Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Γρήγορα αποτελέσματα με τις υπηρεσίες Excel και το Excel Web Access

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Excel Services σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε και να αλληλεπιδράτε με βιβλία εργασίας του Excel (μορφές αρχείων. xlsx και xslb) στο πρόγραμμα περιήγησης, ακόμα και αν δεν έχετε εγκατεστημένο το Excel στον υπολογιστή σας. Εάν το Excel είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel Services για να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας σε ολόκληρη την εταιρεία σας και να ελέγχετε την πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα τοποθεσίας. Τα δεδομένα του βιβλίου εργασίας είναι ασφαλή, ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας ή προέρχονται από μια εξωτερική προέλευση, όπως μια βάση δεδομένων. Με το Excel Services, μπορείτε να διατηρήσετε μόνο ένα αντίγραφο ενός σημαντικού βιβλίου εργασίας, αντί να προσπαθήσετε να διαχειριστείτε πολλά αντίτυπα σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι μόνο οι αξιόπιστοι συντάκτες μπορούν να αλλάξουν το βιβλίο εργασίας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο ή μέρος του βιβλίου εργασίας σε έναν πίνακα εργαλείων ή σε μια άλλη σελίδα τοποθεσίας, μπορείτε να συνδέσετε το βιβλίο εργασίας σε ένα τμήμα Web Excel Web Access. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του Τμήματος Web Excel Web Access, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους ιδιοτήτων, όπως το μέγεθος της περιοχής στην οποία θέλετε να εμφανίζεται το βιβλίο εργασίας, ποιες επιλογές εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων και τα είδη επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο χρήστη ( όπως η παροχή τιμών εισόδου για τις παραμέτρους και τη λήψη). Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το τμήμα Web Excel Web Access σε άλλα τμήματα Web, όπως ένα τμήμα Web τρέχοντος χρήστη ή ένα τμήμα Web φίλτρου.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι υπηρεσίες Excel Services;

Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες Excel Services και το Excel μαζί;

Αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services

Δημοσίευση βιβλίου εργασίας σε τοποθεσία του SharePoint

Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα

Υπηρεσίες Excel Services και διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Τι είναι οι υπηρεσίες Excel Services;

τοExcel Services είναι μια τεχνολογία του SharePoint που επεκτείνει το Excel με τη χρήση της τεχνολογίας διακομιστή. Επιτρέπει σε έναν χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα βιβλίο εργασίας από το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ ο διακομιστής διαχειρίζεται την ασφάλεια και τον χώρο αποθήκευσης για το βιβλίο εργασίας και κάνει τυχόν υπολογισμούς που μπορεί να απαιτούνται. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν ή να ταξινομήσουν και να φιλτράρουν δεδομένα στο βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας μπορεί να ορίσει ορισμένα κελιά στο βιβλίο εργασίας προέλευσης ως παραμέτρους, γεγονός που επιτρέπει στους χρήστες να εισαγάγουν τιμές για υπολογισμούς χρόνου εκτέλεσης. Εάν ο υπολογιστής του χρήστη έχει εγκατεστημένο το Excel και ο χρήστης έχει τα κατάλληλα δικαιώματα, ο χρήστης μπορεί να καταγράψετε και να αποθηκεύσει ένα στιγμιότυπο του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης ή να κάνει λήψη του βιβλίου εργασίας και να το εργαστεί στο Excel.

Excel Services έχει τρία κύρια στοιχεία που συνεργάζονται για τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint:

Επισκόπηση των υπηρεσιών Excel

1. Οι υπηρεσίες υπολογισμού του Excel    είναι ο "κινητήρας" του Microsoft SharePoint Server 2010. Φορτώνει το βιβλίο εργασίας, υπολογίζει σε πλήρη πιστότητα με το Microsoft Excel 2010, ανανεώνει τα εξωτερικά δεδομένα και διατηρεί τις περιόδους λειτουργίας. Οι υπηρεσίες υπολογισμού του Excel εκτελούν υπολογισμούς στο διακομιστή. Οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε συναρτήσεις και τύπους.

2. το Excel Web Access    είναι ένα τμήματα Web. Μπορεί να εμφανίσει ολόκληρο ή μέρος ενός βιβλίου εργασίας του Excel και ενεργοποιεί την αλληλεπίδραση με το βιβλίο εργασίας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας τη δυναμική ιεραρχική γλώσσα σήμανσης ετικετών (DHTML) και το JavaScript. Επειδή το Excel Web Access είναι ένα τμήμα Web, μπορείτε να το προσθέσετε σε μια σελίδα τοποθεσίας, όπως μια τοποθεσία ομάδας και, στη συνέχεια, να το χρησιμοποιήσετε ξανά σε μια άλλη σελίδα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το τμήμα Web Excel Web Access σε άλλα τμήματα Web, όπως φίλτρα, γραφήματα και λίστες.

