Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να ολοκληρώνετε γρήγορα όλες τις σημαντικές βασικές εργασίες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Word και έναρξη νέου εγγράφου

Ξεκινήστε την εργασία σε ένα νέο έγγραφο του Word.

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε "word" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το Word ανοίγει και η εστίαση βρίσκεται στην καρτέλα Αρχείο, με επιλεγμένο το πρότυπο "Κενό έγγραφο" στη συλλογή προτύπων εγγράφου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε ένα από τα άλλα πρότυπα στη συλλογή, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερα πρότυπα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το είδος του προτύπου που θέλετε (για παράδειγμα, φοιτητική αναφορά ή προϋπολογισμός) και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα σε ένα σημείο.

 1. Αφού ανοίξετε το Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα ενός πρόσφατου εγγράφου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθήκευση εγγράφου

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε σε ένα έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S.

 1. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο με άλλο όνομα ή σε άλλη θέση ή μορφή αρχείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A, Y2.

 2. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο Tab και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή θέσης που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε εδώ το όνομα αρχείου" και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση ως τύπου Έγγραφο του Word αστερίσκος τελεία docx".

 5. Για να αλλάξετε τον τύπο αρχείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και μετά πατήστε το πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο αρχείου που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ανάγνωση εγγράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις εντολές ανάγνωσης κειμένου, η εστίαση πρέπει να είναι στην περιοχή του σώματος του εγγράφου.

 • Για να διαβάσετε όλο το κείμενο από τη θέση του δρομέα έως το τέλος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+M.

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps lock+Ctrl+I.

 • Για να διαβάσετε την επόμενη ή την προηγούμενη γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους.

 • Για να διαβάσετε την επόμενη ή την προηγούμενη λέξη, πατήστε Ctrl+πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους.

 • Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Περιήγηση με επικεφαλίδες

Μπορείτε γρήγορα να μετακινηθείτε από επικεφαλίδα σε επικεφαλίδα με τη βοήθεια του παραθύρου περιήγησης.

 1. Για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Π. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση εγγράφου, επεξεργασία".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο,στοιχείο καρτέλας επικεφαλίδων".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στη λίστα επικεφαλίδων. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις επικεφαλίδες καθώς μετακινείστε.

 4. Για να μετακινηθείτε στην επικεφαλίδα, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην αρχή της γραμμής επικεφαλίδας στο σώμα του εγγράφου.

Χρήση της παρακολούθησης αλλαγών

Όταν ενεργοποιείτε την Παρακολούθηση αλλαγών, το Word επισημαίνει και εμφανίζει κάθε αλλαγή που κάνει οποιοσδήποτε στο έγγραφό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας είτε μια συντόμευση πληκτρολογίου απευθείας είτε την κορδέλα.

Για να ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση αλλαγών, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να χρησιμοποιήσετε την απευθείας συντόμευση, στο πληκτρολόγιο, πατήστε Ctrl + Shift + E.

 • Για να χρησιμοποιήσετε την κορδέλα, στο πληκτρολόγιο, πατήστε Alt+Ψ, Δ2. Θα ακούσετε τη φράση: "Παρακολούθηση αλλαγών, μη επιλεγμένο στοιχείο μενού". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Α.

Εκτύπωση εγγράφων

Εάν θέλετε εκτυπωμένα αντίγραφα των εγγράφων του Word, μπορείτε εύκολα να τα εκτυπώσετε.

 1. Για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές.

 3. Για να ανοίξετε μια λίστα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να εκτυπώσετε με τις νέες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Το Word 2016 για Mac λειτουργεί με συντομεύσεις πληκτρολογίου και με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, βοηθώντας σας να κάνετε όλες τις σημαντικές βασικές εργασίες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Word και έναρξη νέου εγγράφου

Το VoiceOver σας βοηθά να ξεκινήσετε εύκολα μια εργασία σε ένα νέο έγγραφο του Word.

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Εφαρμογές, στο Finder, πατήστε Shift+Command+A.

 2. Πληκτρολογήστε M για να μεταβείτε απευθείας στις εφαρμογές που ξεκινούν με το γράμμα "Μ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εφαρμογή Microsoft Word".

