Γρήγορα αποτελέσματα με τις υπηρεσίες Excel και το Excel Web Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Excel Services δίνει τη δυνατότητα για την προβολή και αλληλεπίδραση με βιβλία εργασίας του Excel (μορφές αρχείου .xlsx και xslb) στο πρόγραμμα περιήγησης, ακόμα και αν δεν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Excel. Εάν το Excel είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Excel Services για να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας στην επιχείρησή σας και τον έλεγχο της πρόσβασης, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα τοποθεσίας. Δεδομένων του βιβλίου εργασίας είναι ασφαλής, εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας ή να προέρχεται από μια εξωτερική προέλευση, όπως μια βάση δεδομένων. Με Excel Services, μπορείτε να διατηρήσετε ένα μόνο αντίγραφο του βιβλίου εργασίας σημαντικό, αντί να προσπαθείτε να διαχειρίζεστε πολλά αντίγραφα σε πολλούς υπολογιστές διαφορετικό. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι μόνο αξιόπιστων συντακτών μπορεί να αλλάξει το βιβλίο εργασίας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο ή ένα τμήμα του βιβλίου εργασίας σε έναν πίνακα εργαλείων ή σε άλλη σελίδα τοποθεσίας, μπορείτε να συνδέσετε το βιβλίο εργασίας σε ένα Τμήμα Web Excel Web Access. Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του Τμήματος Web Excel Web Access ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των ιδιοτήτων, όπως το μέγεθος της περιοχής στην οποία θα εμφανιστεί το βιβλίο εργασίας, τις επιλογές που θα εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων και τα είδη αλληλεπίδρασης που θα είναι διαθέσιμα στο χρήστη (όπως η παροχή τιμών εισαγωγής για παραμέτρους και η λήψη). Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web Excel Web Access με άλλα Τμήματα Web, όπως ένα Τμήμα Web τρέχοντος χρήστη ή ένα Τμήμα Web φίλτρου.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι υπηρεσίες του Excel;

Πώς συνεργάζονται οι υπηρεσίες Excel και το Excel;

Αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel

Δημοσίευση βιβλίου εργασίας σε μια τοποθεσία SharePoint

Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα

Υπηρεσίες του Excel και Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management)

Τι είναι οι υπηρεσίες του Excel;

Excel Services είναι μια τεχνολογία του SharePoint που εκτείνεται Excel χρησιμοποιώντας την τεχνολογία διακομιστή. Επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα βιβλίο εργασίας από το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ ο διακομιστής διαχειρίζεται ασφάλεια και χώρου αποθήκευσης για το βιβλίο εργασίας και κάνει υπολογισμών που ενδεχομένως να απαιτούνται χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθείτε ή την ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων στο βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα κελιά στο βιβλίο εργασίας προέλευσης ως παραμέτρους, ενέργεια η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισαγάγουν τιμές για υπολογισμούς κατά το χρόνο εκτέλεσης. Εάν στον υπολογιστή του χρήστη είναι εγκατεστημένο το Excel και ο χρήστης έχει τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορεί να καταγράψει και να αποθηκεύσει ένα στιγμιότυπο του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης ή να πραγματοποιήσει λήψη του βιβλίου εργασίας και να εργαστεί σε αυτό στο Excel.

Excel Services περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία που συνεργάζονται για τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint:

Επισκόπηση των υπηρεσιών Excel

1. Υπηρεσίες υπολογισμού του Excel    είναι η "μηχανή" του Microsoft SharePoint Server 2010. Το φορτώνει το βιβλίο εργασίας, υπολογίζει με πλήρη πιστότητα με Microsoft Excel 2010, ανανεώνει τα εξωτερικά δεδομένα και διατηρεί περιόδους λειτουργίας. Υπηρεσίες υπολογισμού του Excel εκτελεί υπολογισμούς στο διακομιστή. Οι χρήστες δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση συναρτήσεις και τύπους απευθείας.

2. Excel Web Access    είναι ένα τμήμα Web. Να εμφανίσετε ολόκληρο ή μέρος του βιβλίου εργασίας του Excel και σας δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το βιβλίο εργασίας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης με χρήση του δυναμικού γλώσσας ιεραρχική σήμανσης ετικέτα (DHTML) και JavaScript. Επειδή το Excel Web Access είναι ένα τμήμα Web, μπορείτε να προσθέσετε σε μια σελίδα τοποθεσίας, όπως μια τοποθεσία ομάδας και, στη συνέχεια, εκ νέου χρήση σε άλλη σελίδα οποιαδήποτε στιγμή με χωρίς να χρειάζεται να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web Excel Web Access σε άλλα τμήματα Web, όπως τα φίλτρα, γραφήματα και λίστες.

