Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης της εμπειρίας αναζήτησης των χρηστών. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τους συνηθέστερους τρόπους, όπως η χρήση διαχειριζόμενων ιδιοτήτων, επιλογών εύρους αναζήτησης, λέξεων-κλειδιών με βέλτιστες αντιστοιχίσεις, ομόσπονδων θέσεων και του πίνακα περιορισμού στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Χρησιμοποιήστε τις διαχειριζόμενες ιδιότητες

Παροχή εύρους

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών με βέλτιστες αντιστοιχίσεις

Προσθήκη ομόσπονδων θέσεων

Προσαρμογή ο πίνακας περιορισμού

Χρήση διαχειριζόμενων ιδιοτήτων

Όταν η υπηρεσία αναζήτησης ανιχνεύει τοποθεσίες ψάχνει για ιδιότητες, επίσης γνωστές ως μετα-δεδομένα ή χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με έγγραφα. Οι ιδιότητες που βρίσκει η υπηρεσία αναζήτησης και συσχετίζει με έγγραφα, λέγονται ανιχνευμένες ιδιότητες. Οι ανιχνευμένες ιδιότητες δημιουργούνται από διάφορες θέσεις στο SharePoint ή στα ίδια τα έγγραφα. Για παράδειγμα, μια στήλη σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα αποστολής των εγγράφων. Εναλλακτικά, ο τύπος περιεχομένου μπορεί να ρυθμιστεί ως “Προδιαγραφές προϊόντος.” Σε κάθε περίπτωση, όσες περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν για το έγγραφο, τόσο πιο εύκολο είναι να βρεθεί.

Οι διαχειριζόμενες ιδιότητες δημιουργούνται για δημοσιευμένα μετα-δεδομένα, γεγονός που επιτρέπει στις διαχειριζόμενες ιδιότητες να ευρετηριαστούν στο SharePoint και να εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Μετά την πρώτη ανίχνευση νέου περιεχομένου από την υπηρεσία αναζήτησης, ο διαχειριστής της υπηρεσίας αναζήτησης πρέπει να εξετάσει τη λίστα των διαχειριζόμενων ιδιοτήτων. Είναι κοινό φαινόμενο διαφορετικά έγγραφα να χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα για παρόμοιες ιδιότητες. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τα διαφορετικά ονόματα που χρησιμοποιούνται για την ιδιότητα που ταυτοποιεί το συντάκτη ενός εγγράφου. Στον ένα τύπο εγγράφου μπορεί να ονομάζεται αυτή η ιδιότητα "συντάκτης", στον άλλο "δημιουργός" και στον τρίτο "ιδιότητα3". Μπορείτε να αντιστοιχίσετε καθεμία από αυτές τις ιδιότητες ανίχνευσης στη διαχειριζόμενη ιδιότητα "Συντάκτης", έτσι ώστε όταν ένας χρήστης εκτελεί ένα ερώτημα κατά συντάκτη, να συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα αποτελέσματα και από τους τρεις τύπους εγγράφων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες μετα-δεδομένων στην Κεντρική διαχείριση, στη σελίδα "Διαχείριση αναζήτησης", στην περιοχή Ερώτημα και αποτελέσματα, κάντε κλικ στο Ιδιότητες μετα-δεδομένων.

Μια διαχειριζόμενη ιδιότητα μπορεί να καταστεί διαθέσιμη σε διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών για χρήση σε επιλογές εύρους και Τμήματα Web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό ιδιοτήτων μετα-δεδομένων, δείτε το Κέντρο αναζήτησης επιχειρήσεων στο TechNet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Τμημάτων Web ή την επεξεργασία σελίδων Τμήματος Web, δείτε τη Βοήθεια του Microsoft SharePoint Server 2010.

