Βασικές εργασίες στον SharePoint Server 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Γρήγορα αποτελέσματα με το Office 2010 Εδώ θα βρείτε ορισμένες βασικές εργασίες και τις πληροφορίες για να σας βοηθήσει να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft SharePoint Server 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση του SharePoint Foundation και του SharePoint Server

Δυνατότητες του SharePoint Server

Τμήματα μιας τοποθεσίας του SharePoint

Προσδιοριστικά τοποθεσίας που επηρεάζουν την εμπειρία σας

Προσθήκη περιεχομένου σε τοποθεσία

Διαχείριση και εργασία με περιεχόμενο τοποθεσίας

Επισκόπηση του SharePoint Foundation και του SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 είναι το υποκείμενο τεχνολογία για τοποθεσίες του SharePoint που είναι διαθέσιμες δωρεάν και ονομαζόταν υπηρεσίες Windows SharePoint Services σε προηγούμενες εκδόσεις. SharePoint Server 2010 που βασίζεται στο SharePoint Foundation τεχνολογία για την παροχή μια συνεπή, οικείο πλαίσιο εργασίας για λίστες και βιβλιοθήκες, Διαχείριση τοποθεσιών και προσαρμογή τοποθεσιών. Οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο SharePoint Foundation είναι επίσης διαθέσιμες στον SharePoint Server 2010.

Ωστόσο, το SharePoint Server 2010 επεκτείνει SharePoint Foundation, παρέχοντας πρόσθετες δυνατότητες και τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, στον SharePoint Server και του SharePoint Foundation περιλαμβάνει πρότυπα τοποθεσίας για συνεργασία με τους συναδέλφους σε τοποθεσίες ομάδας, ιστολόγια και τους χώρους εργασίας συσκέψεων. Ωστόσο, στον SharePoint Server περιλαμβάνει βελτιωμένες δυνατότητες κοινωνικής υπολογιστών, όπως τροφοδοσίες προσθήκης ετικετών και συζητήσεων που βοηθούν τα άτομα στην εταιρεία σας για να ανακαλύψετε, οργάνωση, περιήγηση και κοινή χρήση πληροφοριών με συναδέλφους. Ομοίως, στον SharePoint Server βελτιώνει την τεχνολογία αναζήτησης από το SharePoint Foundation για να συμπεριλάβετε δυνατότητες που είναι χρήσιμη για τους εργαζόμενους σε μεγάλους οργανισμούς, όπως η δυνατότητα αναζήτησης για επιχειρηματικά δεδομένα στο SAP, Siebel και άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Τόσο το SharePoint Foundation όσο και ο SharePoint Server έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά με άλλα προγράμματα, διακομιστές και τεχνολογίες, όπως αυτά του Microsoft Office System. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε μια τοποθεσία, λίστα ή βιβλιοθήκη για εργασία χωρίς σύνδεση στο SharePoint Workspace, να εργαστείτε με το περιεχόμενο τοποθεσίας ενώ είστε αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο και, στη συνέχεια, να συγχρονίσετε αυτόματα τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει όταν συνδεθείτε ξανά. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές εργασίες του SharePoint μέσα από τα οικεία προγράμματα του Microsoft Office. Για παράδειγμα, μπορείτε να προετοιμάσετε ή να συμμετάσχετε σε μια ροή εργασίας για να εγκρίνετε μια αναφορά εξόδων μέσα από το Microsoft Word.

Δυνατότητες του SharePoint Server

Οι δυνατότητες του SharePoint Server 2010 είναι εστιασμένη σε έξι περιοχές. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει συνοπτικά παρουσιάζει κάθε μία από αυτές τις δυνατότητες και, στη συνέχεια, συνδέσεις προς σχετικά άρθρα όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

Συνεργασία και κοινωνική υπολογιστική

SharePoint Server 2010 επεκτείνει τις δυνατότητες συνεργασίας του SharePoint Foundation από την προώθηση εύκολη σύνταξη από κοινού από το πρόγραμμα περιήγησης ή από γνωστές εφαρμογές, όπως το Microsoft Word, παροχή βοήθειας στους χρήστες συσχέτιση πόρων με προσθήκη ετικετών και χαρακτηρισμούς και Βοήθεια για χρήστες βρείτε απαντήσεις ταχύτερα στις τροφοδοσίες ειδήσεων και άτομα αναζήτησης.

Ένα από τα βασικά σημεία, στα οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις δυνατότητες είναι η τοποθεσία σας "Η τοποθεσία μου". Η τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" είναι η δική σας τοποθεσία του SharePoint όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού έγγραφα, συνδέσεις και πληροφορίες σχετικά με εσάς σε ένα προφίλ με σύνδεση. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε δημοσιεύσεις σε ιστολόγια σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος ή να αναζητήσετε πληροφορίες που σας είναι απαραίτητες για να κάνετε τη δουλειά σας.

Προφίλ WN

Στην τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" αποφασίζετε εσείς ποιες πληροφορίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού και ποιες πληροφορίες θέλετε να διατηρήσετε ιδιωτικές. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες με συνδέσεις προς πληροφορίες και να βρείτε πληροφορίες που άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν ως ετικέτες ή χρησιμοποιούν από κοινού στις τροφοδοσίες ειδήσεών τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών στην τοποθεσία "Η τοποθεσία μου", ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε από κοινού μέσα από την τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" και το προφίλ.

SharePoint Server 2010 καθίσταται δυνατή η συμμετοχή σε οποιοδήποτε σημείο, σας δίνει τη δυνατότητα μια πλούσια εμπειρία του SharePoint Workspace, κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεσης από το δίκτυό σας και απελευθέρωση χρηστών για συνεργασία εν κινήσει.

Διαχείριση εταιρικού περιεχομένου

Διαχείριση περιεχομένου για μεγάλες επιχειρήσεις (ECM) από τη Microsoft βοηθά τις εταιρείες υπερβούν τις προκλήσεις που ενέχει μεγάλους όγκους μη διαχειριζόμενο περιεχόμενο. SharePoint Server 2010 είναι κεντρικό μέρος του Microsoft ECM λύση, η οποία επεκτείνει Διαχείριση περιεχομένου σε κάθε υπάλληλο σε μια εταιρεία μέσω της ενοποίησης με οικεία εργαλεία όπως το Microsoft Office system. Η λύση Microsoft ECM παρέχει δυνατότητες για τη διαχείριση του κύκλου ζωής ολόκληρο το περιεχόμενο — από τη δημιουργία, στην επεξεργασία και συνεργασίας, λήξη — σε μια μεμονωμένη πλατφόρμα.