 3. Για να ανοίξετε το Word 2016 για Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+πλήκτρο κάτω βέλους.

 4. Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+N.

Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα σε ένα σημείο.

 1. Αφού ανοίξετε το Word, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας, ακολουθούμενο από τη φράση "Ρυθμίσεις λογαριασμού, κουμπί μενού".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Πρόσφατο, κουμπί επιλογής" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε τη λίστα Πρόσφατα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του πρώτου εγγράφου στη λίστα, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες για τη θέση του αρχείου. Εάν το πρώτο έγγραφο δεν είναι αυτό που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να βρείτε το σωστό.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το επιλεγμένο έγγραφο.

Αποθήκευση εγγράφου

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+S. Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου με άλλο όνομα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το αποθηκεύσετε.

Εύρεση εγγράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις εντολές ανάγνωσης κειμένου, η εστίαση πρέπει να είναι στην περιοχή του σώματος του εγγράφου.

 • Για να διαβάσετε όλο το κείμενο από τη θέση του δρομέα στο τέλος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+A.

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+P.

 • Για να διαβάσετε την επόμενη ή την προηγούμενη γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους.

 • Για να διαβάσετε την επόμενη ή την προηγούμενη λέξη, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους.

Συμβουλή: Εάν το έγγραφο που διαβάζετε περιέχει υποσημειώσεις ή σχόλια, χρησιμοποιήστε την περιήγηση με πλήκτρα βέλους του VoiceOver για να τα βρείτε. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να αλληλεπιδράσετε με την περιοχή του σώματος του εγγράφου και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στο έγγραφο, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο βέλους προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθείτε.

Περιήγηση με επικεφαλίδες

Μπορείτε γρήγορα να μετακινηθείτε από επικεφαλίδα σε επικεφαλίδα με τη βοήθεια του παραθύρου περιήγησης.

Ενεργοποίηση παραθύρου περιήγησης

 1. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της καρτέλας όπου βρίσκεστε, όπως, για παράδειγμα, "Κεντρική, επιλεγμένη, καρτέλα".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προβολή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο περιήγησης, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο.

Χρήση του παραθύρου περιήγησης

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο παράθυρο περιήγησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Μικρογραφίες', επιλεγμένο".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Χάρτης εγγράφου, καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το χάρτη εγγράφου στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Πίνακας" και, στη συνέχεια, το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να ανοίξετε τον πίνακα στον οποίο παρατίθενται οι επικεφαλίδες.

 4. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των επικεφαλίδων, πατήστε τα πλήκτρα κάτω ή επάνω βέλους μέχρι να βρείτε την επικεφαλίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε το έγγραφο.

Χρήση της παρακολούθησης αλλαγών

Η επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών επισημαίνει κάθε αλλαγή που κάνετε σε ένα έγγραφο, ώστε οι άλλοι συντάκτες να μπορούν γρήγορα να δουν τι έχει αλλάξει.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας, όπως, για παράδειγμα, "Κεντρική, επιλεγμένη, καρτέλα".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Αναθεώρηση, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κορδέλα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παρακολούθηση αλλαγών, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Εκτύπωση εγγράφων

Για να εκτυπώσετε το τρέχον έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Εκτύπωση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να στείλετε το έγγραφο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να κάνετε όλες τις απαραίτητες βασικές εργασίες στο Word για iOS, όπως άνοιγμα και αποθήκευση ενός εγγράφου, ανάγνωση, παρακολούθηση αλλαγών ή εκτύπωση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για iPhone

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Word και έναρξη νέου εγγράφου

Το VoiceOver σας βοηθά να ξεκινήσετε εύκολα μια εργασία σε ένα νέο έγγραφο του Word.

 1. Στο iPhone, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου βρίσκεται η εφαρμογή Word για iOS.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει την εφαρμογή.

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

 4. Ανοίγει το Word. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δημιουργία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα Δημιουργία με το πρότυπο "Κενό έγγραφο" επιλεγμένο στη συλλογή προτύπων εγγράφου.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν ακούσετε: "Κενό έγγραφο".

  • Για να ανοίξετε ένα από τα άλλα πρότυπα στη συλλογή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα σε ένα σημείο.