3. Οι υπηρεσίες Web του Excel παρέχουν μια διασύνδεση προγραμματισμού ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (API) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών με βάση το βιβλίο εργασίας του Excel.

Επειδή το Excel Services είναι μια τεχνολογία του SharePoint, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες, όπως η διαχείριση ασφάλειας και πρόσβασης, η Διαχείριση επιδόσεων βάσει διακομιστή και η δυνατότητα κλιμάκωσης.

Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες Excel Services και το Excel μαζί;

Όταν το Excel και οι υπηρεσίες Excel Services λειτουργούν μαζί, το Excel είναι το εργαλείο σύνταξης και το Excel Services είναι ένα εργαλείο αναφοράς. Δηλαδή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης ή να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο εργασίας σε ένα τμήμα Web.

Πώς συνεργάζονται οι υπηρεσίες Excel και το Excel 2007

1. ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας χρησιμοποιεί το Excel για να δημιουργήσει το βιβλίο εργασίας. Ο συντάκτης μπορεί να επιλέξει από πολλές διαφορετικές δυνατότητες του Excel, όπως πίνακες ή Συγκεντρωτικούς πίνακες, γραφήματα και φίλτρα. Επιπλέον, ο συντάκτης μπορεί να καθορίζει καθορισμένα στοιχεία για επιλεκτική προβολή ή να ορίζει παραμέτρους ώστε να αποδέχεται την εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη από το Excel Services.

2. ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων (ή σε ένα φάκελο δικτύου ή Web), όπου διαχειρίζεται και εξασφαλίζονται από ένα διαχειριστή.

3. ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας και άλλοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές και σελίδες τμημάτων Web που χρησιμοποιούν το βιβλίο εργασίας.

4. πολλοί χρήστες των επιχειρήσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας, προβάλλοντας το σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εάν ο συντάκτης δημιούργησε συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν ακόμη και να ανανεώσουν τα δεδομένα. Οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν την ασφάλεια και την πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας.

5. με τα κατάλληλα δικαιώματα, οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν την τρέχουσα κατάσταση του βιβλίου εργασίας και τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε αλληλεπιδράσεων (όπως η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα) που συνέβησαν κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας σε έναν τοπικό υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση στο Excel.

Αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services

Παρόλο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στο Excel Services, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τα δεδομένα με διάφορους τρόπους. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα άρθρων που μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στο Excel Services.

Άρθρο

Περιγραφή

.Υπολογισμός τύπων σε βιβλία εργασίας που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης

Προβολή των τελευταίων αποτελεσμάτων τύπου με επανάληψη του υπολογισμού δεδομένων στο βιβλίο εργασίας

Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων σε βιβλίο εργασίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης

Ανανεώστε ζωντανά δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

Ταξινόμηση δεδομένων σε βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Ταξινομήστε τις πληροφορίες σε στήλες βιβλίου εργασίας

Φιλτράρισμα δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιήστε φίλτρα για να επιλέξετε μόνο τις τιμές που ταιριάζουν με τα κριτήριά σας.

Εύρεση ή αντικατάσταση κειμένου και αριθμών σε φύλλο εργασίας

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να βρείτε τιμές προορισμού στο φύλλο εργασίας.

Χρήση γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού Γραφήματος σε βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Κάντε το βιβλίο εργασίας πιο χρήσιμο ενσωματώνοντας γραφήματα ή αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα.

Χρήση παραμέτρων σε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Αλλάξτε προσωρινά τις τιμές των κελιών εισάγοντας τιμές για παραμέτρους για να ενημερώσετε τα αποτελέσματα ενός τύπου ή να κάνετε απλές αναλύσεις what-if.

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel από το πρόγραμμα περιήγησης

Αντιγράψτε το βιβλίο εργασίας στο Excel και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε όλες τις δυνατότητες του Excel, για εκτύπωση με καλή μορφοποίηση.

Δημοσίευση βιβλίου εργασίας σε τοποθεσία του SharePoint

Για να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το βιβλίο εργασίας στο Excel. Μπορείτε να συμπεριλάβετε πολλές δυνατότητες του Excel, όπως πίνακες, γραφήματα και συγκεντρωτικούς πίνακες.

