Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Γιατί η Access θέλει να εισαγάγω μια τιμή παραμέτρου;

Ορισμένες φορές, όταν ανοίγετε ένα αντικείμενο της Access (όπως έναν πίνακα, ένα ερώτημα, μια φόρμα ή μια αναφορά), η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου . Η Access εμφανίζει αυτό το παράθυρο διαλόγου όταν ανοίγετε ένα αντικείμενο που περιέχει ένα αναγνωριστικό ή παράσταση που δεν μπορεί να ερμηνεύσει η Access.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή είναι η συμπεριφορά που θέλετε. Για παράδειγμα, ο δημιουργός της βάσης δεδομένων μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα ερώτημα που σας επιτρέπει να εισαγάγετε πληροφορίες κάθε φορά που εκτελείται το ερώτημα, όπως μια ημερομηνία έναρξης ή ένας αριθμός ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚού υπαλλήλου. Ένα τέτοιο μήνυμα μπορεί να μοιάζει με αυτό:

Εμφανίζει ένα παράδειγμα ενός αναμενόμενου παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", με ένα αναγνωριστικό με την ετικέτα "εισαγωγή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚού υπαλλήλου", ένα πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε μια τιμή και κουμπιά "OK" και "Άκυρο".

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις δεν θέλετε να εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε κάνει ορισμένες αλλαγές στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας. Τώρα, όταν ανοίγετε ένα αντικείμενο, η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου απροσδόκητα με ένα μήνυμα που δεν καταλαβαίνετε.

Εμφανίζει ένα παράδειγμα ενός μη αναμενόμενου παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", με ένα αναγνωριστικό με την ετικέτα "SomeIdentifier", ένα πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε μια τιμή και κουμπιά "OK" και "Άκυρο".

Αυτό το άρθρο σάς παρέχει διαδικασίες για να διερευνήσετε γιατί η Access μπορεί να ζητά μια τιμή παραμέτρου και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διακόψετε τις αιτήσεις.

Σημείωση:  Αυτό το άρθρο δεν ισχύει για τις εφαρμογές Web της Access – τον τύπο της βάσης δεδομένων που σχεδιάζετε με την Access και τη δημοσίευση online στο Office 365 ή το SharePoint.

Διακοπή της αίτησης για μια τιμή παραμέτρου

Για να διακόψετε την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου , πρέπει να εξετάσετε τις παραστάσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε και να εντοπίσετε το αναγνωριστικό που προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου. Στη συνέχεια, πρέπει να διορθώσετε το αναγνωριστικό ή τη σύνταξη της παράστασης που περιέχει το αναγνωριστικό.

Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη της παράστασης στην ενότητα Δείτε επίσης.

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ανεπιθύμητη Εισαγωγή τιμής παραμέτρου , σημειώστε το αναγνωριστικό ή την παράσταση που παρατίθεται στο παράθυρο διαλόγου. Για παράδειγμα, "SomeIdentifier", όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Εμφανίζει ένα παράδειγμα ενός μη αναμενόμενου παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", με ένα ροζ περίγραμμα γύρω από την ετικέτα αναγνωριστικού "SomeIdentifier", ένα πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε μια τιμή και κουμπιά "OK" και "Άκυρο".

Στη συνέχεια, επιλέξτε Άκυρο και συνεχίστε με μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου που ανοίγετε όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου. Οι διαδικασίες παρέχουν γενικές οδηγίες για την επιθεώρηση των παραστάσεων σε διαφορετικούς τύπους αντικειμένων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει να κάνετε εξαρτώνται από τη δομή της βάσης δεδομένων σας.

Τα τυπογραφικά λάθη σε ερωτήματα είναι μια συχνή αιτία ανεπιθύμητων προβολέων παραμέτρου. Όπως προαναφέρθηκε, όταν ένα ερώτημα έχει σχεδιαστεί για να ζητήσει μια τιμή παραμέτρου κατά την εκτέλεσή του, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου κατά τη σχεδίαση. Ωστόσο, εάν είστε βέβαιοι ότι το ερώτημα δεν πρέπει να ζητά μια τιμή παραμέτρου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να ελέγξετε το ερώτημα για εσφαλμένες παραστάσεις.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα στο Παράθυρο περιήγησης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Εξετάστε τα αναγνωριστικά και τις παραστάσεις στη γραμμή πεδίο και στις γραμμές κριτήρια και προσδιορίστε εάν κάποιο από τα κείμενα συμφωνεί με το κείμενο που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου . Ειδικότερα, εάν ένα από τα κελιά της γραμμής πεδίων περιέχει μια τιμή όπως Έκφρ1: [Αναγνωριστικό], αυτή μπορεί να είναι η προέλευση της προτροπής παραμέτρων.

  Ερώτημα που περιέχει μια παράσταση που προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου".

Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ερωτημάτων παραμέτρων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου όταν ανοίγετε μια αναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε τις ιδιότητες της αναφοράς:

 1. Κάντε δεξί κλικ στην αναφορά στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  Σημείωση: Πριν να συνεχίσετε, προσδιορίστε εάν κάποιο από τα στοιχεία ελέγχου στην αναφορά εμφανίζει ένα πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του. Το τρίγωνο σημαίνει ότι η Access δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα αναγνωριστικό ή μια παράσταση στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου αυτού του στοιχείου ελέγχου. Εάν οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου εμφανίζουν το πράσινο τρίγωνο, προσέξτε ιδιαίτερα αυτά τα στοιχεία ελέγχου καθώς συνεχίζετε με αυτά τα βήματα.