SharePoint Server 2010 βοηθά τις εταιρείες στη Διαχείριση ολόκληρο κύκλου ζωής του περιεχομένου, παρέχοντας distinct σύνολα δυνατοτήτων που τη δυνατότητα στις εταιρείες να επιτύχετε τους στόχους παρακάτω:

 • Διαχείριση περιεχομένου διάφορων τύπων    Οι δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων στον SharePoint Server 2010 βοηθούν εταιρείες τη συνολική εικόνα διάφορων τύπων περιεχομένου από πολλές θέσεις σε ένα αποθετήριο κεντρικά διαχειριζόμενων με συνεπή κατηγοριοποίηση. Το νέο έγγραφο ορίζει η δυνατότητα επιτρέπει στον οργανισμό σας να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προϊόντα εργασίας που εκτείνονται σε πολλαπλά έγγραφα. Ενσωματωμένη αναζήτηση δυνατότητες βοηθούν τα άτομα να βρείτε, να μοιράζεστε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Διαχείριση μετα-δεδομένων δυνατότητες, όπως η νέα δυνατότητα χώρου αποθήκευσης όρων μπορούν να σας βοηθήσουν εταιρείες για την κεντρική διαχείριση μετα-δεδομένων σε τοποθεσίες. Μετα-δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσετε, δομή, Ανακαλύψτε και διαχείριση των πληροφοριών. Νέα υποστήριξη για περιήγηση βάσει μετα-δεδομένων και τη δυνατότητα να ενσωματώσετε πεδία μετα-δεδομένων σε έγγραφα βελτιώνει τις πληροφορίες αναζήτησης και εντοπισμού. Περιεχόμενο μπορείτε επίσης να προστατέψετε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εργαλεία συνεργασίας, όπως η ροή εργασίας, βοηθούν τα άτομα που συνεργάζονται καλύτερα για δημιουργία, αναθεώρηση και έγκριση εγγράφων με τον τρόπο δομημένες.

 • Πληρούν συμμόρφωση και νομικές απαιτήσεις    Οι δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών στον SharePoint Server 2010 τη δυνατότητα στις εταιρείες να αποθηκεύετε και να προστατεύσετε επαγγελματικών εγγραφών, είτε στην ίδια θέση δίπλα στο στοιχείο εγγραφές σε εξέλιξη ή σε ένα κεντρικό αποθετήριο κλειδωμένων προς τα κάτω. Εταιρείες να εφαρμόσετε τις πολιτικές λήξης στις καρτέλες για να βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται για την κατάλληλη χρονική περίοδο για συμμόρφωση με κανονισμούς ή εταιρικών επιχειρησιακών πολιτικών, συνεπώς διακοπής νομική κίνδυνος για την εταιρεία. Ίχνη ελέγχου παρέχουν απόδειξη εσωτερικές και εξωτερικές Συνέδριο ότι έχουν διατηρούνται σωστά οι εγγραφές. Διατηρήσεις μπορούν να τεθούν σε συγκεκριμένες εγγραφές στην περιοχή νομική εντοπισμού για να αποτρέψετε την καταστροφή τους.

 • Αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλές τοποθεσίες Web    Οι δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου Web στον SharePoint Server 2010 επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύσετε περιεχόμενο Web με ένα περιεχόμενο εύκολο για χρήση σύνταξη από κοινού το εργαλείο και μια διαδικασία έγκρισης ενσωματωμένα. Τους υπαλλήλους να αποστείλετε περιεχόμενο — συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, ήχου και βίντεο — στις τοποθεσίες Web έγκαιρα χωρίς εκτεταμένη υποστήριξη από το προσωπικό IT. Νέα υποστήριξη για εμπλουτισμένου περιεχομένου πολυμέσων περιλαμβάνει μια νέα βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων, με εμπλουτισμένες προβολές και επιλογές; υποστήριξη για τα βίντεο ως τύπο περιεχομένου του SharePoint; μια ροή βίντεο υποδομή και ένα skinable πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων Silverlight. Πρότυπα με τη μορφή κύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας δυνατότητα στις εταιρείες να εφαρμόσετε συνεπή εμπορική προσαρμογή σε σελίδες. Ενσωματωμένες δυνατότητες του Web analytics παρέχει υποστήριξη για την κυκλοφορία, αναζήτηση και απογραφής αναφορών ανάλυσης. SharePoint Server 2010 προσφέρει επίσης μία ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομή για intranet, extranet και τοποθεσίες Internet, καθώς και για τοποθεσίες πολλαπλών γλωσσών.

Εταιρική αναζήτηση

SharePoint Server 2010 παρέχει μια υποδομή ισχυρή αναζήτησης που συμπληρώνει άλλες δυνατότητες επιχειρηματικής παραγωγικότητας, όπως διαχείριση εταιρικού περιεχομένου και συνεργασίας για να βοηθήσετε τους χρήστες να λάβετε καλύτερες απαντήσεις ταχύτερα και ενισχύουν την επίδραση των γνώσεις και την εμπειρία.

Αναζήτηση λαμβάνει υπόψη σας προσωπικό περιεχόμενο και σας βοηθά να περιορίσετε την αναζήτησή σας με τη χρήση αλληλεπιδραστικών περιήγησης θα σας καθοδηγήσουν για να τις πληροφορίες που χρειάζεστε. SharePoint Server επεκτείνει μακριά από την αναζήτηση σε περισσότερες προελεύσεις περιεχομένου και τους τύπους περιεχομένου για να συνδεθείτε με όλες τις πληροφορίες της εταιρείας σας — συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τα SAP, Siebel ή προσαρμοσμένων βάσεων δεδομένων — και είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τα άτομα που χρειάζεται.

Επιχειρηματική ευφυΐα

Επιχειρηματική ευφυΐα είναι ένα σύνολο μεθόδων, τεχνολογία και των διεργασιών που λαμβάνει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο εταιρικό συστήματα και σας επιτρέπει να δυνατότητα επεξεργασίας, τοποθετώντας το σε χέρια των ατόμων που χρειάζεστε πιο, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Ως ένα βασικό μέρος της πλατφόρμας Microsoft επιχειρηματικής ευφυΐας, SharePoint Server 2010 μπορεί να σας βοηθήσει επέκταση δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας σε όλα τα άτομα εντός του οργανισμού, ώστε όλοι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση τα σωστά δεδομένα τις αποφάσεις δεξιά.

