Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Skype για επιχειρήσεις με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, χρησιμοποιήστε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) και σύσκεψη με άλλους χρήστες.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Skype για επιχειρήσεις

Για να ξεκινήσετε το Skype για επιχειρήσεις, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο Windows, πληκτρολογήστε Skype για επιχειρήσειςκαι πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, επιλέξτε τη σύνδεση Συμμετοχή σε σύσκεψη Skype.

 • Εκκινήστε τα Windows (αν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής, όταν συνδέομαι στα Windows στην καρτέλα Προσωπικά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές).

Σημείωση: Πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας—όχι με το Όνομα Skype ή το λογαριασμό Microsoft.

Αυτόματη έναρξη του Skype κατά την εκκίνηση των Windows

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε Alt+T και, στη συνέχεια, πατήστε O. Ακούτε "Γενικά".

 2. Πατήστε P. Θα ακούσετε: "Προσωπικά".

 3. Πατήστε Alt+U. Θα ακούσετε "Αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής κατά τη σύνδεση στα Windows".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος μέχρι να ακούσετε: "Επιλέχθηκε".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Επιλογές κλείνει και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο αναζήτησης στο κύριο παράθυρο.

Αλλαγή της κατάστασής σας

Όταν γίνεται εκκίνηση του Skype για επιχειρήσεις, ορισμένα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν το όνομα σας, τη διαθεσιμότητα, την τοποθεσία και μια προσωπική σημείωση που εμφανίζονται στο πάνω μέρος του κύριου παραθύρου και είναι ορατά από άλλους χρήστες Skype.

Για να αλλάξετε τη φωτογραφία ή τα στοιχεία που εμφανίζονται, πατήστε Shift+Tab, μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Εργασία με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, χρησιμοποιήστε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) και σύσκεψη με άλλους χρήστες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Η επιλογή Quick Nav επιτρέπει την περιήγηση στις εφαρμογές χρησιμοποιώντας μόνο τα πλήκτρα βέλους. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Quick Nav, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Quick Nav, μεταβείτε στην ενότητα VoiceOver για Mac: Περιήγηση με το Quick Nav.

Σε αυτό το θέμα

Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις και πραγματοποιήστε είσοδο

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Εφαρμογές, στην Εύρεση, πατήστε Shift+Command+A.

 2. Ο τύπος S για να μεταβείτε κατευθείαν εφαρμογές που ξεκινούν με "S" και πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Το Skype για επιχειρήσεις."

 3. Για να ανοίξετε το Skype για επιχειρήσεις για Mac, πατήστε Command+πλήκτρο κάτω βέλους.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πατήστε το πλήκτρο Tab, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "στο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις. Ομάδα περιήγησης κύριες".

 5. Για είσοδο ή έξοδο, πατήστε Command+G.

  Συμβουλή: Κατά την είσοδο με τα διαπιστευτήριά σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής μου, απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε να ακούσετε: "Ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης". Την επόμενη φορά που ανοίγετε το Skype, μπορείτε να απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας.

Εργασία με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης VoiceOver

Στο Skype για επιχειρήσεις για Mac, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Mac OS. Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μετατρέπει κείμενο σε ομιλία και εκφωνεί εντολές, τοποθεσίες, λίστες και κουμπιά, εκτός από το περιεχόμενο μόνο.

Εδώ θα βρείτε ορισμένες σημειώσεις σχετικά με την εργασία με το VoiceOver:

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VoiceOver σε Mac, πατήστε Command+F5.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VoiceOver, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Αλλαγή της κατάστασης διαθεσιμότητας

 1. Στην ομάδα κύρια περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα. Μπορείτε να ακούσετε: "Το κουμπί προφίλ." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Μενού".

 2. Πατήστε το πάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους, για να περιηγηθείτε στην κατάσταση που θέλετε να εμφανίζεται στο προφίλ σας: Διαθέσιμος, Απασχολημένος, Μην ενοχλείτε, Επιστρέφω αμέσως, Εκτός γραφείου ή Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή.