3. Υπηρεσίες Web του Excel παρέχει μια διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές που βασίζονται σε βιβλίο εργασίας του Excel.

Επειδή Excel Services είναι μια τεχνολογία του SharePoint, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε δυνατότητες όπως ασφαλείας και πρόσβασης διαχείρισης, διαχείριση επιδόσεων με βάση το διακομιστή και κλιμάκωση.

Πώς συνεργάζονται οι υπηρεσίες Excel και το Excel;

Όταν το Excel και στις υπηρεσίες Excel Services συνεργασία, το Excel είναι το εργαλείο σύνταξης και Excel Services είναι ένα εργαλείο σύνταξης αναφορών. Δηλαδή, δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε τοποθεσία του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης ή χρησιμοποιήστε το βιβλίο εργασίας σε ένα τμήμα Web.

Πώς συνεργάζονται οι υπηρεσίες Excel και το Excel 2007

1. ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας χρησιμοποιεί το Excel για να δημιουργήσετε το βιβλίο εργασίας. Ο συντάκτης να επιλέξετε από πολλές διαφορετικές δυνατότητες του Excel, όπως πίνακες ή τους Συγκεντρωτικούς πίνακες, γραφήματα και φίλτρα. Επιπλέον, ο συντάκτης να καθορίσετε καθορισμένα στοιχεία για προβολή επιλεκτική ή ορισμός των παραμέτρων για να αποδεχθείτε εισαγωγή από το χρήστη από Excel Services.

2. το συντάκτη του βιβλίου εργασίας αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων (ή σε ένα δίκτυο ή φάκελο Web), όπου γίνεται και ασφαλές από ένα διαχειριστή.

3. ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας και οι άλλοι χρήστες να δημιουργήσετε αναφορές και σελίδες Τμημάτων Web που χρησιμοποιούν το βιβλίο εργασίας.

4. πολλοί χρήστες επιχειρήσεων να αποκτήσετε πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας προβάλλοντάς τα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εάν ο συντάκτης δημιουργήσει συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων, οι χρήστες ακόμα και να ανανεώσετε τα δεδομένα. Οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχετε ασφαλείας και πρόσβασης στο βιβλίο εργασίας.

5. με κατάλληλα δικαιώματα, οι χρήστες να αντιγράψετε την τρέχουσα κατάσταση του βιβλίου εργασίας και των αποτελεσμάτων των συναλλαγών (όπως ταξινόμησης και φιλτραρίσματος που έχουν γίνει κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας σε έναν τοπικό υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση στο Excel).

Αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel

Παρόλο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας του Excel στο Excel Services, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τα δεδομένα με διάφορους τρόπους. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα με άρθρα που μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας σε Excel Services.

Άρθρο

Περιγραφή

. Τον υπολογισμό τύπων σε βιβλία εργασίας που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης

Προβολή των τελευταίων αποτελεσμάτων τύπων, με νέο υπολογισμό των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας

Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων σε βιβλίο εργασίας του προγράμματος περιήγησης

Ανανέωση των δεδομένων πραγματικού χρόνου από ένα αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (Online Analytical Processing-OLAP).

Ταξινόμηση δεδομένων σε βιβλίο εργασίας του προγράμματος περιήγησης

Ταξινόμηση πληροφοριών σε στήλες βιβλίου εργασίας

Φιλτράρισμα δεδομένων σε βιβλίο εργασίας του προγράμματος περιήγησης

Χρήση φίλτρων για επιλογή μόνο των τιμών που πληρούν τα κριτήριά σας.

Εύρεση ή αντικατάσταση κειμένου και αριθμών σε φύλλο εργασίας

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να βρείτε τιμές προορισμού στο φύλλο εργασίας.

Χρήση γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού Γραφήματος σε βιβλίο εργασίας του προγράμματος περιήγησης

Κάντε το βιβλίο εργασίας πιο χρήσιμο ενσωματώνοντας γραφήματα ή αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Χρήση των παραμέτρων σε βιβλίο εργασίας του προγράμματος περιήγησης

Προσωρινή αλλαγή των τιμών σε κελιά, πληκτρολογώντας τιμές για παραμέτρους για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων ενός τύπου ή εκτέλεση μιας απλής ανάλυσης what-if.

Εκτύπωση ενός βιβλίου εργασίας του Excel από το πρόγραμμα περιήγησης

Αντιγραφή του βιβλίου εργασίας στο Excel και, στη συνέχεια, χρήση όλων των δυνατοτήτων του Excel για καλή μορφοποίηση της εκτύπωσης.

