Βοήθεια για το Microsoft Power Query για Excel

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Power Query παρέχει δυνατότητες εντοπισμού, μετασχηματισμού και εμπλουτισμού δεδομένων για τον υπολογιστή στο cloud.

Τυπικές δυνατότητες του Power Query

Εντοπίστε, συνδυάστε και τελειοποιήστε εύκολα δεδομένα για καλύτερη ανάλυση στο Excel.

* Οι συγκεκριμένοι αριθμοί έκδοσης Γενικής διαθεσιμότητας (GA) είναι οι Power Query 1.5.3296.2082 και Power Query 2.10.3547.461.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power Query για Excel

Γρήγορα αποτελέσματα

Το Microsoft Power Query για Excel παρέχει ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη για τον εντοπισμό δεδομένων, τον μετασχηματισμό και τον εμπλουτισμό δεδομένων.

Γρήγορα αποτελέσματα

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και διαχείριση ερωτημάτων καθώς και αναζήτηση δεδομένων εντός της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης ερωτημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση ερωτημάτων.

Εισαγωγή στο Microsoft Power Query για Excel

Το Microsoft Power Query για Excel παρέχει ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη για τον εντοπισμό, το μετασχηματισμό και τον εμπλουτισμό δεδομένων.

Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων

Με το Power Query, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel από ένα ευρύ φάσμα προελεύσεων δεδομένων. Μετά τη σύνδεση με μια προέλευση δεδομένων, μπορείτε να διαμορφώσετε τα δεδομένα σας ώστε να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις που έχετε σχετικά με την ανάλυση δεδομένων.

Διαμόρφωση δεδομένων

Διαμορφώστε δεδομένα από πολλαπλές προελεύσεις δεδομένων με επεξεργασία βημάτων ερωτήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων.

Προσθήκη ερωτήματος σε φύλλο εργασίας του Excel

Εισαγάγετε δεδομένα από ένα ερώτημα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel. Κατά την εισαγωγή δεδομένων από ένα ερώτημα, μπορείτε να επιλέξετε τη φόρτωση ερωτήματος στο μοντέλο δεδομένων του Excel.

Προγράμματα εκμάθησης

Εισαγωγή στο Power Query

Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, θα μάθετε πώς να ανακτάτε και να μετατρέπετε έναν πίνακα δεδομένων από μια ιστοσελίδα.

Συνδυασμός δεδομένων από πολλές προελεύσεις δεδομένων

Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, εισάγετε δεδομένα από ένα τοπικό αρχείο Excel που περιέχει πληροφορίες για προϊόντα και από μια τροφοδοσία OData που περιέχει πληροφορίες για παραγγελίες προϊόντων. Εκτελείτε βήματα μετασχηματισμού και συγκέντρωσης και συνδυάζετε δεδομένα από τις δύο προελεύσεις για τη δημιουργία μιας αναφοράς Συνόλου πωλήσεων ανά προϊόν και έτος.

Σύνδεση σε SAP BI BusinessObjects Universe με το Power Query

Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, θα μάθετε πώς να συνδεθείτε, να περιηγηθείτε και να διαμορφώσετε ένα σύνολο δεδομένων από διαστάσεις και μετρήσεις σε ένα SAP BI BusinessObjects Universe με το Power Query για Excel.

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος

Με το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, μπορείτε να περιηγηθείτε, να ορίσετε και να εκτελέσετε λειτουργίες μετασχηματισμού δεδομένων από μια προέλευση δεδομένων.

Τροποποίηση τύπου

Μπορείτε να τροποποιήσετε έναν τύπο διαφορετικό από εκείνους που σχετίζονται με ένα εργαλείο δόμησης ή να τροποποιήσετε έναν τύπο που ήδη υπάρχει.

Επεξεργασία ρυθμίσεων βήματος ερωτήματος

Στο παράθυρο "Βήματα" μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να αναδιατάξετε ή να διαγράψετε βήματα ερωτήματος, προκειμένου να αλλάξετε τον τρόπο μετασχηματισμού των δεδομένων.

Ανανέωση ερωτήματος

Ανανεώστε ένα ερώτημα για να εισαγάγετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα σε έναν πίνακα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ξανά το ερώτημα.

Φιλτράρισμα, ταξινόμηση και ομαδοποίηση δεδομένων

Φιλτράρισμα πίνακα

Φιλτράρετε έναν πίνακα για να μειώσετε το μέγεθος των αποτελεσμάτων του ερωτήματός σας εξαιρώντας γραμμές ή στήλες, βάσει μεγέθους, τιμής ή συνθήκης.

Ταξινόμηση πίνακα

Ταξινομήστε τις γραμμές πίνακα στα αποτελέσματα του ερωτήματος βάσει κριτηρίων, όπως η αλφαβητική ή αριθμητική τιμή μίας ή πολλών στηλών, και με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Ομαδοποίηση γραμμών σε πίνακα

Ομαδοποιήστε τις τιμές ενός αριθμού γραμμών σε μία τιμή, ομαδοποιώντας τις γραμμές που βασίζονται στις τιμές σε μία ή περισσότερες στήλες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ομαδοποίησης των γραμμών, ανατρέξτε στο πρόγραμμα εκμάθησης Συνδυασμός δεδομένων από πολλές προελεύσεις δεδομένων.