Εταιρεία σας πιθανότατα αποθηκεύει δεδομένα σε διάφορες μορφές αρχείων, όπως βάσεις δεδομένων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία υπολογιστικού φύλλου. SharePoint Server 2010 σάς βοηθά να εξαγάγετε δεδομένα από μια ποικιλία προελεύσεων και παρουσίαση αυτών των δεδομένων με τρόπους που διευκολύνουν την ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες Excel Services παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις για δημοσίευση, κοινή χρήση και διαχείριση βιβλίων εργασίας του Excel σε μια τοποθεσία του SharePoint. Στη συνέχεια, άλλα άτομα στην εταιρεία μπορούν να τροποποιήσουν τιμές κελιών, τύπους και μορφοποίηση από το πρόγραμμα περιήγησης καθώς αναλύουν τα δεδομένα.

Υπηρεσίες PerformancePoint στον SharePoint Server 2010 μπορεί να αυξήστε την ορατότητα σε βασικών στόχων του οργανισμού και μετρήσεις και ενεργοποίηση πιο πλούσια βάθος ανάλυση και πληροφορίες για. Εσείς ή άλλοι χρήστες στον οργανισμό σας να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε αλληλεπιδραστικοί πίνακες εργαλείων με πίνακες στοχοθεσίας, αναφορές και τα φίλτρα για να βρείτε τις τάσεις. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε γραφήματα εμπλουτισμένα στις τοποθεσίες του SharePoint και να συνδεθείτε τα γραφήματα με δεδομένα από μια ποικιλία προελεύσεων, όπως λίστες του SharePoint, λίστες εξωτερικών δεδομένων, υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων, τις υπηρεσίες Excel Services ή άλλα τμήματα Web.

Πύλες

Με το SharePoint Server 2010, εταιρείες να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε τοποθεσίες πύλης για κάθε πτυχή της επιχείρησής τους (πύλης intranet για μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρικές τοποθεσίες Web στο Internet και τοποθεσίες πύλης). Για μεγάλες επιχειρήσεις intranet και πύλες τμημάτων μπορεί να συνδέσετε μεμονωμένες τοποθεσίες σε ολόκληρη την εταιρεία και τη συνολική εικόνα πρόσβαση σε υπάρχουσες επιχειρηματικές εφαρμογές. Ομάδες και άτομα σε μια εταιρεία να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία πύλης για να αποκτήσετε πρόσβαση την εξειδίκευσή, πληροφορίες και επιχειρηματικές εφαρμογές που χρειάζονται για να κάνετε τις εργασίες τους.

Τα μεμονωμένα άτομα μέσα σε μια επιχείρηση, τα οποία χρησιμοποιούν μια τοποθεσία πύλης μπορούν να εκμεταλλευτούν τις τοποθεσίες τους "Η τοποθεσία μου". Η τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" είναι μια προσωπική τοποθεσία που σας παρέχει μια κεντρική θέση για τη διαχείριση και την αποθήκευση των εγγράφων, του περιεχομένου, των συνδέσεων και των επαφών σας. Η τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" εξυπηρετεί ως σημείο επαφής για τους άλλους χρήστες στην επιχείρησή σας προκειμένου να βρουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά σας. Οι τοποθεσίες "Οι τοποθεσίες μου" περιλαμβάνουν τις δυνατότητες κοινωνικής υπολογιστικής που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε αυτό το άρθρο.

SharePoint Server 2010 περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες να προσαρμόσετε την εμπειρία μιας τοποθεσίας πύλης για μεμονωμένους χρήστες, όπως στόχευσης περιεχομένου σε συγκεκριμένους τύπους των χρηστών. Την εταιρεία σας να προσαρμόσετε περαιτέρω την τοποθεσία πύλης χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με το SharePoint, όπως το SharePoint Server 2010.

Επιχειρηματική διεργασία και φόρμες

SharePoint Server 2010 παρέχει πολλές δυνατότητες που σας βοηθούν να ενσωματώσετε και να οργανώσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ροές εργασίας να βελτιστοποιήσετε το κόστος των συντονισμό κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως αναθεώρηση έγκρισης ή εγγράφων έργου, με τη διαχείριση και την παρακολούθηση εργασιών που σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες. SharePoint Server 2010 έχει πολλές προκαθορισμένες ροές εργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως να ή να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το SharePoint Designer για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας που υποστηρίζουν το μοναδικό επιχειρηματικών διαδικασιών.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φόρμες που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης και να συγκέντρωση δεδομένων από εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν Microsoft InfoPath 2010.

Τμήματα μιας τοποθεσίας του SharePoint

Η τοποθεσία είναι μια ομάδα σχετικών σελίδων Web, όπου η εταιρεία σας μπορεί να εργαστεί επάνω σε έργα, να διεξάγει συσκέψεις και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από κοινού. Για παράδειγμα, η ομάδα σας ίσως έχει τη δική της τοποθεσία στην οποία αποθηκεύει χρονοδιαγράμματα, αρχεία και διαδικαστικές πληροφορίες. Η τοποθεσία ομάδας ενδέχεται να αποτελεί μέρος μιας μεγάλης εταιρικής τοποθεσίας πύλης, στην οποία τα τμήματα, όπως το τμήμα ανθρωπίνων πόρων καταγράφουν και δημοσιεύουν πληροφορίες και πόρους για την υπόλοιπη επιχείρηση.

Όλες οι τοποθεσίες του SharePoint έχουν κοινά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε για να έχετε γρήγορα αποτελέσματα: λίστες, βιβλιοθήκες, Τμήματα Web και προβολές.

Τοποθεσία ομάδας

Παραθέτει σε λίστα    Μια λίστα είναι ένα στοιχείο τοποθεσία Web όπου την εταιρεία σας μπορούν να αποθηκεύουν κοινή χρήση και διαχείριση των πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών για να παρακολουθήσετε αναθέσεις εργασιών ή να παρακολουθείτε συμβάντα ομάδας σε ένα ημερολόγιο. Μπορείτε επίσης να διεξάγετε μια έρευνα ή κεντρικός υπολογιστής συζητήσεις σε έναν πίνακα συζητήσεων.

Βιβλιοθήκες    Μια βιβλιοθήκη είναι ένας ειδικός τύπος λίστας που αποθηκεύει αρχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία. Μπορείτε να ελέγξετε πώς αρχείων είναι προβάλει, εντοπισμένες, διαχείριση και δημιουργήθηκε σε βιβλιοθήκες.

