Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Γρήγορα αποτελέσματα με τους ασθενείς του Microsoft teams

Γρήγορα αποτελέσματα με τους ασθενείς του Microsoft teams

Επισκόπηση των ασθενών

Οι ομάδες φροντίδας ασθενούς μπορούν να κάνουν επιμέλεια και αναθεώρηση λιστών ασθενών για γύρους, διεπιστημονικές συνεδριάσεις ομάδων και πολλά άλλα με τους ασθενείς. Αυτή η έκδοση των ασθενών υποστηρίζει μη αυτόματη καταχώρηση πληροφοριών ασθενούς σε λίστες και επιτρέπει την εξαγωγή ως αρχεία. xlsx.

Ανοικτοί ασθενείς

Εάν οι ασθενείς είναι διαθέσιμοι και εγκατεστημένοι στην ομάδα σας, θα τον βρείτε στο κανάλι Γενικά ως καρτέλα. Επιλέξτε την καρτέλα για να ανοίξετε τους ασθενείς. Εάν οι ασθενείς δεν έχουν ρυθμιστεί, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της ομάδας σας.

Ρύθμιση ασθενών για πρώτη φορά

Σημαντικό: Μόνο οι κάτοχοι ομάδων μπορούν να προσθέσουν την εφαρμογή "ασθενείς" σε μια ομάδα.

Προς το παρόν, οι ασθενείς μπορούν να προστεθούν μόνο στο Γενικό κανάλι μιας ομάδας. (Εάν πρέπει να δημιουργήσετε την ομάδα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ασθενείς, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ομάδας από την αρχήκαι, στη συνέχεια, επιστρέψτε εδώ.

Αφού έχετε την ομάδα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους ασθενείς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Κατάστημα" εφαρμογών στην κάτω αριστερή γωνία των ομάδων.

 2. Αναζητήστε τη φράση "ασθενείς" και επιλέξτε την από τα αποτελέσματα.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη σε ομάδα.

 4. Προσθέστε το όνομα της ομάδας ή του καναλιού όπου θέλετε να εγκαταστήσετε ασθενείς.

 5. Επιλέξτε Ρύθμιση καρτέλας.

 6. Εάν θέλετε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτήν την καρτέλακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Δημιουργία λίστας ασθενών

Αφού προσθέσετε ασθενείς στην ομάδα ή το κανάλι σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ασθενών.

 1. Επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ασθενείς στο Γενικό κανάλι της οποίας θέλετε να προσθέσετε ασθενείς. 

 2. Στην οθόνη Προσθήκη πεδίων , θα δείτε τέσσερα προεπιλεγμένα πεδία: όνομα, αριθμό ιατρικού μητρώου (NN), θέσηκαι ημερομηνία γέννησης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να αναδιατάξετε και να προσθέσετε επιπλέον πεδία. Όλα τα πεδία εδώ θα γίνουν στήλες στη λίστα ασθενών. Θα εμφανίζονται με τη σειρά που εισάγονται. Αναδιάταξη πεδίων με μεταφορά και απόθεση με τη λαβή μεταφοράςή με χρήση των συντομεύσεων πληκτρολογίου που παρέχονται (CTRL + SHIFT/cmd + επάνω/κάτω).

 3. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τον τίτλο και τρεις υπότιτλους. Ο Τίτλος θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της προβολής λεπτομερειών ασθενούς και οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται ακριβώς από κάτω. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό των ασθενών με μια ματιά.

 4. Επιλέξτε Επόμενο, ελέγξτε εάν τα πεδία είναι τακτοποιημένα όπως θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιβεβαίωση.

Προσθήκη πεδίου σε λίστα ασθενών

 • Επιλέξτε Κουμπί "Προσθήκη" πεδίο Προσθήκη και επιλέξτε Εικονίδιο κειμένου "ασθενείς" κείμενο ή Εικονίδιο πολλαπλής επιλογής ασθενών πολλαπλή επιλογή.

  • Εάν επιλέξατε Εικονίδιο κειμένου "ασθενείς" κείμενο, συμπληρώστε το πεδίο και επιλέξτε ENTER ή κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Προσθήκη" πεδίο Προσθήκη για να προσθέσετε ένα άλλο πεδίο.

  • Εάν επιλέξατε Εικονίδιο πολλαπλής επιλογής ασθενών πολλαπλή επιλογή, εισαγάγετε τις επιθυμητές επιλογές επιλέγοντας Κουμπί "Προσθήκη" Προσθήκη στοιχείου.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε χρώματα σε επιλογές πολλαπλής επιλογής, επιλέγοντας Εικονίδιο τετραγώνου ασθενών στα αριστερά κάθε στοιχείου.  

Προσθήκη ασθενών σε λίστα ασθενών 

 1. Επιλέξτε Κουμπί "Προσθήκη" Προσθήκη ασθενούς.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του ασθενούς στο πεδίο όνομα .

 3. Εισαγάγετε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες στα υπόλοιπα πεδία.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση στην επάνω δεξιά γωνία.