Διαμόρφωση δεδομένων σε ένα ερώτημα

Διαμόρφωση ή μετασχηματισμός ερωτήματος

Διαμορφώστε δεδομένα από πολλαπλές προελεύσεις δεδομένων με προσθήκη, κατάργηση ή επεξεργασία βημάτων ερωτήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων.

Κατάργηση διπλότυπων

Καταργεί όλες τις γραμμές από έναν πίνακα όπου οι τιμές στις επιλεγμένες στήλες είναι διπλότυπες με προηγούμενες τιμές. Η γραμμή με την πρώτη εμφάνιση ενός συνόλου δεδομένων δεν καταργείται.

Κατάργηση γραμμών με σφάλματα

Καταργήστε γραμμές από ένα ερώτημα με σφάλματα δεδομένων.

Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζουν ένα επίπεδο απομόνωσης το οποίο ορίζει τον βαθμό απομόνωσης μιας προέλευσης δεδομένων από άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Εργασία με στήλες

Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης σε πίνακα

Εισαγάγετε μια στήλη δεικτών ή μια προσαρμοσμένη στήλη (εσείς καθορίζετε τον τύπο) στο τρέχον ερώτημά σας.

Συγκέντρωση δεδομένων από μια στήλη

Συγκεντρώστε δεδομένα από οποιαδήποτε στήλη που περιέχει ένα σχετικό πίνακα για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα μιας ομαδικής λειτουργίας, όπως Άθροιση, Πλήθος, Μέσος όρος, Ελάχιστο και Μέγιστο.

Συγχώνευση στηλών

Συγχωνεύστε τις τιμές από δύο ή περισσότερες στήλες σε μία μόνο στήλη ενός ερωτήματος.

Προβιβασμός γραμμής σε κεφαλίδες στηλών

Προβιβάστε μια γραμμή σε κεφαλίδες στηλών.

Κατάργηση στηλών

Καταργήστε επιλεγμένες στήλες ή καταργήστε άλλες στήλες από ένα ερώτημα.

Μετονομασία στήλης

Μετονομάστε μια στήλη προέλευσης δεδομένων. Το νέο όνομα στήλης χρησιμοποιείται στο ερώτημα.

Αντικατάσταση τιμών

Αντικαταστήστε μια τιμή με μια άλλη τιμή στις επιλεγμένες στήλες.

Διαίρεση στήλης κειμένου

Μια στήλη κειμένου μπορεί να διαιρεθεί σε πολλές στήλες με δύο τρόπους: κατά οριοθέτη ή κατά αριθμό χαρακτήρων.

Κατάργηση συγκέντρωσης στηλών

Μετασχηματίζει επιλεγμένες στήλες σε ζεύγη χαρακτηριστικού-τιμής.

Συνδυασμός δεδομένων από σχετικά ερωτήματα

Συνδυασμός πολλών ερωτημάτων

Με το Power Query, μπορείτε να συνδυάσετε απρόσκοπτα πολλά ερωτήματα, με συγχώνευση ή προσάρτησή τους. Οι λειτουργίες Συγχώνευση και Προσάρτηση εκτελούνται σε οποιοδήποτε ερώτημα με σχήμα σε μορφή πίνακα, ανεξάρτητα από την προέλευση δεδομένων από την οποία προέρχονται τα δεδομένα.

Συγχώνευση ερωτημάτων

Η λειτουργία Συγχώνευση δημιουργεί ένα νέο ερώτημα από δύο υπάρχοντα ερωτήματα.

Προσάρτηση ερωτημάτων

Η λειτουργία Προσάρτηση δημιουργεί ένα νέο ερώτημα που περιέχει όλες τις γραμμές από ένα πρώτο ερώτημα ακολουθούμενο από όλες τις γραμμές ενός δεύτερου ερωτήματος.

Διερεύνηση σε σχετικό πίνακα

Στο Power Query, μια στήλη που περιέχει μια σύνδεση σε ένα σχετικό πίνακα έχει μια σύνδεση Καταχώρησης ή Πίνακα. Η σύνδεση Καταχώρηση παραπέμπει σε μία σχετική εγγραφή. Η σύνδεση Πίνακας παραπέμπει σε ένα σχετικό πίνακα.

Ανάπτυξη στήλης που περιέχει σχετικό πίνακα

Αναπτύξτε μια στήλη που περιέχει ένα σχετικό πίνακα για να εμφανίσετε τα σχετικά δεδομένα. Μπορείτε να εξαγάγετε όλες τις τιμές στήλης ή επιλεγμένες τιμές στήλης από το σχετικό πίνακα.