 1. Αφού ανοίξετε το Word για iOS, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Πρόσφατα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το έγγραφο που θέλετε. Καθώς μετακινείστε, το VoiceOver ανακοινώνει τα πρόσφατα έγγραφα ως "<όνομα αρχείου>, <θέση>".

 3. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν βρεθείτε στο έγγραφο.

Αποθήκευση εγγράφου

Το Word για iOS αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφό σας στο OneDrive καθώς εργάζεστε, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με την αποθήκευση. Εάν θέλετε, μπορείτε εύκολα να μετονομάσετε το έγγραφο.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Για να δώσετε ένα όνομα στο έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Όνομα". Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε μια θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως το τηλέφωνό σας ή ένας φάκελος στο OneDrive. Το VoiceOver εκφωνεί τις θέσεις καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε στη θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν υπάρχουν φάκελοι για να ανοίξετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να τον ανοίξετε.

 4. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε. Το έγγραφό σας αποθηκεύεται.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στη συσκευή σας, είναι εύκολο με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στο έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση αντιγράφου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κειμένου για το νέο όνομα αρχείου. Εάν θέλετε ένα νέο όνομα για το έγγραφο, πληκτρολογήστε το χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως το iPhone σας ή ένας φάκελος στο OneDrive.

 4. Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε. Το αντίγραφο αποθηκεύεται.

Ανάγνωση εγγράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις κινήσεις ανάγνωσης κειμένου στην προβολή Επεξεργασία, η εστίαση πρέπει να είναι στην περιοχή του σώματος του εγγράφου.

 • Για να διαβάσετε όλο το κείμενο σε μια σελίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περιεχόμενο σελίδας < αριθμός σελίδας >". Το VoiceOver ξεκινά την ανάγνωση ολόκληρης της σελίδας.

 • Για να διαβάσετε γραμμές, τοποθετήστε ένα δάχτυλο σε μια σελίδα και σύρετέ το προς τα κάτω. Το VoiceOver διαβάζει μια γραμμή καθώς μεταβαίνετε σε αυτή.

 • Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα.

Χρήση της παρακολούθησης αλλαγών

Η επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών επισημαίνει κάθε αλλαγή που κάνετε στο έγγραφο, ώστε οι άλλοι συντάκτες να μπορούν γρήγορα να δουν τι έχει αλλάξει.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν διαθέτετε μια συνδρομή στο Office 365.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Εμφάνιση κορδέλας'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "καρτέλα <όνομα καρτέλας της κορδέλας>".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Καρτέλα 'Αναθεώρηση'". Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Παρακολούθηση αλλαγών' απενεργοποιημένο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παρακολούθηση αλλαγών ενεργοποίηση".

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα και να μετακινήσετε την εστίαση στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί 'Απόκρυψη κορδέλας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εκτύπωση εγγράφων

Εκτυπώστε τα έγγραφα του Word απευθείας από το iPhone σε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει τη λειτουργία AirPrint. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία AirPrint και τους εκτυπωτές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της δυνατότητας AirPrint για εκτύπωση από συσκευή iPhone, iPad ή iPod touch.

Προτού ξεκινήσετε, Βεβαιωθείτε ότι το iPhone και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία του εγγράφου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "AirPrint". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογές εκτυπωτή, κουμπί 'Άκυρο'".

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκτυπωτής. Κουμπί 'Επιλογή εκτυπωτή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών AirPrint.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον εκτυπωτή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στο μενού Επιλογές εκτυπωτή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να κάνετε όλες τις απαραίτητες βασικές εργασίες στο Word για Android, όπως άνοιγμα και αποθήκευση ενός εγγράφου, ανάγνωση, παρακολούθηση αλλαγών ή εκτύπωση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Word και έναρξη νέου εγγράφου

Το TalkBack σας βοηθά να ξεκινήσετε εύκολα μια εργασία σε ένα νέο έγγραφο του Word για Android.

 1. Στο τηλέφωνό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με δύο δάχτυλα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου βρίσκεται η εφαρμογή Word για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι το TalkBack να ανακοινώσει την εφαρμογή.

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

 4. Ανοίγει το Word για Android. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Δημιουργία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Δημιουργία με το πρότυπο "Κενό έγγραφο" επιλεγμένο στη συλλογή προτύπων εγγράφου.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν ακούσετε "Κενό έγγραφο".