Προβολές    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές για να δείτε τα στοιχεία σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που είναι πιο σημαντικές για εσάς ή εξυπηρετούν καλύτερα ένα σκοπό. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή όλων των στοιχείων σε μια λίστα που εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, ή για να επισημάνετε συγκεκριμένα έγγραφα σε μια βιβλιοθήκη. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλών προβολών μιας λίστας ή βιβλιοθήκης που να επιλέξετε άτομα από. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα Web για να εμφανίσετε μια προβολή από μια λίστα ή βιβλιοθήκη σε ξεχωριστή σελίδα της τοποθεσίας σας.

Προβολή Οι εργασίες μου

Τμήματα Web    Ένα τμήμα Web είναι μια λειτουργική μονάδα πληροφοριών που αποτελεί βασικό μπλοκ δόμησης των περισσότερων σελίδων σε μια τοποθεσία. Εάν έχετε δικαίωμα επεξεργασίας σελίδων στην τοποθεσία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τμήματα Web για την προσαρμογή της τοποθεσίας σας για να εμφανίσετε εικόνες και γραφήματα, τμήματα του άλλες σελίδες Web, λίστες με έγγραφα, προσαρμοσμένες προβολές των εταιρικών δεδομένων και πολλά άλλα.

Τμήμα Web

Προσδιοριστικά τοποθεσίας που επηρεάζουν την εμπειρία σας

Τα προσδιοριστικά της εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων του SharePoint επηρεάζουν το περιεχόμενο που προβάλλεται και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία σας.

Δικαιώματα    Εάν σας έχει ανατεθεί το προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου, έχετε το πλήρες εύρος των επιλογών για τη διαχείριση της τοποθεσίας. Εάν σας έχει ανατεθεί το επίπεδο δικαιωμάτων συνεργάτης ή ανάγνωση, σας επιλογές και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της τοποθεσίας είναι πιο περιορισμένη. Πολλές από τις επιλογές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν είναι διαθέσιμη σε χρήστες με το επίπεδο δικαιωμάτων ανάγνωσης, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να διαβάσει περιεχόμενο, αλλά μην κάνετε αλλαγές σε αυτό. Επειδή δικαιώματα έχουν σχεδιαστεί για να ευέλικτη και προσαρμόσιμη, την εταιρεία σας μπορεί να έχει το δικό της μοναδικό ρυθμίσεις.

Προσαρμογή    Την εταιρεία σας μπορεί να έχει προσαρμόσει τα δικαιώματα και εμπορική προσαρμογή της τοποθεσίας σας, ή ακόμα και προσαρμοσμένη περιήγηση στην τοποθεσία και μετακινηθεί στοιχεία ελέγχου, όπως το μενού Ενέργειες τοποθεσίας σε διαφορετική θέση στη σελίδα. Ομοίως, την εταιρεία σας μπορεί να έχει αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα κορδέλα που έχουν εισαχθεί στο SharePoint 2010.

Έκδοση του SharePoint    Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να ξεκινήσετε στον SharePoint Server 2010. Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί SharePoint Foundation 2010, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το SharePoint Foundation 2010. Εάν χρησιμοποιείτε μια προηγούμενη έκδοση του SharePoint, ανατρέξτε στη Βοήθεια για αυτήν την έκδοση.

Προσθήκη περιεχομένου σε τοποθεσία

Μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία σε λίστες και βιβλιοθήκες, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση των πιο κοινών ενεργειών βρίσκονται στην Κορδέλα, η οποία είναι στο επάνω μέρος της σελίδας στις περισσότερες σελίδες μιας τοποθεσίας.

Κορδέλα WN

Τα κουμπιά στην Κορδέλα ενδέχεται να έχουν γκρι χρώμα για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:

 • Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της ενέργειας ή η ενέργεια εξαρτάται από κάποια άλλη ενέργεια. Για παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για ένα έγγραφο για να είναι δυνατός ο έλεγχός του.

 • Δεν έχετε το δικαίωμα ολοκλήρωσης της εργασίας.

 • Η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία. Για παράδειγμα, οι ροές εργασιών ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες στην τοποθεσία.

Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε μια βιβλιοθήκη από ορισμένα προγράμματα-πελάτες τα οποία είναι συμβατά με τον SharePoint Server. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο του Microsoft Word σε μια βιβλιοθήκη μιας τοποθεσίας του SharePoint, ενώ εργάζεστε στο Word.

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο σε μια λίστα ή ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη, πρέπει να έχετε δικαιώματα συμβολής στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τα δικαιώματα και τα επίπεδα δικαιωμάτων, συμβουλευθείτε τον κάτοχο ή το διαχειριστή της τοποθεσίας.

Όταν προσθέτετε το στοιχείο ή το αρχείο, άλλα άτομα τα οποία διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης της λίστας μπορούν να προβάλουν το στοιχείο ή το αρχείο, εκτός και εάν απαιτείται έγκριση. Εάν το στοιχείο ή το αρχείο απαιτεί έγκριση, τότε αποθηκεύεται σε εκκρεμή κατάσταση στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, μέχρι να εγκριθεί από κάποιο άτομο με τα κατάλληλα δικαιώματα. Εάν, κατά την προσθήκη ενός στοιχείου ή αρχείου, προβάλετε ήδη τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, ενδέχεται να πρέπει να ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησης προκειμένου να δείτε το νέο στοιχείο ή αρχείο.

Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες μπορούν, επίσης, να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι ενεργοποιημένη η εισερχόμενη ή η εξερχόμενη αλληλογραφία στην τοποθεσία σας. Κάποιες λίστες, όπως είναι τα ημερολόγια, οι ανακοινώσεις, τα ιστολόγια και οι πίνακες συζητήσεων, μπορούν να ρυθμιστούν με τέτοιον τρόπο, ώστε τα άτομα να μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άλλες λίστες, όπως είναι οι λίστες εργασιών και οι λίστες παρακολούθησης θεμάτων, μπορούν να ρυθμιστούν στην αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα, όταν αναθέτονται στοιχεία σε αυτά τα άτομα.

Επιπρόσθετα με την προσθήκη περιεχομένου σε υπάρχουσες λίστες και βιβλιοθήκες, ενδέχεται να έχετε δικαιώματα δημιουργίας νέων λιστών και βιβλιοθηκών. Τα πρότυπα λίστας και βιβλιοθήκης είναι μια καλή αφετηρία. Ανάλογα με το επίπεδο δικαιωμάτων που έχετε, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε νέες σελίδες και τοποθεσίες.

