Γρήγορα αποτελέσματα με το Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού: Αναλυτικές οδηγίες για τους επικεφαλής προσωπικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού για εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι μια εφαρμογή για το SharePoint Online που σας βοηθά να ρυθμίσετε ένα σημειωματάριο του OneNote για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Αυτή η εφαρμογή θα δημιουργήσει ένα σημειωματάριο για το διδακτικό προσωπικό, το οποίο περιλαμβάνει τρεις τύπους δευτερευόντων σημειωματαρίων:

 • Χώρος συνεργασίας: Ένα σημειωματάριο για όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τον επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού, για κοινή χρήση, οργάνωση και συνεργασία.

 • Βιβλιοθήκη περιεχομένου: Ένα σημειωματάριο μέσω του οποίου ο επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού μοιράζεται εκπαιδευτικό υλικό με τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ο επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού μπορεί να προσθέτει και να επεξεργάζεται το υλικό, αλλά για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, το σημειωματάριο είναι μόνο για ανάγνωση.

 • Σημειωματάρια μελών διδακτικού προσωπικού: Ιδιωτικά σημειωματάρια που χρησιμοποιούνται από κοινού από τον επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού και τα επιμέρους μέλη του διδακτικού προσωπικού που ανήκουν στην ομάδα του. Ο επικεφαλής διδακτικού προσωπικού μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα σημειωματάρια οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τα μέλη του προσωπικού δεν μπορούν να δουν τα σημειωματάρια άλλων μελών του προσωπικού.

Σενάρια για σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Τεκμηριώσαμε ορισμένους πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι επικεφαλής διδακτικού προσωπικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού. Οι επικεφαλής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού μπορούν να είναι σε επίπεδο τάξης, σχολείου, ιδρύματος, τμήματος ή περιοχής. Εξαρτάται από εσάς πόσους θα ρυθμίσετε. Επειδή το OneNote λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες και σε όλες τις συσκευές, είναι ευκολότερο από ποτέ να μαθαίνετε και να συνεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες, επομένως, εάν έχετε νέες ιδέες, μοιραστείτε τις μαζί μας στο OneNoteEdu@Microsoft.com.

Χώρος συνεργασίας
 • Σημειώσεις σύσκεψης διδακτικού προσωπικού: Διατηρήστε όλες τις σημειώσεις σας σε ένα σημείο, παρακολουθήστε τη συμμετοχή στη σύσκεψη και εξετάστε τα πρακτικά με μια ματιά. Σύσκεψη προσωπικού, Επιτροπές, Βαθμίδες εκπαίδευσης, Τμήματα ή Κοινότητες επαγγελματικής εκμάθησης (PLC). Το OneNote ενσωματώνεται με το Outlook και το Office, και έχει επίσης εμπλουτισμένες δυνατότητες αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε πάντα αυτά που θέλετε.

 • Πρωτοβουλίες: Σχεδιάστε πρωτοβουλίες του σχολείου σε συνεργασία με άλλους και διατηρήστε οργανωμένα πράγματα όπως η βελτίωση του σχολείου και η εξεύρεση κεφαλαίων.

 • "Γράφημα παλίρροιας" για υψηλές και χαμηλές επιδόσεις μαθητών: Ορισμένα σχολεία έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την καινοτόμο μέθοδο συνεργασίας για να παρακολουθούν τις υψηλές και τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

 • Δια-ταξιακή ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων: Ορισμένα σχολεία δημιουργούν ένα σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού για μια συγκεκριμένη τάξη και πραγματοποιούν σχεδιασμό μαθημάτων και ανάπτυξη προγράμματος μαθημάτων για ολόκληρο το σχολείο. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα για τα μαθηματικά της 3ης Γυμνασίου για ανάπτυξη και κοινή χρήση από 10 καθηγητές.

Βιβλιοθήκη περιεχομένου
 • Πολιτικές και διαδικασίες: Διατηρήστε όλες τις σημαντικές πληροφορίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα, πολιτικές του σχολείου και άλλα στοιχεία, σε ένα σημείο. Επειδή το OneNote λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε πλατφόρμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, ακόμη και χωρίς σύνδεση.

 • Ημερομηνίες και προθεσμίες: Συνδέσεις, αυτοκόλλητες σημειώσεις, ημερολόγια, προθεσμίες, εκκρεμείς εργασίες — μπορείτε να τα βάλετε όλα σε έναν κοινόχρηστο χώρο όπου όλοι μπορούν να τα βρουν.