 3. Για να επιλέξετε την κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να επιστρέψετε στην καρτέλα Το προφίλ μου στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Esc.

Πραγματοποίηση κλήσης

 1. Στην ομάδα κύρια περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + κάτω βέλος για να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Επαφές".

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα επαφών σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "πίνακα" Επαφές "."

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να περιηγηθείτε σε επαφές, μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε. Εάν χρειάζεστε για να αναπτύξετε μια ομάδα επαφών, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος.

 4. Για να ξεκινήσετε μια κλήση με την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Κλήση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 5. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

  • Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βίντεο, πατήστε Shift+Command+V.

  • Για σίγαση ή διακοπή της σίγασης του μικροφώνου, πατήστε Shift+Command+M.

  • Για τερματισμό της κλήσης, πατήστε Shift+Command+E.

Συνομιλία μέσω άμεσων μηνυμάτων

 1. Στην ομάδα κύρια περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Επαφές".

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα επαφών σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα μέχρι να ακούτε: "πίνακα" Επαφές "."

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να αναζητήσετε τις επαφές σας, μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου με τα οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συνομιλία. Εάν χρειάζεστε για να αναπτύξετε μια ομάδα επαφών, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Κουμπί συνομιλία".

 5. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Ακούτε: "Βρίσκεστε σε περιοχή κειμένου".

 6. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να στείλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Skype για επιχειρήσεις με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, χρησιμοποιήστε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) και σύσκεψη με άλλους χρήστες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Ανοίξτε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις και είσοδος

 1. Για να επιλέξετε την εφαρμογήSkype για επιχειρήσεις, μετακινήστε την εστίαση μέχρι να ακούσετε "Skype για επιχειρήσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε πάνω στην εφαρμογή.

 2. Για να ανοίξετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε δύο φορές το. Ως εφαρμογή ανοίγει και την επικεφαλίδα εισόδου είναι επιλεγμένο, μπορείτε να ακούσετε: "Είσοδος." Αφού ανοίξετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις, το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) περιέχει επτά στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε (με την εξής σειρά από επάνω προς τα κάτω):

  • Επικεφαλίδα Είσοδος

  • Πλαίσιο Όνομα χρήστη

  • Πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης

  • Κουμπί εναλλαγής Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης

  • Σύνδεση Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους

  • Κουμπί Είσοδος

  • Σύνδεση Βοήθεια για είσοδο

 3. Μετακίνηση της εστίασης στο δεύτερο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη στην οθόνη: πλαίσιο όνομα χρήστη. Μπορείτε να ακούσετε: "Εταιρεία εισόδου στη διεύθυνση". Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του τομέα.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί" Επόμενο "" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μετακινεί την εστίαση στο πλαίσιο κωδικός πρόσβασης και μπορείτε να ακούσετε: "Κωδικός πρόσβασης, πεδίου κειμένου ασφαλούς." Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 5. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Είσοδος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούτε: "Συνδεθείτε στο κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Καθώς το Skype για επιχειρήσεις πραγματοποιεί είσοδο στο λογαριασμό σας και η εστίαση μετακινείται στην εικόνα του προφίλ σας στο πάνω μέρος της οθόνης, θα ακούσετε "Οι πληροφορίες μου" και, στη συνέχεια, την κατάστασή σας και "Κουμπί".

  Συμβουλή: Αν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή ανοίγει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Εργασία με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης VoiceOver

 1. Μεταβείτε σε Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver.

 2. Στην οθόνη VoiceOver μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, όπως το ρυθμό ομιλίας, τις συμβουλές, τον τόνο, τις ειδοποιήσεις και άλλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Skype για επιχειρήσεις για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, χρησιμοποιήστε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) και σύσκεψη με άλλους χρήστες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις για Android για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις για Android, παρέχετε τις πληροφορίες του προφίλ και τις προσωπικές προτιμήσεις.