Λίστες

Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λιστών, η διαδικασία προσθήκης στοιχείων σε αυτές είναι παρόμοια, οπότε δεν χρειάζεται να μάθετε ορισμένες νέες τεχνικές για να εργαστείτε με διαφορετικούς τύπους λιστών. Ένα στοιχείο λίστας περιέχει κείμενο σε μια σειρά στηλών, αλλά κάποιες λίστες ενδέχεται να επιτρέπουν την προσθήκη συνημμένων στο στοιχείο.

Προσθήκη ενός στοιχείου σε μια λίστα

 1. Στη λίστα όπου θέλετε να προσθέσετε το στοιχείο, επιλέξτε την καρτέλα Στοιχεία της Κορδέλας. (Σε ένα ημερολόγιο, είναι η καρτέλα Συμβάντα.)

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στοιχείου (Δημιουργία συμβάντος σε ένα ημερολόγιο).

  Συμβουλή: Ένας άλλος γρήγορος τρόπος προσθήκης συμβάντος σε ένα ημερολόγιο, είναι να καταδείξετε με το δείκτη του ποντικιού την ημερομηνία και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Προσθήκη.

 3. Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία και τυχόν άλλα που θέλετε να συμπληρώσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείου σε μια λίστα

 1. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται δίπλα σε αυτό το στοιχείο.

  Συμβουλή: Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία επιλέγοντας πολλά πλαίσια ελέγχου.

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία της Κορδέλας, επιλέξτε Επεξεργασία στοιχείου ή Διαγραφή στοιχείου, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.

Σε πολλούς τύπους τοποθεσιών, υπάρχουν λίστες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για εσάς. Αυτές οι προεπιλεγμένες λίστες διαφέρουν από έναν πίνακα συζήτησης έως και μια λίστα ημερολογίου. Εάν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες από αρκετούς τύπους προτύπων λίστας, τα οποία παρέχουν τη δομή και τις ρυθμίσεις, ώστε να σας προσφέρουν ένα προβάδισμα.

Δημιουργία λίστας

 1. Για να δημιουργήσετε μια λίστα, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία περισσότερες επιλογές.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται το μενού Ενέργειες τοποθεσίας ή η επιλογή δημιουργίας, ίσως δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη δημιουργία λίστας.

 2. Στη σελίδα "Δημιουργία", επιλέξτε τον τύπο λίστας που θέλετε να δημιουργήσετε. Για παράδειγμα, Συνδέσεις.

 3. Πληκτρολογήστε Όνομα για τη λίστα, συμπληρώστε τυχόν άλλα πεδία που θέλετε να συμπληρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

Βιβλιοθήκες

Μια βιβλιοθήκη είναι μια θέση σε μια τοποθεσία στην οποία μπορείτε να δημιουργείτε, να συλλέγετε, να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε αρχεία με τα μέλη μιας ομάδας. Κάθε βιβλιοθήκη εμφανίζει μια λίστα αρχείων και βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να συνεργάζονται στα αρχεία.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη αποστέλλοντάς το από το πρόγραμμα περιήγησης Web που διαθέτετε. Μετά την προσθήκη του αρχείου στη βιβλιοθήκη, οι υπόλοιποι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να προβάλουν το αρχείο. Εάν κατά την προσθήκη του αρχείου, προβάλετε ήδη τη βιβλιοθήκη, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να προβάλετε το νέο αρχείο.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι συμβατό με τον SharePoint Server, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ενώ εργάζεστε στη βιβλιοθήκη. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στη βιβλιοθήκη από ένα άλλο πρόγραμμα, όπως το SharePoint Workspace ή το Microsoft Word.

Προσθήκη αρχείου σε μια βιβλιοθήκη

 1. Στη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να προσθέσετε το αρχείο, επιλέξτε την καρτέλα Έγγραφα της Κορδέλας.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποστολή εγγράφου.

 3. Περιηγηθείτε στο έγγραφο και επιλέξτε OK.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το SharePoint Server 2010, όπως Microsoft Word 2010, μπορείτε να σύρετε και αποθέστε έγγραφα από την Εξερεύνηση των Windows στο παράθυρο διαλόγου Αποστολή εγγράφου.

Επεξεργασία ή διαγραφή αρχείου σε βιβλιοθήκη

 1. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται δίπλα στο αρχείο.

 2. Στην καρτέλα Έγγραφα της Κορδέλας, επιλέξτε Επεξεργασία εγγράφου ή Διαγραφή εγγράφου, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.

Όταν δημιουργείτε πολλούς τύπους τοποθεσιών, δημιουργείται μια προεπιλεγμένη βιβλιοθήκη με όνομα Κοινόχρηστα έγγραφα. Η βιβλιοθήκη Κοινόχρηστα έγγραφα είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση πολλών τύπων αρχείων. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες βιβλιοθήκες, όπως μια βιβλιοθήκη εικόνων για την αποθήκευση εικόνων, εάν έχετε το δικαίωμα διαχείρισης λιστών.

Δημιουργία βιβλιοθήκης εγγράφων

 1. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα βιβλιοθήκη εγγράφων.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται το μενού Ενέργειες τοποθεσίας ή η επιλογή δημιουργίας, ενδέχεται να μην διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη δημιουργία βιβλιοθήκης.

 2. Πληκτρολογήστε ένα Όνομα για τη βιβλιοθήκη, συμπληρώστε τυχόν άλλα πεδία που θέλετε να συμπληρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

Για να δείτε άλλους τύπους βιβλιοθηκών που μπορείτε να δημιουργήσετε, επιλέξτε Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές δημιουργίας. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού μια επιλογή βιβλιοθήκης για να προβληθεί μια περιγραφή της βιβλιοθήκης.

Δημιουργία άλλου τύπου βιβλιοθήκης

 1. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται το μενού Ενέργειες τοποθεσίας ή η επιλογή δημιουργίας, ενδέχεται να μην διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη δημιουργία βιβλιοθήκης.

 2. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού μια επιλογή βιβλιοθήκης για να προβληθεί μια περιγραφή της βιβλιοθήκης.

 3. Πληκτρολογήστε ένα Όνομα για τη βιβλιοθήκη, συμπληρώστε τυχόν άλλα πεδία που θέλετε να συμπληρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  Για να ορίσετε επιλογές όπως εάν θα εμφανίζεται η βιβλιοθήκη στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές πριν επιλέξετε Δημιουργία.