Χρήση ιδιωτικών σημειωματαρίων μελών του διδακτικού προσωπικού
 • Επαγγελματική ανάπτυξη: Η επαγγελματική ανάπτυξη/επαγγελματική κατάρτιση είναι μια σημαντική πτυχή για κάθε εκπαιδευτικό και μέλος του διδακτικού προσωπικού. Μια πολύ καλή χρήση του ιδιωτικού σημειωματαρίου διδακτικού προσωπικού είναι η καταγραφή σχεδίων επαγγελματικής ανάπτυξης και σχολίων και η δυνατότητα κοινής χρήσης και σχολιασμού τους από τον επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού.

 • Παρατηρήσεις αίθουσας διδασκαλίας: Οι παρατηρήσεις σε μια σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας μπορούν να τηρούνται όλες σε ένα ιδιωτικό σημειωματάριο μέλους του διδακτικού προσωπικού. Τραβήξτε φωτογραφίες με την εφαρμογή OneNote Mobile (με οποιαδήποτε συσκευή) και εισαγάγετέ τις απευθείας στο σημειωματάριο μέλους του διδακτικού προσωπικού που έχετε. Κάντε εγγραφή ήχου με το τηλέφωνό σας κατά την παρατήρηση ή χρησιμοποιήστε ψηφιακή γραφή για να καταγράψετε χειρόγραφες σημειώσεις. Με την ευέλικτη επιφάνεια σελίδας του OneNote, υπάρχει ένα πολύ πιο εμπλουτισμένο περιβάλλον για παρατηρήσεις αίθουσας διδασκαλίας.

 • Σχέδια μαθημάτων και σχόλια: Ένας εξαιρετικός τρόπος για να συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός σχόλια για σχέδια μαθημάτων είναι η τοποθέτηση του ψηφιακού σχεδίου μαθήματος στο ιδιωτικό του σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού. Ο επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού μπορεί εύκολα να παρέχει σχόλια σε πραγματικό χρόνο ή χωρίς σύνδεση και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή σχολίου, όπως κείμενο, εικόνα, γραφή, ήχο ή ακόμη και βίντεο. Η εμπλουτισμένη επιφάνεια σελίδας του OneNote επιτρέπει έναν πολύ πιο ευέλικτο τρόπο για τη συγκέντρωση και την κοινή χρήση των σχολίων. Εάν ένας εκπαιδευτικός απουσιάζει, ο επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού μπορεί να εκτυπώσει το σχέδιο μαθήματος από εδώ για τον αντικαταστάτη του.

 • Αξιολόγηση: Οι επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού μπορούν να καταγράφουν και να χρησιμοποιούν από κοινού τις πληροφορίες του ιδιωτικού σημειωματαρίου μέλους του διδακτικού προσωπικού.

 • Επικοινωνία με τους γονείς: Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "αποστολή στο OneNote" του Outlook, ένας εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να στέλνει σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ιδιωτικό σημειωματάριο μέλους του διδακτικού προσωπικού για μελλοντική αναφορά.

 • Εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης (IEP): Ορισμένα σχολεία έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούν τα σημειωματάρια μελών του διδακτικού προσωπικού για την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για ένα μαθητή. Αυτό δημιουργεί έναν ιδιωτικό χώρο για την επικοινωνία και συνεργασία του μέλους και του επικεφαλής του διδακτικού προσωπικού.

Άλλες χρήσεις των σημειωματαρίων διδακτικού προσωπικού για την εκπαίδευση
 • Κοινότητες επαγγελματικής εκμάθησης (PLC): Πιστεύουμε ότι τα Σημειωματάρια OneNote διδακτικού προσωπικού είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ενεργοποίηση κοινοτήτων επαγγελματικής εκμάθησης (PLC) στα σχολεία. Χρησιμοποιώντας την απλή ρύθμιση, ο επικεφαλής της PLC ("Επικεφαλής διδακτικού προσωπικού") μπορεί να ρυθμίσει γρήγορα ένα σημειωματάριο στο οποίο οι χρήστες μπορούν να συνεργάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε πραγματικό χρόνο. Είναι επίσης εύκολο να προστεθούν συγκάτοχοι στο σημειωματάριο, το οποίο επιτρέπει την επιλογή Διευθυντή, Υποδιευθυντή ή άλλου διοικητικού στελέχους του σχολείου ώστε να παρακολουθεί εύκολα τι συμβαίνει στο σημειωματάριο, καθώς επίσης και να συμμετέχει στη συνεργασία.