  • Για να ανοίξετε ένα από τα άλλα πρότυπα στη συλλογή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα σε ένα σημείο.

 1. Όταν ανοίξει το Word για Android, παρατίθενται τα έγγραφα που ανοίξατε πρόσφατα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το έγγραφο που θέλετε. Καθώς μετακινείστε, το VoiceOver ανακοινώνει τα πρόσφατα έγγραφα ως "<όνομα αρχείου>, που βρίσκεται στη <θέση>".

 3. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν βρεθείτε στο έγγραφο.

Αποθήκευση εγγράφου

Το Word για Android αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφό σας στο OneDrive καθώς εργάζεστε, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με την αποθήκευση. Εάν θέλετε, μπορείτε εύκολα να μετονομάσετε το έγγραφο.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση. "Κλείσιμο μενού 'Αρχείο'".

 3. Για να δώσετε ένα όνομα στο έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Μετονομασία αυτού του αρχείου'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα, σύρετε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούσετε "Ολοκληρώθηκε" και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το (και πατήστε δύο φορές την οθόνη, εάν είναι απαραίτητο). Το αρχείο έχει μετονομαστεί.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στη συσκευή σας ή σε μια διαφορετική θέση στο OneDrive, είναι εύκολο με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στο έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Αποθήκευση ως με την εστίαση στο πεδίο ονόματος αρχείου.

 2. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κειμένου για το νέο όνομα αρχείου. Εάν θέλετε ένα νέο όνομα για το έγγραφο, πληκτρολογήστε το χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως το τηλέφωνό σας ή ένας φάκελος στο OneDrive.

 4. Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Το αντίγραφο αποθηκεύεται.

Ανάγνωση εγγράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις κινήσεις ανάγνωσης κειμένου στην προβολή Επεξεργασία, η εστίαση πρέπει να είναι στην περιοχή του σώματος του εγγράφου.

 • Για να διαβάσετε όλο το περιεχόμενο μιας σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στο πρώτο πλαίσιο κειμένου, εικόνα ή σύνδεση της σελίδας. Το TalkBack ξεκινά να διαβάζει το περιεχόμενο.

  Για να διαβάσετε το επόμενο πλαίσιο κειμένου, εικόνα ή σύνδεση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

 • Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε την οθόνη με ένα δάχτυλο.

Χρήση της παρακολούθησης αλλαγών

Η επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών επισημαίνει κάθε αλλαγή που κάνετε στο έγγραφο, ώστε οι άλλοι συντάκτες να μπορούν γρήγορα να δουν τι έχει αλλάξει.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν διαθέτετε μια συνδρομή στο Office 365.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία στο έγγραφο του Word, για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει τη φράση: "Διακόπτης ανάπτυξης μη επιλεγμένος". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε ένα όνομα καρτέλας της κορδέλας και "Μενού καρτέλας <όνομα καρτέλας> επιλεγμένο".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Καρτέλα 'Αναθεώρηση'". Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διακόπτης παρακολούθησης αλλαγών μη επιλεγμένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Ενεργοποιημένο".

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διακόπτης ανάπτυξης επιλεγμένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εκτύπωση εγγράφων

Εκτυπώστε το έγγραφό σας απευθείας από το τηλέφωνο Android σε έναν εκτυπωτή Wi-Fi. Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκτυπώνετε ένα έγγραφο του Word από το τηλέφωνό σας, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά δικαιώματα για να συνδεθείτε σε μια online υπηρεσία που προετοιμάζει το αρχείο για εκτύπωση. Για να συνεχίσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Επιτρέπεται'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου του εκτυπωτή και το TalkBack θα εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου 'Εκτύπωση'".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε εκτυπωτή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο εκτυπωτής επιλέγεται και η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

 5. Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτύπωση εγγράφου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το έγγραφο εκτυπώνεται και επιστρέφετε στο έγγραφό σας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε όλες τις απαραίτητες βασικές εργασίες στο Word Mobile, όπως άνοιγμα και αποθήκευση ενός εγγράφου, ανάγνωση, παρακολούθηση αλλαγών ή εκτύπωση του εγγράφου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Windows Phone 10, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word Mobile για Windows 10

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Word και έναρξη νέου εγγράφου

Ο Αφηγητής σάς βοηθά να ξεκινήσετε εύκολα μια εργασία σε ένα νέο έγγραφο του Word Mobile.