Τοποθεσίες και σελίδες

Μια τοποθεσία μπορεί να εξυπηρετεί έναν γενικό σκοπό, όπως είναι η αποθήκευση χρονοδιαγραμμάτων, οδηγιών, αρχείων και άλλων πληροφοριών στις οποίες η ομάδα σας αναφέρεται συχνά. Επίσης, μια τοποθεσία μπορεί να εξυπηρετεί έναν πιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως η παρακολούθηση μιας σύσκεψης ή η φιλοξενία ενός ημερολογίου Web, όπου ένα μέλος της επιχείρησής σας δημοσιεύει συχνά ειδήσεις και ιδέες.

Τοποθεσία ιστολογίου

Η εταιρεία σας μπορεί να χρησιμοποιήσει σελίδες, δευτερεύουσες τοποθεσίες και τοποθεσίες ανωτάτου επιπέδου για να διαιρέσει περιεχόμενο τοποθεσίας σε διαφορετικές, ξεχωριστά διαχειριζόμενες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, κάθε τμήμα της εταιρείας σας ίσως έχει τη δική του τοποθεσία ομάδας που αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης τοποθεσίας πύλης.

Μπορείτε να προσθέτετε περιεχόμενο σε τοποθεσίες, προσθέτοντας λίστες και βιβλιοθήκες. Εάν έχετε δικαιώματα, μπορείτε επίσης να προσθέτετε σελίδες στην τοποθεσία σας. Μπορείτε να προσθέσετε Σελίδες Τμημάτων Web, οι οποίες σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε Τμήματα Web για τη γρήγορη προσθήκη δυναμικού περιεχομένου.

Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέες τοποθεσίες, μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς τύπους προτύπων τοποθεσιών, ώστε να έχετε ένα καλό προβάδισμα κατά τη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας. Το εάν μπορείτε να δημιουργείτε τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας έχει ρυθμίσει τις τοποθεσίες της και από τα δικαιώματα δημιουργίας τοποθεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η εταιρεία σας διαχειρίζεται τα δικαιώματα τοποθεσιών, επικοινωνήστε με τον κάτοχο ή το διαχειριστή της τοποθεσίας σας.

Δημιουργία μιας τοποθεσίας

 1. Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή νέα τοποθεσία.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται το μενού Ενέργειες τοποθεσίας ή η επιλογή δημιουργίας, ενδέχεται να μην διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη δημιουργία τοποθεσίας.

 2. Πληκτρολογήστε Τίτλο και Όνομα διεύθυνσης URL για την τοποθεσία.

 3. Στην περιοχή Επιλογή προτύπου, επιλέξτε ένα πρότυπο τοποθεσίας.

 4. Ενεργοποιήστε τυχόν άλλες επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

Δημιουργία σελίδας

Σημείωση: Τα βήματα για τη δημιουργία μιας σελίδας ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεστε, το εάν είναι ενεργοποιημένες δυνατότητες δημοσίευσης και το εάν απαιτείται έγκριση για τη δημοσίευση των σελίδων.

 1. Για να δημιουργήσετε μια σελίδα, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σελίδα.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται το μενού Ενέργειες τοποθεσίας ή η επιλογή δημιουργίας, ενδέχεται να μην διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη δημιουργία σελίδας.

 2. Πληκτρολογήστε όνομα για τη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Δημιουργία".

 3. Στη νέα σελίδα που έχετε δημιουργήσει, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κείμενο, πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου.

  • Για να μορφοποιήσετε το κείμενό σας, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην Κορδέλα και επιλέξτε ένα κουμπί.

  • Για να εισαγάγετε ένα Τμήμα Web ή μια υπάρχουσα λίστα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί, επιλέξτε το Τμήμα Web ή τη λίστα που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

  • Για να εισαγάγετε μια νέα λίστα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη λίστα σας, κάντε κλικ σε έναν τύπο λίστα για να τον επιλέξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, επιλέξτε Αποθήκευση στην Κορδέλα.

Επεξεργασία σελίδας

 1. Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της Κορδέλας.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί Επεξεργασία, ενδέχεται να μην διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για την επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να προσθέσετε κείμενο, πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου.

  • Για να μορφοποιήσετε το κείμενό σας, επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση στην Κορδέλα και επιλέξτε ένα κουμπί.

  • Για να εισαγάγετε ένα Τμήμα Web ή μια υπάρχουσα λίστα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί, επιλέξτε το Τμήμα Web ή τη λίστα που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

  • Για να εισαγάγετε μια νέα λίστα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη λίστα σας, κάντε κλικ σε έναν τύπο λίστα για να τον επιλέξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, επιλέξτε Αποθήκευση στην Κορδέλα.

Διαχείριση και εργασία με περιεχόμενο τοποθεσίας

Για να είναι η ομάδα σας πιο παραγωγική, υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διαχειρίζεστε και να αναπτύσσετε περιεχόμενο σε λίστες, βιβλιοθήκες και τοποθεσίες. Κάποιες δυνατότητες βοηθούν την ομάδα σας στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό και την εργασία με πληροφορίες. Άλλες δυνατότητες σας βοηθούν να διαχειρίζεστε την πρόσβαση στις πληροφορίες.

Πλοήγηση στο περιεχόμενο

Τα στοιχεία περιήγησης βοηθούν τα άτομα να περιηγούνται στο περιεχόμενο που χρειάζονται. Δύο στοιχεία πλοήγησης που μπορείτε να προσαρμόσετε είναι η επάνω γραμμή συνδέσεων και η γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

Χρησιμοποιώντας τις σελίδες ρυθμίσεων για κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε ποιες λίστες και βιβλιοθήκες που εμφανίζονται στη Γρήγορη εκκίνηση. Μπορείτε να επίσης αλλαγή της σειράς των συνδέσεων, προσθήκη ή διαγραφή συνδέσεις, και προσθήκη ή διαγραφή των ενοτήτων στο οποίο οργανώνονται οι συνδέσεις. Για παράδειγμα, εάν έχετε πάρα πολλές λίστες στην ενότητα λίστας, μπορείτε να προσθέσετε μια νέα ενότητα για τις Λίστες εργασιών όπου μπορείτε να συμπεριλάβετε συνδέσεις στις λίστες εργασιών. Μπορείτε να κάνετε όλες αυτές οι αλλαγές στη Γρήγορη εκκίνηση από ένα πρόγραμμα περιήγησης που είναι συμβατό με το SharePoint Server 2010. Ακόμα, μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε σελίδες εκτός της τοποθεσίας.