Αρχή της σελίδας

Παροχή επιλογών εύρους

Το εύρος είναι ένα σύνολο περιεχομένου, όπως μια ομάδα τοποθεσιών. Ο ορισμός επιλογών εύρους επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν αναζήτηση σε ένα πιο περιορισμένο σύνολο περιεχομένου. Κατά τον καθορισμό εύρους, μπορείτε να συνδυάσετε κανόνες τοποθεσιών με κανόνες ιδιοτήτων, για να περιορίσετε τις αναζητήσεις όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, ένα εύρος μπορεί να κατευθύνει ένα ερώτημα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή σε έγγραφα που έχουν σημανθεί με συγκεκριμένες τιμές ιδιοτήτων. Όταν οι χρήστες αναζητούν περιεχόμενο από μια τοποθεσία, το εύρος ορίζεται αυτόματα σε αυτή την τοποθεσία και σε όλες τις τοποθεσίες που υπόκεινται σε αυτήν. Ωστόσο, όταν οι χρήστες πραγματοποιούν αναζήτηση από τη σελίδα αποτελεσμάτων ή από την τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, το εύρος ορίζεται αυτόματα σε Όλες οι τοποθεσίες. Μπορείτε να βοηθήσετε τους χρήστες να λάβουν καλύτερα αποτελέσματα, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν να κάνουν αναζήτηση σε μικρότερα σύνολα περιεχομένου.

Οι επιλογές εύρους αναζήτησης πρέπει πρώτα να οριστούν στην Κεντρική διαχείριση. Στη σελίδα "Διαχείριση αναζήτησης", στην εφαρμογή υπηρεσίας αναζήτησης, μπορείτε να προσθέσετε νέες επιλογές εύρους ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για υπάρχουσες επιλογές εύρους.

Μόλις οριστεί το εύρος στην Κεντρική διαχείριση, ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών ή ένας κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να καταστήσει το εύρος διαθέσιμο σε χρήστες σε Τμήματα Web, όπως το Τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης.

Για να εμφανίζονται οι επιλογές εύρους σε χρήστες στο Τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης στη σελίδα "Κέντρο αναζήτησης", κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία σελίδας.

  2. Κάντε κλικ στο βέλος στο μενού Τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία Τμήματος Web.

  3. στην περιοχή Αναπτυσσόμενη λίστα με τις επιλογές εύρους, επιλέξτε Εμφάνιση αναπτυσσόμενης λίστας με τις επιλογές εύρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση εμβέλεια και κανόνων εύρους, ανατρέξτε στο Κέντρο αναζήτησης για μεγάλες επιχειρήσεις στο TechNet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των τμημάτων Web ή την επεξεργασία σελίδων Τμημάτων Web, ανατρέξτε στο θέμα SharePoint Server 2010 Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών με βέλτιστες αντιστοιχίσεις

Οι λέξεις-κλειδιά με βέλτιστες αντιστοιχίσεις επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητούν όρους (λέξεις-κλειδιά) που αφορούν συγκεκριμένα την επιχείρησή σας και να βρίσκουν συχνά χρησιμοποιούμενες τοποθεσίες στο Web (βέλτιστες αντιστοιχίσεις). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά με βέλτιστες αντιστοιχίσεις για να κατευθύνετε τους χρήστες στις τοποθεσίες που πιστεύετε ότι θα τους χρησιμεύσουν περισσότερο, ανάλογα με τις λέξεις-κλειδιά που έχουν χρησιμοποιήσει στο ερώτημά τους. Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών διαμορφώνει λέξεις-κλειδιά με βέλτιστες αντιστοιχίσεις, ώστε να μπορεί να έχει άμεση επίδραση στα αποτελέσματα αναζήτησης, ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων που έχουν κληρονομηθεί από την Κεντρική διαχείριση.

Όταν ένας χρήστης περιλαμβάνει μια λέξη-κλειδί ή ένα συνώνυμο αυτής σε ένα ερώτημα, η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης συνδέεται στις σχετιζόμενες βέλτιστες αντιστοιχίσεις επάνω από τα κύρια αποτελέσματα. Οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενός γλωσσαριού εργασίας με ονόματα και όρους που χρησιμοποιούνται εντός της επιχείρησής σας. Όταν διαμορφώνονται με συνώνυμα και βέλτιστες αντιστοιχίσεις, οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να επίσης να βελτιώσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης οδηγώντας τους χρήστες σε προτεινόμενους πόρους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ρυθμίσεις για λέξεις-κλειδιά και βέλτιστες αντιστοιχίσεις, στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, επιλέξτε Ενέργειες τοποθεσίας, Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ομόσπονδων θέσεων