 1. Στο τηλέφωνό σας, στη λίστα Όλες οι εφαρμογές, κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση Word.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία", στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Δημιουργία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Δημιουργία, με το πρότυπο "Κενό έγγραφο" επιλεγμένο στη συλλογή προτύπων εγγράφου.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν ακούσετε: "Κενό έγγραφο".

  • Για να ανοίξετε ένα από τα άλλα πρότυπα στη συλλογή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα σε ένα σημείο.

 1. Αφού ανοίξετε το Word Mobile, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Καθώς μετακινείστε, ο Αφηγητής ανακοινώνει τα πρόσφατα έγγραφα ως "<όνομα αρχείου>, που βρίσκεται στη <θέση>".

 2. Για να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν βρεθείτε στο έγγραφο.

Αποθήκευση εγγράφου

Το Word Mobile αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφό σας στο OneDrive καθώς εργάζεστε, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με την αποθήκευση. Εάν θέλετε, μπορείτε εύκολα να μετονομάσετε το έγγραφο.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία του εγγράφου του Word, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοιχεία" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Αποθήκευση.

 3. Για να δώσετε ένα όνομα στο έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Μετονομασία αυτού του αρχείου'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα, όταν βρίσκεστε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Enter" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το αρχείο έχει μετονομαστεί.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στη συσκευή σας ή σε μια άλλη θέση στο OneDrive, είναι εύκολο με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στο έγγραφο, ανοίξτε το μενού Αποθήκευση. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Αποθήκευση αντιγράφου αυτού του αρχείου". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το αναδυόμενο μενού Επιλογή εφαρμογής.

 2. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε μια θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως το τηλέφωνό σας ("Αυτή η συσκευή, 1 από 2") ή μια θέση στο OneDrive ("OneDrive, 2 από 2"). Ο Αφηγητής εκφωνεί τις θέσεις καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε στη θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν υπάρχουν φάκελοι για να ανοίξετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να τον ανοίξετε.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επόμενο, κουμπί γραμμής εφαρμογής". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση αντιγράφου, κουμπί γραμμής εφαρμογής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το αρχείο αποθηκεύεται και η εστίαση μετακινείται στο έγγραφό σας.

Ανάγνωση εγγράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις κινήσεις ανάγνωσης κειμένου στην προβολή Επεξεργασία, η εστίαση πρέπει να είναι στην περιοχή του σώματος του εγγράφου.

 • Για να διαβάσετε το περιεχόμενο μιας σελίδας, μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σελίδα και σύρετέ το προς τα κάτω. Ο Αφηγητής διαβάζει τις γραμμές, τις εικόνες ή τις συνδέσεις καθώς μεταβαίνετε σε αυτά.

Χρήση της παρακολούθησης αλλαγών

Η επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών επισημαίνει κάθε αλλαγή που κάνετε στο έγγραφο, ώστε οι άλλοι συντάκτες να μπορούν γρήγορα να δουν τι έχει αλλάξει.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία του εγγράφου του Word, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοιχεία" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Περισσότερες επιλογές". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας καρτέλας της κορδέλας όνομα, πατήστε δύο φορές την οθόνη και κάντε σάρωση μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αναθεώρηση', 4 από 5". Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Παρακολούθηση αλλαγών' απενεργοποιημένο'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ενεργοποίηση κουμπιού παρακολούθησης αλλαγών".