Γρήγορη εκκίνηση

Η επάνω γραμμή συνδέσεων προσφέρει στους χρήστες της τοποθεσίας σας έναν τρόπο μετάβασης σε άλλες τοποθεσίες μέσα στη συλλογή τοποθεσιών, εμφανίζοντας μια σειρά καρτελών στο επάνω μέρος κάθε σελίδας μέσα στην τοποθεσία. Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία, μπορείτε να επιλέξετε αν θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθεσία στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και αν θα χρησιμοποιείται η επάνω γραμμή συνδέσεων από την γονική τοποθεσία.

Επάνω γραμμή συνδέσεων

Εάν στην τοποθεσία σας χρησιμοποιείται μια μοναδική επάνω γραμμή συνδέσεων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις συνδέσεις που εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων της τοποθεσίας. Κάθε τοποθεσία που δημιουργείται εντός της γονικής τοποθεσίας μπορεί, επίσης, να εμφανίζεται στην επάνω γραμμή συνδέσεων, εφόσον στις τοποθεσίες έχει ρυθμιστεί η μεταβίβαση της επάνω γραμμής συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας. Μπορείτε, επίσης, να συμπεριλάβετε συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες έξω από τη συλλογή τοποθεσιών.

Διαχείριση πρόσβασης σε περιεχόμενο

Ένας κάτοχος ή διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να εγκρίνει επίπεδα δικαιωμάτων σε χρήστες και σε ομάδες του SharePoint, οι οποίες περιέχουν χρήστες.Τα δικαιώματα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια τοποθεσία, στις λίστες και στις βιβλιοθήκες μιας τοποθεσίας, καθώς και στα στοιχεία των λιστών και των βιβλιοθηκών.

Μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για διάφορα αντικείμενα, όπως μια συγκεκριμένη τοποθεσία, λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελος μέσα σε λίστα ή βιβλιοθήκη, στοιχείο λίστας ή έγγραφο.

Οργάνωση λιστών και βιβλιοθηκών

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνετε λίστες και βιβλιοθήκες εξαρτάται από τις ανάγκες της ομάδας σας και τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να αποθηκεύετε και να αναζητάτε πληροφορίες. Λίγος σχεδιασμός μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τη δομή που εξυπηρετεί βέλτιστα την επιχείρησή σας.

Οι πληροφορίες σε λίστες και βιβλιοθήκες αποθηκεύονται σε στήλες, όπως είναι οι στήλες "Θέση στην εταιρεία", "Επώνυμο" ή "Εταιρεία", Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στήλες για να ταξινομήσετε και φιλτράρετε στοιχεία, ακριβώς όπως θα κάνατε σε ένα υπολογιστικό φύλλο επιλέγοντας τις επικεφαλίδες στήλης σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις προβολές για να εμφανίσετε τα σημαντικότερα για εσάς στοιχεία μιας λίστας ή βιβλιοθήκης.

Αλλαγή προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης

 1. Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να αλλάξετε την προβολή, επιλέξτε την καρτέλα Λίστα ή Βιβλιοθήκη της Κορδέλας.

 2. Στην ομάδα Διαχείριση προβολών, στην περιοχή Τρέχουσα προβολή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη λίστα προβολών και, στη συνέχεια, επιλέξτε προβολή.

Προβολή Οι εργασίες μου

Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε πρόσθετες πληροφορίες για τα στοιχεία λίστας ή τα αρχεία μιας βιβλιοθήκης, μπορείτε να προσθέσετε στήλες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ταξινομήσετε, να ομαδοποιήσετε και να δημιουργήσετε πολλές προβολές της λίστας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε μια λίστα κατά προθεσμία ή να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία κατά τμήμα.

Έχετε διάφορες επιλογές για τον τύπο στήλης που δημιουργείτε, συμπεριλαμβανομένης μιας γραμμής κειμένου, μιας αναπτυσσόμενης λίστας επιλογών, ενός αριθμού που υπολογίζεται από άλλες στήλες ή ακόμη του ονόματος και της εικόνας ενός ατόμου στην τοποθεσία σας.

Δημιουργία στήλης

 1. Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να προσθέσετε το αρχείο, επιλέξτε την καρτέλα Λίστα ή Βιβλιοθήκη της Κορδέλας.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία στήλης.

 3. Πληκτρολογήστε όνομα για τη στήλη και επιλέξτε τύπο στήλης.

 4. Επιλέξτε τις πρόσθετες ρυθμίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις στήλες μιας λίστας ή βιβλιοθήκης για να δημιουργήσετε προβολές που θα βοηθήσουν συγκεκριμένα τμήματα στην εύρεση των πληροφοριών που τα ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως εργασίες με την υψηλότερη προτεραιότητα ή όλα τα στοιχεία που έχουν ανατεθεί σε κάθε άτομο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την τροποποίηση προβολών, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή προβολής.

Ορισμένες δυνατότητες των λιστών μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα σας στην αποτελεσματική δημιουργία και διαχείριση στοιχείων σε όλες τις λίστες και τις βιβλιοθήκες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη που παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία λίστας και μετά να τη θέσετε σε κοινή χρήση σε άλλες λίστες. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να καταστήσετε ένα αρχείο διαθέσιμο σε πολλές βιβλιοθήκες, μπορείτε να το αντιγράψετε εύκολα σε άλλες βιβλιοθήκες της τοποθεσίας σας. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης μηνυμάτων για ενημερώσεις σε περίπτωση που αλλάξει το αρχείο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία.

Χρήση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας

Οι τοποθεσίες είναι σχεδιασμένες ώστε η πλήρης πρόσβαση σε λίστες, βιβλιοθήκες και άλλες δυνατότητες να είναι δυνατή χρησιμοποιώντας μόνο μια ακολουθία καταχωρήσεων. Μια "Λειτουργία μεγαλύτερης προσβασιμότητας" επιτρέπει στους χρήστες προσπελάσιμων τεχνολογιών να αλληλεπιδρούν πιο εύκολα με μενού και διάφορα στοιχεία ελέγχου. Οι συνδέσεις Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο επιτρέπουν στους χρήστες του πληκτρολογίου να μεταβαίνουν από επαναλαμβανόμενες συνδέσεις περιήγησης στο κύριο περιεχόμενο μιας σελίδας.