Τι θα χρειαστείτε

 • Το SharePoint Online, ρυθμισμένο για το σχολείο σας ως τμήμα μιας συνδρομής στο Office 365.

 • Έναν εταιρικό λογαριασμό για εσάς (τον επικεφαλής) με δικαιώματα πλήρους ελέγχου για τη χρήση της εφαρμογής Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να δημιουργήσετε τα σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού.

 • Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να έχουν εταιρικό λογαριασμό του Office 365.

 • Η εφαρμογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού πρέπει να προστεθεί στις τοποθεσίες του SharePoint από κάποιον στο σχολείο που έχει δικαιώματα διαχειριστή μισθωτή. Κατευθύνετε το διαχειριστή IT στο σημείο εγκατάστασης της εφαρμογής Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού στο App Store του SharePoint.

  Ο διαχειριστής μπορεί να βρει οδηγίες εδώ: Μάθετε πώς μπορεί ένας διαχειριστής IT να εγκαταστήσει το Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού για το σχολείο σας.

 • Τον Internet Explorer 10 ή τον Internet Explorer 11 για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού. Άλλα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης θα πρέπει να λειτουργούν επίσης.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να δημιουργήσετε ένα σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού με την εφαρμογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού.

Άνοιγμα της εφαρμογής Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint όπου θα δημιουργήσετε τα σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού.

  Το Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού υποστηρίζει πλέον τη δημιουργία σημειωματαρίων διδακτικού προσωπικού στη θέση του OneDrive για επιχειρήσεις. Οι διαχειριστές IT θα βρουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση μιας σχολικής τοποθεσίας για σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού στο θέμα: Μάθετε πώς μπορεί ένας διαχειριστής IT να εγκαταστήσει την εφαρμογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού για το σχολείο σας. Ζητήστε από το διαχειριστή ΙΤ να σας πει τη θέση της τοποθεσίας, όταν θα είναι έτοιμη για χρήση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωματωμένη A-γραναζιού επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιεχόμενα τοποθεσίας.

  Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού.

  Δημιουργήστε ένα νέο σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού.

  Συμβουλή: Εάν η εφαρμογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού δεν είναι ορατή στην πρώτη σελίδα, κάντε κύλιση στα "Περιεχόμενα τοποθεσίας" στο κάτω μέρος της σελίδας ή κάντε αναζήτηση για "Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού" στο πλαίσιο αναζήτησης "Περιεχόμενα τοποθεσίας".

  Σημείωση: Η εφαρμογή Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού πρέπει να έχει ήδη εγκατασταθεί και εσείς (ο επικεφαλής) πρέπει να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου στη συγκεκριμένη τοποθεσία SharePoint.

Δημιουργία σημειωματαρίου διδακτικού προσωπικού

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σημειωματαρίου διδακτικού προσωπικού από τις διαθέσιμες επιλογές.

  Καλώς ορίσατε στην Εφαρμογή εκπαιδευτικών σημειωματαρίων για διδακτικό προσωπικό.

 2. Δώστε ένα όνομα στο νέο σημειωματάριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Συμβουλή: Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό σημειωματάριο για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού. Για παράδειγμα, εάν είστε επικεφαλής σε πολλές ομάδες εκπαιδευτικών, δημιουργήστε ένα σημειωματάριο για κάθε ομάδα. Δώστε σε κάθε σημειωματάριο ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα από εσάς και το προσωπικό σας. Θα μπορούσατε να ονομάσετε τα σημειωματάρια "Εκπαιδευτικοί έως και την 3η", "Εκπαιδευτικοί έως και την 6η" και ούτω καθεξής.

  Σημείωση: Κάθε σημειωματάριο που δημιουργείτε πρέπει να έχει μοναδικό όνομα και το όνομα δεν επιτρέπεται να περιέχει τους χαρακτήρες # / * ? " | < > : . % ' \.

  Η επισκόπηση του σημειωματαρίου.

(Προαιρετικά) Προσθέστε και άλλο συγκάτοχο στο σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού

Σε αυτήν την οθόνη, έχετε την επιλογή να προσθέσετε έναν άλλο κάτοχο στο σημειωματάριό σας. Κάθε κάτοχος που προστίθεται θα έχει τα ίδια δικαιώματα με εσάς. Μπορείτε να προσθέσετε όσους κατόχους θέλετε.