Κοινή χρήση ερωτημάτων [Power Query έκδοση 2.10]

Κοινή χρήση ερωτημάτων

Αφού έχετε συνδεθεί με τις απαιτούμενες προελεύσεις δεδομένων και έχετε βελτιώσει (φιλτράρει, διαμορφώσει και μετασχηματίσει) τα δεδομένα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των μετα-δεδομένων του συνόλου δεδομένων που προκύπτει ως ερώτημα στο Power Query, με όλους ή με συγκεκριμένο σύνολο χρηστών μέσα στην εταιρεία.

Διαχείριση κοινόχρηστων ερωτημάτων

Προβολή και ενημέρωση κοινόχρηστων ερωτημάτων

Προβάλετε και ενημερώστε τα κοινόχρηστα ερωτήματά σας για να επεξεργαστείτε τον ορισμό ή τα μετα-δεδομένα του ερωτήματος.

Πιστοποίηση ερωτημάτων

Πιστοποιήστε ερωτήματα για να επιτρέψετε στους χρήστες να γνωρίζουν ότι μπορούν να εμπιστευτούν τα υποκείμενα δεδομένα.

Αντικατάσταση κοινόχρηστου ερωτήματος

Αντικαταστήστε το κοινόχρηστο ερώτημά σας.

Διαγραφή κοινόχρηστου ερωτήματος

Διαγράψτε το κοινόχρηστο ερώτημά σας.

Προβολή και διαχείριση ερωτημάτων σε βιβλίο εργασίας

Διαχειριστείτε τα ερωτήματα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel από μία μόνο θέση.

Εύρεση και χρήση κοινόχρηστου ερωτήματος

Εύρεση και χρήση κοινόχρηστου ερωτήματος

Μπορείτε να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε ένα κοινόχρηστο ερώτημα για να χρησιμοποιήσετε τα υποκείμενα δεδομένα στα ερωτήματα για σκοπούς ανάλυσης και αναφοράς δεδομένων.

Αίτηση για πρόσβαση σε εσωτερικές προελεύσεις δεδομένων

Για ένα κοινόχρηστο ερώτημα, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε μια εσωτερική προέλευση δεδομένων, ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από ένα κοινόχρηστο ερώτημα.

Προβολή αναλυτικών στοιχείων χρήσης για κοινόχρηστα ερωτήματα

Προβολή αναλυτικών στοιχείων χρήσης για κοινόχρηστα ερωτήματα από το Power Query

Δείτε κοινόχρηστα αναλυτικά στοιχεία χρήσης κατά τη διαχείριση των κοινόχρηστων ερωτημάτων σας στο Power Query.

Σύνθετα ερωτήματα

Δημιουργία σύνθετου ερωτήματος

Δημιουργία σύνθετων ερωτημάτων με χρήση της γλώσσας τύπων του Power Query.

Κατηγορίες τύπων του Power Query

Αναφορά

Προαπαιτούμενα στοιχεία για τις προελεύσεις δεδομένων

Το Microsoft Power Query για Excel υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό προελεύσεων δεδομένων. Για κάθε υπηρεσία παροχής, το Power Query υποστηρίζει μια συγκεκριμένη έκδοση υπηρεσίας παροχής και αντικειμένων.

Ρυθμίσεις προέλευσης δεδομένων

Το Microsoft Power Query για Excel αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια μιας προέλευσης δεδομένων ή την ταυτότητα εισόδου, για κάθε σύνδεση προέλευσης δεδομένων που έχετε χρησιμοποιήσει, καθώς και τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της προέλευσης δεδομένων.

Οδηγός για τα μενού περιβάλλοντος του Power Query

Οδηγός για τις καρτέλες της κορδέλας του Power Query

Μάθετε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους του Power Query

Οι τύποι στο Power Query χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών, όπως οι λειτουργίες λήψης ή μετασχηματισμού δεδομένων.

Κατηγορίες τύπων του Power Query

Δυνατότητες προσβασιμότητας του Microsoft Power Query για Excel

Το Power Query προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες του είναι διαθέσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκτός από την ενσωμάτωση δυνατοτήτων προσβασιμότητας που είναι συμβατές με το Microsoft Excel 2013, το Power Query περιλαμβάνει υποστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες για συνηθισμένα σενάρια και παρέχει λύσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Γλωσσάρι

Προδιαγραφές και περιορισμοί του Power Query

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διεθνοποίηση

Το Power Query διαθέτει διάφορες δυνατότητες διεθνοποίησης για την απεικόνιση δεδομένων για τις τοπικές ρυθμίσεις σας. Στα λειτουργικά συστήματα Windows, οι τοπικές ρυθμίσεις είναι ένα σύνολο πληροφοριών για τις προτιμήσεις του χρήστη που σχετίζονται με τη γλώσσα και το περιβάλλον ή/και τις πολιτιστικές συμβάσεις του χρήστη.

Crypto Mobility

Σημείωση ασφαλείας: Power Query συμμορφώνεται με το του Crypto Mobility, σύμφωνα με τη Διαδικασία SDL της Microsoft, κρυπτογραφώντας τα τοπικά διαπιστευτήρια με χρήση του DPAPI.

Όροι χρήσης του Microsoft Power Query

Το Power Query και οι δυνατότητες που επηρεάζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×