Η σήμανση των επικεφαλίδων έχει σχεδιαστεί να καθορίζει καλύτερα τη δομή και να βελτιώνει την περιήγηση για τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Οι εικόνες που στέλνονται στην τοποθεσία επιτρέπουν τον καθορισμό του προσαρμοσμένου εναλλακτικού κειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε προσαρμοσμένο εναλλακτικό κείμενο στην εικόνα που εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του Τμήματος Web "Φωτογραφία τοποθεσίας" ή σε μια φωτογραφία που προσθέτετε σε μια βιβλιοθήκη φωτογραφιών. Για την προβολή τοποθεσιών, οι επιλογές υψηλής αντίθεσης στα Windows εξυπηρετούν τους χρήστες με χαμηλή όραση.

Παρακολούθηση εκδόσεων

Η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί για παρακολούθηση εκδόσεων, ώστε σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος, να μπορείτε να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση και να προβάλετε ένα ιστορικό εκδόσεων των αλλαγών. Όταν γίνεται παρακολούθηση εκδόσεων, αποθηκεύονται οι αναθεωρήσεις των στοιχείων ή αρχείων, καθώς και οι ιδιότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η καλύτερη διαχείριση του περιεχομένου κατά την αναθεώρησή του καθώς και η επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης αν κάνετε ένα λάθος στην τρέχουσα έκδοση. Η δημιουργία εκδόσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πολλά άτομα εργάζονται από κοινού σε έργα ή όταν οι πληροφορίες διέρχονται από πολλά στάδια ανάπτυξης και αναθεώρησης.

Ιστορικό εκδόσεων

1. Η τρέχουσα δημοσιευμένη κύρια έκδοση έχει επισήμανση και ο αριθμός έκδοσης είναι ένας ακέραιος αριθμός.

2. Μια έκδοση δημιουργείται όταν αλλάξουν ιδιότητες ή μετα-δεδομένα.

3. Η πρώτη έκδοση ενός αρχείου έχει πάντα τον αριθμό δευτερεύουσας έκδοσης 0.1.

Διαχείριση εκδόσεων είναι διαθέσιμη για στοιχεία λίστας σε όλους τους προεπιλεγμένους τύπους λίστας — συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων, λιστών παρακολούθησης θεμάτων και προσαρμοσμένες λίστες — και για όλους τους τύπους αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων Τμημάτων Web.

Σύνταξη εγγράφων από κοινού

Δύο ή περισσότεροι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα έγγραφο του Word ή μια παρουσίαση του PowerPoint ταυτόχρονα. Αυτή η νέα δυνατότητα σας παρέχει τη δυνατότητα ανάγνωσης και σύνταξης τμημάτων ενός αρχείου που έχει αποθηκευτεί στο SharePoint. Για παράδειγμα, μπορείτε να εργάζεστε σε μια παράγραφο σε ένα έγγραφο του Word, ενώ ένας συνάδελφός σας εργάζεται ταυτόχρονα σε μια άλλη παράγραφο του ίδιου εγγράφου.

Ενημέρωση με αλλαγές

Η υποστήριξη RSS παρέχει ένα βολικό τρόπο διανομής και λήψης πληροφοριών σε μια τυποποιημένη μορφή, συμπεριλαμβάνοντας ενημερώσεις σε λίστες και βιβλιοθήκες. Μια τυποποιημένη μορφή αρχείου XML επιτρέπει την προβολή των πληροφοριών από πολλά διαφορετικά προγράμματα. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε σε λίστες και βιβλιοθήκες ορίζοντας ειδοποιήσεις, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που τροποποιείται το περιεχόμενο.

Μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τροφοδοσίες της ως τρόπο προσαρμογής του περιεχομένου για μέλη ομάδας που εγγράφονται σε αυτές τις τροφοδοσίες και για την παροχή συνδέσεων επιστροφής προς τις τοποθεσίες Web. Οι Τροφοδοσίες RSS είναι ένας εύκολος τρόπος παρακολούθησης της προόδου ομάδας και των ενημερώσεων έργου. Αντί για την περιήγηση σε πολλές τοποθεσίες Web ομάδων, οι τελευταίες ειδήσεις ή οι ενημερώσεις από αυτές τις τοποθεσίες λαμβάνονται αυτόματα από εσάς.

Διαχείριση ροής εργασίας

Οι ροές εργασίες βοηθούν τα άτομα να συνεργάζονται σε έγγραφα και να διαχειρίζονται εργασίες έργου, υλοποιώντας συγκεκριμένες εταιρικές διαδικασίες σε έγγραφα και στοιχεία μιας τοποθεσίας του SharePoint. Οι ροές εργασίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να διατηρούν την ομοιομορφία στις εταιρικές διαδικασίες και βελτιώνουν επίσης την οργανωτική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα μέσα από τη διαχείριση των εργασιών και των βημάτων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες εταιρικές διαδικασίες. Το άτομο που εκτελεί αυτές τις εργασίες μπορεί έτσι να συγκεντρώνεται στην εκτέλεση της εργασίας και όχι στη διαχείριση της ροής εργασίας.

Με τις ροές εργασίας μπορεί να οργανωθεί το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για το συντονισμό συνηθισμένων εταιρικών διαδικασιών, όπως είναι η έγκριση έργου ή η αναθεώρηση εγγράφου, με διαχείριση και παρακολούθηση των ανθρώπινων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει μια προκαθορισμένη ροή εργασίας για Έγκριση ή να δημιουργήσει και να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας για τη διαχείριση άλλης επιχειρηματικής διεργασίας.

Εργασία με τύπους περιεχομένων

Η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας ενδέχεται να υποστηρίζει πολλούς τύπους περιεχομένων. Οι τύποι περιεχομένων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να χειρίζονται μεγάλους όγκους περιεχομένων πιο αποτελεσματικά. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας έχει ρυθμιστεί να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένων, μπορείτε να προσθέσετε τύπους περιεχομένων από μια λίστα διαθέσιμων επιλογών που χρησιμοποιούνται συχνά από την επιχείρησή σας, όπως είναι οι λίστες Παρουσιάσεις μάρκετινγκ ή Συμβόλαια.

Μετά την προσθήκη ενός τύπου περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, η λίστα ή η βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχουν στοιχεία αυτού του τύπου. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουμπί Δημιουργία στοιχείου σε αυτή τη λίστα για να δημιουργήσουν νέα στοιχεία αυτού του τύπου.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τύπων περιεχομένου για λίστες και βιβλιοθήκες είναι ότι επιτρέπουν σε μια μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχουν πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, καθένας από τους οποίους ενδέχεται να έχει μοναδικά μεταδεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τύπους περιεχομένου, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένου και τη δημοσίευση τύπων περιεχομένου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×