Γλωσσάρι του Power Query

Συγκέντρωση

Συγκεντρώστε δεδομένα από οποιαδήποτε στήλη που περιέχει ένα σχετικό πίνακα για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα μιας ομαδικής λειτουργίας, όπως Άθροιση, Πλήθος, Μέσος όρος, Ελάχιστο και Μέγιστο.

Προσάρτηση

Ενώστε οριζόντια δύο ερωτήματα πίνακα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου ερωτήματος που περιέχει όλες τις γραμμές από κάθε ερώτημα.

Κελί

Μια μεμονωμένη τιμή που βρίσκεται στο σημείο διασταύρωσης μεταξύ μιας γραμμής και μιας στήλης σε έναν πίνακα.

Στήλη

Μια λίστα με μοναδικές τιμές δεδομένων συγκεκριμένου τύπου στοιχισμένων οριζόντια σε έναν πίνακα. Οι στήλες πίνακα έχουν ένα μοναδικό όνομα στήλης και συγκεκριμένο τύπο δεδομένων και προσδιορίζουν τη δομή των γραμμών δεδομένων.

Συνδυασμός

Συνδυάστε δεδομένα από πολλές προελεύσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις εξής δύο μεθόδους: Συγχώνευση και Προσάρτηση.

Γραμμή εντολών

Η γραμμή εντολών του Power Query είναι η πράσινη περιοχή στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου του προγράμματος επεξεργασίας. Σας επιτρέπει να εκτελείτε συχνές λειτουργίες, όπως η ανανέωση της προεπισκόπησης, να προσαρμόζετε σημαντικές ρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση και κλείσιμο" στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος επεξεργασίας, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ολοκληρώθηκε".

Σύνδεση

Συνδεθείτε σε μια ευρεία ποικιλία προελεύσεων δεδομένων για την ανάκτηση ενός πίνακα δεδομένων.

Μενού περιβάλλοντος

Με το Power Query μπορείτε να ορίζετε νέα βήματα ερωτήματος, αλληλοεπιδρώντας με την προεπισκόπηση του προγράμματος επεξεργασίας. Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες είναι συναφή μενού περιβάλλοντος για κάθε ένα από τα στοιχεία στην προεπισκόπηση, ανάλογα με τον τύπο του αποτελέσματος.

Ανάπτυξη

Αναπτύξτε μια στήλη που περιέχει ένα σχετικό πίνακα για να εμφανίσετε τα σχετικά δεδομένα. Μπορείτε να εξαγάγετε όλες τις τιμές των στηλών ή επιλεγμένες τιμές στηλών από τον σχετικό πίνακα.

Φίλτρο

Φιλτράρετε έναν πίνακα για να μειώσετε το μέγεθος των αποτελεσμάτων του ερωτήματός σας εξαιρώντας γραμμές ή στήλες, βάσει μεγέθους, τιμής ή συνθήκης.

Τύπος

Με τους τύπους του Power Query μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως η λήψη δεδομένων ή οι λειτουργίες μετασχηματισμού. Κάθε τύπος ξεκινά με το σύμβολο "=" και η σύνταξή του έχει πραγματοποιηθεί με τη γλώσσα τύπων του Power Query.

Γραμμή τύπων

Με το Power Query μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή τύπων για να συντάξετε και να τροποποιήσετε τύπους ερωτημάτων. Η γραμμή τύπων είναι κρυφή από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την εμφανίσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή "Εμφάνιση/Απόκρυψη γραμμής τύπων" στο μενού "Ρυθμίσεις προγράμματος επεξεργασίας".

Γραμμή κεφαλίδων

Μια γραμμή του πίνακα που περιέχει τα ονόματα ή τα αναγνωριστικά των στηλών για όλες τις στήλες μέσα στον πίνακα.

Συγχώνευση

Ενώστε κατακόρυφα δύο ερωτήματα (πίνακες), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου ερωτήματος που περιέχει όλες τις γραμμές από το πρώτο ερώτημα και μια επιπλέον στήλη με αντίστοιχες γραμμές από το δεύτερο ερώτημα. Μια συγχώνευση βασίζεται σε κριτήρια αντιστοίχισης τα οποία ορίζονται από το χρήστη, όπου η ισότητα μίας ή περισσότερων στηλών που καθορίζονται από το χρήστη αντιστοιχεί και στους δύο πίνακες.

Παράθυρο "Πρόγραμμα περιήγησης"

Αναζητήστε δομημένες προελεύσεις δεδομένων για να βρείτε την προέλευση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημα.

Προεπισκόπηση

Η προεπισκόπηση του Power Query εμφανίζει τα αποτελέσματα για κάθε βήμα του ερωτήματος στο πρόγραμμα επεξεργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες ενέργειες των μενού για να αλληλεπιδράσετε με την προεπισκόπηση του ερωτήματος και να δημιουργήσετε νέα βήματα ερωτήματος.

Ερώτημα

Το ερώτημα αποτελεί τη βάση του Power Query που σας επιτρέπει να σχηματίζετε ένα σύνολο λήψεων δεδομένων, φιλτράροντας και μετασχηματίζοντας τα βήματα για τις απαιτήσεις ανάλυσης των δεδομένων σας. Ένα ερώτημα εκτελεί μια ακολουθία βημάτων για την εισαγωγή δεδομένων από μια προέλευση δεδομένων σε έναν πρωτεύοντα πίνακα, καθώς και σε έναν συσχετισμένο πίνακα όταν υπάρχουν διαθέσιμα και απαιτούνται σχετικά δεδομένα.

Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος

Με το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος μπορείτε να περιηγηθείτε, να ορίσετε και να εκτελέσετε λειτουργίες μετασχηματισμού δεδομένων μέσω μιας προέλευσης δεδομένων. Το πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελείται από το παράθυρο περιήγησης στην προέλευση δεδομένων, τη γραμμή τύπων ερωτήματος, την προεπισκόπηση του ερωτήματος και το παράθυρο βημάτων. Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις διαθέσιμες λειτουργίες του προγράμματος επεξεργασίας είναι δυνατή μέσω των μενού περιβάλλοντος.

Εγγραφή

Μια εγγραφή είναι μια ακολουθία ονομαστικών τιμές, οι οποίες αναφέρονται ως στήλες.

Ανανέωση

Ανανεώστε ένα ερώτημα για να εισαγάγετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα σε έναν πίνακα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ξανά το ερώτημα. Η ανανέωση ενός ερωτήματος εκτελεί το σύνολο των βημάτων που καθορίζουν το ερώτημα.

Γραμμή

Μια μεμονωμένη, δομημένη τιμή δεδομένων σε έναν πίνακα. Όλες οι γραμμές σε έναν πίνακα έχουν την ίδια δομή δεδομένων όπως ορίζεται από κάθε στήλη.

Πλαίσιο αναζήτησης

Ένα πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε όρους αναζήτησης για τη λήψη μιας λίστας πινάκων.

Ένδειξη προόδου αναζήτησης

Μια σειρά περιστρεφόμενων κουκκίδων που εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης κατά την επεξεργασία ενός αιτήματος αναζήτησης.

Προεπισκόπηση αποτελέσματος αναζήτησης

Προεπισκόπηση των επάνω γραμμών των αποτελεσμάτων αναζήτησης από τα δεδομένα του πίνακα.

Αποτελέσματα αναζήτησης

Μια λίστα από πίνακες που συμφωνούν με τους όρους της αναζήτησης. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα, όπως το όνομα, τον συντάκτη, την ημερομηνία και την περιγραφή.

Σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης

Όταν υπάρχουν περισσότερα από 10 στοιχεία πινάκων εμφανίζονται πολλές σελίδες. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα και να αποκτήσουν πρόσβαση στις σελίδες, σε μια περιοχή ευρετηρίου που ξεκινά από την τρέχουσα σελίδα +/- 5.

Προτάσεις αναζήτησης

Προτάσεις για όρους αναζήτησης που εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε στο πλαίσιο αναζήτησης.

Παράθυρο εργασιών αναζήτησης

Ένα παράθυρο για αναζήτηση δημόσιων δεδομένων στην Wikipedia.

Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τις γραμμές πίνακα στα αποτελέσματα του ερωτήματος με κατάταξη μέσω κριτηρίων, όπως η αλφαβητική ή η αριθμητική τιμή μίας ή πολλών στηλών, καθώς και με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Βήμα

Ως βήμα ορίζεται κάθε μία από τις εργασίες λήψης δεδομένων ή μετασχηματισμού δεδομένων που εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο ερώτημα. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε βήματα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας.

Παράθυρο βημάτων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα βήματα του Power Query όταν διαθέτουν μια συσχετισμένη προβολή ρυθμίσεων. Η προβολή ρυθμίσεων δημιουργείται όταν χρησιμοποιείτε ένα παράθυρο διαλόγου όπως η "Ομαδοποίηση γραμμών κατά" ή η "Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης". Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε βήμα του ερωτήματος, το οποίο εμφανίζεται ως εικονίδιο γραναζιού, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Επεξεργασία ρυθμίσεων" σε κάθε βήμα.

Πίνακας

Μια συλλογή με τιμές δεδομένων μόνο για ανάγνωση που έχουν εισαχθεί από μια προέλευση δεδομένων και έχουν οργανωθεί χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο με οριζόντια ονομασμένες στήλες και κατακόρυφες γραμμές. Ένα κελί είναι το σημείο τομής μεταξύ μιας γραμμής και μιας στήλης. Ένας πίνακας μπορεί να περιέχει δομημένα δεδομένα από πολλές προελεύσεις δεδομένων, όπως πίνακες ιστοσελίδων, φύλλα εργασίας του Excel, βάσεις δεδομένων του SQL Server, λίστες του SharePoint και δεδομένα του Microsoft Azure Marketplace.

Μετασχηματισμός

Μετασχηματίστε δεδομένα από πολλές προελεύσεις δεδομένων, με προσθήκη, κατάργηση ή επεξεργασία των βημάτων του ερωτήματος ώστε να συμφωνούν με τις απαιτήσεις ανάλυσης των δεδομένων σας.

Τύπος

Τύπος στήλης που ταξινομεί έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Κάθε τιμή διαθέτει έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος μπορεί να αντιπροσωπεύει είτε έναν συγκεκριμένο τύπο τιμής, όπως "Αριθμός", "Κείμενο", "Λογική" ή Ημερομηνία/Ώρα ή να αντιπροσωπεύει μια πιο σύνθετη δομή δεδομένων, όπως μια συνάρτηση, μια λίστα ή εγγραφές. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων μιας στήλης πίνακα χρησιμοποιώντας το στοιχείο του μενού περιβάλλοντος "Αλλαγή τύπου". Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν σύνθετο τύπο χρησιμοποιώντας στο στοιχείο του μενού περιβάλλοντος "Προβολή τύπων". Ένας τύπος δεδομένων, ή μια ακολουθία τύπων δεδομένων, μπορεί να περιορίσει τα κριτήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε στήλες μόνο με τον τύπο "Αριθμός".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×