα από μια υπάρχουσα έρευνα ή ένα κουίζ, ώστε να μπορούν να το επαναχρησιμοποιήσουν άλλοι χρήστες

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνδεσης για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να επαναχρησιμοποιούν έρευνες ή κουίζ που έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση φόρμας ή κουίζ ως προτύπου για να μάθετε περισσότερα.

Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κουίζ για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μαθηματικών στο Microsoft Forms.

Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ενοτήτων στην έρευνα ή το ερωτηματολόγιό μου για να μάθετε πώς μπορείτε να οργανώσετε τις ερωτήσεις σας σε πολλές σελίδες — ή ενότητες — τις οποίες μπορείτε εύκολα να αναδιατάξετε και να αναδιατάξετε.

Εάν έχετε μια φόρμα στο Microsoft Forms δεν χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να την απαλλαγείτε από αυτήν. Μάθετε περισσότερα.

Σημείωση: Κάθε χρήστης φορμών μπορεί να δημιουργήσει έως και ενιαίες φόρμες του 200, οι οποίες περιλαμβάνουν αυτές στον κάδο ανακύκλωσης. (Για παράδειγμα, το 150 Forms στις φόρμες του Microsoft Forms Portal + 50 στον κάδο ανακύκλωσης = 200 Forms.

Στην Microsoft Forms στην καρτέλα απαντήσεις , κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel. Οι απαντήσεις της φόρμας σας θα ανοίγουν σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Από το Excel, μπορείτε να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε τις αποκρίσεις φόρμας ως αρχείο PDF. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μετατρέψετε το αρχείο Excel σε PDF.

Σημειώσεις: 

  • Εάν έχετε δημιουργήσει τη φόρμα σας σε φόρμες στο Web (https://Forms.Office.com) και κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel, θα ανοίξει ένα βιβλίο εργασίας του Excel χωρίς σύνδεση, το οποίο δεν έχει καμία σχέση ή σύνδεση με τη φόρμα σας.

  • Εάν έχετε δημιουργήσει τη φόρμα σας στο OneDrive για την επιχείρηση και κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel, το βιβλίο εργασίας του Excel αποθηκεύεται αυτόματα στο OneDrive για επιχειρήσεις και περιέχει μια σύνδεση δεδομένων Live στη φόρμα σας. Τυχόν νέα δεδομένα απόκρισης στη φόρμα σας θα αντανακλώνται στο βιβλίο εργασίας σας.

  • Εάν έχετε δημιουργήσει τη φόρμα σας στο Excel Online και κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel, το βιβλίο εργασίας του Excel αποθηκεύεται αυτόματα στο OneDrive για επιχειρήσεις και περιέχει μια σύνδεση δεδομένων Live στη φόρμα σας. Τυχόν νέα δεδομένα απόκρισης στη φόρμα σας θα αντανακλώνται στο βιβλίο εργασίας σας.

Όταν δημιουργείτε μια φόρμα στο OneDrive για την επιχείρηση, το SharePoint Online, το Excel για το Web, το Microsoft teams ή χρησιμοποιώντας το τμήμα Web Microsoft Forms, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel για να λάβετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel (αυτόματα αποθηκευμένο στο OneDrive για επιχείρηση ή στο SharePoint Online) που περιέχει μια ζωντανή σύνδεση δεδομένων στη φόρμα σας. Τυχόν νέα δεδομένα απόκρισης στη φόρμα σας θα αντανακλώνται στο βιβλίο εργασίας σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το βιβλίο εργασίας ενδέχεται να μην περιέχει τα πιο πρόσφατα δεδομένα για διάφορους λόγους, όπως η τυχαία διαγραφή ενός βιβλίου εργασίας ή η καταστροφή ενός αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση, οι φόρμες θα σας ειδοποιούν και θα σας ρωτούν αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, για να συγχρονίσετε τις πιο πρόσφατες απαντήσεις σας σε ένα νέο βιβλίο εργασίας. Αυτό το νέο βιβλίο εργασίας θα αποθηκευτεί δίπλα στο αρχικό βιβλίο εργασίας σας στο OneDrive για επαγγελματικές ή στο SharePoint Online. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας είναι ενημερωμένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε δεδομένα που λείπουν.

Σημείωση: Τα προβλήματα συγχρονισμού βιβλίου εργασίας θα προκύψουν εάν χρειάζεστε έγκριση περιεχομένου για στοιχεία στο SharePoint. Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στο θέμα απαίτηση έγκρισης στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσιώνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ενότητα, Καθορίστε ότι τα στοιχεία σε μια βιβλιοθήκη απαιτούν έγκριση. Εξετάστε το βήμα #4. Εάν επιλέξετε Ναι για την επιλογή απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; , τα βιβλία εργασίας σας δεν θα συγχρονιστούν.

Εάν έχετε δημιουργήσει μια έρευνα, ένα κουίζ ή μια δημοσκόπηση, μπορείτε εύκολα να τη μετακινήσετε σε μια ομάδα, ώστε όλοι οι χρήστες της ομάδας σας να γίνουν κάτοχοι αυτών των φορμών. Μάθετε περισσότερα.

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε! Επισκεφθείτε την τοποθεσία User Voice του Microsoft Forms για να υποβάλετε προτάσεις και να ψηφίσετε για τις ιδέες που έχουν ήδη υποβληθεί από άλλους χρήστες.

Θα θέλαμε επίσης τα σχόλιά σας σχετικά με αυτές τις συνήθεις ερωτήσεις. Παρακαλείσθε να κάνετε αυτή τη σύντομη έρευνα. Σας ευχαριστούμε!

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×