Μια εξωτερική αναζήτηση είναι ταυτόχρονη υποβολή ερωτημάτων μία ή περισσότερες online βάσεων δεδομένων (θέσεις) για τη δημιουργία μιας σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης μόνο. Με την προσθήκη ομόσπονδων θέσεων επιτρέπετε ερωτήματα να αποστέλλονται μηχανισμοί απομακρυσμένης αναζήτησης και τροφοδοσίες, όπως www.bing.com. Το περιεχόμενο από ομόσπονδων θέσεων δεν ανιχνεύεται από το εσωτερικούς διακομιστές. SharePoint Server 2010 εμφανίζει τα αποτελέσματα σε χρήστες μαζί με τα αποτελέσματα από εντός της εταιρείας σας.

Μπορείτε να προσθέσετε και να διαμορφώσετε Τμήματα Web στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης είτε ως Τμήμα Web ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης είτε ως Τμήμα Web δημοφιλέστερων ομόσπονδων αποτελεσμάτων.

Για να εμφανίσετε ομόσπονδα αποτελέσματα αναζήτησης σε μια σελίδα εκτός της προεπιλεγμένης σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, απλώς προσθέστε ένα Τμήμα Web ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή ένα Τμήμα Web δημοφιλέστερων ομόσπονδων αποτελεσμάτων στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζονται τα ομόσπονδα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μπορείτε να ελέγξετε πτυχές των Τμημάτων Web ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως τα μετα-δεδομένα που θα προβάλλονται ή τον αριθμό των συνδέσεων που θα εμφανίζονται, με επεξεργασία των ιδιοτήτων του κώδικα Extensible Stylesheet Language (XSL) μιας ομόσπονδης θέσης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως το χρώμα ή το στυλ της γραμματοσειράς του κειμένου της σύνδεσης. Μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα που αποστέλλεται στην ομόσπονδη θέση όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί ένα συγκεκριμένο πρόθημα ή μοτίβο χρησιμοποιώντας κανόνες εναύσματος, οι οποίοι διαμορφώνονται όταν ρυθμίζεται η ομόσπονδη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση ομόσπονδων θέσεων, δείτε το Κέντρο αναζήτησης επιχειρήσεων στο TechNet. Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων εναύσματος βρίσκονται στη Βοήθεια αναζήτησης προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες για την εργασία με XSL ή για τη δημιουργία προσαρμοσμένων Τμημάτων Web, δείτε τη Βοήθεια αναζήτησης προϊόντων στο MSDN.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή του πίνακα περιορισμού

Ο πίνακας περιορισμού είναι ένα Τμήμα Web στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης που εμφανίζει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων αναζήτησης κατά ιδιότητα εγγράφου. Για παράδειγμα, η σύνοψη μπορεί υποδεικνύει ότι υπάρχουν κυρίως έγγραφα του Microsoft Word στα πενήντα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης, ακολουθούμενα από συγκεκριμένο αριθμό εγγράφων του Microsoft Excel.

Ο πίνακας περιορισμού δίνει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, κατά τύπο περιεχομένου (έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο, παρουσίαση, σελίδα Web και ούτω καθεξής), θέση περιεχομένου (όπως τοποθεσίες του SharePoint), συντάκτη ή κατά ημερομηνία τροποποίησης του εγγράφου. Ένας κάτοχος τοποθεσίας ή ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να προσαρμόσει τον πίνακα περιορισμού αλλάζοντας τις ιδιότητες του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των κατηγοριών που εμφανίζονται ή να αλλάξετε τα αρχεία ορισμού κατηγοριών φίλτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή ο πίνακας περιορισμού, ανατρέξτε στο θέμα το Κέντρο αναζήτησης επιχειρήσεων στο TechNet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των τμημάτων Web ή την επεξεργασία σελίδων Τμημάτων Web, ανατρέξτε στο θέμα SharePoint Server 2010 Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×