Συμβουλή: Έντονη γραφή ή πλάγια γραφή το κείμενο σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω σε αυτό και επιλέγοντας Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" περισσότερες επιλογές.

Κατάργηση ασθενούς από λίστα

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την καταχώρηση ασθενούς, ακριβώς στα δεξιά της αριστερής στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" περισσότερες επιλογές > καταργήσετε.

Αυτή η ενέργεια θα καταργήσει την καταχώρηση ασθενούς και όλα τα δεδομένα της από τη λίστα.

Προσθήκη ή αλλαγή των στηλών σε μια λίστα ασθενών

 1. Επιλέξτε Εικόνα κουμπιού Επεξεργασία στηλών.

 2. Για να προσθέσετε μια νέα στήλη, επιλέξτε Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" περισσότερες επιλογές > Κουμπί "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις > Κουμπί "Προσθήκη" Προσθήκη πεδίου.

 3. Για να αναδιατάξετε τις στήλες, χρησιμοποιήστε το Εικονίδιο λαβής με μεταφορά ασθενών λαβές μεταφοράς ή τα γρήγορα πλήκτρα (CTRL + SHIFT/CMD + επάνω/κάτω) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εικονίδιο "Εντάξει ασθενείς" ολοκληρώθηκε.

Εναλλαγή μεταξύ λιστών ασθενών

Επιλέξτε το Εικονίδιο με τους ασθενείς με Chevron δίπλα στον τίτλο της λίστας ασθενών που αναζητάτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα στην οποία θέλετε να μετακινηθείτε.

Διαγραφή λίστας ασθενών

 1. Επιλέξτε το Εικονίδιο με τους ασθενείς με Chevron στο επάνω αριστερό μέρος της εφαρμογής.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την καταχώρηση για τη λίστα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" περισσότερες επιλογές > Κουμπί "Διαγραφή" Κατάργηση.

  Σημείωση: Προς το παρόν, μπορείτε να διαγράψετε μόνο λίστες που δεν έχουν οριστεί ως προεπιλεγμένες. Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη λίστα, δημιουργήστε μια νέα λίστα και ορίστε την ως προεπιλεγμένη πρώτα.  

 Επεξεργασία πληροφοριών ασθενούς

 1. Εντοπίστε και επιλέξτε την καταχώρηση του ασθενούς στην κατάλληλη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Εισαγάγετε οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες στα σωστά πεδία.

 3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Από εκεί, επιλέξτε το Εικονίδιο "ασθενείς x" στα δεξιά του κουμπιού Επεξεργασία για να επιστρέψετε στην προβολή λίστας ασθενών.

Επισκόπηση

Οι ομάδες φροντίδας ασθενούς μπορούν να κάνουν επιμέλεια και αναθεώρηση λιστών ασθενών για γύρους, διεπιστημονικές συνεδριάσεις ομάδων και πολλά άλλα με τους ασθενείς. Αυτή η έκδοση των ασθενών υποστηρίζει μη αυτόματη καταχώρηση πληροφοριών ασθενούς σε λίστες.

Ανοικτοί ασθενείς

Εάν οι ασθενείς είναι διαθέσιμοι και εγκατεστημένοι στην ομάδα σας, θα τον βρείτε στο κανάλι Γενικά . Πατήστε περισσότερα στο επάνω μέρος του καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε ασθενείς. Εάν η εφαρμογή δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της ομάδας σας.

Προσθήκη πεδίου σε λίστα ασθενών

Για να προσθέσετε πεδία σε μια λίστα, μεταβείτε στην έκδοση υπολογιστή των ασθενών.

Προσθήκη ασθενών σε λίστα ασθενών

 1. Μεταβείτε στη λίστα ασθενών που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Κουμπί "Προσθήκη" Προσθήκη ασθενούς.

 2. Εισαγάγετε τις πληροφορίες του ασθενούς στα σχετικά πεδία και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.

Κατάργηση ασθενούς από λίστα

Πατήστε την καταχώρηση για τον ασθενή, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος των λεπτομερειών του ασθενούς και, στη συνέχεια, πατήστε Κουμπί "Διαγραφή" Κατάργηση.

Προσθήκη ή αλλαγή των στηλών σε μια λίστα ασθενών

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε στήλες, μεταβείτε στην έκδοση υπολογιστή των ασθενών.

Εναλλαγή μεταξύ λιστών ασθενών

Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού επάνω αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε τη λίστα που θέλετε να προβάλετε.

Διαγραφή λίστας ασθενών

 1. Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω αριστερή γωνία.

 2. Δίπλα στη λίστα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" περισσότερες επιλογές > καταργήσετε.

Επεξεργασία πληροφοριών ασθενούς

Στην προβολή λίστας, πατήστε την καταχώρηση για τον ασθενή του οποίου τις πληροφορίες θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.

Διαγραφή ασθενούς

Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού στο επάνω αριστερό μέρος της καταχώρησης για τον ασθενή και πατήστε Κουμπί "Διαγραφή" Κατάργηση.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×