  Έκθεση η οποία περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου με ανορθόγραφο αναγνωριστικό

 2. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών φύλλο ιδιοτήτων , πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Στο παράθυρο εργασιών φύλλο ιδιοτήτων , επιλέξτε την καρτέλα όλα .

 4. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει δεδομένα στην αναφορά (όπως ένα πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο ελέγχου ή σύνθετο πλαίσιο). Εάν κάποια στοιχεία ελέγχου εμφανίζουν το πράσινο τρίγωνο που αναφέρεται στο βήμα 1, κάντε κλικ σε ένα από αυτά τα στοιχεία ελέγχου πρώτα.

 5. Στο παράθυρο εργασιών φύλλο ιδιοτήτων , εξετάστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για το αναγνωριστικό που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου και, στη συνέχεια, τροποποιήστε την παράσταση, εάν είναι απαραίτητο.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για άλλα στοιχεία ελέγχου της αναφοράς, μέχρι να εντοπίσετε την παράσταση που προκαλεί το πρόβλημα.

 7. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα για τυχόν εσφαλμένες παραστάσεις στο τμήμα παραθύρου Ομαδοποίηση, ταξινομήστε και σύνολο :

  • Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο , στην καρτέλα Σχεδίαση , στην ομάδα Ομαδοποίηση & συνόλων , επιλέξτε Ομαδοποίηση & ταξινόμηση.

  • Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "Ομαδοποίηση κατά παράσταση" ή "Sort by Expression" σε μια γραμμή στο παράθυρο ομάδα, ταξινομήστε και σύνολο , επιλέξτε τη λέξη "παράσταση" για να ανοίξετε τη Δόμηση παραστάσεων, όπου μπορείτε να εξετάσετε την παράσταση και να την τροποποιήσετε, εάν είναι απαραίτητο.

Αρχή της σελίδας

Εάν το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγετε μια φόρμα, η εσφαλμένη παράσταση μπορεί να βρίσκεται στο υποκείμενο ερώτημα. Εξετάστε το υποκείμενο ερώτημα για να εντοπίσετε την εσφαλμένη παράσταση.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης.

 2. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών φύλλο ιδιοτήτων , πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η φόρμα είναι επιλεγμένη στη λίστα στο επάνω μέρος του παραθύρου εργασιών φύλλο ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα όλα .

 4. Εξετάστε την ιδιότητα προέλευση εγγραφών . Εάν περιέχει το όνομα ενός ερωτήματος ή μια πρόταση SQL, τότε ένα από τα αναγνωριστικά στην πρόταση μπορεί να είναι εσφαλμένο και να προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου . Επιλέξτε το πλαίσιο ιδιότητας προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Κουμπί "Δόμηση" .

 5. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία στην ενότητα Έλεγχος παραστάσεων σε ένα ερώτημα για να εντοπίσετε την εσφαλμένη παράσταση.

  Σημαντικό: Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο ερώτημα όταν τελειώσετε, κλείστε το ερώτημα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη φόρμα πριν να επιστρέψετε στην προβολή φόρμας. Διαφορετικά, τυχόν αλλαγές που κάνατε στο ερώτημα θα χαθούν.

Αρχή της σελίδας

Μια εσφαλμένη παράσταση στην ιδιότητα προέλευση γραμμής ενός στοιχείου ελέγχου σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου λίστας μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου . Σε ορισμένες περιπτώσεις, το παράθυρο διαλόγου δεν εμφανίζεται μέχρι να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να ελέγξετε την ιδιότητα προέλευση γραμμής του στοιχείου ελέγχου:

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο σύνθετο πλαίσιο ή το πλαίσιο λίστας που θέλετε να ελέγξετε.

 3. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών φύλλο ιδιοτήτων , πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 4. Επιλέξτε την καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, εξετάστε την ιδιότητα προέλευση γραμμής και προσδιορίστε εάν κάποιο από τα κείμενα συμφωνεί με το κείμενο στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου .

Αρχή της σελίδας

Εάν η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου κάθε φορά που ανοίγετε έναν πίνακα, η εσφαλμένη παράσταση είναι πιθανότατα η ιδιότητα προέλευση γραμμής ενός πεδίου αναζήτησης σε αυτόν τον πίνακα.

 1. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης.

 2. Για να διαπιστώσετε εάν ένα πεδίο είναι πεδίο αναζήτησης, επιλέξτε το όνομα του πεδίου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου, επιλέξτε την καρτέλα Αναζήτηση . Εάν η καρτέλα περιέχει ένα πλαίσιο ιδιότητας προέλευση γραμμής , το πεδίο είναι ένα πεδίο αναζήτησης. Εξετάστε την ιδιότητα προέλευση γραμμής . Εάν περιέχει μια πρόταση SQL, τότε ένα από τα αναγνωριστικά στην πρόταση μπορεί να είναι εσφαλμένο και να προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή τιμής παραμέτρου .

Σημείωση: Ένας πίνακας μπορεί να έχει πολλά πεδία αναζήτησης, επομένως, φροντίστε να ελέγξετε την καρτέλα αναζήτησης για κάθε πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Οδηγός για τη σύνταξη της παράστασης

Προσθήκη συναρτήσεων σε παραστάσεις της Access

Χρησιμοποιήστε παραμέτρους για να ζητήσετε εισαγωγή δεδομένων κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×