 1. Στην κινητή συσκευή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με δύο δάχτυλα για να μεταβείτε στην κεντρική οθόνης όπου το app. Skype για επιχειρήσεις για Android κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι TalkBack ανακοινώνει το app. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Στην οθόνη εισόδου, η εστίαση Μετακίνηση της εστίασης στο πλαίσιο διεύθυνσης της εταιρείας εισόδου. Μπορείτε να ακούσετε: "εταιρεία διεύθυνση εισόδου, το πλαίσιο επεξεργασίας". Πατήστε δύο φορές το συμβουλές ο και πληκτρολογήστε σας διεύθυνση εισόδου, συνήθως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Συνέχεια το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να ακούσετε: "Κωδικός πρόσβασης, το πλαίσιο επεξεργασίας." Πατήστε δύο φορές το πλαίσιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Συνέχεια το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Στην επόμενη οθόνη, η εστίαση μετακινείται σε τοΤι είναι ο αριθμός τηλεφώνου; πλαίσιο. Μπορείτε να ακούσετε: "αριθμός τηλέφωνο, το πλαίσιο επεξεργασίας". Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων εργασίας και να συμμετάσχετε σε συσκέψεις από Skype για επιχειρήσεις για Android.

 6. Στην ίδια οθόνη, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Συγχρονισμός επαφών. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Συγχρονισμός επαφών." Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι "επιλεγμένο", όταν στο πλαίσιο ελέγχου, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αυτή η δυνατότητα συγχωνεύει τις επαφές σας Skype για επιχειρήσεις για Android στη λίστα επαφών της κινητής συσκευής σας.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Συνέχεια το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Μετακίνηση της εστίασης σε μια οθόνη εισαγωγής με πληροφορίες σχετικά με τις επαφές Skype, τις Επερχόμενες συσκέψεις και συνομιλίες. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με δύο δάχτυλα.

 9. Η δεύτερη οθόνη παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τις επαφές σας, διαφάνεια αυτό οθόνη προς τα κάτω. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με δύο δάχτυλα.

 10. Τελευταία οθόνη σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το ημερολόγιό σας. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επόμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Εμφανίζεται η οθόνη σας Skype για επιχειρήσεις για Android, που περιέχει το πλαίσιο αναζήτησης για τις επαφές στο καταλόγου της εταιρείας σας, προσεχείς συναντήσεις και πρόσφατες συνομιλίες.

Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις για Android και συνδεθείτε

 1. Από την αρχική οθόνη της κινητής συσκευής, μεταβείτε στην οθόνη που περιέχει το app. Skype για επιχειρήσεις για Android κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να TalkBack ανακοινώνει το app. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα και τη διεύθυνση εισόδου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η Skype για επιχειρήσεις για Android.

  Συμβουλή: Εάν δεν έξοδο Skype για επιχειρήσεις για Android την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε το, την εφαρμογή ανοίγει χωρίς να σας ζητήσει να εισέλθετε.

Αποσύνδεση από το Skype για επιχειρήσεις για Android

 1. Στο Skype για επιχειρήσεις για Android, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε: "μενού" Ρυθμίσεις προβολή προφίλ ", κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Αποσυνδεθείτε." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Έξοδος από το Skype για επιχειρήσεις."

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Skype για επιχειρήσεις λειτουργεί ως μέρος της Το Outlook στο Web και όχι ως μια μεμονωμένη εφαρμογή. Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, χρησιμοποιήστε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) και σύσκεψη με άλλους χρήστες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως το πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για το Το Outlook στο Web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Skype για επιχειρήσεις στο Outlook στο Web

πρέπει να γίνει εκκίνηση Skype για επιχειρήσεις Online μέσα σε Το Outlook στο Web και εκτελεί μέσα σε Το Outlook στο Web. Skype για επιχειρήσεις Online δεν είναι μια μεμονωμένη εφαρμογή.

 1. Άνοιγμα Το Outlook στο Web μεταβαίνοντας στο http://outlook.office.com. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Office.

 2. Για να μετακινήσετε τη γραμμή εργαλείων Office Online, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "Ανοίξτε την εκκίνηση εφαρμογών".