 • Πληκτρολογήστε τα ονόματα των κατόχων και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Προσθήκη συγκατόχου

  Ολοκλήρωση προσθήκης συγκατόχου

Προσθήκη μελών του διδακτικού προσωπικού στο σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού

Μπορείτε να προσθέσετε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με μη αυτόματο τρόπο ή μαζικά.

Σημείωση: Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού πρέπει να έχουν εταιρικό λογαριασμό του Office 365 για να συνεχίσετε με αυτό το βήμα. Εάν δεν είστε βέβαιοι αν έχουν λογαριασμό, ρωτήστε το διαχειριστή IT.

Μεμονωμένη προσθήκη μελών διδακτικού προσωπικού

 1. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Καθώς πληκτρολογείτε, η εφαρμογή θα αναζητήσει πιθανές συμφωνίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε "Ιωάν" και η εφαρμογή θα βρει τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που ταιριάζουν με αυτό το όνομα.

  Προσθέστε μεμονωμένα μέλη διδακτικού προσωπικού.

 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 μέχρι να προσθέσετε όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Μαζική προσθήκη μελών διδακτικού προσωπικού

 1. Αντιγράψτε και επικολλήστε μια λίστα με τα ονόματα των μελών του διδακτικού προσωπικού, διαχωρισμένα με ερωτηματικά (;), στο πλαίσιο κειμένου.

  Αφού επικολλήσετε τα ονόματα των μελών του διδακτικού προσωπικού, η εφαρμογή θα αναζητήσει κάθε όνομα. Η εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να επιλύσει αυτόματα κάθε όνομα. Για κάθε συμφωνία που δεν εντοπίζεται, μπορείτε να πληκτρολογήστε ξανά το όνομα ή να καταργήσετε το όνομα από το πλαίσιο κειμένου.

  Προσθέστε μαζικά διδακτικό προσωπικό στο σημειωματάριό σας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο όταν θα έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού και τα ονόματα έχουν επιλυθεί πλήρως.

Έναρξη κάθε σημειωματαρίου διδακτικού προσωπικού με ενότητες

 1. Αφήστε επιλεγμένα τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις προεπιλεγμένες ενότητες που θέλετε να δημιουργηθούν σε κάθε σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού.

  Σχεδίαση ιδιωτικών χώρων

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη περισσότερων" για να προσθέσετε πρόσθετες ενότητες σε κάθε σημειωματάριο μέλους του διδακτικού προσωπικού.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε και να διαγράψετε ενότητες απευθείας στα σημειωματάρια των μελών του διδακτικού προσωπικού, αφού δημιουργηθεί το σημειωματάριο μέλους του διδακτικού προσωπικού.

Οριστικοποίηση του σημειωματαρίου του διδακτικού προσωπικού

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Σημειωματάριο επικεφαλής διδακτικού προσωπικού και Σημειωματάριο μέλους διδακτικού προσωπικού, για να επαληθεύσετε τον τρόπο δημιουργίας των δευτερευόντων σημειωματαρίων και ενοτήτων για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωματωμένο πίσω βέλος για να επιστρέψετε στην προσθήκη ή την κατάργηση ενοτήτων ή κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσει η εφαρμογή το σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού.

  Κάντε προεπισκόπηση στο σημειωματάριό σας.

 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση με το όνομα του σημειωματαρίου (σε αυτό το παράδειγμα, είναι Εκπαιδευτικοί 6ης) για να ανοίξετε το σημειωματάριο στο OneNote. Θα σταλεί αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά έχετε επίσης την επιλογή να αντιγράψετε τη σύνδεση για να τη στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για να την κρατήσετε στο αρχείο σας. Μπορείτε να ανακτήσετε αυτήν τη σύνδεση αργότερα στο OneNote 2013, κάνοντας δεξί κλικ στο σημειωματάριο της λίστας σημειωματαρίων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σύνδεσης στο Σημειωματάριο.

  Η ίδια σύνδεση χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού για πρόσβαση στο σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού. Εάν δημιουργείτε σημειωματάρια για πολλές ομάδες μελών του διδακτικού προσωπικού, κάθε σύνδεση θα είναι διαφορετική.

  Τώρα είστε έτοιμοι.

  Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο τοποθετώντας το στη βιβλιοθήκη περιεχομένου, πριν να προσκαλέσετε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να ανοίξουν το σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού. Διατηρήστε ένα αντίγραφο της σύνδεσης στο αρχείο σας κατά την προετοιμασία του σημειωματαρίου και, στη συνέχεια, κοινοποιήστε τη σύνδεση στα μέλη του διδακτικού προσωπικού, όταν είναι έτοιμη.

Λήψη συνδέσεων για τα σημειωματάρια μελών του διδακτικού προσωπικού που έχετε

Για να βρείτε οποιαδήποτε σύνδεση για ένα σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού, απλώς εκκινήστε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη συνδέσεων σημειωματαρίων.

Λάβετε συνδέσεις στα σημειωματάριά σας.

Με την ενέργεια αυτή θα εμφανιστεί μια σελίδα με όλα τα σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού που έχουν δημιουργηθεί από εσάς, καθώς και μια σύνδεση για καθένα από αυτά. Απλώς, επιλέξτε τη σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C για να την αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επικολλήστε τη σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Πώς μπορεί το διδακτικό προσωπικό να βρει μια σύνδεση για ένα σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού;

OneDrive για επιχειρήσεις

Εάν ένας επικεφαλής δημιουργήσει το σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού στο OneDrive για επιχειρήσεις ή σε μια Τοποθεσία ομάδας του SharePoint, αυτό θα εμφανιστεί αυτόματα στο φάκελο Κοινή χρήση με εμένα του διδακτικού προσωπικού στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Σε αυτό το παράδειγμα, ο επικεφαλής έχει δημιουργήσει το σημειωματάριο "Εκπαιδευτικοί 6ης" και έχει προσθέσει όλο το διδακτικό προσωπικό στην ομάδα. Όταν ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού μεταβεί στο OneDrive για επιχειρήσεις και κοιτάξει κάτω από την επιλογή "Κοινή χρήση με εμένα", το σημειωματάριο Εκπαιδευτικοί 6ης θα εμφανιστεί αυτόματα.

Κοινή χρήση με εμένα.

Τοποθεσία ομάδας SharePoint

Ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ζητούν από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να δημιουργούν σημειωματάρια σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ομάδας. Εάν αυτό ισχύει και για το δικό σας εκπαιδευτικό ίδρυμα ή περιοχή, το Σημειωματάριο OneNote διδακτικού προσωπικού θα προσθέσει αυτόματα μια καταχώρηση Σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού στο παράθυρο περιήγησης Γρήγορη εκκίνηση του SharePoint στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Εύρεση σύνδεσης με το SharePoint

τα ολοκληρωμένα σημειωματάρια

Διαχείριση σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού

Για να διαχειριστείτε άλλες δυνατότητες για τα σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση σημειωματάρια.

Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου "Λίστες σημειωματαρίων".

Αυτό εμφανίζει μια σελίδα που εμφανίζει όλα τα σημειωματάρια προσωπικού δημιουργήθηκε από μπορείτε, καθώς και πληροφορίες για την προσαρμογή κάθε μία.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μετονομασία προσωπικού ενότητες — για να μετονομάσετε οποιαδήποτε ενότητες προσωπικού, κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο μολυβιού και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα της ενότητας. Φροντίστε να κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση μετά τη μετονομασία προσωπικού ενότητες.

 • Προσθήκη προσωπικού ενότητες — για να διανείμετε μια νέα ενότητα σε όλα τα μέλη του προσωπικού, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενότητας. Φροντίστε να κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση μετά την προσθήκη ενοτήτων μαθητών.

 • Κλείδωμα χώρος συνεργασίας — ενεργοποίηση αυτής της επιλογής αλλάζει χώρος συνεργασίας μόνο για ανάγνωση (ή κλειδώματος) για να αποτρέψετε την επεξεργασία τυχόν μέλη του διδακτικού προσωπικού. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μετάβαση από το κλειδωμένο σε μη κλειδωμένα ανά πάσα στιγμή.

 • Ανοίγει το Σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού — κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε το Σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού.

 • Κοινή χρήση μιας σύνδεσης στο Σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού — για να στείλετε μια σύνδεση προς το Σημειωματάριο διδακτικού προσωπικού στο προσωπικό σας, επιλέξτε και αντιγράψτε το κείμενο στο πλαίσιο σύνδεση και, στη συνέχεια, να την επικολλήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×