 4. Για να κλείσετε την κορδέλα και να μετακινήσετε την εστίαση στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε ανάπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εκτύπωση εγγράφων

Εκτυπώστε το έγγραφό σας απευθείας από τηλέφωνο Windows σε εκτυπωτή Wi-Fi. Για να ελέγξετε εάν υποστηρίζεται ο εκτυπωτής σας, ανατρέξτε στη λίστα σε αυτό το άρθρο: Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές στα Windows 10 Mobile. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία του εγγράφου του Word, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοιχεία" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό εκτυπωτή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτυπωτής, σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο Αφηγητής εκφωνεί το όνομα του επιλεγμένου εκτυπωτή και σας ενημερώνει σχετικά με το πόσες επιλογές υπάρχουν (για παράδειγμα, "1 από 5"). Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να στείλετε το έγγραφο προς εκτύπωση.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο σε ένα έγγραφο στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word Online με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να ολοκληρώνετε γρήγορα όλες τις σημαντικές βασικές εργασίες.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Word Online και έναρξη νέου εγγράφου

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Word Online και πάρτε τα έγγραφά σας μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στο Office Online.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Word, σύνδεση" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, πατήστε Alt+A. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, πατήστε Alt+N.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Ανοίγει το Word Online. Θα ακούσετε τη φράση: "Microsoft Word Online". Η εστίαση βρίσκεται στην καρτέλα Αρχείο με το πρότυπο "Νέο κενό έγγραφο" επιλεγμένο στη συλλογή προτύπων εγγράφου.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε ένα από τα άλλα πρότυπα στη συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αναζητήσετε περισσότερα πρότυπα στο online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δείτε περισσότερα πρότυπα, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Πρότυπα για το Word". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την κατηγορία προτύπων που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα σε ένα σημείο.

 1. Αφού ανοίξετε το Word Online, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα ενός πρόσφατου εγγράφου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει στην προβολή Ανάγνωση.

 3. Για να επεξεργαστείτε το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία εγγράφου, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει στην προβολή Επεξεργασία.

Αποθήκευση εγγράφου

Το Word Online αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφό σας στο OneDrive καθώς εργάζεστε, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με την αποθήκευση. Εάν θέλετε, μπορείτε εύκολα να μετονομάσετε το έγγραφο.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Α. Θα ακούσετε τη φράση: "Κλείσιμο μενού, στοιχείο μενού".

 2. Πατήστε Υ2. Ανοίγει το μενού Αποθήκευση ως.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μετονομασία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία.

 4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στη συσκευή σας, είναι εύκολο να το κάνετε με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να κάνετε λήψη του εγγράφου σας ως αρχείου DOCX, PDF ή ODT του Word.

 1. Στην προβολή Επεξεργασία, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Α. Θα ακούσετε τη φράση: "Κλείσιμο μενού, στοιχείο μενού".

 2. Πατήστε Υ2. Ανοίγει το μενού Αποθήκευση ως.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Λήψη αντιγράφου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Κάντε κλικ εδώ για λήψη του <η επιλεγμένη μορφή λήψης>, σύνδεση". Για να επιλέξετε τη σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+Enter.

 4. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλος μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο έχει ληφθεί στη συσκευή σας.

Ανάγνωση εγγράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις εντολές ανάγνωσης κειμένου στην προβολή Επεξεργασία, η εστίαση πρέπει να είναι στην περιοχή του σώματος του εγγράφου.

 • Για να διαβάσετε όλο το κείμενο από τη θέση του δρομέα έως το τέλος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+M.

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+Ctrl+I.

 • Για να διαβάσετε την επόμενη ή την προηγούμενη γραμμή, πατήστε Ctrl+πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους.

 • Για να διαβάσετε την επόμενη ή την προηγούμενη λέξη, πατήστε Ctrl+πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους.

 • Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Περιήγηση με επικεφαλίδες

Μπορείτε γρήγορα να μετακινηθείτε από επικεφαλίδα σε επικεφαλίδα με τη βοήθεια του παραθύρου περιήγησης.

 1. Για να μεταβείτε στο παράθυρο περιήγησης, στην προβολή Επεξεργασία, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Θ. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση εγγράφου για, επεξεργασία".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στη λίστα επικεφαλίδων. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις επικεφαλίδες καθώς μετακινείστε.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επικεφαλίδα, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην αρχή της γραμμής επικεφαλίδας στο σώμα του εγγράφου.

Εκτύπωση εγγράφων

Εάν θέλετε εκτυπωμένα αντίγραφα των εγγράφων του Word, μπορείτε εύκολα να τα εκτυπώσετε.

 1. Για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας, στην προβολή Επεξεργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Για να εκτυπώσετε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές.

 3. Για να ανοίξετε μια λίστα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να εκτυπώσετε με τις νέες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×