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις , πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις συνομιλίες παράθυρο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

  Ανοίγει το παράθυρο Skype για επιχειρήσεις και η καρτέλα λίστας Όλες οι επαφές είναι ενεργή.

Εργασία με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Στο Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Windows ή ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τρίτων κατασκευαστών, όπως το JAWS. Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μετατρέπει κείμενο σε ομιλία και εκφωνεί εντολές, τοποθεσίες, λίστες και κουμπιά, εκτός από το περιεχόμενο μόνο.

Εδώ θα βρείτε ορισμένες σημειώσεις σχετικά με την εργασία με τον Αφηγητή ή JAWS:

 • Για να ενεργοποιήσετε τον Αφηγητή ή απενεργοποίηση σε Υπολογιστή, στα Windows, πατήστε το πλήκτρο Control + Windows λογότυπο πλήκτρα εισαγάγετε.

 • Αν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διακόψει την εκφώνηση ή παρουσιάζει απροσδόκητη συμπεριφορά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Tab για να κλείσετε το τρέχον παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Tab για να επιστρέψετε σε αυτό. Έτσι επαναφέρεται η εστίαση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο τρέχον παράθυρο.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Ακρόαση εκφωνημένου κειμένου με τον Αφηγητή.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JAWS, ανατρέξτε στην ενότητα Τεκμηρίωση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης JAWS.

Μετά την εκκίνηση στο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, στο Το Outlook στο Web, για να μεταβείτε σε Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "Ανοίξτε την εκκίνηση εφαρμογών". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις συνομιλίες παράθυρο".

Για να μεταβείτε στα στοιχεία ελέγχου Skype για επιχειρήσεις, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Επειδή αυτή η έκδοση του Skype για επιχειρήσεις λειτουργεί μέσα σε Το Outlook στο Web, είναι εύκολο να τα μετακινήσετε από τα στοιχεία ελέγχου Skype και στο του Outlook από τα στοιχεία ελέγχου web. Ευτυχώς, είναι εξίσου εύκολοι για να μετακινήσετε πίσω πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 ή Shift + Tab. Μάθετε περισσότερα στο Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προσβάσιμα.

Έναρξη συνομιλίας

 1. Όταν η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί Ανοίξτε τον πίνακα του Skype , για να λάβετε το όνομα στη λίστα επαφών σας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του κάθε επαφή που είναι επιλεγμένη.

 2. Μόλις ακούσετε το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο Συνομιλίες και η εστίαση μετατοπίζεται στο πλαίσιο Επεξεργασία συνομιλίας. Ακούτε το όνομα της επαφής και την τρέχουσα κατάστασή της.

  1. Για να προσκαλέσετε επιπλέον άτομα σε αυτήν τη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Προσθήκη ατόμων σε αυτήν τη συνομιλία". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα τα άτομα που θέλετε να προσθέσετε στη συνομιλία. Για να επιλέξετε πρόσθετες επαφές από τη λίστα όλων των επαφών σας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αφού έχετε προσθέσει τις νέες επαφές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Προσθήκη κουμπιού" και, στη συνέχεια, για να προσθέσετε αυτά τα άτομα τη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  2. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο εισαγωγής συνομιλία , πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Συνομιλία εισαγωγής".

 3. Στο παράθυρο Συνομιλία, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο Μήνυμα.

 4. Για να στείλετε το μήνυμά σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Τερματισμός συνομιλίας

 1. Όταν είστε έτοιμοι για να τερματίσετε τη συνομιλία, για να μεταβείτε στον πίνακα μενού Skype για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε "Αναζήτηση συνομιλίας" και η εστίαση είναι στο πρώτο στοιχείο μενού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής. Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10. Μπορείτε να ακούσετε την πρώτη επιλογή διαθέσιμα μενού. Εάν η συνομιλία είναι ανοιχτό με ένα άτομο, μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο συνομιλίας". Εάν έχει περισσότερες από δύο συμμετέχοντες, θα ακούσετε: "Προβολή προφίλ".

 3. Για να τοποθετήσετε την εστίαση στη συνομιλία Κλείσιμο, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε άτομα στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προσβάσιμη

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×