Δημοσίευση βιβλίου εργασίας σε μια τοποθεσία SharePoint

Για να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το βιβλίο εργασίας στο Excel. Μπορείτε να συμπεριλάβετε πολλές δυνατότητες του Excel, όπως πίνακες, γραφήματα και Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

Συμβουλή: Excel Services υποστηρίζει περισσότερες δυνατότητες του Excel, παρόλο που υποστηρίζει ορισμένα με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες, ανατρέξτε στο θέμα διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα με άρθρα που μπορεί να σας βοηθήσει να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε Excel Services.

Άρθρο

Περιγραφή

Δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες του Excel

Περιγράφει τον τρόπο δημοσίευσης ενός βιβλίου εργασίας και τον τρόπο χρήσης επιλογών, όπως παραμέτρων και καθορισμένων στοιχείων

Επεξεργασία ή κατάργηση ενός βιβλίου εργασίας από τις "Υπηρεσίες Excel"

Περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας ενός δημοσιευμένου βιβλίου εργασίας

Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα

Βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να αποθήκευση όλων των δεδομένων με το βιβλίο εργασίας ή ενδέχεται να χρησιμοποιεί συνδέσεις δεδομένων για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερικά αποθηκευμένων δεδομένων. Κατά τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι παρόμοια, εάν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή χρησιμοποιείται σε ένα τμήμα Web Excel Web Access. Ορισμένες βιβλίων εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας και άλλα βιβλία εργασίας περιέχει μία ή περισσότερες συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή κύβο OLAP.

Μια σύνδεση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εντοπίσετε, συνδεθείτε στο, ερωτήματος και πρόσβαση σε εξωτερική προέλευση δεδομένων. Παρόλο που μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες σύνδεσης στο βιβλίο εργασίας, συχνά αποθηκεύονται σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (.odc), ειδικά όταν πολλοί χρήστες κάνουν κοινή χρήση των δεδομένων και ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τις πληροφορίες σύνδεσης περιοδικά. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας ή ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel για να συντάξουν τη σύνδεση και, στη συνέχεια, εξαγωγή τις πληροφορίες σύνδεσης σε ένα αρχείο .odc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συντάκτη συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα στο βιβλίο εργασίας του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των δεδομένων με τη σύνδεση με (εισαγωγή).

Για να κάνετε ευκολότερη την αποθήκευση, ασφαλούς, κοινή χρήση και διαχείριση των αρχείων .odc, ο διαχειριστής να καθορίσετε μια SharePoint Server 2010 βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων ως αξιόπιστης θέσης βιβλιοθήκη (DCL). Στη συνέχεια, ο διαχειριστής για να διαχειριστείτε τυχόν αναθεωρήσεις για τις πληροφορίες σύνδεσης από ένα κεντρικό αρχείο, όπως μια αλλαγή από ένα διακομιστή δοκιμής σε ένα διακομιστή παραγωγής. Μιας λειτουργίας ανανέωσης, είτε στον υπολογιστή-πελάτη ή διακομιστή, φέρνει τις ενημερωμένες αλλαγές σε αυτό το αρχείο σύνδεσης. Μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες SharePoint Services και υπολογιστή-πελάτη ενός χρήστη για τον εντοπισμό αλλάζει αυτόματα το αρχείο σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιοθήκες σύνδεσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση και διαχείριση συνδέσεων σε εξωτερικά δεδομένα.

Υπηρεσίες του Excel και Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management)

Η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) είναι μια τεχνολογία που προστατεύει πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η τεχνολογία IRM μπορεί να παράσχει προστασία σε ένα έγγραφο ή βιβλίο εργασίας και να διασφαλίσει ότι μόνο τα κατάλληλα άτομα βλέπουν ευαίσθητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία IRM, για να εξασφαλίσετε ότι μόνο επιλεγμένα μέλη μιας επιτροπής στελεχών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα πριν αυτά δημοσιευθούν.

Η έκδοση 3.0 ή νεότερες εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services υποστηρίζουν την τεχνολογία IRM σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων και σε όλα τα έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης (ανεξαρτήτως του αν έχει ενεργοποιηθεί η τεχνολογία IRM σε καθένα από αυτά τα έγγραφα). Όταν πραγματοποιείτε αποστολή ενός εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η τεχνολογία IRM, στην πραγματικότητα, ενεργοποιείται στο έγγραφο η τεχνολογία IRM.

Υπηρεσίες Excel Services δεν θα φόρτωση του βιβλίου εργασίας του Excel που έχει ενεργοποιηθεί με IRM ή προέρχεται από μια βιβλιοθήκη εγγράφων με δυνατότητα με IRM. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office 2010.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×