Συμβουλή: τοExcel Services υποστηρίζει τις περισσότερες δυνατότητες του Excel, παρόλο που υποστηρίζει κάποια με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες, ανατρέξτε στο θέμα διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα άρθρων που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε Excel Services.

Άρθρο

Περιγραφή

Δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες του Excel

Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας και τον τρόπο χρήσης των επιλογών, όπως οι παράμετροι και τα καθορισμένα στοιχεία

Επεξεργασία ή κατάργηση ενός βιβλίου εργασίας από τις "Υπηρεσίες Excel"

Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα δημοσιευμένο βιβλίο εργασίας

Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα

Ένα βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα με το βιβλίο εργασίας ή μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδέσεις δεδομένων για να αποκτήσει πρόσβαση σε εξωτερικά αποθηκευμένα δεδομένα. Όταν δημοσιεύετε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι παρόμοιος, εάν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή χρησιμοποιείται σε ένα τμήμα Web Excel Web Access. Ορισμένα βιβλία εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας και άλλα βιβλία εργασίας έχουν μία ή περισσότερες συνδέσεις με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο OLAP.

Μια σύνδεση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε, να συνδεθείτε, να υποβάλετε ερώτημα και να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξωτερική προέλευση δεδομένων. Παρόλο που οι πληροφορίες σύνδεσης μπορούν να αποθηκευτούν στο βιβλίο εργασίας, συχνά είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (. odc), ειδικά όταν πολλοί χρήστες κάνουν κοινή χρήση των δεδομένων και ίσως χρειαστεί να ενημερώνετε περιοδικά τις πληροφορίες σύνδεσης. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας ή ένας διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει τις πληροφορίες σύνδεσης χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel για να συντάξει τη σύνδεση και, στη συνέχεια, να εξαγάγει τις πληροφορίες σύνδεσης σε ένα αρχείο. odc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης συνδέσεων σε εξωτερικά δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση της σύνδεσης σε (εισαγωγή) δεδομένων.

Για να διευκολύνετε την αποθήκευση, την ασφάλεια, την κοινή χρήση και τη διαχείριση αρχείων. odc, ένας διαχειριστής μπορεί να καθορίσει μια SharePoint Server 2010 Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων ως βιβλιοθήκη αξιόπιστων τοποθεσιών. Στη συνέχεια, ένας διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί τυχόν αναθεωρήσεις των πληροφοριών σύνδεσης από ένα μόνο κεντρικό αρχείο, όπως μια αλλαγή από ένα δοκιμαστικό διακομιστή σε ένα διακομιστή παραγωγής. Μια λειτουργία ανανέωσης, είτε πρόκειται για τον υπολογιστή-πελάτη είτε για τον υπολογιστή του διακομιστή, λαμβάνει ενημερωμένες αλλαγές σε αυτό το αρχείο σύνδεσης. Μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες SharePoint Services και τον υπολογιστή-πελάτη ενός χρήστη για να εντοπίζετε αυτόματα τις αλλαγές στο αρχείο σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιοθήκες σύνδεσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση και διαχείριση συνδέσεων σε εξωτερικά δεδομένα.

Υπηρεσίες Excel Services και διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Η διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) είναι μια τεχνολογία που προστατεύει τις πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η υπηρεσία IRM μπορεί να παρέχει προστασία για ένα έγγραφο ή βιβλίο εργασίας και να διασφαλίζει ότι μόνο τα κατάλληλα άτομα προβάλλουν ευαίσθητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM για να βεβαιωθείτε ότι μόνο τα μέλη μιας εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα οικονομικά δεδομένα πριν τα δεδομένα δημοσιοποιηθούν.

Η έκδοση 3,0 ή νεότερη του Windows SharePoint Services υποστηρίζει την υπηρεσία IRM σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων και σε όλα τα έγγραφα σε αυτήν τη βιβλιοθήκη (ανεξάρτητα από το εάν τα συγκεκριμένα έγγραφα έχουν ενεργοποιηθεί με την υπηρεσία IRM). Κατά την αποστολή ενός εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που έχει ενεργοποιηθεί με την υπηρεσία IRM, το έγγραφο, στην πραγματικότητα, ενεργοποιείται με την υπηρεσία IRM.

Οι υπηρεσίες Excel Services δεν θα φορτώσουν ένα βιβλίο εργασίας του Excel που έχει ενεργοποιηθεί με την υπηρεσία IRM ή προέρχεται από μια βιβλιοθήκη εγγράφων που έχει ενεργοποιηθεί με την υπηρεσία IRM. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office 2010.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×